Päivitys Sisu 2.14 kesken

 • Vastaavuuksien ja korvaavuuksien ohjetekstejä on paranneltu

Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Omat tiedot > Hakemukset ja päätökset


Hakemukset ja päätökset

Opiskelija voi Sisussa luoda erilaisia hakemuksia ja saada niihin päätöksiä. Hakemusten luominen alkaa toistaiseksi Sisussa vain niistä paikoista, mihin asiointi liittyy. Kaikki opiskelijan hakemukset ja päätökset ja niiden päätökset löytyvät yhdestä paikasta eli opiskelijan omista tiedoista.

Hakemuksia voi sortata tilan, käsittelypäivän ja hakupäivän mukaan.

Tilasorttauksen järjestys:

 • haettu
 • hylätty
 • hyväksytty
 • peruttu
 • hyväksyntä peruttu

Omissa tiedoissa näytetään myös ne opintokokonaisuuksien arvioinnin hakemukset, jotka on virhemerkitty tai merkitty toissijaiseksi. Hakemuksen tila on edelleen hyväksytty, mutta hakemuksen tiedoissa näkee, että suoritus ei ole voimassa.

Virhemerkityssä hakemuksessa lukee, että se on virhemerkitty.

Tarvittaessa opiskelija voi ottaa yhteyttä opiskelijapalveluihin, jos opintokokonaisuus ei näy suorituksissa, vaikka pitäisi.

Opintoluonnos

Opintoluonnoksen idea

Opiskelija voi suunnitella rakenteeseensa opintoluonnoksen, jota voidaan pitää henkilökohtaisen suorituksen ideana tai opintojakson haamuna. Kyseessä voi olla esim. itsenäinen opiskelu tai vaihto-opiskelu, joita ei muuten saa Sisuun ilmaistua.

Opintoluonnoksen suorituksen kirjaamistoiminnallisuus on yhdistetty henkilökohtaisen suorituksen hakemiseen ja sisällyttämishakemukseen. Opintoluonnosta voidaan siis käyttää esim. sisällytettävien opintojen
ideana tai henkilökohtaisten suoritusten aihiona. Kun opiskelija vasta suunnittelee opintojaan, hän voi tehdä opintoluonnoksen rakenteeseen. Kun suoritus on tehty (esim. vaihto-opinnot ovat päättyneet), hän voi hakea suoraan opintoluonnoksesta suoritusmerkintää . Jos suoritus on jo tehty, voi hän hakea myös suoraan henkilökohtaista suoritusta tai osaamisen sisällyttämistä (ilman opintoluonnosta), ks. Hyväksilukeminen


Opintoluonnoksen kautta suorituksen hakeminen on suositeltava tapa, koska silloin suoritettu henkilökohtainen suoritus menee siihen kohtaan rakennetta, johon se on luotu.

Opintoluonnoksen luominen

Opintoluonnos tehdään valitsemalla opintosuunnitelmasta kokonaisuus, johon opintoluonnos halutaan lisätä. Opintoluonnos voidaan lisätä joko opintokokonaisuuden tai väliotsikon alle.

Valitun kokonaisuuden valinta-avustimen alaosassa klikataan lisää opintoluonnos.

Opintoluonnokselle annettu nimi näkyy opiskelijalle ja ohjaajalle opintosuunnitelman rakenteessa. Opinnon suunniteltu laajuus on opiskelijan ehdotus laajuudesta; se näytetään opintoluonnoksella ja lasketaan mukaan kokonaisuuden pisteisiin. Opinnon suunnitellussa suorituspaikassa opiskelija ilmoittaa, missä aikoo hän henkilökohtaisen suorituksen tehdä. Tavoiteltavan osaamisen kuvauskenttään opiskelija antaa vapaamuotoisen kuvauksen siitä, mitä hän aikoo tehdä ja mitä osaamista saavuttaa. Kun kaikki kentät on täytetty, voidaan opintoluonnos lisätä rakenteeseen.

Opintoluonnos näkyy rakenteessa valitun kokonaisuuden alla ja lisäksi valinta-avustimessa. Opintoluonnos opintojen rakenteen säännöissä ks. Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus → Opintoluonnos kokonaisuuden säännössä

Valinta-avustimessa opintoluonnoksen kohdalla on roskis, jota painamalla saa luonnoksen poistettua rakenteesta. Poistaminen on lopullista, eikä poistettua luonnosta pysty palauttamaan.


Opintoluonnoksen tunnistetta painamalla saa luonnokselle annetut tiedot näkyviin. Kun opiskelija on hankkinut opintoluonnoksessa ilmoittamansa osaamisen ja tehnyt vaaditut suoritukset, voi hän ehdottaa luonnoksen perusteella suoritusta joko henkilökohtaisena suorituksena tai sisällytettynä osaamisena. Ehdota suoritusta -toiminnosta siirrytään sisällytetyn tai henkilökohtaisen suorituksen hakupolkuun, ks. alempana. Jos osaaminen on hankittu kotiyliopistossa, haetaan henkilökohtaista suoritusta. Jos osaaminen on tehty jossain muualla, haetaan sisällyttämistä.

Kun suoritusmerkintää haetaan opintoluonnoksen kautta, esitäyttää Sisu lomakkeeseen opintoluonnoksen tiedot, joita voi muokata. Opintoluonnokselle annettu nimi asetetaan suorituksen nimeksi, nimeä voi myös muuttaa tässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjälle näytetään, mihin hän on sijoittanut opintoluonnoksen ja tarvittaessa paikkaa voi vaihtaa.

HUOM1: Vaikka paikkaa tässä vaiheessa vaihtaa, niin opintoluonnoksen kautta tehty suoritusmerkintä menee siihen kohtaan rakennetta, johon opiskelija on alunperin opintoluonnoksen luonut.
HUOM2: Opintoluonnoksen voi tehdä toissijaiseen suunnitelmaan, jolloin myös suoritus menee vain siinä suunnitelmassa valittuun paikkaan. Ensisijaisessa suunnitelmassa suoritus menee sijoita suunnitelmaan paneeliin, josta sen voi sijoittaa rakenteessa ainoastaan niihin kohtiin rakennetta, joihin voi sijoittaa minkä tahansa opintojakson. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan tulee tehdä erikseen poikkeava rakenne vapaan muokkauksen tilassa ja hakea sille hyväksyntää. Olisi siis suositeltavaa tehdä opintoluonnokset ensisijaiseen suunnitelmaan tai vaihtaa ensisijaiseksi se suunnitelma, jossa opintoluonnokset ovat.

Muuten hakemuspolku on sama kuin  sisällyttämisessä tai henkilökohtaisessa suorituksen, ks. alla hyväksilukeminen → sisällyttäminen / henkilökohtainen suoritus.

