Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetty Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 23.9.2022 Sisu 2.9)
uutta:
Vastuuhenkilölle voi antaa useamman aikavälin, mutta sama henkilö ei voi olla samassa vastuuroolissa ajallisesti päällekkäin
Haussa organisaatiovalikko uudistettu
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Koulutukset
Roolit:
    Koulutusten suunnittelija (saa luoda koulutuksen ja muokata luonnoksia),
    Hyväksyttyjen koulutusten muokkaaja (saa muokata jo hyväksyttyjä koulutuksia, palauttaa niitä luonnoksiksi ja poistaa koulutuksia),
    Koulutusten hyväksyjä (saa julkaista koulutuksen)

...