Julkaisutiedote 2/2021

Sisu 2.2 RC1-RC3 on julkaistu 17.5.2021 (demo- ja testiympäristöt) 
Sisu 2.2 RC4 on julkaistu 24.5.2021 (demo- ja testiympäristöt) 
Sisu 2.2 RC5 on julkaistu 25.5.2021 (demo- ja testiympäristöt) ja 27.5.2021 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.2 fix1 on julkaistu 28.5.2021 (demo- ja testiympäristöt) ja 31.5.2021 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.2 fix2 on julkaistu 6.6.2021 (demo- ja testiympäristöt) ja 7.6.2021 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.2 fix3 on julkaistu 10.6.2021
Sisu 2.2 fix4 on julkaistu 15.6.2021
Sisu 2.2 fix5 on julkaistu 22.6.2021 (demo- ja testiympäristöt) ja 23.6.2021 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.2 fix6 on julkaistu 29.6.2021
Sisu 2.2 fix7 on julkaistu 30.6.2021

Käyttöliittymien toiminnallisuudet 

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 2.2 version uudet ominaisuudet. Lisäksi Sisun käyttämiä käyttöliittymäkirjastoja on päivitetty uudempiin versioihin. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi.

Opiskelijan käyttöliittymä 

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet

Opiskelija voi tulostaa varmennetun opiskelutodistuksen (jos korkeakoulu on toimittanut Funidatalle varmenteen). Linkki omiin tietoihin on siirretty ylänavigaatioon.

Opettajan käyttöliittymä 

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot:

Opettajan uudet toiminnallisuudet

Ohjaaja voi luoda opiskelijalle opintosuunnitelman ja tehdä siihen tutkintorakenteen sääntöjen mukaiset valinnat. Parannuksia opiskelijan lisäämisessä toteutukselle.

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet

Palveluhenkilön toiminnallisuuksissa on tehty parannuksia aiempiin toimintoihin, ks. tikettilistaus.

Pääkäyttäjän käyttöliittymä

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot:

Pääkäyttäjän uudet ominaisuudet

Pääkäyttäjä voi antaa varmennetuille opintosuoritusotteille ja opiskelutodistuksille tulostuvat tekstit. Pääkäyttäjä voi määritellä näytetäänkö opintosuoritusotteissa opintokokonaisuuksien keskiarvo. Pääkäyttäjä voi tiedonsiirrossa muokata lukuvuosimaksullisten opiskeluoikeuksien maksuvelvollisuusjaksojen tietoja.

Kaikki käyttöliittymät

Kaikissa käyttöliittymissä näytetään käyttökatkoilmoitus.

Käyttöohjeet

Pääkäyttäjätoimintojen ohjeet: Sisun käyttöohjeet.

Käyttöoikeudet

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakaskorkeakoulujen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä.

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö 

Korkeakoulukohtaiset asennukset asiakkaiden testiympäristöihin on tehty AWS-pilviympäristöön. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.  

Käyttömahdollisuudet korkeakouluissa 

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakaskorkeakoulujen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin korkeakoulu voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä. 

Asiakaskorkeakoululla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Korkeakoulut päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee. 

Teknistä tietoa järjestelmästä

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota

Rajapintadokumentaatio 

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki  (vain asiakas korkeakoulujen käytössä)

Palaute

Asiakaskorkeakoulujen testauspalaute

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Testaus (vain asiakaskorkeakoulujen käytössä).

Käyttäjäpalaute

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa Lähetä palautetta -linkin takaa.

Ympäristöt

Asiakas korkeakoulujen testiympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi

Hanken Svenska handelshögskolan: https://sis-hanken-test.funidata.fi/

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT: https://sis-lut-test.funidata.fi/

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi

Hanken Svenska handelshögskolan: sisu.hanken.fi

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT: https://sis-lut.funidata.fi

Asiakaskorkeakoulujen demoympäristöjen osoitteet

Hanken Svenska handelshögskolan: https://sis-hanken-demo.funidata.fi

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-demo.funidata.fi

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni-demo.funidata.fi


Sisu 2.2 -version kehityksen raportointi

Tässä alla on lueteltu Sisu 2.2 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.2 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin.OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelijan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet

Tulosteet

OTM-24803 STUDENT, PAINO: Opiskelijalle mahdollisuus tulostaa varmennettu opiskelutodistus

