Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sisu 2.8 RC1-RC3 julkaistu 30.5.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.8 RC4 julkaistu 8.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.8 RC5 julkaistu 9.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); sisältää vain tekstikorjauksia ja käännöksiä.
Sisu 2.8 fix1 julkaistu 13.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 16.6.2022
Sisu 2.8 fix2 julkaistu 14.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 16.6.2022
Sisu 2.8 fix3 julkaistu 23.6.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt); tuotantoympäristöihin 27.6.2022

Sivu sisältää Sisu 2.8 version uudet ominaisuudet.

...

Expand
titleTiketit


Expand
titleKorjatut virheet

SISU-29377 & OTM-27059 TEACHER: Massatentin kopioiminen ei onnistu

SISU-30168 & OTM-27176 TEACHER: Toteutuksen arvioinnin massamuokkauksessa ei voi antaa lisätietoja (fix1)


Expand
titleTunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26211 & OTM-25910 Selaimen (Chrome) 75% zoomilla arvioinnin vahvistusseppele katoaa

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26719 & OTM-25907 Uutta toteutusta julkaistessa Sisu ilmoittaa, että ilmoittautumisaikaa ei olisi annettu, vaikka se on annettu

SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa


...

Expand
titleTiketit

Avoin

OTM-25036 AVOIN, TUTOR: Suoritusoikeuden muokkaus opiskeluoikeusnäkymässä

OTM-25926 AVOIN, ILMO: Ceepos-integraatio

OTM-25931 AVOIN, STUDENT: Ostajan ja opiskelijan tietojen tallennus ostoskoriin

OTM-26270 AVOIN, ILMO: Ilmoittautumislaskennan gatling-testit

OTM-26897 AVOIN, KORI: tuotepaketin tarjolla myyntiaikana -validaation parantaminen

OTM-26936 AVOIN, TUTOR: lisätään avoimen opiskeluoikeuden uuteen näkymään koulutus

OTM-26747 AVOIN, COMPONENTS: Karusellin prototyyppi Storybookkiin

OTM-26835 AVOIN, ILMO: Anonyymi tunnistautuminen ja käyttöoikeustarkistukset

Muut

OTM-27060 ORI: Suorituspäivän validaatio

OTM-26818 ORI/STAFF: nimetään suoritusten privateComment-kenttä yksilöllisesti suoritustyyppikohtaisesti

OTM-26446 STAFF: Mahdollistetaan yksittäisen sisällytetyn opintosuorituksen kirjaaminen opiskelijalle

OTM-26858 & OTM-26859 ORI/TUTOR: Mahdollistetaan hallintohenkilön luoda hakemus sääntöjen vastaisesta muutoksesta

OTM-26533 TUTOR: Lisätään hallintohenkilön opintojaksoesitteelle suoritustavan otsikon alle badget (avoin, tutkinto)

OTM-26622 TUTOR/ORI: Opiskelijahakuun rajaustekijä ”päättynyt”

OTM-26818 ORI/STAFF: nimetään suoritusten privateComment-kenttä yksilöllisesti suoritustyyppikohtaisesti (RC4)

OTM-27158 ORI: lisätään Workflow'lle tieto sen tekijästä erilliseen kenttään (ei näy vielä käyttöliittymässä) (RC4)


Expand
title Korjatut virheet

OTM-26925 TUTOR: Koulutuksen muutoksen wizardissa näytetään väärä päivämäärä

OTM-26982 & SISU-29320 STAFF: Kouluttautumismahdollisuuden luonnin ja poiston tietojen tallentumisessa häikkää

OTM-26980 & SISU-29285 STAFF: Avaa päätös kokonaisuuden sisällöstä -linkki ei avaudu ilman refreshiä hakemusta käsiteltäessä

OTM-26472 STAFF: Suoritetussa opintojaksossa ja opintokokonaisuudessa näytetään sanallinen arviointi kun pitäisi näyttää hallinnollinen kommentti

SISU-29314 & OTM-26985 TUTOR: Ryhmän vastuuhenkilötietojen muutosmodaali toimii valikoivasti ja muutos ei tallennu

SISU-29181 & OTM-26923 TUTOR: Apurahan virhemerkitseminen kun opiskeluoikeus ei ole voimassa

SISU-29324 & OTM-27001 TUTOR: Opiskeluoikeuden vastaista tutkinto-ohjelmaa ei saa poistettua HEKOtetusta suunnitelmasta

