Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

6. Jos opiskelijan suorituksia on tuotu importilla ja suorituksen tyyppiäon muutettu (esim. CustomModuleAttainment → ModuleAttainment tai CustomCourseUnitAttainment → CustomModuleAttainment) sen jälkeen, kun opiskelija on valinnut suorituksen suunnitelmaansa, voi valmistumisen käsittelyssä olla ongelmia, kun opinto on suunnitelmassa kahteen kertaan. Opiskelijalle suunnitelmassa näkyy kuvan mukainen tilanne, ohjaajalle tätä ei näy suunnitelman normaalissa näkymässä; suunnitelman muokkaustilassa näkyy myös ohjaajalle. Tämän tilanteen saa korjattua niin, että opiskelija (tai ohjaaja) poistaa virheellisen suorituksen suunnitelmasta ja opiskelija tekee uuden valmistumispyynnön.

7. Poistetulle tutkinto-ohjelmalle ei voi kirjata suoritusta.

Tutkintotodistuksen tietojen korjaaminen

...

Virhekirjaus

Kohta d: koko tutkintosuoritus voidaan virhemerkitä ja opiskelijan pitää tehdä valmistumispyyntö uudestaan.

Virhekirjaus tehdään tutkinto-ohjelman välilehdellä tutkintosuoritukset. Virhekirjattavaksi tarkoitettu tutkinto-ohjelma avataan oikeaan paneeliin, josta kolmen pisteen takaa löytyy toiminto merkitse virhemerkinnäksi. Jos opiskelijalla on kaksivaiheinen koulutus, ei alempaa tutkintoa voi merkitä virhekirjaukseksi ennen ylempää. Virhekirjauksen jälkeen opiskelijan pitää hakea valmistumista uudelleen.

Virhekirjaukseen tutkinto-ohjelman tiedoissa tarvitaan suoritusten käsittelijän käyttöoikeusrooli.

Virhemerkintää ei voi tehdä, jos opiskelijalla on pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia, jotka on kiinnitetty on tutkinto-ohjelmaan, vaan ne pitää poistaa ensin. Huom. huomautusmodaali näyttää pätevyydet/muut osaamiskokonaisuudet yksi kerrallaan eli yhden per virheilmoitus (=kun poistaa modaalissa mainitun pätevyyden/muun osaamiskokonaisuuden, näyttää modaali seuraavan, jos opiskelijalla on useampia ko. tutkinto-ohjelmaan kiinnitettyjä pätevyyksiä/muita osaamiskokonaisuuksia).

...