Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty Sisu 2.10 aloitettu 23.11.2022
- opiskelijalle vapsun perumisoikeus, silloin kun hakemus on tehty opiskelijan puolestpuolesta
- opiskelijan puolesta tehdyt vapsuhakemukset ja päätökset voi perua
- bugikorjaus: korjattu käännösavaimen teksti, kun rakenne on avattu muokkaustilaan (aiemmin tekstin sijaan näkyi koodia)
- Vapsuhakemukset viittaavat Sisu 2.10 alkaen opiskeluoikeuteen (aiemmin koulutukseen)
- uusittu käyttöoikeusroolit
Rooli: vastuuohjaaja, ohjaaja, opiskelijan suunnitelman hyväksyjä, opiskelijan ohjaaja
Välilehti: Opintojen rakenne, ohjattavani, opiskelijat, asiointi

...