Hyväksilukeminen

Opiskelija voi hakea hyväksilukua kolmella tavalla:

 • Korvaavuus
  • opintojakson voi korvata opintojakson toisella opintojaksolla, joka on suoritettu toisessa korkeakoulussa
  • Opiskelija voi hakea korvaavuutta minkä tahansa tyyppisestä koulutuksesta, myös ei-tutkintoon johtavista

 • Sisällyttäminen
  • muualla suoritetun osaamisen sisällyttäminen
  • voi olla suoritettu toisessa korkeakoulussa tai esim. työelämässä saavutettua osaamista (riippuen opiskelijan kotikorkeakoulun hyväksilukemisen periaatteista ja säännöistä); AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen
  • Sisällyttämistä voi hakea vain tutkintoon johtavassa opiskeluoikeudessa

 • Henkilökohtainen suoritus
  • Opiskelija tekee opettajan kanssa sovittavan täydentävän suorituksen kokonaisuuteen, joka muuten jäisi vajaaksi. Suoritus tehdään kotiyliopistossa/kotikorkeakoulussa/omassa yksikössä
  • Henkilökohtaista suoritusta voi hakea vain tutkintoon johtavassa opiskeluoikeudessa

Toiminnot lähtevät opiskelijan aloitteesta.

Hyväksilukuhakemuksen voi tehdä vain opiskeluoikeudelliseen suunnitelmaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa. Hyväksilukuhakemukset kannattaa tehdä ensisijaiseen suunnitelmaan.

Opintoluonnoksen suoritusmerkinnän hakeminen käyttää samaa toiminnallisuutta kuin sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus, joten näissä tapauksissa opiskelijan kannattaa ensin tehdä opintoluonnos ja henkilökohtaisen suorituksen/sisällyttämishakemus sen kautta. Opintoluonnoksen kautta tehtynä suoritus menee opintoluonnoksen tilalle rakenteeseen.

Korvaavuus

Jos opiskelijalla on suoritus sellaisesta opintojaksosta, jonka sisältö ja osaaminen vastaa hänen opintojensa rakenteessa olevaa opintojaksoa ja jolla ei ole suoraa vastaavuutta Sisussa, voi hän hakea siihen korvaavuutta.

Huom. jos opintojaksolle on merkitty esitteessä vastaavuus, jonka opiskelija valitsee, ei hänen tarvitse tehdä lisäksi hyväksilukuhakemusta. Ks. tarkemmin Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Vastaavuudet.

Vastaavuus voidaan valita silloin, kun opintojakso on suoritettu kotiyliopistossa ja opintojaksolle on annettu vastaavuuksia.

Hyväksilukua opintojakson korvaavuutena haetaan silloin, kun on suoritettu toisessa korkeakoulussa opinto, joka sisällöltään vastaa jotain suunnitelmassa olevaa osaamista (=opintojaksoa).

Molempia ei tarvitse tehdä, tapauksesta riippuen valitaan joko vastaavuus (=samassa yliopistossa suoritettu opintojakso; vastaavuuksiksi sopivat opintojaksot on annettu esitteessä valmiiksi) tai hyväksiluku (toisessa korkeakoulussa suoritettu opintojakso). Kuvassa opintojakson musiikkipsykologia korvataan vastaavuudella musiikkipsykologia ja kognitiivinen musiikintutkimus. Kaikilla opintojaksoilla ei ole vastaavuuksia.

Vastaavuuksien ja korvaavuuksien ohjetekstejä on paranneltu.

Opintojakson korvaaminen muualla suoritetulla opinnolla käynnistetään opintojaksoesitteestä välilehdeltä vastaavuudet ja korvaavuudet kohdasta korvaavuus: opintojakson hyväksilukeminen muualla suoritetulla osaamisella)

Korvaavuuden uusi ohjeteksti on: 

Korvaavuudella tarkoitetaan tämän opintojakson korvaamista toisessa korkeakoulussa (muualla kuin x) suoritetuilla opinnoilla tai muulla muualla hankitulla osaamisella, joka vastaa sisällöltään tämän opintojakson osaamista.
Voit pyytää tämän opintojakson korvaamista siirtymällä hakemukseen. Huomaathan, että kaikkien opintojaksojen korvaaminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tutustu korkeakoulusi ohjeisiin korvaamisesta. 

Jos haluat lisätä opintosuunnitelmaasi jonkin muun kuin opintotarjonnassa/opetussuunnitelmassa olevan opinnon, lisää opintoluonnos opintosuunnitelman kautta tai hae osaamisen sisällyttämistä.

Sen jälkeen tulee opintojaksolle kenttään hyväksilukuohjeet annettu teksti, jos sellainen on annettu. 

 Siirry hakemukseen avaa hakemuksen ensimmäisen vaiheen lisää korvaavuuden tiedot. Hakemukseen voi lisätä liitetiedostoja tässä vaiheessa tai myöhemmin, ks. Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin.

Opiskelija voi lisätä hakemukseen joko opintojaksoja tai muuta osaamista (esim. työelämässä hankittua, korvattavaa opintojaksoa vastaavaa sisältöä) tai molempia (lisää opinnon tai osaamisen tiedot). Saman opinnon tai osaamisen voi lisätä vain kerran.


Jos opiskelija valitsee suoritetun opinnon, niin vaiheessa lisää korvaavuuden tiedot opiskelija antaa korvaavan opinnon suorituksen tiedot. Myös tässä vaiheessa hakemukseen voi lisätä liitteitä. Samaan hakemukseen kannattaa lisätä vain sellaiset opinnot tai osaamisen tiedot, joista voidaan tehdä yksi suoritusmerkintä. Eritellä pitää esimerkiksi eri paikoissa saavutettu osaaminen, sillä korvatuilla opinnoilla näytetään suorituspaikka opintosuoritusotteella. Korvaavuudelle annetaan suorituskieli.

Jos opiskelija valitsee muulla tavalla hankittu osaamisen, niin annetaan hyväksiluettava osaaminen, suorituspaikka, ajankohta, suorituskieli sekä kuvaus osaamisesta.

Hakemuksen lähetyksessä näytetään kooste annetuista tiedosta tarkistusta varten. Lisäksi opiskelijan tulee valita, riittääkö hänelle päätöksen saaminen Sisussa vai haluaako hän sen postitse allekirjoituksella varustettuna. 


Kun hakemus on lähetetty, voi sen tulostaa pdf-muodossa. Hakemuksen voi myös perua, jolloin sitä ei voi enää palauttaa, vaan tarvittaessa täytyy tehdä uusi hakemus.

Korvaavuutta ei voi hakea

Jos opiskelijan suunnitelmassa oleva opintojakso ei enää ole voimassa, ei sille voi hakea korvaavuutta. Sama teksti näytetään, jos opiskelija on päivittänyt suunnitelmaansa tulevan version ennen lukukauden alkamista eli opintojakso ei ole vielä alkanut.

Jos opintojaksosta on olemassa uudempi versio, voi opiskelija vaihtaa sen suunnitelmaan versio-valitsimesta opintojakson nimen alta (ks. tarvittaessa Version vaihtaminen). Jos opintojaksosta ei ole uudempaa versiota, joka olisi voimassa, ei opintojaksoa voi enää suorittaa. Tässä tilanteessa kannattaa päivittää emo-opintokokonaisuuden (tai tilanteesta riippuen koko tutkinto-ohjelman) versio, jotta kaikki sisältö päivittyy ja kokonaisuus/tutkinto-ohjelma sisältää ne opinnot, jotka voi suorittaa; ks. tarvittaessa Versioiden hallinta. Jos uudempia versioita ei ole olemassa, kannattaa ottaa yhteyttä oman korkeakoulun opiskelijapalveluihin.

Jos opiskelija on lisännyt suunnitelmaansa haun kautta toisen korkeakoulun opintojakson, ei opintojaksolle voi valita vastaavuutta tai hakea korvaavuutta.

