Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.8 (päivitetty 25.4.2022 Sisu 2.7)
- valmistumispyynnön kysymyksiin vastaaminen
- opintokokonaisuuden koostamista ei voi hakea eri välilehdillä uudestaan

Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Omat tiedot > Hakemukset ja pyynnöt

...