Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.8 9 (päivitetty 8.4.2022 Sisu 2.7)
Uutta: linkki opintojaksoesitteeseen

Käyttöliittymä: Opettaja
Käyttöoikeudet: toteutuksen vastuuopettaja, opettaja, hallintohenkilö ja yhteystieto, opetusryhmän opettaja,

...