Sisällyttäminen

Jos opiskelijalla on jotain sellaista muualla suoritettua osaamista, joka ei korvaa suoraan jotain opintojen rakenteen opintojaksoa, voi hän hakea osaamisen sisällyttämistä. Sisällyttäminen haetaan ja hyväksytään koulutukseen, eikä sitä voi siirtää toiseen koulutukseen. Tämä siitä syystä, että vaikka suoritus olisi hyväksyttävissä yhden koulutuksen kontekstissa (=sopii sen sisältöön), ei se välttämättä ole sitä toisen koulutuksen kontekstissa.

Sisällyttäminen voidaan tehdä kahdella tavalla: joko ehdottamalla suoraan sisällytettävää osaamista tai siirtymällä hakemukseen opintosuunnitelmaansa luodun opintoluonnoksen kautta, ks. Opintoluonnos.

Sisällyttämistä kannattaa hakea opintoluonnoksen kautta. Opintoluonnoksen kautta tehtynä suoritus sijoittuu automattisesti opintoluonnoksen paikalle rakenteessa.

Suositeltu tapa: Opintoluonnoksen kautta haettaessa opiskelija avaa opintoluonnoksen ja ehdottaa suoritusta.

Opiskelija valitsee haen osaamisen sisällyttämistä, jos kyseessä on muussa kuin opiskelijan kotikorkeakoulussa suoritettu osaaminen. Jos opiskelija on sopinut kotikorkeakoulussa suoritettavasta suorituksesta, niin ks. Henkilökohtainen suoritus.

Työharjoittelun hakeminen opintoluonnoksen kautta, ks. Työharjoittelusuorituksen hakemus (AMK).

Hakemuksen tiedoissa näytetään opintoluonnoksen paikka rakenteessa. Paikan vaihtaminen ei muuta opintoluonnoksen paikkaa; myös hakemuksesta kirjattu suoritus menee opintoluonnoksen paikalle.

Vaiheessa lisää opinto tai osaaminen voi lisätä liitteet sekä opinnon ja osaamisen tiedot.

Lisättäväksi voidaan valita suoritettu opinto tai osaaminen, joka on hankittu muulla tavoin, esim. työelämässä.

Jos valitaan suoritettu opinto, opintoluonnoksen tiedoista hakemukseen tulee valmiina opinnon nimi, suorituspaikka, laajuus sekä kuvaus; tietoja voi muokata. Lisäksi pitää antaa koodi, suorituspäivä, suorituskieli, myönnetty arvosana ja arviointiasteikko.

Jos valitaan muulla tavalla hankittu osaaminen, annetaan hyväksiluettava osaaminen, suorituspaikka, ajankohta, suorituskieli sekä kuvaus osaamisesta

Myös tässä vaiheessa voi lisätä liitteitä.

Hakemuksen lähetyksessä näytetään kooste annetuista tiedosta tarkistusta varten.


Lisäksi opiskelijan tulee valita, riittääkö hänelle päätöksen saaminen Sisussa vai haluaako hän sen postitse allekirjoituksella varustettuna. HUOM. koska Sisussa ei ole toteutettu sähköistä asiointia kokonaisuudessaan (puuttuu mm. sähköinen allekirjoitus ja arkistointi), niin hakemukset täytyy toistaiseksi joka tapauksessa tulostaa ja pyytää niihin allekirjoitukset ja arkistoida.


Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintojen rakenteesta kolmen pisteen takaa toiminnosta hae osaamisen sisällyttämistä. Ensiksi opiskelija valitsee, mihin kohtaan tutkintorakennetta hän haluaa osaamisesta syntyvän opintojakson sijoittaa. Tähän ei ole toteutettu tarkistusta sijoituspaikasta, idea on saada opiskelija miettimään, mihin kohtaan tutkintoa ko. osaaminen luontevasti sopii. Tarkoitus on, että palveluhenkilö lisää päätökseen tiedon siitä, että mihin hyväksytty osaaminen sisällytetään, jos paikka on rajattu (esimerkiksi ”tämä henkilökohtainen suoritus xx hyväksytään taiteen kandidaatintutkinnon vapaasti valittaviin”). Tästä eteenpäin hakemus toimii samalla tavalla.

Kun hakemus on lähetetty, voi sen tulostaa pdf-muodossa. Hakemuksen voi myös perua, jolloin sitä ei voi enää palauttaa, vaan tarvittaessa täytyy tehdä uusi hakemus.

Henkilökohtainen suoritus

Henkilökohtainen suoritus on opiskelijalle kirjattu suoritus osaamisesta, jota vastaavaa opintoa ei löydy Sisusta ja jonka kotikorkeakoulu arvioi.

Käytännössä opiskelija sopii ohjaajansa tai opettajan kanssa henkilökohtaisesta tavasta täydentää tutkinnosta/kokonaisuudesta puuttuvaa sisältöä, esim. kun kokonaisuuteen sisältyvien opintojen laajuus on aikojen saatossa muuttunut, ja kokonaisuus on sen takia jäänyt opiskelijalla vajaaksi. Kun sovittu suorite on valmis, palveluhenkilö kirjaa opiskelijalle suorituksen osaksi hänen tutkintoaan/kokonaisuuttaan. Henkilökohtainen suoritus on korkeakoulun kanssa sovittu suoritus (vrt. sisällyttäminen jossain muualla tehty suoritus). Hakemuksen voi tehdä ainoastaan sellaiseen koulutukseen, johon opiskelijalla on opiskeluoikeus. Henkilökohtainen suoritus haetaan ja hyväksytään koulutukseen, eikä sitä voi siirtää toiseen koulutukseen. Tämä siitä syystä, että vaikka suoritus olisi hyväksyttävissä yhden koulutuksen kontekstissa (=sopii sen sisältöön), ei se välttämättä ole sitä toisen koulutuksen kontekstissa.

Sisussa prosessi voidaan tehdä kahdella tavalla: joko ehdottamalla suoraan henkilökohtaista osaamista tai siirtymällä hakemukseen opintosuunnitelmaansa luoman opintoluonnoksen kautta, ks. yllä Opintoluonnos.

Henkilökohtaista suoritusta kannattaa hakea opintoluonnoksen kautta. Opintoluonnoksen kautta tehtynä suoritus sijoittuu automattisesti opintoluonnoksen paikalle rakenteessa.

Suositeltu tapa: opintoluonnoksen kautta haettaessa opiskelija avaa suunnitelmaansa tekemän opintoluonnoksen ja ehdottaa suoritusta.

Opiskelija valitsee haen henkilökohtaista suoritusta, jos  on sopinut kotikorkeakoulussa suoritettavasta suorituksesta. Jos opiskelija hakee suoritusmerkintää muualla kuin kotikorkeakoulussa suoritetusta osaamisesta, niin valitsee haen osaamisen sisällyttämistä, ks. Sisällyttäminen.


Työharjoittelun hakeminen opintoluonnoksen kautta, ks. Työharjoittelusuorituksen hakemus (AMK).


Hakemuksen tiedoissa näytetään opintoluonnoksen paikka rakenteessa. Paikan vaihtaminen ei muuta opintoluonnoksen paikkaa; myös hakemuksesta kirjattu suoritus menee opintoluonnoksen paikalle.

