Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 23.11.2022 Sisu 2.10 kesken
- asioinnissa näytetään opiskeluoikeuden koulutus
- opiskelijan vapsun perumisoikeus, silloin kun hakemus on tehty opiskelijan puolesta
Rooli: useita
Välilehti: Asiointi

...