Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.9 10 (päivitetty 23.2.2022)
Paranneltu käyttöoikeuksien ohjetta
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opiskelijat
Välilehti: Ryhmät
Roolit: Vastuuohjaaja, tutor, ryhmien katselija ja ryhmien käsittelijä.

...