Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ei muutoksia Sisu 2.9 10 (päivitetty 15.12.2021 Sisu 2.6)
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Hakemukset ja pyynnöt
Välilehti: Asiointi
Roolit: Lisäajan käsittelijä, tutkinto-ohjelman vastuuhallintohenkilö

...