Opiskelijan tulee perustella suorituksen hakeminen ja antaa sen vastuuopettajan tiedot, jonka kanssa hän on suorituksesta sopinut. Opiskelija erittelee suorituksen sisällön (esim. kirjallisuuden ja niiden pohjalta tehtävän esseen näkökulman) suorituksen sisältöön ja vaadittuihin tehtäviin (nämä periytyvät oletuksena opintoluonnokselta). Lisäksi suoritukselle annetaan suunniteltu laajuus (periytyy opintoluonnokselta) ja suorituskieli.

Hakemukseen voi lisätä liitteitä, ks. Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin.

Hakemuksen lähetyksessä näytetään kooste annetuista tiedosta tarkistusta varten. Lisäksi opiskelijan tulee valita, riittääkö hänelle päätöksen saaminen Sisussa vai haluaako hän sen postitse allekirjoituksella varustettuna. HUOM. koska Sisussa ei ole toteutettu sähköistä asiointia kokonaisuudessaan (puuttuu mm. sähköinen allekirjoitus ja arkistointi), niin hakemukset täytyy toistaiseksi joka tapauksessa tulostaa ja pyytää niihin allekirjoitukset ja arkistoida.Ilman opintoluonnosta hakemus aloitetaan opintojen rakenteesta kolmen pisteen takaa toiminnosta hae henkilökohtaista suoritusta. 

Ensiksi opiskelija valitsee, mihin kohtaan tutkintorakennetta hän haluaa osaamisesta syntyvän opintojakson sijoittaa. Tähän ei ole toteutettu tarkistusta sijoituspaikasta, idea on saada opiskelija miettimään, mihin kohtaan tutkintoa ko. osaaminen luontevasti sopii. Tarkoitus on, että palveluhenkilö lisää päätökseen tiedon siitä, että mihin hyväksytty osaaminen sisällytetään, jos paikka on rajattu (esimerkiksi ”tämä henkilökohtainen suoritus xx hyväksytään taiteen kandidaatintutkinnon vapaasti valittaviin”).

Lisäksi opiskelija antaa suoritukselle ehdotuksen nimestä.

Loppuosa hakemuspolusta toimii samalla tavalla kuin opintoluonnoksen kautta luotu.

Kun hakemus on lähetetty, voi sen tulostaa pdf-muodossa. Hakemuksen voi myös perua, jolloin sitä ei voi enää palauttaa, vaan tarvittaessa täytyy tehdä uusi hakemus.

Työharjoittelusuorituksen hakemus (AMK)

Toteutettu ammattikorkeakouluja varten. Yliopiston asetuksissa toiminto (internshipCustomAttainmentApplicationEnabled) voidaan asettaa päälle; oletuksena toiminto ei ole päällä. Toiminto mahdollistaa hakemuksen työharjoitteluun perustuvaan suoritukseen. Muuten lomake toimii kuten henkilökohtaisen suorituksen hakemus.

Korkeakoulu voi ohjeistaa tekemään työharjoittelun opintoluonnoksen kautta. Alla esimerkki mahdollisesta rakenteesta, jossa suoritukset pakollisista työharjoittelusta tehdään valmiiseen rakenteeseen. Opiskelija valitsee oikean kohdan rakenteesta ja suunnittelee työharjoittelun opintoluonnoksena.

Kun opiskelija on tehnyt työhajoittelun, ehdottaa hän suoritusta.

Opiskelija valitsee haen suoritusta työharjoittelusta.


Valinta avaa henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen.

Hakemuksen tiedoissa näytetään opintoluonnoksen paikka rakenteessa. Paikan vaihtaminen ei muuta opintoluonnoksen paikkaa; myös hakemuksesta kirjattu suoritus menee opintoluonnoksen paikalle.

Opiskelijan tulee perustella suorituksen hakeminen ja antaa sen vastuuopettajan tiedot, jonka kanssa hän on suorituksesta sopinut. Opiskelija erittelee suorituksen sisällön suorituksen sisältöön ja vaadittuihin tehtäviin (nämä periytyvät oletuksena opintoluonnokselta). Lisäksi suoritukselle annetaan suunniteltu laajuus (periytyy opintoluonnokselta) ja suorituskieli.

Hakemukseen voi lisätä liitteitä, ks. Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin.

Hakemuksen lähetyksessä näytetään kooste annetuista tiedosta tarkistusta varten. Lisäksi opiskelijan tulee valita, riittääkö hänelle päätöksen saaminen Sisussa vai haluaako hän sen postitse allekirjoituksella varustettuna. HUOM. koska Sisussa ei ole toteutettu sähköistä asiointia kokonaisuudessaan (puuttuu mm. sähköinen allekirjoitus ja arkistointi), niin hakemukset täytyy toistaiseksi joka tapauksessa tulostaa ja pyytää niihin allekirjoitukset ja arkistoida.

Liitteiden lisääminen hyväksilukuhakemuksiin

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvatarkistus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat pdf, .txt, .doc.docx, .png, .jpeg, ja .jpg. Yhden tiedoston maksimikoko on 10 Mb. Yhteen hakemukseen saa lisätä maksimissaan 20 tiedostoa; jos tarve on useammalle tiedostolle, voi tiedostot yhdistää ennen niiden lataamista Sisuun.

Liitetiedostoissa sallitaan merkit
a-zA-Z0-9öäåÖÄÅ -_
huutomerkki!
(sulkeet)
heittomerkki '

Liitteet lisätään hakemuksen toisessa vaiheessa (muokkaa).

Liitteet voi raahata tai ladata hakemukseen (valitse tiedosto/pudota tiedostot tähän). Liitteille voi antaa sanallisen selitteen, maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.

Liitteitä voi poistaa ennen siirtymistä esikatseluun. Hakemuksen esikatselussa ei liitteitä voi muokata tai poistaa. HUOM. Myöskään hakemuksen lähettämisen jälkeen liitteitä ei voi poistaa, jotta hän ei vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja. Tarvittaessa voi pyytää korkeakoulun opiskelijapalveluita poistamaan liitteen ennen hakemuksen käsittelyä.

Vaikka liitteiden lisääminen ei onnistuisi, luo lähettäminen hakemuksen. Tarvittaessa opiskelija voi lisätä liitteitä lähettämisen jälkeen; tämä onnistuu myös omissa tiedoissa → hakemuksissa ja pyynnöissä; muokkaus täytyy tehdä ennen kuin hakemus on otettu käsittelyyn tai käsitelty (eli liitteiden lisääminen onnistuu vain, kun hakemus on tilassa haettu). Tarvittaessa opiskelijan täytyy pyytää hakemuksen käsittelijää palauttamaan hakemus haettu-tilaan, jos se on jo ehditty ottaa käsittelyyn.

Liitteiden lisääminen onnistuu lisää liitteitä -toiminnosta.

Modaalissa voi katsoa aiemmin lisätyt liitteet, mutta ei poistaa niitä. Opiskelija lisää tiedostot ja tallentaa ne. Lisättyjä liitteitä ei tallentamisen jälkeen voi poistaa.

Hakemuksen kaikki liitteet voi ladata (lataa kaikki).

Liitteiden lisäämisen virheilmoitukset

Jos tiedoston koko ylittää 10MB, ei sitä voi lisätä.

