Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 3.3.2023 Sisu 2.11
Uutta:
- opiskelijan korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisen hakemuksen voi palauttaa täydennettäväksi

Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Hakemukset ja pyynnöt
Välilehti: Asiointi
Roolit: Ahot-käsittelijä, Opiskelijan tietojen katselija

Hyväksilukeminen Sisussa

Opiskelija voi hakea hyväksilukua kahdella tavalla:

 • Korvaavuus
  • opintojakson voi korvata opintojaksolla, joka on suoritettu toisessa korkeakoulussa
  • voi olla myös toisessa korkeakoulussa tai esim. työelämässä saavutettua osaamista (riippuen opiskelijan kotikorkeakoulun hyväksilukemisen periaatteista ja säännöistä)
 • Sisällyttäminen
  • muualla suoritetun osaamisen sisällyttäminen
  • voi olla suoritettu toisessa korkeakoulussa tai esim. työelämässä saavutettua osaamista (riippuen opiskelijan kotikorkeakoulun hyväksilukemisen periaatteista ja säännöistä)

Molemmat toiminnot lähtevät opiskelijan aloitteesta. Korvaavuushakemus tehdään opintojaksoesitteestä ja sisällyttämishakemus opintosuunnitelmasta. Sisällyttämishakemus kohdistuu siihen koulutukseen, jonka suunnitelmasta hakemus on tehty eli suoritetun henkilökohtaisen suorituksen voi sijoittaa vain ko. koulutuksen suunnitelmaan. Sisällyttämishakemuksen käyttöoikeuksien organisaatio katsotaan siitä tutkinto-ohjelmasta, johon hakemus on opintojen rakenteessa tehty.

Sisällyttämishakemuksen voi tehdä vain opiskeluoikeudelliseen suunnitelmaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa. Lisäksi sisällytetty suoritus voidaan kirjata ilman hakemusta minkä tahansa tyyppiseen opiskeluoikeuteen.

Korvaavuushakemuksen voi tehdä mihin tahansa suunnitelmaan.

Lisäksi korvaavuuksia ja sisällytettyjä suorituksia voi kirjata ilman opiskelijan hakemusta opintojakson tiedoissa mihin tahansa opiskeluoikeuteen.

Opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn/korvatun suorituksen, vaikka opiskeluoikeus on hyväksilukupäivänä passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Hyväksilukupäivä (CreditTransferdate) ei näy käyttöliittymässä, kun opiskelijalle kirjataan korvaavuus- tai sisällyttäminen hakemuksen perusteella; tällöin se on se päivä, kun suoritus kirjataan Sisuun.  Hyväksilukupäivä näytetään opiskelijan suorituksissa. Päätöksessä tieto näytetään päätöspäivämääränä. Jos sisällytetty/korvattu suoritus kirjataan ilman hakemusta, on hyväksilukupäivä oletuksena kuluva päivä, tietoa voi muuttaa.

Ks. myös henkilökohtainen suoritus Arviointi.

Käyttöoikeudet

Hakemusta saa katsoa seuraavilla teknisillä käyttöoikeuksilla (käyttöoikeusrooli suluissa):

 • opiskelijatiedon katselu (esim. opiskelijan tietojen katselija)
 • ohjaustietojen katselu (esim. opiskelijan ohjaaja)
 • hyväksilukuhakemusten käsittelijä (AHOT-käsittelijä)
 • opintojaksojen ylläpito (hyväksyttyjen opintojaksojen muokkaaja)

Lisäksi seuraavilla vastuurooleilla:

 • opintojakson/tutkinto-ohjelman vastuuopettaja ja hallintohenkilö
 • ohjausryhmän vastuuohjaaja
 • ohajusryhmän ohjaaja

Korvaavuushakemuksen saa käsitellä*

 • korvaavan opintojakson version vastuuhallintohenkilö
 • AHOT-käsittelijä opintojakson version organisaatiossa
 • hyväksytyn opintojakson muokkaaja opintojakson version organisaatiossa tai globaalina

Korvaavuussuorituksen (ilman hakemusta) saa kirjata*

 • opintojakson version vastuuhallintohenkilö
 • hyväksyttyjen opintojaksojen muokkaaja opintojakson version organisaatiossa tai globaalina

Sisällyttämishakemuksen saa käsitellä*

 • tutkinto-ohjelman version hallintohenkilö
 • AHOT-käsittelijä tutkinto-ohjelman version organisaatiossa tai globaalina
  • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin käyttäjälle tulee myöntää ko. käyttöoikeusrooli sen tutkinto-ohjelman organisaatioon, johon hakemus viittaa (viite tulee suunnitelman kautta eli hakemus viittaa siihen tutkinto-ohjelman versioon, jonka sisälle sisällyttämishakemus on tehty)
   • vastuuorganisaation vastuuprosenteilla ei ole merkitystä
   • jos koulutus on kaksivaiheinen, niin sen tutkinto-ohjelman, johon sisällytettävä opinto on sijoitettu
 • hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja tutkinto-ohjelman version organisaatiossa tai globaalina

  • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin käyttäjälle tulee myöntää ko. käyttöoikeusrooli sen tutkinto-ohjelman organisaatioon, johon hakemus viittaa (viite tulee suunnitelman kautta eli hakemus viittaa siihen tutkinto-ohjelman versioon, jonka sisälle sisällyttämishakemus on tehty)
   • vastuuorganisaation vastuuprosenteilla ei ole merkitystä
   • jos koulutus on kaksivaiheinen, niin sen tutkinto-ohjelman, johon sisällytettävä opinto on sijoitettu

Sisällytetyn suorituksen (ilman hakemusta) saa kirjata*

 • hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja tutkinto-ohjelman version organisaatiossa tai globaalina

