Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.9 10 (päivitetty 31.3.2021 Sisu 2.1)
Käyttöliittymä: Hallinto
Sijainti: Opiskelija
Välilehti: Pätevyydet
Roolit: saavutettujen pätevyyksien käsittelijä

...