OTM-24991 STUDENT, PAINO: Lisätään opiskelijan opiskelutodistukseen tiedot varmenteesta

OTM-24993 STUDENT, PAINO: Lisätään opiskelijan suoritusotteeseen tiedot varmenteesta ja muutetaan hetu syntymäajaksi

Muut

OTM-25401 STYLE, STUDENT: Opiskelijan omien tietojen uudelleensijoittelu

OTM-25190 STYLE, STUDENT: Poistetaan etusivulta kirjainpallo ja käyttäjän nimi ja tarkistetaan taustakuvan kontrasti

OTM-25239 STYLE: Vaihdetaan vanhan primary sinisen sävyt uuteen

OTM-25269 STYLE, STUDENT: Opiskelutodistuksen muodostus opiskelijan omien tietojen kautta

Korjatut virheet

SISU-25771 & OTM-25629 STUDENT: Ulkoisen ilmoittautumisen linkki ei näy (RC4)

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu 

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16720 & OTM-18766 STUDENT: Useaan saman opintojakson ST/arviointikohteeseen lainatun toteutuksen kalenteroinnissa oranssi huomioteksti on hämäävä 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-kälissä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-17765 & OTM-22237 Hyväksynnän pyytäminen poikkeavalle rakenteelle ei onnistu - tietty koulutus 

SISU-18126 & OTM-22479 Suorituksen opintoviikot 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-25729 Ilmoittautumisessa suoralla vahvistukselle opiskelijalle kerrotaan että voi päivittää tai perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

Opettajan käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Opintosuunnitelma

OTM-25337 TUTOR: Vastaavuuden tiedot näyttävä popover opintosuunnitelmanäkymään

OTM-25459 TUTOR: Suunnitelman luominen hallintokäyttöliittymässä

OTM-24976 TUTOR: Suunnitelman muokkaukseen valinta-avustin

OTM-25572 STYLE, TUTOR: Suunnitelman editMode - valinta-avustin

Ilmoittautuminen

OTM-25181 TEACHER: Vain aktiivisten opiskeluoikeuksien näyttämisen rajaus opiskelijan lisäämisessä toteutukselle

OTM-25132 TEACHER/ILMO: Ilmoittautumiseen liittyvän opiskeluoikeuden muuttaminen ilmoittautumistiedoissa

OTM-25457 STYLE, Opiskeluoikeusviitteen muuttaminen ilmoittautumistiedoissa

OTM-25180 TEACHER: Opiskelijan toteutukselle lisäämisestä wizardin tilalle modaali

OTM-25485 STYLE, TEACHER: Opiskelijan toteutukselle lisäämisestä wizardin tilalle modaali, tyylittely (RC5)

OTM-25182 TEACHER: Opiskelijan toteutukselle lisäämiseen opiskelijan valintaan ensisijainen sähköposti

OTM-25238 TEACHER: Jo ilmoittautuneen opiskelijan lisääminen toteutukselle

OTM-25240 TEACHER: Ryhmävalinnat lisättäessä opiskelijaa toteutukselle

OTM-25242 ILMO/TEACHER: Opiskelijan toteutukselle lisäämisestä perustelut ja sen pakollisuus pois

OTM-25333 TEACHER: Opintojakso ja arviointikohde -valikkoon arviointikohteen laajuus

Korjatut virheet 

SISU-25658 & OTM-25483 TEACHER: Lista vahvistetuista arvioinneista ei ilmesty toteutusta arvioitaessa

SISU-23897 & SISU-25643 & OTM-25152 EACHER: Opiskelijan ilmoittautumista manuaalisesti lisättäessä arviointikohde-tieto ei päivity

OTM-25631 TEACHER: Toteutuksen arviointi-näkymästä hävinnyt arvosanat ja arvosanajakauma (RC4)

SISU-25832 & OTM-25644 ORI: Suoritusten validaatio on erittäin hidas (RC4)

SISU-25744 & OTM-256310TEACHER: Toteutuksen arviointi-näkymästä hävinnyt arvosanat ja arvosanajakauma (RC4)

OTM-25634 TEACHER: Toteutuksen arviointi ei onnistu, jos ilmoittautuminen on tuotu ulkoisesta järjestelmästä (fix1)

