Sisu 2.8 RC1-RC3 julkaistu 30.5.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.8 RC4 julkaistu 8.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.8 RC5 julkaistu 9.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); sisältää vain tekstikorjauksia ja käännöksiä.
Sisu 2.8 fix1 julkaistu 13.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 16.6.2022
Sisu 2.8 fix2 julkaistu 14.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 16.6.2022
Sisu 2.8 fix3 julkaistu 23.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 27.6.2022
Sisu 2.8 fix4 julkaistu 6.7.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 7.7.2022
Sisu 2.8 fix5 julkaistu 24.8.2022 (kaikki ympäristöt)
Sisu 2.8 fix6 julkaistu 23.9.2022 (tuotantoympäristöt)


Sivu sisältää Sisu 2.8 version uudet ominaisuudet.

Lisäksi haitareista löytyy Sisu 2.8 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi edellisissä versioissa havaitut bugit raportoidaan kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.8 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelija

Uudet ominaisuudet

Opiskelija näkee opintokalenterissa toteutuksen tiedoissa kokonaispaikkamäärän.

Opintojaksoesitteen opetusryhmät ja -tilaisuudet -näkymään on tehty parannuksia poikkeuksiin ja lisätietoihin.

Opiskelija voi tehdä avoimen ostoputken ilmoittautumisen vaiheet (huom. ei näy vielä käyttöliittymässä, koska ostoputken koodaus on kesken).

0 opintopisteen laajuiselle suoritukselle tehdään korotuskäsittely.


Avoin

OTM-22610 AVOIN, STUDENT: Avoimen yliopiston opetukseen ilmoittautumis-wizard (huom. ei näy vielä käyttöliittymässä, koska ostoputken koodaus on kesken)

Muut

OTM-26271 STUDENT: Opetusryhmät ja -tilaisuudet näkymään poikkeustieto-sarakkeen toteutus

OTM-26539 STUDENT: Toteutukselle ilmoittautumiseen näkyville toteutuksen paikkamäärä

OTM-26917 STUDENT/TUTOR: Muutos rakenteessa näkyvään virheilmoitukseen

OTM-27084 STUDENT/TUTOR: Kokonaisuuden sisällön hakemuksella näkyvään tekstiin muutos


SISU-29179 & OTM-27005 Suoritus ei korotu korotuslogiikan mukaisesti, jos kyseessä on 0 op laajuinen suoritus

SISU-27589 & OTM-26295 STUDENT: Opiskelijan käyttöliittymässä voi nähdä sinne kuulumattoman viestin

SISU-30192 & OTM-27187 STUDENT: Etusivulla tulee käyttöoikeusvirhe jos STUDENT oikeus puuttuu (RC4)

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

Opettaja

Uudet ominaisuudet

Ei uusia ominaisuuksia.


SISU-29377 & OTM-27059 TEACHER: Massatentin kopioiminen ei onnistu

SISU-30168 & OTM-27176 TEACHER: Toteutuksen arvioinnin massamuokkauksessa ei voi antaa lisätietoja (fix1)

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26211 & OTM-25910 Selaimen (Chrome) 75% zoomilla arvioinnin vahvistusseppele katoaa

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26719 & OTM-25907 Uutta toteutusta julkaistessa Sisu ilmoittaa, että ilmoittautumisaikaa ei olisi annettu, vaikka se on annettu

SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa

Palveluhenkilö

Uudet ominaisuudet

Opiskelijalle voidaan kirjata sisällytetty suoritus ilman hakemusta. Opiskelijan suunnitelmassa olevasta poikkeavasta kokonaisuudesta voidaan tehdä hakemus opiskelijan puolesta. Opiskelijoita voi hakea rajaustekijällä ”päättynyt”. Opintojaksoesitteessä näytetään suoritustavan otsikon alla, kummasta suoritustavasta on kyse (avoin, tutkinto).

Toteutuksen, opintojakson ja opintokokonaisuuden kirjaamisessa näytetään varoitus, jos suoritusta ollaan kirjaamassa tulevaisuudessa olevalla päivämäärällä.

Avoimen opiskeluoikeuden Sisu 2.7:ssa uudistetussa näkymässä voidaan muokata opiskelijan suoritusoikeuksia (jos niitä on tuotu rajapintojen kautta). Lisäksi toteutettu integraatiorajapinta Ceepos-maksupalveluun (tämä mahdollistaa ostosputken toteutuksen jälkeen tuotepakettien ostamisen verkkomaksuna).


