Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 20.9.2022 Sisu 2.9 aloitettu
uutta:
- Henkilökohtaisen suorituksen kirjaaminen ilman hakemusta
- Opintojakson arvioinnissa riittävissä osasuorituksissa eritellään normaalit ja avoimen suoritustavat
- Opintojakson automaattinen arviointi toimii ainoastaan normaalin suoritustapamatriisin suoritustavoilla, ei avoimen suoritustavoissa

...