Jos samalla kertaa lisää hakemukseen useamman liitteen, joista osa ei täytä vaatimuksia, lisää Sisu hakemukseen kuitenkin ne tiedostot, jotka sallitaan.  

Samannimistä samassa formaatissa olevaa tiedostoa ei voi lisätä.

Jos yrittää lisätä yli 20 tiedostoa, näyttää Sisu punaisen bannerin, eikä lisää tiedostoja.

Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen

Kun opiskelija on suorittanut opintokokonaisuuden kaikki osat, voi hän pyytää sen arviointia. Kaikilla osat sisältävät myös toiset opintokokonaisuudet, jos ne ovat hierarkisia. Kun opintokokonaisuus voidaan koostaa, sen tila on Osat suoritettu.

Opintokokonaisuuden koostamista opiskelija hakee opintokokonaisuusesitteestä toiminnosta pyydä arviointia. Toiminto on mahdollinen ja näkyvissä vain silloin kun opintokokonaisuuden alla olevat opinnot on suoritettu.

Kun arviointia on pyydetty, näkyy opintokokonaisuusesitteen tekstissä, että arviointia on haettu. Jos hakemuksen haluaa perua, tehdään se omissa tiedoissa > hakemukset ja pyynnöt. Jos kävisi niin, että Suoritettu-tilassa oleva opintojakson suoritus merkittäisiin virhemerkinnäksi, niin silloin myös opiskelijan hakemuksessa ja opintojen rakenteessa kokonaisuuden tila muuttuisi tilaan valinnat tehty eikä arviointia voitaisi tehdä. Hakemuksen voi tässä tilanteessa perua omissa tiedoissa tai odottaa opintojakson suorituksen uudelleenkoostamista.

Jos opintokokonaisuuden alla on toisia opintokokonaisuuksia, joita ei vielä ole koostettu, lähettää ylimmän tason koostamispyyntö myös niistä koostamispyynnön. 

Jos opiskelijalla on kahdella eri välilehdellä/ikkunalla ollut suunnitelma ja sama arvioitavaksi kelpaava opintokokonaisuus auki, ei hän enää voi hakea epähuomiossa koostamista kahteen kertaan:

 • jos eri välilehdillä/ikkunalla klikkaa pyydä arviointia, ei Sisu luo toista hakemusta. Näytä arviointipyyntö -toiminnosta siirrytään molemmissa näkymissä samaan hakemukseen.
 • jos kokonaisuus on saman session aikana ehditty koostaa, näyttää Sisu huomautuksen tästä, kun toisessa klikataan pyydä arviointia.

Epäsuorat valinnat

Epäsuorien valintojen kohdalla Sisu katsoo, että opintokokonaisuuden säännöt täyttyvät, jos kaikki muut sen valinnat ovat kunnossa. Ajatuksena on, että opintokokonaisuudella on osaamistavoite, joka täyttyy niinkin, että yksi opintojakso rakenteessa on toisessa paikassa. Epäsuorien valintojen kanssa pitää huolehtia siitä, että koko tutkintorakenteen opintopisteet tulevat täyteen.

Opiskelija voi hakea opintokokonaisuuden koostamista, vaikka se sisältäisi epäsuoran valinnan. Kaikki epäsuorat, pakolliset valinnat tulee olla suoritettu ennen kuin kokonaisuus voidaan koostaa. Ts. opintokokonaisuuden säännön tulee täyttyä, jotta se on tilassa Osat suoritettu. Täsmennyksiä epäsuorien valintojen suhteesta koostettavaan opintokokonaisuuteen:

 1. jos säännöt täyttyvät ilman epäsuoria valintoja, opintokokonaisuuteen saa pyytää arviointia riippumatta epäsuorien valintojen tilasta.

 • esim. valitse 10-15 op, opiskelija on suorittanut 10 op muita opintojaksoja kuin epäsuoran. Epäsuoraa opintojaksoa ei tarvita.

2. jos säännöt täyttyvät suorien ja suoritettujen epäsuorien valinnoilla, opintokokonaisuuteen saa pyytää arviointia

 • esim. valitse 5-10 kpl, opiskelija on suorittanut  4 ja 1 epäsuora suoritus on toisaalla rakenteessa.
 • esim. valitse kaikki, yksi valinnoista on valittuna + suoritettu toiseen paikkaan rakenteessa.

3. jos sääntönä on opintopisteet, täytyy minimin täyttyä ilman epäsuoraa valintaa, jotta arviointia saa pyytää. Tämä sen takia, ettei koko tutkinto jää huomaamatta vajaaksi, jos se sisältää epäsuoria valintoja.

 • esim. valitse 15-25 op, opiskelijalla on suorituksia 10 op ja suoritettu epäsuora opintojakso > tämä ei riitä, vaan opiskelijan pitää saada 15 op suoria valintoja ennen kuin hän voi pyytää arviointia

HUOM! Toistaiseksi ei  ole toteutettu validaatiota sille, että epäsuoraa suoritusta opiskelija ei voisi poistaa suunnitelmasta (ts. sitä varmennusta, että ko. suoritus tulee tutkintoon tehtyä).

Lisäajan hakeminen

Opiskeluoikeus voimassa

Kun opiskelijan opiskeluoikeuden voimassaolo on päättymässä kuluvan lukukauden aikana, näytetään opiskelijalle Sisun etusivulla infolaatikko: Mikäli et ehdi valmistua ennen opiskeluajan päättymistä, sinun tulee hakea lisäaikaa. Varaathan aikaa myös valmistumisprosessiin.
Lisäaikaa haetaan opiskeluoikeuden koulutuksen mukaisesti eli kaksivaiheisessa tutkinnossa hakemus koskee molempia, jos alempaa tutkintoa ei ole suoritettu.
Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus samassa tilassa, näytetään niistä omat infolaatikkonsa. Infolaatikon alta pääsee lisäajanhakemukseen hae lisäaikaa.

Havaittu puute: jos kaikkien koulutukseen kuuluvien tutkinto-ohjelmien tilana on osat suoritettu (tai alempi tutkinto-ohjelma on valmistunut ylempi osat suoritettu), ei lisäaikaa voi toistaiseksi hakea Sisun kautta, vaan hakemus täytyy tehdä Sisun ulkopuolella, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Lisäajanmyöntäminen.

Opiskeluoikeus päättynyt

Lisäaikaa voi hakea myös opiskeluoikeuden tiedoista (omat tiedot). Jos opiskeluoikeus on jo päättynyt, ei infolaatikkoa näytetä enää etusivulla, mutta hakemuksen pääsee tekemään tätä kautta.
Lisäaikaa ei voi hakea opiskeluoikeuksista, joiden tila on peruutettu, luopunut tai valmistunut. Myöskään sellaisesta koulutuksesta ei voi hakea lisäaikaa, jossa tilana on osat suoritettu; tässä tilanteessa pitää hakemus tehdä Sisun ulkopuolella.
Myöskin silloin, jos opiskelija on siirtymässä toiseen oppilaitokseen, on lisäajan hakeminen estetty. Tällöin opiskelijalle ei tule lisäajan hakemisesta kertovaa notifikaatiota etusivulle, eikä opiskeluoikeuteen synny hae lisäaikaa -painiketta.