  • käyttöoikeusroolin voi antaa organisaatioon, jolloin voidaan kirjata sisällytettyjä (tai henkilökohtaisia) suorituksia vain niille opiskelijoille, joilla on sama organisaatio opiskeluoikeuden organisaationa
 • AHOT-käsittelijä tutkinto-ohjelman version organisaatiossa tai globaalina
  • käyttöoikeusroolin voi antaa organisaatioon, jolloin voidaan kirjata sisällytettyjä suorituksia vain niille opiskelijoille, joilla on sama organisaatio opiskeluoikeuden organisaation

(warning) *Lisäksi tarvitaan oikeudet katsella opiskelijan tietoja, esimerkiksi käyttöoikeusrooli opiskelijan tietojen katselija globaalina (tekninen käyttöoikeus: opiskelijatiedon katselu). Jos halutaan, että henkilö pääsee myös opiskelijan suunnitelmiin, tarvitaan joko käyttöoikeusrooli opiskelijan ohjaaja globaalina (tekniset oikeudet: opiskelijatiedon katselu ja ohjaustietojen katselu) tai henkilön tulee olla vastuuohjaajana tai ohjaajana ohjausryhmässä, johon opiskelija kuuluu. (warning)

Viesti hyväksilukupyynnöstä menee:

 • korvatun opintojakson/sisällytetyn opinnon tutkinto-ohjelman vastuuhallintohenkilöille
 • kaikille niille, joilla on AHOT-käsittelijän käyttöoikeusrooli opintojakson/tutkinto-ohjelman organisaatiossa

Lisäksi opiskelijan ohjausryhmän vastuuohjaaja ja ohjaaja näkevät kaikki hyväksilukua koskevat viestit ohjattavani-sivulla.

Hyväksilukuohjeet

Opintojakson kuvaustiedoissa ja tutkinto-ohjelman perustiedoissa on kenttä hyväksilukuohjeet, johon voidaan lisätä hyväksilukuun liittyviä ohjeita (mihin siihen liittyvät liitteet palautetaan, missä ovat korkeakoulun hyväksilukemiseen liittyvät yleiset ohjeet ja säännöt tms.).

Hyväksilukuhakemuksen käsittely

Sisällyttämishakemus on järkevintä tehdä opintoluonnoksen kautta, koska silloin kirjattu suoritus korvaa opintoluonnoksen suunnitelmassa ja sijoitetaan automaattisesti sen tilalle. Jos sisällyttäminen tehdään kolmen pisteen valikon kautta, ei Sisu validoi sille hakemuksessa annettua suunniteltua sijoituspaikkaa. Sisu validoi ainoastaan sen, että sisällytetty opinto voidaan sijoittaa vain siihen koulutukseen, jonka kautta hakemus on tehty. Opiskelija joutuu sijoittamaan suorituksen sijoita suunnitelmaan -paneelista sellaiseen kokonaisuuteen, johon voi sijoittaa minkä tahansa opintojakson. Vaihtoehtoisesti suoritetun opintojakson voi sijoittaa vapaan muokkauksen tilassa suoritetuista opintojaksoista.

Jos kirjattu, sisällytetty opintosuoritus ei sovi sen kokonaisuuden sääntöön, johon se on sijoitettu joko jo opintoluonnoksena tai vapaan suunnittelun tilassa, täytyy opiskelijan hakea vielä poikkeavalle kokonaisuudelle hyväksyntää. Tällainen opintoluonnoksen sisältävä kokonaisuus voidaan hyväksyä vain ehdollisena, ks. Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus → opintoluonnos suunnitelmassa

Hakemuksia pystyy hakemaan asiointi-välilehdellä opiskelijan nimellä, opiskelijanumerolla tai hakemuksen tunnisteella. Hakemuksissa ja pyynnöissä hakemuksia pystyy rajaamaan hakemuksen tyypin, tilan, omien hakemusten ja omien ohjattavien perusteella. 

Omat hakemukset näyttää hakemukset niille, joille hakemuksesta on lähtenyt viesti (ks. tarkemmin Viestit Sisussa). Jos vastuurooleja tai käyttöoikeusrooleja muokkaa, omat hakemukset -näkymä päivittyy roolitusten mukaiseksi. Lisäksi omissa hakemuksissa näytetään hakemukset, jotka henkilö on asettanut itselleen käsittelyyn.

Hakemus avataan ensin tarkastelunäkymään, josta voidaan siirtyä käsittelemään hakemus.

Jos opiskelija on pyytänyt päätöstä postitse, näytetään tarkastelunäkymässä siitä notifikaatio:

Opintojakson korvaaminen

Sisussa opiskelija voi tehdä opintojaksoon korvaavuushakemuksen (ks. Hakemukset ja pyynnöt#Korvaavuus) tai hänelle voidaan kirjata pelkkä korvattu suoritus ilman hakemusta ja päätöstä.

Myös korvattua opintojakson suoritusta koskee sama korotuslogiikka kuin normaalia opintojakson suoritusta, ks. Arviointi#Toteutuksenjaopintojaksonsuorituksenkorottaminen.

Opintojakson korvaamisen kirjaaminen opiskelijan hakemuksen perusteella

Opiskelija voi hakea korvaavuutta minkä tahansa tyyppisestä koulutuksesta, myös ei-tutkintoon johtavista. Koulutukseen pitää olla voimassaoleva opiskeluoikeus. Opiskelija voi hakea korvaavuutta myös poissaolevana.

Opintojakson korvaamishakemuksen hakemuksen tiedoissa näytetään opiskelijan nimi ja opiskelijanumero, se opiskeluoikeus, jonka suunnitelmasta hakemus on tehty, hyväksiluettava opintojakso (linkistä saa esitteen auki, josta voi tarkistaa esim. version), hakemuksen saapumispäivä, opiskelijan asiointikieli sekä opiskelijan sähköposti.

