Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.7 8 (päivitetty 9.2.2022 Sisu 2.6)
Termimuutos: muokkaa ajoitusta → muokkaa kestoa
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Ajoitus

...