Jos opiskelijan opiskeluoikeus ei enää ole voimassa, ei opiskelijalle automaattisesti myöskään vahvisteta kouluttautumismahdollisuutta, vaan opiskelijan pitää se suunnitelmaan valita.
Tämän takia myös opintojen rakenteessa lukee, että opiskelijalla ei ole opintosuunnitelmaa vastaavaa opiskeluoikeutta.

Opintosuunnitelma

Jotta lisäajanhakemuksen voi tehdä, täytyy opintosuunnitelman olla kunnossa ja suorittamattomien opintojaksojen olla ajoitettu.

Opiskelijan tekemä lisäaikahakemuksessa opiskelijan suunnitelman ja ajoituksen tiedot ovat staattisia, ts. vaikka opiskelija lisäajan lähettämisen jälkeen päivittää suunnitelmaa ja ajoitusta, ei se vaikuta lisäajanhakemukseen. Jos opiskelija haluaakin muuttaa näitä tietoja, täytyy opiskelijan perua hakemus tai se täytyy hylätä ja opiskelijan pitää lähettää se uudelleen päivitetyillä tiedoilla.

Opintosuunnitelman täytyy olla validissa tilassa eli valinnat tehty. Jos näin ei ole, ohjaa lisäajanhakemus ensin laittamaan suunnitelman kuntoon.

Jos opiskelijan opintosuunnitelmassaan opintoluonnoksia, niiden täytyy täyttää suunnitelman säännöt: opintoluonnos voi olla sellaisessa opintokokonaisuudessa, jonka säännöt sen sallivat eli kokonaisuuteen voi lisätä minkä tahansa opintojakson. Jos opintoluonnos on sellaisessa kokonaisuudessa, johon ei voi sijoittaa mitä tahansa opintojaksoa, pitää opiskelijan tehdä hakemus poikkeavalle kokonaisuudelle, ks. Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Kokonaisuudensisällönhenkilökohtaistaminen. Kun hakemus on tehty, menee kokonaisuus tilaan hyväksyntää haettu ja suunnitelma valinnat tehty -tilaan, jossa lisäaikaa voi hakea.

Kun suunnitelma on validissa tilassa, pitää opiskelijan palata etusivun lisäajan infolaatikkoon.

Havaittu puute: Lisäaikaa ei voi hakea, jos tutkinnon osat tilassa osat suoritettu (tila on tämä vaikka alla olisi koostamattomia kokonaisuuksia). Tällaisessa tilanteessa opiskelijalle on mahdollista syöttää lisäaikaa manuaalisen prosessin mukaan, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Lisäajanmyöntäminen.

Ajoitus

Jos opiskelija ei ole ajoittanut kaikkia opintojaksojaan, pyytää Sisu ajoittamaan ne. Ajoittamattomat opintojaksot pitää ajoittaa kuluvalle periodille tai tuleville periodeille/lukukausille ennen kuin hakemuksen pääsee tekemään. Suorittamattomien opintojaksojen ajoituksen tulee olla kuluvalla tai tulevilla lukukausilla (ei voi olla menneisyyteen ajoitettuja suorittamattomia opintojaksoja). Jos kaksivaiheisessa tutkinnossa molemmat vaiheet ovat suorittamattomia, pitää ajoittaa molempien tutkintojen opintojaksot.

Opintoluonnokset täytyy myös ajoittaa kuten muutkin opintojaksot.


Hakemus

Kun opintosuunnitelma ja ajoitus on kunnossa, päästää Sisu tekemään hakemuksen. Hakemuksen yläosassa näytetään opiskelijan opiskeluoikeuden tiedot.

Hakemuksessa listataan kuluneissa lukukausissa opiskeluoikeudessa käytetyt lukukaudet, niiden läsnäoloilmoittautumistieto sekä suoritetut opintopisteet (kuvasta välistä leikattu lukukausia pois). Alle on laskettu yhteen suunnitelmaan suunnitellut opintopisteet sekä koulutuksen tutkinto-ohjelmien tavoitelaajuuksien opintopisteet yhteensä.

Suunnitelluissa opinnoissa näytetään ajoitustieto listauksena, josta kunkin lukukauden tiedot saa avattua ja näkee sen myös opintojaksotasolla. Suunnitellut ja puuttuvat opintopisteet on laskettu alle yhteen. Opintoluonnosten edessä koodin paikalla on teksti opintoluonnos.

Lisäaikaa voi hakea maksimissaan neljä lukukautta kerralla. Ajan lisäksi opiskelija antaa lisätiedot opintojen viivästymisen syistä sekä siitä, miten hän aikoo suorittaa opinnot loppuun. Kuten muissakin Sisun päätöksissä, opiskelija määrittelee, miten haluaa päätöksen.

Lähetyksen jälkeen opiskelijaa pyydetään toimittamaan käsittelyyn tarvittavat liitteet ja näytetään lisäajan ohje.

Lähetetyn hakemuksen voi perua ja se löytyy myös hakemuksista ja pyynnöistä (omat tiedot). Peruttua hakemusta ei voi palauttaa.

Lisäajanhakemuksesta viesti lähtee opiskeluoikeuden koulutuksen tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöiksi merkityille hallintohenkilöille; viesti lähtee nykyisen version vastuuhallintohenkilölle. Kaksivaiheisessa koulutuksessa viesti lähtee molempien tutkinto-ohjelmien vastuuhallintohenkilöille, jos opiskelija ei ole valmistunut alemmasta tutkinto-ohjelmasta. Jos tutkinto-ohjelmalle ei ole merkitty vastuuhenkilöä, lähtee viesti tutkinto-ohjelman vastuuopettajalle. Jos tämäkin puuttuu, ei viestiä lähetetä. Tutkinto-ohjelmasta katsotaan nykyisen version tietoja.

Opiskelija ei voi tehdä uutta hakemusta niin kauan kunnes edellinen on käsitelty tai peruttu.

Lisäajan päätöksestä opiskelija saa viestin ja päätös löytyy myös omista tiedoista → hakemukset ja pyynnöt.

Huomioita lisäajan hakuun

1. Jos tutkinnon rakenteessa on erillistä hyväksyntää vaativia kokonaisuuksia, voi opiskelija hakea lisäaikaa, kun on hakemuksen tehnyt; hakemuksen ei tarvitse olla hyväksytty.

2. Toistaiseksi jos opiskelijan tutkinto-ohjelma on henkilökohtaistettu ja opiskeluoikeus on ehtinyt päättyä, menee opintosuunnitelma sääntöjen vastaiseen tilaan, eikä opiskelija voi hakea lisäaikaa. Näissä tapauksissa täytyy käyttää paperihakua, kunnes toiminnallisuus on korjattu.

Valmistuminen

Valmistumista voi hakea vain opiskeluoikeudellisesta ensisijaisesta suunnitelmasta. Opiskelijan käyttöliittymässä ei tarkisteta sitä, että suunnitelma on opiskeluoikeuden mukainen tarkentavien valintojen osalta (opiskelija voi siis tehdä valmistumispyynnön sellaiseen suunnitelmaan, jossa hänen pääainevalintansa = tarkentava valinta on joku muu kuin hänelle vahvistettu). Nämä tarkistukset tehdään valmistumispyynnön käsittelyssä, jossa ei pääse eteenpäin ennen kuin opiskelijan opiskeluoikeus vastaa suunnitelman valintoja. Jos opiskelija tekee valmistumispyynnön väärään tutkinto-ohjelmaan tai tarkentavaan valintaan, voidaan käsittelyssä hakemus hylätä ja pyytää opiskelijaa korjaamaan suunnitelma opiskeluoikeuden mukaiseksi.