Opiskelijan tiedot ja suunnitelman voi avata omaan välilehteensä linkeistä avaa opiskelijan tiedot ja avaa opintosuunnitelma. HUOM. jos opiskelija on poistanut sen suunnitelman, josta on hakemuksen tehnyt, avataan suunnitelma ns. normaalilla logiikalla: näytetään opiskelijan viimeksi muokkaama opiskeluoikeudellinen ensisijainen opintosuunnitelma; jos opiskelijalla ei ole opiskeluoikeudellista suunnitelmaa, näytetään opiskelijan viimeksi muokkaama ei-opiskeluoikeudellinen ensisijainen opintosuunnitelma. Samat linkit näytetään myös hakemuksen käsittelynäkymässä.

Seuraavaksi on ne opinnot tai muu osaaminen, joilla korvaavuutta haetaan.

Jos opiskelija on lisännyt liitteitä, voi ne ladata tai niitä voi lisätä, ks. Hyväksilukuhakemusten liitteet.

Päätöksessä näytetään, haluaako opiskelija päätöksen postitse vai riittääkö Sisussa toimitettu päätös.

Käsittele hakemus avaa modaalin, jossa voidaan antaa sekä päätöksen että suorituksen tiedot, jos hakemus hyväksytään.

Oletuksena haitari hakemuksen tiedot on kiinni, mutta sieltä voi vielä tarkistaa hakemuksen tiedot. Siellä on myös samat linkit opiskelijan tietoihin, suunnitelmaan ja opintojaksoesitteeseen kuin hakemuksen tiedoissa.

Päätöksen tiedoissa voidaan antaa muodollinen ja sisällöllinen arvio perusteluineen. Oletuksena muodollisessa ja sisällöllisessä arvioinnissa on arvioita ei kysytty. Näitä ei ole pakko antaa. Jos annetaan, pitää muodollisen ja sisällöllisen arvioijan olla KORIssa oleva henkilö, jolle pitää valita olemassa olevista tai antaa nimike. Arvioksi voidaan antaa joko puolto myönnetty tai ei puoltoa. Jos arvioksi annetaan ei puoltoa, täytyy antaa arviolle perustelut. Lopulliseen päätökseen valitut arvot eivät vaikuta.

Päätökseksi voidaan antaa joko hyväksytty tai hylätty. Jos valitaan hylätty, ei opiskelijalle synny suoritusta. Hylkäykselle pitää antaa perustelut.

Hylkäykselle tai suoritukselle annetaan hyväksyjä. Hyväksyjän pitää olla KORIssa oleva henkilö, jolle pitää valita olemassa olevista tai antaa nimike.

Oikaisunhakuohje-kentässä on oletuksena pääkäyttäjän käyttöliittymässä annettu teksti (ks. Hakemukset ja lomakkeet, vaatii kirjautumisen). Tekstiä voi muokata tai sen voi poistaa. Kentässä näytetään teksti opiskelijan asiointikielellä.

Jos hakemus hyväksytään, annetaan suorituksen tiedot, ks. alla.

Vahvista päätös ja suoritus kirjaa opiskelijalle suoritusmerkinnän, jonka tila on korvattu.

Päätöksessä näytetään, haluaako opiskelija päätöksen postitse vai riittääkö Sisussa toimitettu päätös.

Päätöksestä syntyy opiskelijalle ensisijainen suoritus korvattavasta opintojaksosta, suorituksen tila on: korvattu. Opintojakson suoritukset-välilehdellä suoritus näytetään, kun filtterinä on tila: korvattu.

Korvaavan suorituksen tiedot, jos opiskelijan hakemus

Kaikki tiedot pakollisia.

Suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot oletustekstinä on korvaavan suorituksen nimi, koodi, opiskelijan  antama suorituspaikka, laajuus, arvosana ja arvosana-asteikko sekä suorituspäivä; lisätietoa voidaan muokata. Lisätiedoista voi antaa kieliversiot.

HUOM. opiskelijan suorituksen tiedoissa näytetään lisätietokentän sisältö kuten se suorituksen tiedoissa annetaan, mutta suoritusotteelle lisätään lisätietojen alkuun formaalisti päätöksessä ja suorituksen tiedoissa ilmaistu alkuperäinen suorituspaikka. Näin ollen lisätiedoissa toistuu suorituspaikka kahteen kertaan, ellei opiskelijan antamaa poista.

Korvaavan suorituksen tiedot palveluhenkilön käyttöliittymässä opiskelijat → opiskelijan tiedot → suoritukset:

Sama suoritus opintosuoritusotteella:

Suorituspäivämääräksi on täytetty opiskelijan hakemuksessa antama päivä.

Hyväksilukupäivämäärä ei näy opiskelijan hakemuksen kautta kirjattavassa korvaavuudessa, mutta se on sama kuin kirjaamispäivä. Käsitellyssä hakemuksessa tieto näytetään päätöspäivämääränä.

Laajuus oletuksena näytetään opintojakson version laajuus, jos se on tasapisteet. Jos opintojakson laajuus on vaihteluvälillinen, ei näytetä oletuksena mitään arvoa. Arvoksi voidaan asettaa 0-100 op.

Arvosteluksi voidaan valita joko hyväksytty tai käyttää opintojakson arviointiasteikkoa. Opiskelija ei voi pyytää arviointia hyväksytty asteikollisen arvioinnin sijaan. Jos valitaan käytä arviointiasteikkoa, valitaan arvo opintojakson arviointiasteikosta. Suorituksen laajuuteen tulee syöttää numeroarvo ilman yksikkötietoa, esim. 5 (ei 5 op).

Suorituspaikka valitaan koodiston arvoista.

Suorituspaikaksi voidaan antaa kotimainen oppilaitos koodistosta (educational institution) tai ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos.

