Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 28.10.2022 Sisu 2.10 kesken
Uutta:
- arviointikohteet voi valita pois opintosuoritusotteelta
- sähköinen varmennus opintosuoritusotteeseen ja opiskelutodistukseen

Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opiskelijat

...