SISU-25768 OTM-25634 TEACHER: Toteutuksen arviointi ei onnistu, jos ilmoittautuminen on tuotu ulkoisesta järjestelmästä (fix1)

SISU-25663 & OTM-25651 OSUVA/ORI: Suoritusten haku opintojakson arviointisivulle epäonnistuu, jos opiskelijoita on paljon (fix1)

SISU-25867 & OTM-25659 ARTO: Arviointien CSV-tuonti on rikki suurilla ilmoittautuneiden määrillä (fix3)

OTM-25572 STYLE, TUTOR: suunnitelman edit-mode, valinta-avustimen tyylit (fix5)

OTM-25626 STYLE, TEACHER: opetukseni sivulla opintojakson koodi -tekstissä häikkää (fix5)

OTM-25748 KORI/STAFF: Opetuksen rakenteen muokkaus jumiutuu jos StudyEvent olioita on paljon (fix5)

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-18099 & OTM-22311 Ohjaajan ohjausnäkymässä "Tyhjä tila"

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

Palveluhenkilön käyttöliittymä

Uudet ominaisuudet 

Opiskeluoikeus

OTM-25368 STAFF: Lukuvuosimaksun summan asettaminen tutkinto-ohjelmalle

OTM-25208 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistorian tietomalli

OTM-25210 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistorian päivitys muutoksissa

OTM-25398 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistorian yliajaminen

OTM-25209 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistorian laskentalogiikan päivitys

OTM-25217 ORI: Läsnäoloilmoittautumisen ajastettu muuttaminen laiminlyödyksi (neglected)

OTM-25216 ORI/STAFF/VIRTA: Opiskeluoikeuden läsnäoloilmoittautumisiin uusi tyyppi laiminlyöty (neglected)

OTM-25397 ORI: Opiskeluoikeuden uudet tilat (not_started ja active_nonattending) ja uudelleen ilmoittautuminen

OTM-24797 TUTOR/STUDENT: kun opiskeluoikeus ei ole alkanut, ei näytetä lukuvuosi-ilmoittautumisen tilaa

Suunnitelma

OTM-25199 ORI: Kokonaisuuden hallintohenkilölle oikeus käsitellä poikkeavien ja erillistä hyväksyntää vaativien kokonaisuuksien hakemuksia

Toteutukset

OTM-25420 STYLE, STAFF: Toteutusten ilmoittautumiskriteerien ja ilmoittautumisaikojen massamuokkaukseen näkyville opintojakson koodi

OTM-25421 STYLE, STAFF: Toteutuksen ilmoittautumisaikoja ja kriteereitä muokattaessa ensin valitaan kohteet

Arviointi

OTM-25023 ORI: Arviointikohteen ja opintojakson korotuskäsittely, kun arviointikohteen uusi suoritus liitetty toiseen versioon

OTM-25029 STAFF: Kokonaisuuden koostaminen poikkeuksellisesti hyv-hyl -asteikolla

OTM-25484 STAFF: erilliskoostaminen nollan opintopisteen suorituksilla

OTM-25378 STAFF/SIS-COMPONENTS: Kokonaisuuden ja tutkinnon koostamisen rakenne-editorin parannuksia (editable-attainment-tree)

OTM-25479 STYLE, STAFF: Koostamisen tyylien parannukset rakenne-editorissa ja arvosana-asteikon vaihdossa

OTM-25128 TUTOR: Opiskeluoikeuden näyttäminen suorituksen tarkemmissa tiedoissa

OTM-25390 STYLE, TUTOR: opiskeluoikeuden näyttäminen suorituksen tarkemmissa tiedoissa

OTM-25130 TUTOR: Suorituksen opiskeluoikeusviitteen muokkaus suorituksen muokkauksessa

SISU-25732 & OTM-25621 ORI: Hyväksiluvun kirjaamisesta opiskeluoikeusvalidaation poistaminen (fix4)

Valmistuminen

OTM-24983 PAINO: Todistuksen liitteen opinnäytetyölauseesta välilyöntien poistaminen, kun opinnäytteellä ei ole nimeä

OTM-25133 PAINO: Opintokokonaisuuksien keskiarvolaskennan selitetekstit todistuksen liitteellä

OTM-25066 PAINO: Tutkintotodistuksen automaattisesti tulostuvan kaksoistutkintotekstin viilaus