Jos opinto on suoritettu ulkomailla, voidaan ulkomainen oppilaitos hakea hakusanalla ”ulkomainen” ja valita joko ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos (molemmissa haetaan oppilaitos samasta koodistosta (international-institution), jonka arvot on saatu yliopistoilta. Jos arvoa ei löydy listalta, voidaan se antaa käsin valitsemalla etkö löytänyt etsimääsi korkeakoulua.


Avautuvaan kenttään voidaan antaa korkeakoulun nimi käsin (huom. ei lisää arvoa koodistoon) tai palata takaisin listaan valitse korkeakoulu listalta.

Hyväksiluetun suorituksen suorituspaikaksi voidaan valita myös oppilaitos, jota ei enää ole olemassa. Oppilaitoksen perässä näytetään tällöin vanhentunut. Varsinaisia organisaatioita (yrityksiä tms.) ei voi vielä antaa.

Jos opiskelija on lisännyt samaan hakemukseen useamman osaamisen tai opintojakson ja näissä on eri suorituspaikka, ei näitä voida kuitenkaan yhdellä kerralla kirjata suoritukseksi, vaan hakemus tulee hylätä ja pyytää opiskelijaa tekemään eri hakemukset kullekin suorituspaikalle. Hyväksiluettujen opintojaksojen suorituspaikka näytetään opintosuoritusotteella.

Suorituskieli periytyy opiskelijan hakemukselta. Jos hakemuksessa on useampi opinto/muulla tavoin hankittu osaaminen, joissa on eri kielitieto, on hakemuksen suorituskieli-kenttä tyhjä.

Koulutusala jos opintojaksolla on vain yksi koulutusala, on se valittu. Koulutusalan voi myös muuttaa miksi tahansa koodiston arvoista.

Korvatulle suoritukselle syntyy viite siihen opiskeluoikeuteen, jonka suunnitelmasta se on tehty, viite ei näy käyttöliittymässä. Ks. tarvittaessa tarkemmin: Arviointi→ Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen.

Opiskelija näkee korvatun opintojakson suunnitelmassa suoritettuna. Opintojaksoesitteen korvaavuudet-välilehdellä näytetään hyväksilukuhakemuksen tiedot.

Opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn/korvatun suorituksen, vaikka opiskeluoikeus on hyväksilukupäivänä passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Hyväksilukupäivä (CreditTransferdate) ei näy käyttöliittymässä, kun opiskelijalle kirjataan korvaavuus- tai sisällyttäminen hakemuksen perusteella; tällöin se on se päivä, kun suoritus kirjataan Sisuun. Hyväksilukupäivä näytetään opiskelijan suorituksissa. Päätöksessä tieto näytetään päätöspäivämääränä.

Opintojakson korvaavuuden kirjaaminen ilman opiskelijan hakemusta

Jos opiskelijan ei ole mahdollista tehdä hakemusta Sisussa, voidaan Sisuun kirjata pelkkä korvaava suoritus ilman opiskelijan tekemää hakemusta. Tällöin itse päätös tehdään ja arkistoidaan Sisun ulkopuolella ja Sisuun kirjataan ainoastaan hyväksytyn hakemuksen lopputuloksena suoritus. HUOM. näitä suorituksia ei siis voi hakea asioinnin kautta, koska niihin ei liity hakemusta.

Korvaava suoritus kirjataan opintojakson välilehdellä arviointi ja sen alavälilehdellä korvaavuus. Opiskelija voidaan hakea nimellä tai opiskelijanumerolla. Kun oikea opiskelija on valittu, lisätään korvaavuus.

Korvaavuudelle annetaan suorituksella tarvittavat tiedot, ks. tarkemmin alla.

Kun kaikki suorituksen tiedot on annettu, voidaan ne tarkistaa ja vahvistaa. Onnistuneesta kirjauksesta näytetään vihreä huomautus.

Opiskelijalle syntyy ensisijainen suoritus korvattavasta opintojaksosta, suorituksen tila on: korvattu. Opintojakson suoritukset-välilehdellä suoritus näytetään, kun filtterinä on tila: korvattu.

Korvaavan suorituksen tiedot, jos ei hakemusta

Kaikki tiedot pakollisia, ellei toisin mainita.

Suorituspaikka valitaan koodiston arvoista.

(warning) Kentän nimi on jo tulevaisuuden toimintoja varten suorituspaikka/organisaatio, mutta organisaatioiden antamista ei ole vielä toteutettu.

Suorituspaikaksi voidaan antaa kotimainen oppilaitos koodistosta (educational institution) tai ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos.

Jos opinto on suoritettu ulkomailla, voidaan ulkomainen oppilaitos hakea hakusanalla ”ulkomainen” ja valita joko ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos (molemmissa haetaan oppilaitos samasta koodistosta (international-institution), jonka arvot on saatu yliopistoilta. Jos arvoa ei löydy listalta, voidaan se antaa käsin valitsemalla etkö löytänyt etsimääsi korkeakoulua.


Avautuvaan kenttään voidaan antaa korkeakoulun nimi käsin (huom. ei lisää arvoa koodistoon) tai palata takaisin listaan valitse korkeakoulu listalta.

Hyväksiluetun suorituksen suorituspaikaksi voidaan valita myös organisaatio, jota ei enää ole olemassa. Organisaation perässä näytetään tällöin vanhentunut.

Laajuus periytyy korvattavan opintojakson tiedoista eikä sitä voi muuttaa, paitsi jos opintojakson laajuus on vaihteluvälillinen, niin valitaan laajuus käsin; laajuus näytetään kentässä ohjeellisena.

Suorituskielenä on opintojakson suorituskieli esitäytettynä, jos niitä on vain yksi; valintaa voi muuttaa. Muussa tapauksessa valitaan koodiston arvoista.

Suorituspäivää ei esitäytetä.

Arvosteluksi voidaan valita joko hyväksytty tai käyttää opintojakson arviointiasteikkoa. Jos valitaan käytä arviointiasteikkoa, valitaan arvo opintojakson arviointiasteikosta.

