Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty 1321.6.2022 Sisu 2.8
uutta:
- Toteutuksen suorituspäiväksi ei voi antaa tulevaisuudessa olevaa päivämäärää
-
Myös suorituksille, joiden laajuus on 0 op, tehdään korotuskäsittely
- opintojakson ja opintokonaisuuden erilliskirjauksessa kenttä perustelut erilliskirjaukselle nimetty uudestaan (hallinnollinen kommentti/perustelut); samanniminen kenttä näytetään suorituksissa
- poistetulle (deleted-tilaiselle) opintojaksolle tai opintokokonaisuudelle ei voi kirjata suoritusta

...

HUOM8B. jos opiskelijalla on jo suoritus, ja hänelle rekisteröidään parempi suoritus erilliskirjauksella, tulee erilliskirjatusta suorituksesta ensisijainen siihen versioon, jonka kautta erilliskirjaus tehtiin. Aiemmasta huonommasta suorituksesta tulee toissijainen.

HUOM9. korotuskäsittely toimii myös silloin, kun korotettava opintojaksoversio on poistettu.

Opintokokonaisuuden arviointi

...