Tulosteet

OTM-23853 PAINO: Opiskelutodistukseen kaikki opiskeluoikeudet

OTM-25385 STAFF/STUDENT: Opiskelutodistuksen muodostaminen, vaikka ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta

OTM-24839 PAINO: Opintosuoritusote opiskeluoikeuksittain

OTM-24838 TUTOR: Opiskeluoikeuteen sidottu opintosuoritusote

OTM-25516 STYLE, TUTOR: Opiskeluoikeuteen sidottu opintosuoritusote (fix1)

OTM-25065 PAINO: Opintosuoritusotteelta rivien tasaus pois

OTM-25437 PAINO: Keskiarvolaskennan selitetekstit tavallisella opintosuoritusotteella

Avoin

Suoritustapa ja tuotepaketti

OTM-24237 AVOIN, STAFF: Lisätään "Opiskelijoita"-tieto tuotepakettinäyttöön

OTM-24308 STYLE, AVOIN, STAFF: Lisätään "Opiskelijoita"-tieto tuotepakettinäyttöön, tyylit

OTM-25228 AVOIN, STAFF: Toteutusfiltteröinti tuotepakettien listaukseen

OTM-24646 AVOIN, KORI, STAFF: Tuotepaketin luomiswizardissa voi valita organisaatioita vain yliopistoasetuksissa määritellyistä avoimen organisaatioista

OTM-25267 AVOIN, STAFF: Toteutuksia voi valita myös tulevilta ops-kausilta tuotepaketin luomiswizardissa

OTM-25232 AVOIN, STAFF: Päivämäärien formatoinnin yhtenäistäminen

OTM-25386 AVOIN, STAFF, TEACHER: Linkki tuotepakettien hakutuloksista tarkastelunäkymään

Tuotepakettien tilamuutokset

OTM-25229 AVOIN, STAFF, KORI: FlowStaten lisäämisen aiheuttamat muutosvaatimukset

OTM-24144 AVOIN, STAFF, KORI, ORI: Tuotepakettien peruminen massana opintojakson tuotepakettilistauksessa

OTM-24857 AVOIN, STAFF: Tuotepakettien palautus luonnokseksi massana Avoimen tarjonta -näkymässä

OTM-24860 AVOIN, STAFF: Tuotepakettien peruminen massana Avoimen tarjonta -näkymästä

OTM-24865 AVOIN, STAFF: Tuotepakettien poistaminen massana Avoimen tarjonta -näkymästä

OTM-22603 AVOIN, STAFF: Avoimen yliopiston tuotepaketin peruminen tuotepaketin tarkastelunäkymässä

OTM-25331 AVOIN, STAFF: Notifikaatio tuotepaketin perumisdialogeihin, jos pakettia on jo ostettu

Opiskeluoikeus ja suoritusoikeudet

OTM-22573 AVOIN, ORI: Suoritusoikeuksien hakurajapinta eri parametreilla

OTM-24189 AVOIN: Tuotepaketin suoritusoikeudet-välilehti

OTM-25370 AVOIN, STAFF, STYLE: Tuotepaketin suoritusoikeudet-välilehden tyylittely

Ilmoittautuminen

OTM-24847 ORI: Luodaan EnrolmentRightService

OTM-25340 AVOIN, ORI, KORI: Avoimen iImoittautumisen vaatimat tietomallimuutokset enrolmentConstrainttiin

OTM-25341 AVOIN, ORI: Ostoskorin varausajan pidentäminen


Muut:

OTM-24822 TUTOR: Automaattisesti päivittyvään ryhmään rajausehdot lukuvuosimaksuvelvollinen ja opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe

OTM-25377 ORI: Opiskelijahaun hakutulosten näyttäminen sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

Korjatut virheet

SISU-22725 & OTM-24610 TUTOR: Vastaavuuden opintopisteet näkyvät väärin, jos määrä on eri kuin korvattavalla opintojaksolla

OTM-25618 STYLE, STAFF: tuotepaketin tarjolla myyntiaikana pilleri on repsahtanut (RC4)

OTM-25681 AVOIN: OpenUniversitySettings staattinen dokumentaatio ei generoidu (fix2)

SISU-25871 & OTM-25682 PAINO: LUT:n opiskeluoikeuteen sidotun opintosuoritusotteen muodostus aiheuttaa järjestelmävirheen (fix2)