Jos opiskelijalla on vain yksi opiskeluoikeus, on se valittuna. Muussa tapauksessa pitää opiskeluoikeus valita käsin.

Hyväksyjänä on oletuksena opintojakson vastuuopettaja, jonka vastuu on voimassa kuluvana päivänä; hyväksyjää voi muuttaa tai lisätä useamman. Hyväksyjän pitää olla KORIssa oleva henkilö.  Palauta oletusarvot toiminnolla voidaan palauttaa oletusarvot.

Hyväksilukupäivänä on oletuksena kuluva päivä; päivää voi muuttaa. Hyväksilukupäivän muuttaminen vaikuttaa hyväksyjään: hyväksyjänä näytetään hyväksilukupäivänä voimassa oleva vastuuopettaja(t), ellei niitä ole käsin muutettu (ts. jos hyväksyjäksi on vaihdettu käsin joku muu kuin oletusarvo, ei hyväksilukupäivän muutos vaikuta). Muutos ei myöskään toimi ops-kausien yli, vastuuopettajat päivittyvät ainoastaan siinä versiossa, jolle suoritusta kirjataan.

Vastuuorganisaatio periytyy opintojakson tiedoista; tietoa voi muokata.

Koulutusala periytyy opintojakson tiedoista. Jos opintojaksolla on vain yksi koulutusala, on se valittu eikä valintaa voi muuttaa. Jos koulutusaloja opintojaksolla on useampi, pitää arvo valita.

Suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot kenttään annetaan kaikki ne tiedot, joiden halutaan näkyvän suoritusotteessa, paitsi suorituspaikka, joka annetaan formaalisti.

HUOM. opiskelijan suorituksen tiedoissa näytetään lisätietokentän sisältö kuten se suorituksen tiedoissa annetaan, mutta suoritusotteelle lisätään lisätietojen alkuun formaalisti päätöksessä ja suorituksen tiedoissa ilmaistu alkuperäinen suorituspaikka.

Korvaavan suorituksen tiedot palveluhenkilön käyttöliittymässä opiskelijat → opiskelijan tiedot → suoritukset.

Sama suoritus opintosuoritusotteella.

Asteriski osoittaa, että kyseessä on muualla suoritettu opintojakso.

Hyväksiluvulle voidaan antaa hallinnollinen kommentti/perustelu. Hallinnollinen kommentti/perustelu ei näy opiskelijalle. 

Opiskelija näkee korvatun opintojakson suunnitelmassa suoritettuna. Opintojaksoesitteen korvaavuudet-välilehdellä ei ole tietoja, koska on kirjattu pelkkä suoritus.

Osaamisen sisällyttäminen

Opiskelijalle voidaan kirjata hyväksiluettu, sisällytetty suoritus joko opiskelijan hakemuksesta tai ilman hakemusta. Ilman hakemusta suoritus voidaan kirjata kenelle tahansa, hakemuksen voi tehdä vain opiskeluoikeudellisesta tutkintoon johtavan koulutuksen suunnitelmasta.

HUOM.Toistaiseksi sisällytettyjä suorituksia ei pysty käyttöliittymässä virhemerkitsemään. Jos suorituksen kuitenkin haluaa pois, voi sen merkitä vanhentuneeksi, ks. suorituksen tietojen muokkaaminen Arviointi#SuorituksentietojenmuokkaaminenSuorituksentietojenmuokkaaminen.

Opiskelija on tehnyt hakemuksen

Sisällyttämishakemuksen voi tehdä vain opiskeluoikeudelliseen suunnitelmaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa. Opiskelija voi hakea sisällyttämistä myös poissaolevana.

Jos opiskelija on tehnyt etukäteen poikkeavan rakenteen / erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden hakemuksen sellaiseen kokonaisuuteen, joka sisältää opintoluonnoksen, niin näytetään sisällyttämishakemuksessa notifikaatio:

Sisällyttämishakemuksen hakemuksen tiedoissa näytetään opiskelijan nimi, se opiskeluoikeus, jonka suunnitelmasta hakemus on tehty, ehdotettu suorituksen nimi, hakemuksen saapumispäivä, tutkinto-ohjelma, johon hakemus on tehty, suunniteltu sijoituspaikka opintojen rakenteessa sekä opiskelijan asiointikieli.

Opiskelijan tiedot ja suunnitelman voi avata omaan välilehteensä linkeistä avaa opiskelijan tiedot ja avaa opintosuunnitelma. HUOM. jos opiskelija on poistanut sen suunnitelman, josta on hakemuksen tehnyt, avataan suunnitelma ns. normaalilla logiikalla: näytetään opiskelijan viimeksi muokkaama opiskeluoikeudellinen ensisijainen opintosuunnitelma; jos opiskelijalla ei ole opiskeluoikeudellista suunnitelmaa, näytetään opiskelijan viimeksi muokkaama ei-opiskeluoikeudellinen ensisijainen opintosuunnitelma. Samat linkit näytetään myös hakemuksen käsittelynäkymässä.

Jos hakemus on tehty opintoluonnoksen kautta, näytetään sille annetut tiedot.


Jos opiskelija on lisännyt liitteitä, voi ne ladata tai muokkaamalla lisätä, ks. Hyväksilukuhakemusten liitteet.

Jos hakemusta ei ole tehty opintoluonnoksen kautta, näytetään pelkästään  opiskelijan hakemuksessa antamat opinnon/osaamisen tiedot.


Käsittele hakemus avaa modaalin, jossa voidaan antaa sekä päätöksen että suorituksen tiedot, jos hakemus hyväksytään.

Oletuksena haitari hakemuksen tiedot on kiinni, mutta sieltä voi vielä tarkistaa hakemuksen tiedot.

