Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 23.9.2022 Sisu 2.9
Uutta:
- ilmoittautumisen vaiheet: ilmoittautumisen vaihetta voi muuttaa rajapintojen kautta
)
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö, opettaja
Sijainti: Toteutukset 
Välilehti: Ilmoittautuminen ja Ilmoittautuneet
Roolit: ops-suunnittelija, hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja, vastuuopettaja

...

Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, valitsee hän tarvittaessa ilmoittautuessaan, mihin niistä toteutus liitetään, ks. opiskelijan ohjeista tarkemmin. Jos opiskelijalle ei ole yhtään voimassa olevaa (tila: aktiivinen) opiskeluoikeutta, ei hän voi tulla valituksi opetukseen, mikäli perusvaatimuksissa vaaditaan opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa koko toteutuksen käynnissäolon ajan.

Tämä sääntö on oletuksena perusvaatimuksena. Säännön nimi on muutettu huomiomaan suoritusoikeuden tyyppi.

Tip

Jos opiskelijat (esim. kansainväliset vaihto-opiskelijat) saavat ilmoittautua jo edellisen lukukauden aikana, jolloin heidän opiskeluoikeutensa ei vielä ole voimassa, he saavat laskennen tulokseksi "ei täytä vaatimuksia" voimassaolevan opiskeluoikeuden vaatimuksen perusteella. Tämä status päivittyy, kun opiskeluoikeus astuu voimaan. Siten kannattaa tällaisia tapauksia varten asettaa ilmoittautumisaika päättymään vasta sen jälkeen, kun opiskeluoikeus on voimassa, jotta myös nämä opiskelijat saavat laskennasta oikean tuloksen ja voivat tulla valituksi toteutukseen.

Anchor
Suoritusoikeuden tyyppi
Suoritusoikeuden tyyppi
Suoritusoikeuden tyyppi

...

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuksen suoritustyyppinä on edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista, ei opiskelija läpäise perusvaatimusta voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, vaikka opiskeluoikeus olisi voimassa ja toteutuksen emo-opintojakso on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Tällainen opiskeluoikeus toimii vain, jos sillä on käytössä avoimen attribuutti ja sillä on suoritusoikeus opintojaksoon, ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Avoimenkoulutusjaopiskeluoikeudet.

Kaikilla avoimen ostoputken kautta syntyneissä opiskeluoikeuksissa on suoritusoikeuden tyyppinä on edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (tieto ei näy käyttöliittymässä).

Note

Tuotantoympäristöissä ei kannata vielä käyttää arvoa edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista. 

...

Note

Kiintiöt huomioidaan vain silloin kun ilmoittautumisen vaihe on joko ilmoittautuminen ei alkanut, ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana. Jälki-ilmoittautumisessa (vaihe: jälki-ilmoittautuminen käynnissä) kiintiöillä ei enää ole merkitystä. opiskelijat edelleen sijoitellaan kiintiöön, jos kiintiössä on tilaa, mutta opiskelija hyväksytään myös, vaikka hän ei kuuluisi mihinkään kiintiöön/hänen opiskeluoikeutensa kiintiö on täynnä, mutta muissa tai kiintiön ulkopuolella on paikkoja jäljellä.
Samoin kun ilmoittautuminen on vaiheessa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita, ks. Jälki-ilmoittautumisen ja suoran vahvistuksen ilmoittautumisen laskenta.

...

Jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen päättynyt

Info

Ilmoittautumisen vaiheeksi (laskennan tila) voidaan rajapintojen kautta muuttaa ilmoittautuminen käynnissä (tentative), jos laskennan tila on ilmoittautuminen vahvistettavana tai vahvistettu (confirmed / final_calculation_finished / final_calculation_ongoing)

Ilmoittautuneiden tilat 

Ehdokkaat

...