OTM-25699 ORI: AutomaticGroupMembershipUpdateTask suorituskyky ongelma (fix2)

OTM-25700 KORI: AssessmentItem modification_ordinal ei ole indeksoitu (fix2)

OTM-25702 KORI: StudyEvent.exceptions.irregularTeacherIds validaatio puutteellinen (fix2)

OTM-25703 ILMO, ORI: Ilmoittautumissäännöt esitietovaatimusten tarkistuksessa epäonnistuvat NPE virheeseen (fix2)

SISU-25879 & OTM-25707 STAFF: Ylemmän tutkinnon valmistuminen ei onnistu, kun alemmassa ei-arvioitava tarkentava valinta (fix2)

SISU-25856 & OTM-25712 PAINO: Tutkintotodistuksen suoritusotteelle ilmestyy tyhjä sivu (fix2)

SISU-25880 & OTM-25714 PAINO: Opintosuoritusotteen muodostaminen aiheuttaa järjestelmävirheen tietyissä tilanteissa (fix3)

OTM-25616 STYLE, TUTOR/STAFF: viesteissä ja ilmoituksissa valintalaatikot ei ihan kohdillansa (fix5)

OTM-25770 ORI: Kasvatetaan AutomaticCourseUnitEvaluationJob haun tietokantatimeouttia (fix5)

SISU-25833 & OTM-25833 STAFF: tutkinnon koostamisen virheet eivät näy (fix5)

SISU-26558 & OTM-25865 PAINO: Ruotsinkieliseltä todistuksen liitteeltä puuttuu kelpoisuuslause (fix7)

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

SISU-7560 Vapsu: kuvaavampi otsikko hakemuslomakkeeseen kuin kokonaisuus

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18084 Sivuaineen vahvistaminen vaikka ei ole opiskeluoikeus

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-19177 & OTM-22798 Opintojaksot tulostuvat opetussuunnitelmatulosteelle tutkintorakenteesta poiketen

SISU-19437 Automaattisen arvioinnin eräajo koostaa luonnostilaisen opintojakson

SISU-19450 Jos menee suoraan arviointien vahvistus-välilehdelle, ei yhtään opiskelijaa ole valittuna vaikka arvosanoja olisi annettuna

SISU-20181 & OTM-23239 Massatentin haun rajaaminen ajankohdan perusteella ei toimi

SISU-20413 Massatentin CSV-lista ei muodostu (Järjestelmävirhe)

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21344 Opiskeluoikeuden koulutuksen muutos -näkymä tarjoaa muiden yliopistojen koulutuksia valittavaksi

SISU-21345 Ilmoittautumisen EN-hylkäysviestissä suomea ja väärää tietoa

SISU-21160 Opintoelementtiä hyväksyessä Sisu varoittaa vanhassa rakenteessa olevasta vapaasti valittavasta kokonaisuudesta

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22545 Opiskelijan tietojen haku - paluu hakutuloksiin ei toimi hetulla haettaessa

SISU-22640 Uuden opiskelijan luomisessa henkilökunta-tietojen pohjalta: ei muodostu opiskelijanumeroa

SISU-22705 & OTM-24643 STAFF: Asiointi-hakunäkymässä vapsuhakemusten otsikkotieto muuttuu käsittelijän asettamisen yhteydessä

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-25663 Opintojakson arviointi-välilehti aiheuttaa järjestelmävirheen

Pääkäyttäjätoiminnot

Uudet toiminnallisuudet

Tiedonsiirto

OTM-25201 STYLE, ADMIN: Opiskeluoikeuksien listausnäkymän hakukohderajaus

OTM-24495 ORI: Vapaatekstihaku DRAFT-tilaisten opiskeluoikeuksien hakuun nimellä tai opiskelijanumerolla

OTM-24498 ADMIN: Opiskeluoikeuksien haku opiskelijan nimellä tai opiskelijanumerolla

OTM-24496 ORI: Opiskeluoikeuksien haku henkilötunnuksella

OTM-24499 ADMIN: Opiskeluoikeuksien listausnäkymään haku henkilötunnuksella

OTM-25271 STYLE, ADMIN: Opiskeluoikeuksien haku opiskelijan henkilötunnuksella

OTM-24563 ADMIN: Näytä kaikki henkilötunnukset -toiminto opiskeluoikeuksien käsittelynäkymissä