Päätöksen tiedoissa voidaan antaa muodollinen ja sisällöllinen arvio perusteluineen. Oletuksena muodollisessa ja sisällöllisessä arvioinnissa on arvioita ei kysytty. Näitä ei ole pakko antaa. Jos annetaan, pitää muodollisen ja sisällöllisen arvioijan olla KORIssa oleva henkilö, jolle pitää valita olemassa olevista tai antaa nimike. Arvioksi voidaan antaa joko puolto myönnetty tai ei puoltoa. Jos arvioksi annetaan ei puoltoa, täytyy antaa arviolle perustelut. Lopulliseen päätökseen valitut arvot eivät vaikuta.


Päätökseksi voidaan antaa joko hyväksytty tai hylätty. Jos valitaan hylätty, ei opiskelijalle synny suoritusta. Hylkäykselle pitää antaa perustelut.

Hylkäykselle tai suoritukselle annetaan hyväksyjä. Hyväksyjän pitää olla KORIssa oleva henkilö, jolle pitää valita olemassa olevista tai antaa nimike.

Oikaisunhakuohje-kentässä on oletuksena pääkäyttäjän käyttöliittymässä annettu teksti (ks. Hakemukset ja lomakkeet, vaatii kirjautumisen). Tekstiä voi muokata tai sen voi poistaa. Kentässä näytetään teksti opiskelijan asiointikielellä.

Jos hakemus hyväksytään, annetaan suorituksen tiedot, ks. alla.

Vahvista päätös ja suoritus kirjaa opiskelijalle suoritusmerkinnän, jonka tila on sisällytetty.

Mikäli opiskelija on pyytänyt päätöksen toimittamista postitse, saa käsittelijä tässä vaiheessa asiasta ilmoituksen. Hakemuksen voi tulostaa ja lähettää opiskelijalle. Käsitellystä hakemuksesta lähtee myös viesti opiskelijalle.


Sisällyttämisen ja henkilökohtaisen suorituksen kautta kirjatuista suorituksista luodaan järjestelmään samantyyppinen henkilökohtainen suoritus. Sisu generoi suoritukselle automaattisesti koodin. Sisällytetyn suorituksen tila on sisällytetty.

Opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn/korvatun suorituksen, vaikka opiskeluoikeus on hyväksilukupäivänä passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Hyväksilukupäivä (CreditTransferdate) ei näy käyttöliittymässä, kun opiskelijalle kirjataan korvaavuus- tai sisällyttäminen hakemuksen perusteella; tällöin se on se päivä, kun suoritus kirjataan Sisuun. Hyväksilukupäivä näytetään opiskelijan suorituksissa. Päätöksessä tieto näytetään päätöspäivämääränä.

Sisällyttämishakemuksen suoritus näkyy opiskelijalla suunnitelmassa sen opintoluonnoksen tilalla, josta hän teki hakemuksen. Jos hakemusta ei tehty opintoluonnoksen kautta, löytyy henkilökohtainen suoritus sen opiskeluoikeuden suunnitelman sijoita suunnitelmaan paneelista, josta hakemus on tehty.

Sisällytetyn suorituksen tiedot, jos opiskelijan hakemus

Kaikki tiedot pakollisia.

Suorituksen nimenä on alustettuna opiskelijan hakemuksessa antama nimi. Nimeä voi muokata ja lisäksi pitää antaa tarvittavat kieliversiot.

Suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot oletustekstinä suorituksen nimi (hakemuksen tietojen nimen muokkaus ei muuta tässä näkyvää nimeä), opiskelijan antama suorituspaikka, laajuus, arvosana ja arvosana-asteikko sekä suorituspäivä; lisätietoa voidaan muokata.

(warning) Opiskelijan suorituksen tiedoissa näytetään lisätietokentän sisältö kuten se suorituksen tiedoissa annetaan, mutta suoritusotteelle lisätään lisätietojen alkuun formaalisti päätöksessä ja suorituksen tiedoissa ilmaistu alkuperäinen suorituspaikka. Näin ollen lisätiedoissa toistuu suorituspaikka kahteen kertaan, ellei opiskelijan antamaa poista.

Sisällytetyn suorituksen oletuslisätiedot:

Sisällytetyn suorituksen tiedot palveluhenkilön käyttöliittymässä opiskelijat → opiskelijan tiedot → suoritukset:

Sama suoritus opintosuoritusotteella:

Asteriski osoittaa, että kyseessä on muualla suoritettu opintojakso.

Suorituspäivämääräksi on täytetty opiskelijan hakemuksessa antama päivä. 

Hyväksilukupäivämäärä ei näy opiskelijan hakemuksen kautta kirjattavassa sisällyttämisessä, mutta se on sama kuin kirjaamispäivä. Käsitellyssä hakemuksessa tieto näytetään päätöspäivämääränä.

Laajuus tulee antaa käsin. Suorituksen laajuuteen tulee syöttää numeroarvo ilman yksikkötietoa, esim. 5 (ei 5 op).

Arvosteluksi voidaan valita joko hyväksytty tai käyttää opintojakson arviointiasteikkoa. Opiskelija ei voi pyytää arviointia hyväksytty asteikollisen arvioinnin sijaan. Jos valitaan käytä arviointiasteikkoa, valitaan arvo opintojakson arviointiasteikosta.

Suorituspaikka valitaan koodiston arvoista.

Suorituspaikaksi voidaan antaa kotimainen oppilaitos koodistosta (educational institution) tai ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos. Jos arvoa ei löydy listalta, voidaan se antaa käsin valitsemalla etkö löytänyt etsimääsi korkeakoulua.


Avautuvaan kenttään voidaan antaa korkeakoulun nimi käsin (huom. ei lisää arvoa koodistoon) tai palata takaisin listaan valitse korkeakoulu listalta.

