Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 30.9.2022 Sisu 2.9)
Uutta:
- muistutusviesti puuttuvasta ilmoittautumisesta lähetetään myös suoran vahvistuksen ilmoittautumisesta

Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintokalenteri

...