Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty 28.11.2022 Päivitys Sisu 2.10 kesken
- uudet CEFR-arvot
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opinnot 
Välilehti: Opintojaksot
Roolit: ops-suunnittelija, ops-hyväksyjä, Hyväksyttyjen opintojaksojen muokkaaja

...