Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.7 8 (päivitetty 1.10.2021 Sisu 2.5)
Uutta: importoidun, henkilökohtaisen opintokokonaisuuden voi sijoittaa sivuaineeksi
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintojen rakenne, Omat tiedot

...