Opiskelija ei voi lähettää valmistumishakemusta, ellei hänen opiskeluoikeutensa ole aktiivinen (läsnä- tai poissaoleva, opiskeluaikaa jäljellä). Havaittu bugi: opiskelija voi tehdä valmistumispyynnön, vaikka läsnäoloilmoittautuminen on laiminlyöty. Opiskelijalle ei kuitenkaan voi kirjata tutkintoa sille ajalle, kun opiskeluoikeus on passiivinen.

Tutkinto voidaan kirjata opiskeluoikeuden voimassaoloajalle myös sen jälkeen kuin opiskeluoikeus on päättynyt (esim. opiskelija lähettää hakemuksen opiskeluoikeuden viimeiseinä voimassaolopäivänä 31.12.2019; hakemus käsitellään 15.1.2020. Valmistumispäiväksi voidaan asettaa 31.2.2019, mutta ei 1.1.2020).

Valmistumishakemus tehdään kyseisellä hetkellä olevan suunnitelman mukaan eikä suunnitelmaan myöhemmin tehdyt muutokset enää vaikuta siihen. Jos tutkinnon sisältöä haluaa muuttaa, täytyy hakemus perua.

Valmistumispyynnön tekeminen

Opiskelija voi hakea valmistumista, vaikka kaikki opinnot ei vielä olisikaan suoritettu, kunhan opintojen rakenne on kunnossa. Rakenteen tulee olla joissain näistä tiloista:

 • Valinnat tehty
 • Osat suoritettu
 • Valinnat hyväksytty
 • Valinnat hyväksytty, osat suoritettu (jos tutkinto-ohjelma vaatii erillistä hyväksyntää)*
 • Valinnat hyväksytty ehdollisesti (jos tutkinto-ohjelma vaatii erillistä hyväksyntää)*
 • Valinnat hyväksytty ehdollisesti, osat suoritettu (jos tutkinto-ohjelma vaatii erillistä hyväksyntää)*

Opiskelija voi hakea valmistumista, vaikka hänellä olisi suorittamattomia opintoluonnoksia rakenteessa, jos suunnitelma on valinnat tehty -tilassa.

 * Tutkinto-ohjelmassa ei kannata pitää ko. toimintoa (erillistä hyväksyntää vaativa), koska sillä käytännössä hyväksytään tutkintorakenteen pakolliset osat; toiminto on teknisistä syistä kuitenkin mahdollinen tehdä myös tutkinto-ohjelmatasolle. Ks. esimerkki Ohjattavani#Erillistähyväksyntäävaativaopintokokonaisuus. Sisussa opintosuunnitelmaa ei ole tarkoitus hyväksyä, ks. Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#OpintojensuunnittelunideaSisussa.

Opiskelija voi hakea valmistumista, vaikka tutkinnossa olisi erillistä hyväksyntää vaativa opintokokonaisuus, jolle opiskelija ei ole hakenut hyväksyntää. Opintokokonaisuutta (ja siten tutkintoa) ei voi koostaa ennen kuin opiskelija on tehnyt hakemuksen ja se on hyväksytty tai hyväksytty ehdollisesti.

Hakemuksen voi lähettää myös poissaolevana. Hakemusta ei voi lähettää, ellei opiskeluaikaa ole jäljellä.

Valmistumista voi hakea vain ensisijaisesta suunnitelmasta.

Jos opiskelija suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot ja suunnitelma on kunnossa, huomauttaa Sisu opintojen rakenteen yläpalkissa siitä, että valmistumista voi hakea. Myös tutkinto-ohjelman nimen vieressä on ikoni, joka osoittaa, että tutkinto on valmis.

Jos opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot ja suunnitelma on validissa tilassa, huomauttaa Sisu opintojen rakenteen yläosassa siitä, että valmistumista voi hakea.  Lisäksi tutkinto-ohjelman rivillä näytetään ruusukkeen kuvake. Ruusuketta klikkaamalla pääse tekemään valmistumispyynnön. Valmistumishakemukseen pääsee myös valinta-avustimesta (pyydä valmistumista).

Jos opinnot eivät ole valmiit, voi valmistumispyynnön tehdä tutkintorakenteen esitteestä haitarista valmistuminen.

Kun opiskelija alkaa tekemään valmistumishakemusta, ohjataan hänet katsomaan korkeakoulun (tai sen alaisen organisaation valmistumisohjeet), ks. linkkien asettaminen Hakemukset ja lomakkeet#Valmistumisohjeet. Linkki näytetään lisäksi aina tutkinto-ohjelman esitteessä.


Valmistumislomakkeen yläosassa on ne tiedot, joita opiskelija ei voi muokata.Yhteystiedoissa näytetään opiskelijan perustiedoissa olevat tiedot. Yhteystiedoista voi muokata puhelinnumeroa ja toissijaisia osoitetietoja. HUOM. tässä muutetut tiedot tallentuvat opiskelijan perustietoihin. HUOM. vaikka lomakkeessa niin sanotaan, niin ensisijaisia osoitetietoja ei vielä päivitetä VRK:n kautta.

Jos tutkinto-ohjelmalle on annettu valmistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä, näytetään ne muissa tiedoissa. Kysymyksiä voi lisätä tutkinto-ohjelman tiedoissa, ks. Tutkinnon koostaminen#Valmistumispyynnönavoimetkysymykset(uusi).

Pakolliset kysymykset on merkitty tähdellä; valmistumispyyntöä ei voi lähettää vastaamatta pakollisiin kysymyksiin. Kysymyksellä voi olla myös ohjeteksti.

Lisäksi valmistumispyynnössä on kenttä valmistumispyyntöön liittyvät lisätiedot. Tähän kenttään voi antaa tiedot esim. siitä, jos joku suoritus on vielä kirjaamatta. Jos tutkinto-ohjelman versiolla ei ole valmistumispyyntöön liittyviä kysymyksiä, näytetään ainoastaan vapaaehtoinen kenttä valmistumispyyntöön liittyvät lisätiedot (ts. kenttä näytetään aina).


Opiskelija näkee kysymykselle annetun ohjetekstin kokonaisuudessaan. Opiskelija ei näe arkistoituja kysymyksiä.

Tutkintotodistuksen toimittamisessa opiskelija voi valita, miten hän vastaanottaa todistuksen. Todistuksen noutaminen on suositeltava tapa. Jos opiskelija valitsee postituksen, pitää hänen valita ensisijainen tai toissijainen osoite (toissijaista osoitetta voi muokata valmistumispyynnön yläosassa; tämä pitää tehdä ennen tätä vaihetta, jotta tieto tallentuu ja näkyy lomakkeella.). Lisäksi varoitetaan häntä postinkulun vaaroista. 

Yliopistokohtaisissa asetuksissa voidaan piilottaa tutkintotodistuksen toimittamisen kysymys opiskelijalta, jos tutkintotodistus annetaan vain sähköisesti.

Palautekysely

Kun opiskelija lähettää valmistumistumispyynnön, ohjataan hänet vastamaan palautteseen. Sisussa ei  validoida sitä, onko opiskelija oikeasti vastannut kyselyyn. 

