Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 23.9.2022 Sisu 2.9)
Haussa organisaatiovalikko uudistettu
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opetus
Välilehti: Massatentit
Roolit: massatenttien käsittelijä, ops-suunnittelija, hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja, vastuuopettaja, hallintohenkilö

...