Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 7.9.2022 Sisu 2.9)
Uutta:
- opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn suorituksen ilman hakemusta ja päätöstä

- korvaavuuden kirjaamisessa voi ilman hakemusta antaa laajuudeksi muun laajuuden kuin korvattavan opintojakson laajuus
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Hakemukset ja pyynnöt
Välilehti: Asiointi
Roolit: Ahot-käsittelijä, Opiskelijan tietojen katselija

...