Yliopisto:

Kun opiskelija valmistuu alemmasta korkeakoulututkinnosta, ohjataan hänet vastaamaan kansalliseen kandipalautteeseen.


Ammattikorkeakoulu: 

Kun opiskelija valmistuu ammattikorkeakoulututkinnosta tai ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnost, ohjataan hänet vastaamaan AVOP-kyselyyn.

Alumnitoiminta

Kun opiskelija valmistuu yksivaiheisesta tutkinnosta tai kaksivaiheisen tutkinnon toisesta vaiheesta, kysytään häneltä haluaako hän liittyä alumniksi. Näitä tietoja voi hyödyntää rajapintojen kautta. Alumnitoiminnan kuvaus ja linkki lisätään pääkäyttäjätoiminnoissa Hakemukset ja lomakkeet#Alumnitoiminta.

Valmistumispyynnön lähettäminen

Kun opiskelija lähettää pyynnön, hänelle kerrotaan, että valmistumispyyntö käsitellään kyseisen hetken suunnitelman perusteella eivätkä lähettämisen jälkeen siihen tehdyt muutokset enää vaikuta pyyntöön. Tarvittaessa opiskelija voi perua pyynnön, korjata suunnitelman ja lähettää sen uudelleen. Perumisen voi tehdä tutkinto-ohjelman esitteestä, valinta-avustimesta tai hakemuksista (näytä hakemus → peru pyyntö), jos hakemusta ei ole käsitelty. Peruttua hakemusta ei voi palauttaa.

HUOM1. Jos opiskelijan ainoa tai molemmat tutkinto-ohjelmat, joista hän on valmistunut, ovat henkilökohtaistettuja, muuttuu suunnitelma valmistumisen jälkeen tilaan sääntöjen vastainen. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä enää siinä vaiheessa, kun opiskelija on valmistunut, joten sitä ei olla korjaamassa.

Päätökset

Kun opiskelija saa päätöksen henkilökohtaisesta suorituksesta tai sisällyttämishakemuksesta, saa hän siitä viestin. Viestistä opiskelija voi siirtyä suorituksen tietoihin (omat tiedot → suoritukset) tai tarkastella päätöstä (omat tiedot → hakemukset ja pyynnöt).

Jos kyseessä on päätös henkilökohtaisen suorituksen tai sisällyttämishakemukseen, joka on tehty kolmen pisteen valikon kautta, voidaan siirtyä sijoittamaan suoritus suunnitelmaan. Sijoita suunnitelmasta siirrytään suoraan opintojen rakenteeseen, jossa ko. suoritus on sijoita suunnitelmaan -paneelissa. Opiskelija voi sen sijoittaa niihin kohtiin rakennetta, joihin voi sijoittaa minkä tahansa opintojakson (kokonaisuus sisältää toiminnon etsi opintojaksoja nimellä tai tunnisteella). Suoritus tulee sijoittaa siihen kohtaan rakennetta, johon hyväksyntä kohdistuu.

Jos päätöksessä sanotaan (ks. palveluhenkilön ohjeet), että opintojakson voi sijoittaa sellaiseen kokonaisuuteen (esim. pääaine), johon sääntöjen puitteissa ei voi sijoittaa mitä tahansa opintojaksoa, täytyy opiskelijan tehdä vielä erikseen poikkeavan sisällön hakemus, jossa lisää ko. suorituksen sinne ja hakea sille hyväksyntää, ks. Rakenteen sisältöä koskevat hakemukset (vapsut).

HUOM. syntynyttä suoritusta ei voi käyttää kuin siinä opiskeluoikeuden mukaisessa koulutuksessa, jonka kautta se on tehty.

Korvaavuushakemuksen viestistä pääsee joko tarkastelemaan suorituksen tai päätöksen tietoja.

Opintokokonaisuuden arvioinnin päätöksestä opiskelija saa viestin, josta pääsee tarkastelemaan päätöksen tietoja suorituksiin. Jos pyyntö on hyväksytty, muuttuu opintokokonaisuuden tila suunnitelmassa suoritetuksi  ja siinä suorituksen merkki (lehvä) sekä arvosana: Kyseistä kokonaisuutta opiskelija ei enää voi muokata. Jos päätös on hylätty, säilyy kokonaisuuden tilana Osat suoritettu ja viestissä näkyy päätöksen syy.

Kun lisäaikahakemus on käsitelty, saa opiskelija siitä viestin. Jos lisäaika on hyväksytty, lukee viestissä kuinka monta lukukautta lisäaikaa on kirjattu. Jos päätös on hylätty, näkee opiskelija perustelut.

Kun valmistumispyyntö on käsitelty, saa opiskelija siitä viestin. Hyväksytyn päätöksen viestissä lukee valmistumispäivä ja siinä on linkki suorituksen tietoihin. Hylätyssä päätöksessä näkyy perustelut ja siitä pääsee siirtymään valmistumispyyntöön sekä opintojen rakenteeseen. Opintojen rakenteessa tutkinto-ohjelma on samassa tilassa kuin ennen valmistumispyynnön tekemistä. 

Hakemuksen täydentäminen

Opiskelijan korvaavuus-, sisällyttämis- tai henkilökohtainen hakemus voidaan lähettää opiskelijalle takaisin täydennettäväksi. Opiskelija saa palautetusta hakemuksesta viestin, josta voi siirtyä täydentämään hakemusta. Myös omista tiedoista →  hakemuksista ja päätöksistä pääsee täydentämään hakemusta.

Viestistä voi siirtyä hakemukseen.

Täydennettäväksi palautetun hakemuksessa näytetään siitä, että hakemus on palautettu täydennettäväksi sekä perustelu täydennyksen tarpeelle.

Korvaavuushakemuksessa on myös linkki korvattavan opintojakson esitteeseen (opintojakson tiedot):

Täydennä hakemusta -toiminnosta opiskelija pääsee samaan hakemuksen polkuun kuin hakemuksen luomisessa. Kaikkia hakemuksen tietoja voi muuttaa ja hakemukseen voi lisätä liitteitä. Kun opiskelija on täydentänyt hakemuksen, lähettää hän sen takaisin.

Aiemmin annetun osaamisen voi myös kokonaan poistaa roskiksen kuvakkeesta ja/tai lisätä kokonaan uuden opinnon tai osaamisen tiedot.

Kun opiskelijalle on palautettu hakemus, voi hän myös muokata sen liitteitä. Toiminnallisuus avataan ensin muokkaus-tilaan (muokkaa). 

Avautuvassa modaalissa opiskelija voi poistaa olemassa olevia liitteitä roskiksen kuvakkeesta, lisätä liitteitä ja muokata/lisätä/poistaa niiden selitteitä.

Hakemuksen täydentäminen voidaan myös perua ennen kuin opiskelija on täydentänyt hakemusta. 

Opiskelijalle lähetetään viesti hakemuksen palauttamisesta takaisin käsittelyyn. Viestissä näytetään palautukselle annettu perustelu.

Jos hakemus on palautettu uudestaan opiskelijalle täydennettäväksi, näytetään opiskelijalle viimeisimmän palautuksen perustelu.

Lähetetyn hakemuksen tiedot yliajavat alkuperäisen ja muiden aiempien hakemusten tiedot. Aiempiin tietoihin ei voi palata käyttöliittymässä.

 • No labels