Avoin

OTM-25036 AVOIN, TUTOR: Suoritusoikeuden muokkaus opiskeluoikeusnäkymässä

OTM-25926 AVOIN, ILMO: Ceepos-integraatio

OTM-25931 AVOIN, STUDENT: Ostajan ja opiskelijan tietojen tallennus ostoskoriin

OTM-26270 AVOIN, ILMO: Ilmoittautumislaskennan gatling-testit

OTM-26897 AVOIN, KORI: tuotepaketin tarjolla myyntiaikana -validaation parantaminen

OTM-26936 AVOIN, TUTOR: lisätään avoimen opiskeluoikeuden uuteen näkymään koulutus

OTM-26747 AVOIN, COMPONENTS: Karusellin prototyyppi Storybookkiin

OTM-26835 AVOIN, ILMO: Anonyymi tunnistautuminen ja käyttöoikeustarkistukset

Muut

OTM-27060 ORI: Suorituspäivän validaatio

OTM-26818 ORI/STAFF: nimetään suoritusten privateComment-kenttä yksilöllisesti suoritustyyppikohtaisesti

OTM-26446 STAFF: Mahdollistetaan yksittäisen sisällytetyn opintosuorituksen kirjaaminen opiskelijalle

OTM-26858 & OTM-26859 ORI/TUTOR: Mahdollistetaan hallintohenkilön luoda hakemus sääntöjen vastaisesta muutoksesta

OTM-26533 TUTOR: Lisätään hallintohenkilön opintojaksoesitteelle suoritustavan otsikon alle badget (avoin, tutkinto)

OTM-26622 TUTOR/ORI: Opiskelijahakuun rajaustekijä ”päättynyt”

OTM-26818 ORI/STAFF: nimetään suoritusten privateComment-kenttä yksilöllisesti suoritustyyppikohtaisesti (RC4)

OTM-27158 ORI: lisätään Workflow'lle tieto sen tekijästä erilliseen kenttään (ei näy vielä käyttöliittymässä) (RC4)

SISU-30238 & OTM-27479 PAINO: LUT: Uusien diploma supplement -pohjien lisäys (fix5)


OTM-26925 TUTOR: Koulutuksen muutoksen wizardissa näytetään väärä päivämäärä

OTM-26982 & SISU-29320 STAFF: Kouluttautumismahdollisuuden luonnin ja poiston tietojen tallentumisessa häikkää

OTM-26980 & SISU-29285 STAFF: Avaa päätös kokonaisuuden sisällöstä -linkki ei avaudu ilman refreshiä hakemusta käsiteltäessä

OTM-26472 STAFF: Suoritetussa opintojaksossa ja opintokokonaisuudessa näytetään sanallinen arviointi kun pitäisi näyttää hallinnollinen kommentti

SISU-29314 & OTM-26985 TUTOR: Ryhmän vastuuhenkilötietojen muutosmodaali toimii valikoivasti ja muutos ei tallennu

SISU-29181 & OTM-26923 TUTOR: Apurahan virhemerkitseminen kun opiskeluoikeus ei ole voimassa

SISU-29324 & OTM-27001 TUTOR: Opiskeluoikeuden vastaista tutkinto-ohjelmaa ei saa poistettua HEKOtetusta suunnitelmasta

OTM-26935 AVOIN: avoimen opiskeluoikeudessa ei näytetä huomautusta luonnostilaisesta koulutuksesta

OTM-26898 AVOIN, STAFF: Tuotepaketti-wizardilla voi valita toteutuksia, jotka eivät osu suoritusoikeuden keston ajalle

OTM-27157 STAFF, AVOIN: tuotepaketin muokkaamisessa "toteutus" eli valitse kaikki toteutukset -toiminto menee päälle kun ei pitäisi (RC4)

SISU-30172 & OTM-27184 STAFF: Sisällytetyn suorituksen kirjaaminen opiskelijalle ei mene läpi käyttöoikeuksilla (RC4)

OTM-27103 ORI: Poistetuille arviointikohteille, opintojaksoille, opintokokonaisuuksille tai tutkinto-ohjelmille ei voi kirjata suorituksia (fix1)

SISU-30196 &  OTM-27192 Tutkintoon johtamattomalla oikeudella ei pääse ilmoittautumaan koko lukuvuodelle (fix1)

SISU-30206 & OTM-27242 ORI: Suorituspäivän validaation tulee koskea vain ACTIVE-tilaisia, ei LEGACY importtia (fix2)

SISU-30209 & OTM-27249 Tutkinnon nimen validaatio yhteistyötutkinnoissa aiheuttaa järjestelmävirheen siihen sidoksissa olevissa kaksois/yhteistyötutkintojen todistuksissa (fix3)

SISU-30918 & OTM-27717  PAINO: Massatentille ilmoittautuneiden csv-tiedoston muodostus kaatuu graphQL-herjaan (fix6)