OTM-25318 STYLE, ADMIN: Näytä/piilota kaikki henkilötunnukset hakutuloksissa, tyylit

OTM-25076 ADMIN: Yksittäisen opiskeluoikeuden vahvistamisen modaalin päivitys

OTM-25308 STYLE, ADMIN: Opiskeluoikeuden vahvistusmodaalin tyylit

OTM-22784 ADMIN/ORI: Lukuvuosimaksuvelvollisten opiskeluoikeuksien vahvistaminen

OTM-25475 ADMIN: Opiskeluoikeuksien vahvistusmodaaliin näkyviin maksettu lukukausimaksu

OTM-25582 STYLE, ADMIN: Opiskeluoikeuksien vahvistuksen lukuvuosimaksutiedot (fix2)

OTM-25740 ORI: OILI-tuonnissa asetetaan pakolliset koulutusluokitustiedot

OTM-25468 ORI/OILI: Asetetaan ei-tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden koulutusala OILI-tuonnissa

OTM-25162 COMMON: Opiskeluoikeuden kotiorganisaatiota ei validoida luonnostilaisissa oikeuksissa

OTM-25320 ORI/OILI: Organisaation valitsemisen logiikka uudelle opiskeluoikeudelle

OTM-25364 ADMIN: Lisätään sopimuskoulutus-tyyppisten opiskeluoikeuksien vahvistukseen kotiorganisaatiotieto

OTM-25425 OILI: Tilausnumeron tallennus Sisuun Oili-dokumentista

OTM-25426 OILI: Tallennetaan Oili-dokumentista hakemus.haku -tieto Sisuun

OTM-25730 ADMIN: DRAFT-opiskeluoikeuksien hakunäkymään tarvitaan sivutus (fix5)

OTM-25731 ORI, OILI: Jos opiskeluoikeus lukuvuosimaksullinen, se pitää vahvistaa käsin ja lukuvuosimaksun suuruuden päättelyn korjaus (fix6)

Muut asetukset

OTM-25007 PAINO: Varmennetun tulosteen tekstin hallinnointi

OTM-24805 ADMIN: Varmennetun tulosteen tekstin hallinnointi

OTM-25194 STYLE, ADMIN: Varmennetun tulosteen tekstin hallinnointi

OTM-25105 PAINO: Opintokokonaisuuksien keskiarvot opintosuoritusotteelle

OTM-25108 PAINO: Opintokokonaisuuksien keskiarvojen tulostuminen valittavaksi toiminnoksi

OTM-25107 ADMIN: Opintokokonaisuuksien keskiarvojen tulostuminen valittavaksi toiminnoksi

Käyttöoikeudet

OTM-25594 ORI: Hallintohenkilölle uusi käyttöoikeusrooli opiskelijoiden opintosuunnitelmien luomiseen ja muokkaamiseen

OTM-22923 ADMIN: tiedonsiirron käyttöoikeudet

Korjatut virheet

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella

SISU-12345 & OTM-20404 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi

SISU-16660 Sisun koodistossa virhe

SISU-20177 Sisusta puuttuu eläinlääketieteen kandi+maisteri rajauslaki (3+3)

SISU-25662 Vaihdetaan EL- ja EHL-koulutusten suorituslaji Virtaan

SISU-21458 OILI rajapinta: kenttien pakollisuus Oili-dokumentin mukaiseksi

SISU-22634 & OTM-24444 Kaksoishenkilötarkastuksessa tieto ei tule jo Sisussa olevan henkilön tiedoista kaikissa tapauksissa

OTM-25723 ORI: Vahvistettavien opiskeluoikeuksien näkymä on erittäin hidas (fix4)

OTM-24738 ADMIN: tiedonsiirrossa kaksoishenkilötarkastuksessa OppijaId:n ei tulisi olla pakollinen (fix6)

Muut

­Uudet ominaisuudet

Virta

OTM-22906 VIRTA: Opiskeluoikeusjakson nimi-tieto Virtaan uudessa rajapintaversiossa

OTM-22907 VIRTA: Lukuvuosimaksujen tiedot VIRTAan uudessa rajapintaversiossa

OTM-25038 VIRTA: Tutkintoonjohtamattoman koulutuksen EXPIRED-tilaa ei viedä VIRTAAN

