Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.9 10 (päivitetty Majavaan 12.12.2018)
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opinnot, tutkinto-ohjelma
Roolit: ops-suunnittelija, ops-hyväksyjä, hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja

...