Jos opinto on suoritettu ulkomailla, voidaan ulkomainen oppilaitos hakea hakusanalla ”ulkomainen” ja valita joko ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos (molemmissa haetaan oppilaitos samasta koodistosta (international-institution), jonka arvot on saatu yliopistoilta. Hyväksiluetun suorituksen suorituspaikaksi voidaan valita myös oppilaitos, jota ei enää ole olemassa. Oppilaitoksen perässä näytetään tällöin vanhentunut. Varsinaisesti organisaatioita (yrityksiä tms.) ei voi vielä antaa.

Jos opiskelija on lisännyt samaan hakemukseen useamman osaamisen tai opintojakson ja näissä on eri suorituspaikka, ei näitä voida kuitenkaan yhdellä kerralla kirjata suoritukseksi, vaan hakemus tulee hylätä ja pyytää opiskelijaa tekemään eri hakemukset kullekin suorituspaikalle. Hyväksiluettujen opintojaksojen suorituspaikka näytetään opintosuoritusotteella.

Suorituskieli periytyy opiskelijan hakemukselta. Jos hakemuksessa on useampi opinto/muulla tavoin hankittu osaaminen, joissa on eri kielitieto, on hakemuksen suorituskieli-kenttä tyhjä.

Koulutusala valitaan koodiston arvoista.

Opinnon taso valitaan koodiston arvoista.

Suorituksen tyyppi valitaan koodiston arvoista.

Hyväksyvä organisaatio haetaan organisaatioista.

Hyväksiluetun suorituksen suorituspaikaksi voidaan valita myös oppilaitos, jota ei enää ole olemassa. Oppilaitoksen perässä näytetään tällöin vanhentunut.

Hyväksiluetulle suoritukselle syntyy viite siihen opiskeluoikeuteen, jonka suunnitelmasta se on tehty. Ks. tarvittaessa tarkemmin: Arviointi→ Suorituksen opiskeluoikeustarkistus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen.

Lisäksi Sisu generoi suoritukselle koodin. 

Sisällyttäminen ilman hakemusta

Jos opiskelijan ei ole mahdollista tehdä hakemusta Sisussa, voidaan Sisuun kirjata pelkkä sisällytetty suoritus ilman opiskelijan tekemää hakemusta. Tällöin itse päätös tehdään ja arkistoidaan Sisun ulkopuolella ja Sisuun kirjataan ainoastaan hyväksytyn hakemuksen lopputuloksena suoritus. HUOM. näitä suorituksia ei siis voi hakea asioinnin kautta, koska niihin ei liity hakemusta.

Toistaiseksi sisällyttämisen voi tehdä yksittäiselle opiskelijalle (ei massana).

Sisällyttämisen kirjaaminen tehdään välilehdellä opiskelijat. Ensin haetaan opiskelija. Opiskelijan riviltä valitaan kolmen pisteen valikosta lisää opiskelijalle sisällytetty suoritus.

Vaihe 1: Lisää sisällytetty suoritus

Ensimmäisessä vaiheessa annetaan suorituksen tiedot.

Vaihe 2: vahvistus

Toisessa vaiheessa tarkistetaan tiedot ennen suorituksen vahvistamista.

Onnistuneesta vahvistamisesta näytetään vihreä alert.

HUOM. toistaiseksi sisällytettyjä suorituksia ei voi merkitä toissijaiseksi tai virhemerkitä. 

Sisällytetyn suorituksen tiedot, jos ei hakemusta

Kaikki tiedot muut tiedot ovat pakollisia paitsi lisätiedot.

 • Suorituksen nimi
  • Suoritukselle annetaan nimi tarvittavina kieliversioina
 • Suorituspaikka/organisaatio
  • kotimainen oppilaitos valitaan koodiston educational institution arvoista
  • Jos opinto on suoritettu ulkomailla, voidaan ulkomainen oppilaitos hakea hakusanalla ”ulkomainen” ja valita joko ulkomainen korkeakoulu tai ulkomainen muu oppilaitos (molemmissa haetaan oppilaitos samasta koodistosta (international-institution), jonka arvot on saatu yliopistoilta
   • jos arvoa ei löydy listalta, voidaan se antaa käsin valitsemalla etkö löytänyt etsimääsi korkeakoulua

   • Avautuvaan kenttään voidaan antaa korkeakoulun nimi käsin (huom. ei lisää arvoa koodistoon) tai palata takaisin listaan valitse korkeakoulu listalta.

  • Hyväksiluetun suorituksen suorituspaikaksi voidaan valita myös oppilaitos, jota ei enää ole olemassa
   • Oppilaitoksen perässä näytetään tällöin vanhentunut.
  • Varsinaisesti organisaatioita (yrityksiä tms.) ei voi vielä antaa
 • laajuus (opintopisteet)
 • suorituskieli
 • suorituspäivä
 • opinnon taso
 • suorituksen tyyppi
 • arvosana
  • voidaan valita joko hyväksytty tai käyttää arviointiasteikkoa
   • arviointiasteikkona on yleinen asteikko, 0-5
 • hyväksilukupäivä
  • oletuksena kuluva päivä; voidaan muuttaa
 • opiskeluoikeus
  • jos opiskelijalla on vain yksi, on se valittuna
 • suorituksen koulutusala
 • hyväksyjä + nimike
  • Hyväksyjän pitää olla KORIssa oleva henkilö.
  • jos päätöstä kirjaavalla henkilöllä ei ole Sisussa nimikettä, voidaan valinnalla muu antaa nimike käsin kieliversioina
 • hyväksyvä organisaatio
 • Suoritusotteelle tulostuvat lisätiedot lisätiedot kieliversioina
  • ei pakollinen tieto

Lisäksi Sisu generoi suoritukselle koodin. 

(warning) Opiskelijan suorituksen tiedoissa näytetään lisätietokentässä sisältö kuten se suorituksen tiedoissa annetaan, mutta suoritusotteelle lisätään lisätietojen alkuun formaalisti suoritukselle annettu suorituspaikka.