OTM-26935 AVOIN: avoimen opiskeluoikeudessa ei näytetä huomautusta luonnostilaisesta koulutuksesta

OTM-26898 AVOIN, STAFF: Tuotepaketti-wizardilla voi valita toteutuksia, jotka eivät osu suoritusoikeuden keston ajalle

OTM-27157 STAFF, AVOIN: tuotepaketin muokkaamisessa "toteutus" eli valitse kaikki toteutukset -toiminto menee päälle kun ei pitäisi (RC4)

SISU-30172 & OTM-27184 STAFF: Sisällytetyn suorituksen kirjaaminen opiskelijalle ei mene läpi käyttöoikeuksilla (RC4)

OTM-27103 ORI: Poistetuille arviointikohteille, opintojaksoille, opintokokonaisuuksille tai tutkinto-ohjelmille ei voi kirjata suorituksia (fix1)

SISU-30196 &  OTM-27192 Tutkintoon johtamattomalla oikeudella ei pääse ilmoittautumaan koko lukuvuodelle (fix1)

SISU-30206 & OTM-27242 ORI: Suorituspäivän validaation tulee koskea vain ACTIVE-tilaisia, ei LEGACY importtia (fix2)

SISU-30209 & OTM-27249 Tutkinnon nimen validaatio yhteistyötutkinnoissa aiheuttaa järjestelmävirheen siihen sidoksissa olevissa kaksois/yhteistyötutkintojen todistuksissa (fix3)


Expand
titleTunnetut virheet

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-26771 & OTM-26111 Vastaavuuden lisäyksessä valittu opintojakso "katoaa"


...

Expand
titleTiketit


Expand
titleSaavutettavuus

OTM-26798 SAAVUTETTAVUUS: Automaattisen aikakatkaisun ilmoitus -suunnittelu

OTM-26872 SAAVUTETTAVUUS: Automaattisen aikakatkaisun ilmoitus (Toteutus)

OTM-26846 SAAVUTETTAVUUSPARANNUKSET: Alerttien automaattisen sulkeutumisen poisto

OTM-26593 Saavutettavuusparannukset: Navigaation nimet / otsikot

OTM-26770 Avautuvien linkkien saavutettavuusparannukset

OTM-26845 STYLE, STUDENT: "Siirry suoraan sivun sisältöön" -hyppylinkki

OTM-26878 STYLE, STUDENT: Vaihdetaan sis-icon alert opiskelijan käyttöliittymässä

OTM-26510 COMPONENTS: sis-dropdown-select saavutettavuusparannukset

OTM-26938 STAFF/TUTOR/TEACHER: Päivitetään warning ikoni sis-alert svg-ikoniksi

OTM-26941 STYLE, ADMIN/COMPONENTS/COMMON: Päivitetään warning ikoni sis-alert svg-ikoniksi

OTM-27010 SVG-ikoni päivitys (clock, code, dot)

OTM-27021 SVG-ikoni päivitys (edit, editor)

OTM-27050 COMPONENTS: radio-button -komponentin kontrastimuutokset

OTM-26788 SIS-COMPONENTS: Predikatiivinen haku/hakusanalaatikkoExpand
titleVirta

OTM-27013 VIRTA: refaktoroidaan opiskeluoikeus.Tila-laskenta

OTM-26623 VIRTA: Virtaan toimitetaan opiskelijoita ilman opiskeluoikeutta, ilmoja tai muita tietoja

SISU-30222 & OTM-27256 VIRTA: suoritusten virta-raportointi kaatuu koodistoarvoon educational-institution:xx:00000 (fix3)Expand
titleMuut

OTM-27011 ORI: Opiskeluoikeuden päivittyessä (import-rajapinnan kautta) ei päivitetä opiskeluoikeuden voimassaoloaikaa, vaikka opiskeluoikeuden kesto laskettaisiin siihen liitetyistä opinnoista

OTM-26497 COMPONENTS: Sivutettuja listoja selatessa sivun vaihto vie listan alkuun

OTM-26853 Java-riippuvuuksien versiopäivityksiäExpand
titleKorjatut virheet

SISU-29236 & OTM-26921 ORI/VIRTA: Kirjoilletulopäivän laskennan täsmennys

SISU-28527 & OTM-26922 ORI: Virheellinen importoitu educationId johtaa käyttöliittymässä opiskelijahaussa tietojen virheelliseen näkymiseen


...