Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Viilausta 1.12.2021Lisätty huomio muistilistalle lisätystä opintojaksosta 2.2.2022

Opetussuunnitelmakauden vaikutus valinta-avustimen toimintaan opiskelijan opintosuunnitelman rakenteessa

...

4. Jos ylemmällä opinnolla on useita voimassaolevia ja julkaistuja ops-kausia (eri versioita), näytetään oletuksena joko suunnitelmalle valitun ops-kauden tai opinnon aikaisimman ops-kauden mukainen versio sen mukaan, kumpi on myöhemmin. 

 A: Opiskelija on tehnyt suunnitelman ops-kaudelle 2016-2017.  Opinto on voimassa kausilla 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018. Valinta-avustimessa opiskelijalle näytetään ops-kauden 2016-2017 versio.

B: Opiskelija on tehnyt suunnitelman ops-kaudelle 2014-2015. Opinto on voimassa kausilla 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018. Valinta-avustimessa opiskelijalle näytetään ops-kauden 2015-2016 versio.


5. Jos ylemmän opinnon ops-kaudelta ei löydy voimassaolevaa ja hyväksyttyä versiota, näytetään

A: ensisijaisesti lähimmän seuraavan ops-kauden versio. Esimerkiksi opiskelija on tehnyt suunnitelman kaudelle 2014-2015. Opintojaksosta on versio kausille 2013-2014, 2016-2017 ja 2017-2018. Opiskelijalle näytetään ops-kauden 2016-2017 versio.


B: Toissijaisesti edeltäneen kauden versio, kunhan ops-kausi on joko sama tai myöhempi kuin suunnitelmalle valittu ops-kausi. Esimerkiksi opiskelija on tehnyt suunnitelman kaudelle 2014-2015. Ylempi opinto on ops-kaudella 2016-2017 ja siihen kuuluvasta opintojaksosta on versio kausille 2013-2014 ja 2014-2015, mutta ei kaudelle 2016-2017. Opiskelijalle näytetään ops-kauden 2014-2015 versio.


Tässä tapauksessa näytetään aiempi versio opintojaksosta, koska uudempaa ei ole. Kyseessä on joko epäloogisuus rakenteessa (opintojakso ei oikeasti kuulu kokonaisuuteen, koska siitä ei ole hyväksyttyä versiota ko. kaudelle) tai sitten kyseessä väliaikainen virhetila (esim. opintojakso on ollut koulutuksen julkaisuvaiheessa luonnoksena tai siitä ei ole versiota ko. ops-kaudelle), mitä ei pitäisi tapahtua julkaistuissa rakenteissa. Jos näin on (opinto on ollut luonnoksena sillä hetkellä, kun opiskelija tekee suunnitelman → opinto jää suunnitelmasta pois) kuitenkin päässyt käymään, niin kun opinto julkaistaan, se ilmestyy myös opintosuunnitelmaan valinta-avustimeen, kun opiskelija päivittää suunnitelman/kirjautuu uudelleen. Vaikka opinto olisi rakenteessa pakollisena, pitää tässä tilanteessa opiskelijan valita se avustimesta.


Tip

Jos opintojakson versio on vanhentunut eikä sitä haluta näyttää opiskelijoille haun kautta, kannattaa sen voimassaolo päättää.


Note

Muistilista-toiminnon kautta opintosuunnitelmaan saa myös myös sen kautta vanhempia opintojaksoja. Jos jotain opintojaksoa (tai versiota) ei enää voi suorittaa, kannattaa sille antaa päättymispäivä. Päättyneet opintojaksot eivät löydy haun kautta.

Myös päättyneelle opinnolle voi edelleen kirjata suorituksia, joten opinnon asettaminen päättymään ei estä suoritusten kirjausta niille, jotka vasta täydentävät suorituksensa.


Version vaihtaminen


Opiskelija voi vaihtaa opintojakson ja opintokokonaisuuden versiota niiden esitteen kautta, mutta sellaista versiota ei voi valita, joka ei ajoituksen puolesta käy. Opiskelija ei voi tehdä opiskeluoikeuttaan vanhempaa suunnitelmaa. Opiskelija ei voi valita opintosuunnitelmaansa opiskeluoikeuttaan vanhempia versioita.

Suoritukset 

Suoritus näytetään aina ensisijaisesti. Jos opiskelija vaihtaa opintokokonaisuuden version uudemmaksi, tyhjennetään kuitenkin valinnat. Tämä siksi, että Sisu ei voi päätellä mitä valintoja opiskelija tekisi, jos uuden version sisältö on muuttunut. Jos suoritettu opintojakso on pakollinen, sijoitetaan se suunnitelmaan automaattisesti. 
...