Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Käyttöohjeiden päivitykset

Korkeakoulut voivat käyttää ohjeita sellaisenaan tai muokata niistä omiin tapauksiinsa sopivat. Sisun järjestelmätoimittaja tekee ohjeet vain suomeksi. Myöhemmin ohjeet käännätetään.

...