Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 16.11.2022 Sisu 2.10 aloitettu
- valmistumispyynnön avoimet kysymykset kopioituvat myös tutkinto-ohjelman massakopioinnissa
- koulutuspolun nollaaminen, jos valmistumispyyntö herjaa: "Valittua valintapolkua ei löydy koulutuksen rakenteesta"
- Käännöksissä tutkintonimike ja alkuperäisten todistusten kielet luetellaan oletuksena seuraavassa järjestyksessä: suomi, ruotsi, englanti. Valintaa voi itse säätää korkeakoulukohtaisesti.
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Rooli: Valmistumispyynnön käsittelijä
Tutkinto-ohjelma tai asiointi

...

Virhekirjaus

Kohta d: koko tutkintosuoritus voidaan virhemerkitä ja opiskelijan pitää tehdä valmistumispyyntö uudestaan.

Virhekirjaus tehdään tutkinto-ohjelman välilehdellä tutkintosuoritukset. Virhekirjattavaksi tarkoitettu tutkinto-ohjelma avataan oikeaan paneeliin, josta kolmen pisteen takaa löytyy toiminto merkitse virhemerkinnäksi. Jos opiskelijalla on kaksivaiheinen koulutus, ei alempaa tutkintoa voi merkitä virhekirjaukseksi ennen ylempää. Virhekirjauksen jälkeen opiskelijan pitää hakea valmistumista uudelleen.

Virhekirjaukseen tutkinto-ohjelman tiedoissa tarvitaan suoritusten käsittelijän käyttöoikeusrooli.

Virhemerkintää ei voi tehdä, jos opiskelijalla on pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia, jotka on kiinnitetty on tutkinto-ohjelmaan, vaan ne pitää poistaa ensin. Huom. huomautusmodaali näyttää pätevyydet/muut osaamiskokonaisuudet yksi kerrallaan eli yhden per virheilmoitus (=kun poistaa modaalissa mainitun pätevyyden/muun osaamiskokonaisuuden, näyttää modaali seuraavan, jos opiskelijalla on useampia ko. tutkinto-ohjelmaan kiinnitettyjä pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia).

...