Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jos opiskelija ilmoittautuu opintojaksolle, joka ei hänellä ole ensisijaisessa opintosuunnitelmassa tai opintosuunnitelmassa on opintojaksosta eri versio, näkee hän ilmoittautumismodaalissa ohjeistusta opintojakson (version) lisäämisestä suunnitelmaan. Opiskelija näkee opintojaksoesitteessä ilmoittautumisen paikkamäärän ja kiintiöt.


Expand
titleTiketit

Uudet ominaisuudet 

OTM-26048 STUDENT: Ilmoittautumisen modaaliin ohjeistusta, kun opintojakso ei kuulu ensisijaiseen suunnitelmaan

OTM-25970 STAFF, STUDENT: Ilmoittautumisen kiintiöt ja toteutuksen paikkamäärä opintojaksoesitteellä

OTM-26202 STYLE, STUDENT: Opetusryhmät ja -tilaisuudet -näkymän tyylittely


Expand
titleKorjatut virheet

OTM-26005 STUDENT: Hakusivulla takaisin siirtyminen hävittää haun rajauksen, jos rajattuna on organisaatioita

SISU-26721 & OTM-25900 STUDENT: Opintojaksoesitteen versionvaihto ei säily välilehteä vaihdettaessa

OTM-26486 Opiskelija ei voi liittyä alumniksi, mikäli hänellä on HEKOtettu opiskeluoikeus (RC2-RC4)

SISU-27604 & OTM-26294 STUDENT/TUTOR: Suunnitelmassa ei näy jos opiskeluoikeuteen vahvistetut valinnat, jos opiskeluoikeuden tila "aktiivinen, poissaoleva" tai "ei alkanut" (RC2-RC4)

OTM-26601 STYLE/STUDENT: Etusivun notifikaatiot ovat erisävyisiä keltaisia ja koulutuksen nimi puuttuu (fix2)

SISU-29272 & OTM-26969 VIRTA: Opiskeluoikeuden aktiivisen tilan päättymispäivä estää opiskelijoita ilmoittautumasta koko lukuvuodelle


Expand
titleTunnetut virheet

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu 

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16720 & OTM-18766 STUDENT: Useaan saman opintojakson ST/arviointikohteeseen lainatun toteutuksen kalenteroinnissa oranssi huomioteksti on hämäävä 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-17765 & OTM-22237 Hyväksynnän pyytäminen poikkeavalle rakenteelle ei onnistu - tietty koulutus 

SISU-18126 & OTM-22479 Suorituksen opintoviikot 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-25729 Ilmoittautumisessa suoralla vahvistukselle opiskelijalle kerrotaan että voi päivittää tai perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

SISU- 26773 & OTM-26031 Opintosuoritusotteelle tulostuu keskiarvoksi 0, jos sisältää pelkkiä hyväksytty-arvosanaisia opintoja

SISU-27638 Kansainvälisen yhteistyötiedon muokkausnäkymässä korkeakoulu näyttää tyhjältä vaikka siinä on arvo

SISU-28284 Käyttöliittymä ei salli tuplasiirto-opiskelijalle tallentaa transferOut-tietoja


...