Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.8 (päivitetty 27.4.2022 Sisu 2.7)
- arviointikohteen suorituksesta poistettu arvosanajakauma
- uusi näkymä avoimen opiskeluoikeuksiin
Käyttöliittymä: Opiskelija
Sijainti: Omat tiedot

...

Jokaisen sivun alamarginaalissa on opiskelijan oppilaitoksen yhteystiedot sekä sivunumerointi.

Hakemukset ja pyynnöt

Ks. Hakemukset ja pyynnöt

Ryhmät

Opiskelijan omissa tiedoissa välilehdellä ryhmät näytetään kaikki ryhmät, joihin opiskelija on liitetty (manuaaliset ryhmät) tai joihin hän kuuluu rajausehtojen mukaisesti (automaattiset ryhmät). Sivulla ei voi muokata tietoja. Jos opiskelija on deaktivoitu ryhmässä, ei hänelle näytetä ko. ryhmää.

...

Jokaisen sivun alamarginaalissa on opiskelijan oppilaitoksen yhteystiedot sekä sivunumerointi.

Hakemukset ja pyynnöt

Ks. Hakemukset ja pyynnöt

Ryhmät

Opiskelijan omissa tiedoissa välilehdellä ryhmät näytetään kaikki ryhmät, joihin opiskelija on liitetty (manuaaliset ryhmät) tai joihin hän kuuluu rajausehtojen mukaisesti (automaattiset ryhmät). Sivulla ei voi muokata tietoja. Jos opiskelija on deaktivoitu ryhmässä, ei hänelle näytetä ko. ryhmää.

...