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-26771 & OTM-26111 Vastaavuuden lisäyksessä valittu opintojakso "katoaa"

Ripa

Uudet ominaisuudet

Palveluhenkilön käyttöliittymään tulevat uudet RIPA-ominaisuudet (huom. ei tarkoitus käyttää vielä tuotantoympäristöissä):

 • Sopimuskoulutuksiin viittaaville opiskeluoikeuksille voi lisätä ristiinopiskelutiedot, jotka kopioituvat opiskeluoikeuteen kirjattaville suorituksille
 • Opiskeluoikeuksille voi määritellä ristiinopiskeluverkostotiedot, jotka määrittävät, minkä verkostojen kohderyhmiin opiskelija oikeuden kautta kuuluu
 • Ristiinopiskelutiedot sisältävälle sopimusopiskeluoikeudelle kirjatuilla suorituksilla näytetään opiskeluoikeuden ristiinopiskelutiedot, joiden perusteella suoritus toimitetaan ristiinopiskelun palveluväylän kautta opiskelijan kotikorkeakouluun
 • Ristiinopiskelun palveluväylästä hyväksiluetuilla suorituksilla näytetään hyväksiluvun ristiinopiskelutiedot

Lisäksi ristiinopiskelun tuen toiminnallisuuksia alustavaa testausta varten (huom. ei tarkoitus käyttää vielä tuotantoympäristöissä):

 • Ristiinopiskeluverkostojen perustiedot haetaan ristiinopiskelun palveluväylästä
 • Ristiinopiskeluoikeudella (=sopimusoikeus, jolla ristiinopiskelutiedot) suoritetut opintojaksosuoritukset toimitetaan ristiinopiskelun palveluväylän kautta opiskelijan kotikorkeakouluun (OTHER-tyyppinen siirto)
 • Kohdekorkeakoulun ristinopiskelun palveluväylän kautta toimittamat suoritukset hyväksiluetaan automaattisesti kotikorkeakoulun ORIin sisällytettyinä suorituksina, jotka viittaavaat KORIssa kohdekorkeakoulun opintojaksoon
 • Ristiinopiskelun palveluväylään lähetetään muutostieto, jos palveluväylään lähetettyä suoritusta muokataan
 • Palveluväylästä hyväksiluettuja suorituksia muokataan palveluväylän toimittamien muutosten perusteella


OTM-26415 ORI/TUTOR: Opiskeluoikeuden näkymän RIPA-muutokset kotikorkeakoulussa

OTM-26891 RIPA: OUTBOUND-suoritusten käsittely vain yhdellä RIPA-instanssilla

OTM-26892 RIPA: OUTBOUND-suoritusten kuuntelu jatkamaan viimeiseksi käsitellystä eteenpäin

OTM-26894 RIPA: OUTBOUND/INBOUND-suoritukset tietokantaan

OTM-26895 RIPA/ORI: OUTBOUND/INBOUND-suoritusten virheenkäsittely

OTM-27014 RIPA: OUTBOUND-suoritusten päivittäminen ja korjaaminen

OTM-26320 RIPA: SISU–SISU ilmoittautuminen POC

OTM-26321 RIPA: SISU–SISU opintosuoritukset POC

OTM-26413 RIPA: RabbitMQ jonokonfiguraatio

OTM-26885 RIPA/TUTOR: Ristiinopiskelutietojen näyttäminen opintosuorituksen tiedoissa

OTM-26831 ORI/TUTOR: Opiskeluoikeuden näkymän RIPA-muutokset kohdekorkeakoulussa

Pääkäyttäjä


Koodistot

OTM-27142 CODES: Korjaus yliopiston nimeen ulkomaisten yliopistojen koodistossa

OTM-27171 CODES: Uusi koodi 742705 koulutusluokituskoodistoon (RC4)

OTM-27172 CODES: Koulusivistyskielikoodistoon venäjä (RC4)

OTM-27677 CODES: Koulutusluokituskoodiston nykyisten koodien päivitys (fix6)

OTM-27703 CODES: Pieni käännöskorjaus kahteen tutkintonimikkeeseen (fix6)

SISU-29292 & OTM-26984 ADMIN: Kaksoishenkilötarkistukseen tarjotaan myös DELETED-tilaisia henkilöitä

OTM-27429 GRAPHQL: Päivitä muuttuneet endpointit graphql-palveluun

Muut

Saavutettavuus

Sisu 2.8:aan on tehty seuraavat saavutettavuusparannukset:

 • Automaattisen aikakatkaisun ilmoitus 
  • ilmoitus, joka varoittaa uloskirjautumisesta, jos Sisua ei ole käyttänyt kahteen tuntiin. Jatka-painiketta painamalla aikakatkaisu nollautuu. Liittyy WCAG-kriteeriin 2.2.1. (saavutettavuusselosteen kohta 15) 
 • Vanhojen ikonien päivitystä tiedostomuodoltaan saavutettavampiin svg-ikoneihin (saavutettavuusselosteen kohta 10) 
 • Alerttien automaattisen sulkeutumisen poisto 
  • Ennen muutosta suurin osa Sisun alerteista sulkeutuu itsekseen n. sekunnin kuluttua. Tämä ei kuitenkaan täytä saavutettavuusvaatimuksia, joten alerttien automaattinen sulkeutuminen poistettiin. Käyttäjä sulkee jatkossa siis itse kaikki alertit. 
 • Avautuvien linkkien saavutettavuusparannukset 
 • Ennen muutosta kaikista uuteen välilehteen/ikkunaan avautuvista linkeistä ei ole ilmoitettu ohjelmallisesti. Jatkossa kaikki uuteen välilehteen avautuvat linkit ilmoitetaan myös ruudunlukijalle (saavutettavuusselosteen kohta 11).
 • Radio-button -komponentin kontrastimuutokset 
 • Komponentin väriä on päivitetty kontrastiltaan saavutettavampaan värisävyyn (saavutettavuusselosteen kohta 1) 
 • Navigaation nimet / otsikot 
  • Päivitetty käyttöliittymän top-navin otsikot selaimen välilehdille, jotta esim. sivuhistoriassa ei näkyisi kaikki sivut saman nimisinä (saavutettavuusselosteen kohta 13) OTM-26798 SAAVUTETTAVUUS: Automaattisen aikakatkaisun ilmoitus -suunnittelu

OTM-26872 SAAVUTETTAVUUS: Automaattisen aikakatkaisun ilmoitus (Toteutus)

OTM-26846 SAAVUTETTAVUUSPARANNUKSET: Alerttien automaattisen sulkeutumisen poisto

OTM-26593 Saavutettavuusparannukset: Navigaation nimet / otsikot

OTM-26770 Avautuvien linkkien saavutettavuusparannukset

OTM-26845 STYLE, STUDENT: "Siirry suoraan sivun sisältöön" -hyppylinkki

OTM-26878 STYLE, STUDENT: Vaihdetaan sis-icon alert opiskelijan käyttöliittymässä

OTM-26510 COMPONENTS: sis-dropdown-select saavutettavuusparannukset

OTM-26938 STAFF/TUTOR/TEACHER: Päivitetään warning ikoni sis-alert svg-ikoniksi

OTM-26941 STYLE, ADMIN/COMPONENTS/COMMON: Päivitetään warning ikoni sis-alert svg-ikoniksi

OTM-27010 SVG-ikoni päivitys (clock, code, dot)

OTM-27021 SVG-ikoni päivitys (edit, editor)

OTM-27050 COMPONENTS: radio-button -komponentin kontrastimuutokset

OTM-26788 SIS-COMPONENTS: Predikatiivinen haku/hakusanalaatikko

OTM-27013 VIRTA: refaktoroidaan opiskeluoikeus.Tila-laskenta

OTM-26623 VIRTA: Virtaan toimitetaan opiskelijoita ilman opiskeluoikeutta, ilmoja tai muita tietoja

SISU-30222 & OTM-27256 VIRTA: suoritusten virta-raportointi kaatuu koodistoarvoon educational-institution:xx:00000 (fix3)

OTM-27011 ORI: Opiskeluoikeuden päivittyessä (import-rajapinnan kautta) ei päivitetä opiskeluoikeuden voimassaoloaikaa, vaikka opiskeluoikeuden kesto laskettaisiin siihen liitetyistä opinnoista

OTM-26497 COMPONENTS: Sivutettuja listoja selatessa sivun vaihto vie listan alkuun

OTM-26853 Java-riippuvuuksien versiopäivityksiä

SISU-29360 Uusi yliopisto ulkomaisten yliopistojen koodistoon (fix4)

SISU-30049 Uusi yliopisto ulkomaisten yliopistojen koodistoon (fix4)

SISU-29236 & OTM-26921 ORI/VIRTA: Kirjoilletulopäivän laskennan täsmennys

SISU-28527 & OTM-26922 ORI: Virheellinen importoitu educationId johtaa käyttöliittymässä opiskelijahaussa tietojen virheelliseen näkymiseen

SISU-31026 & OTM-27701 Lisätään Sisun VIRTA-XSD-tiedostoihin puuttuvia arvoja, ml. fil. maist. farm (fix6)

 • No labels