OTM-25521 VIRTA: Lisätään apurahojen ordinaali-muutoksia seuraava vahti

OTM-25724 VIRTA: Opiskeluoikeuden koulutusmoduulitunniste palautettava käyttämään nimeä (fix4)

Käyttökatkoilmoitukset

OTM-25403 FRONTIT: Käyttökatkojen tekstit. kun katko on jo mennyt

OTM-25433 STYLE: Käyttökatkotiedotusten ulkonäkö katkon jälkeen

OTM-25178 FRONTIT: Käyttökatkoilmoitukset näytetään tarvittaessa vain ympäristökohtaisesti

OTM-25303 STYLE: Tyylit pian alkavan käyttökatkon varoitukselle

OTM-24944 STUDENT/STAFF/ADMIN/TUTOR: Näytetään pian alkavan käyttökatkon huoltokatkovaroitus

Muut

OTM-25400 STYLE: Lisätään SISU-logo ylävalikkoon

OTM-25548 ORI/GraphQL: Lisätään apurahojen tietomalliin puuttuvia kenttiä

OTM-24945 GRAPHQL, ORI: Lisätään Grant graphql:ään

OTM-25243 COMMON/KORI: koodien hakeminen mahdollisesti erissä

OTM-25363 KORI/GRAPHQL: toteutetaan assessment-items/../snpashot-at-date/.. endpointista monen snapshotin versio

OTM-25605 KORI: Oma tietokantapool vapaasanahauille ja opintojaksohaulle (fix2)

Korjatut virheet

OTM-25627 ORI: StudyRightTermRegistrationsService.createMissingAndNeglectedTermRegistrations heittää null pointerin (RC4)

OTM-25623 GRAPHQL: studyRight.grantDate on pitäisi olla nullable (RC4)

OTM-25624 VIRTA: Opiskeluoikeus.Jakso.Nimi: Liian pitkä nimi lyhennettävä (RC4)

OTM-25625 VIRTA: Erillinen retry Minio/S3 kutsuille putObject/copyObject väliltä (RC4)

OTM-25508 COMMON: Käyttöliittymän päällekkäiset kori course-unit-searchit ylikuormittaa tietokantapalvelimet (fix2)

OTM-25619 INFRA: Korin POST requestit voi epäonnistua katkottoman hotfixin aikana (fix2)

OTM-25764 ORI: StudyRightStateMigrateJob päivitys epäonnistuu (fix4)

SISU-20238 & OTM-25771 VIRTA: Tutkintoonjohtamattoman koulutuksen EXPIRED-tilaa ei viedä VIRTAAN FIX (fix4)

OTM-25724 VIRTA: Opiskeluoikeuden koulutusmoduulitunniste palautettava käyttämään nimeä (fix4)

Tunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista

SISU-16857 & OTM-21999 Tulosteiden pitää käyttää järjestelmäasetusta tuetut kielet

SISU-21404 GraphQL: authenticated_course_unit_realisation_search sisäinen virhe

SISU-21460 Aallon Testi-Sisussa arviointiasteikot tuplana

SISU-21480 Sisun käyttöliittymä palauttaa erilaisen arvosanajakauman, kuin GraphQL-rajapinta

SISU-23853 & OTM-24931 Opiskelija näytetään käyttöliittymässä vaikka ORIPersonin documentState = DELETED

Lisätietoja 

FUNIDATA OY 

Asiakaspalvelu asiakaspalvelu@funidata.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@funidata.fi

Operatiivinen johtaja

Pekka Äikäs


Kehitystiimi 

Teknologiajohtaja Toni Sallanmaa

Anna Auressalmi

Tuukka Jurvakainen

Jarno Kilander

Marjut Kinnari

Harri Helenius

Harri Lehtola

Juha Lääperi

Tero Marttila

Ville Myrskyneva

Siina Pekkanen

Lauri Rutanen

Henri Salmela

Tuukka Salminen

Aleksi Suoranta

Tero Tapio

Mikko Torri


Asiantuntijatiimi

Tuotejohtaja Mari Riihiaho

Annukka Alivaara

Katja Arstio

Juuli Kenkkilä

Netta Kärki

Annukka Lakanen

Hanna-Leena Maunula

Inka Paukku

Julia Rouvinen

Eeva Saari

Irina Venho


Funidata www.funidata.fi