Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitys Päivitetty 19.5.2022 Sisu 2.8 aloitettu
- paranneltu opintojaksoesitteessä opetusryhmien aikasarjan poikkeuksia ja lisätietoja
-
vastaavuuksien tekstiparannuksia
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintojen rakenne

...