Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 4.11.2022 Sisu 2.10 kesken
- koulutuspolun nollaaminen
-
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö (tutor)
Sijainti: Opiskelijat
Roolit: Opiskeluoikeuksien käsittelijä ja lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä sekä lukuvuosi-ilmoittautumisten lisääjä

...