Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 9.11.2022 Sisu 2.10 aloitettu
- uudet toteutusten tyypit
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö 
Sijainti: Opetus
Roolit: OPS-suunnittelija (saa luoda toteutuksia ja muokata luonnoksia), Hyv toteutuksen muokkaaja (saa muokata toteutuksia), Opetusohjelman hyväksyjä (saa julkaista toteutuksia), vastuuopettaja ja vastuuhallintohenkilö

...

Organisaatioiden perusteella haetaan uudistuneesta järjestäjävalikosta, ks. tarkemmin Opintojaksojen haku ja muistilista#Järjestäjä(uusittu).

Uuden toteutuksen luominen

...