Opiskelijan sisällytetyn suorituksen tiedot:

Sama suoritusotteella:

Hyväksilukuhakemusten liitteet

Kaikkiin hyväksilukemisen hakemustyyppeihin (korvaavuus, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus) voi lisätä liitteitä. Liitteitä saa käsitellä samoilla käyttöoikeuksilla kuin saa käsitellä hakemuksia, ks. yllä käyttöoikeudet.

Sallittuja tiedostomuotoja ovat .pdf, .txt, .doc, .docx, .png, .jpeg ja .jpg.

Yhden tiedoston maksimikoko on 10 MB. Yhteen hakemukseen saa lisätä maksimissaan 20 tiedostoa; jos tarve on useammalle tiedostolle, voi tiedostot yhdistää ennen niiden lataamista Sisuun.

Liitetiedostoissa sallitaan merkit
a-zA-Z0-9öäåÖÄÅ -_
huutomerkki!
(sulkeet)
heittomerkki '

Sisuun lisätyille liitteille tehdään tietoturvaskannaus eikä hakemukseen voi lisätä sellaisia liitteitä, jotka eivät läpäise tarkastusta.

Palveluhenkilö voi lisätä liitteitä ja myös poistaa opiskelijan lisäämiä liitteitä (opiskelija ei voi hakemuksen lähettämisen jälkeen itse poistaa liitteitä, jotta hän ei vahingossa poista päätökseen vaikuttavia asiakirjoja). Jos opiskelijan täytyy lisätä itse liitteitä, täytyy hakemuksen olla haettu-tilassa.

Liitteet voi avata kaikki kerrallaan (lataa kaikki) ennen hakemuksen käsittelyä.

Hakemuksen liitteitä voi muokata: hakemukseen voi raahata tai ladata uuden liitteen tai (opiskelijan lisäämän) liitteen voi poistaa. Liitteille voi antaa sanallisen selityksen, maksimimerkkimäärä on 1024 merkkiä.


Sisu estää ei-sallittujen tiedostoformaattien, liian isojen ja liian monen tiedostojen lataamisen.

Sisu antaa varoituksen haitallisista tiedostoista eikä lataa ko. tiedostoja ollenkaan hakemukseen.

Ks. tarvittaessa virheilmoitukset opiskelijan ohjeesta: Hakemukset ja pyynnöt#Liitteidenlisäämisenvirheilmoitukset

Liitteitä saa avata (download) tai lisätä (upload), jos henkilöllä on oikeus käsitellä hakemus (ks. yllä käyttöoikeudet).

Hakemuksen palauttaminen täydennettäväksi (uusi)

Henkilökohtaisen suorituksen, sisällyttämis- ja korvaavuushakemus voidaan palauttaa opiskelijalle täydennettäväksi. 

Käyttöoikeudet

Samat käyttöoikeudet kuin hakemusten käsittelyssä, ks. Käyttöoikeudet.

Hakemus voidaan palauttaa, jos se tila on joko haettu tai käsittelyssä.

Palautus tehdään hakemuksen näkymässä toiminnosta palauta täydennettäväksi. Palauttamiselle on annettava perustelut (max. 1024 merkkiä).

Kun tilassa haettu oleva hakemus palautetaan täydennettäväksi, asetetaan muutoksen tehnyt henkilö käsittelijäksi. Jos tilassa haettu oleva hakemus palautetaan opiskelijalle, niin silloin käsittelyhistoriaan tulee yksi uusi muutostieto, joka sisältää sekä palautuksen että käsittelijätiedon asettamisen.

Kun tilassa käsittelyssä oleva hakemus palautetaan täydennettäväksi, ei muuteta käsittelijää. Tilassa käsittelyssä olevan hakemuksen voi palauttaa täydennettäväksi myös muu henkilö kuin hakemukseen merkitty käsittelijä. Ks. tarkemmin Asiointi#Hakemuksenasettaminenkäsittelyyn.

Hakemuksen tilaksi muuttuu palautettu täydennettäväksi eikä sitä voi käsitellä, ellei palauta hakemusta käsiteltäväksi.

Opiskelija saa palautuksesta viestin, josta pääsee hakemusnäkymään. Hakemuksen muokkausnäkymässä näytetään notifikaatio täydennettäväksi palautuksesta ja sen perustelu. Opiskelija voi muuttaa palautetun hakemuksen kaikkia tietoja. Hakemuksen tiedoissa näytetään huomautus siitä, että se on palautettu täydennettäväksi ja perustelu:

Hakemuksen voi palauttaa käsiteltäväksi, vaikka opiskelija ei olisi täydentänyt sitä.

 (warning) Toistaiseksi tästä ei lähetetä opiskelijalle viestiä eikä opiskelija enää näe hakemuksesta mitenkään, että se oli palautettu täydennettäväksi ja sen palautettu takaisin käsittelyyn. (warning) Opiskelijalle kannattaa tarvittaess lähettää viestiä siitä, että hakemus on palautettu käsittelyyn.


Kun opiskelija on täydentänyt hakemuksen ja lähettänyt sen takaisin, palautuu hakemus edelliseen tilaansa:

 • Jos hakemuksella on käsittelijä →  hakemuksen tila käsittelyssä
 • Jos hakemuksella ei ole merkittyä käsittelijää →  hakemuksen tila haettu

Kun opiskelija on täydentänyt hakemuksen, lähettää hän sen takaisin. Hakemuksessa ei erotella sitä, mitä tietoja opiskelija muutti. Täydennetyssä hakemuksessa ei korosteta muuttuneita tietoja; palautetun hakemuksen tiedot yliajavat alkuperäisen tiedot (ja muiden aiempien hakemusversioiden, jos sellaisia on). Aiempiin tietoihin ei voi palata käyttöliittymässä.

 • No labels