Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Järjestelmä lähettää automaattisesti viestejä tietyissä tilanteissa. Alla on pyritty kuvaamaan, kenelle viestit missäkin tilanteessa lähtevät. 

Jos henkilöllä on useita rooleja (opiskelija, opettaja/hallintohenkilö) näkyvät viestit eri tavalla eri käyttöliittymissä roolista riippuen. Esimerkiksi, kun katselee tietoja opiskelijana, näkee vain ne viestit, jotka liittyvät opiskelijan roolissa tehtyihin toimintoihin (opintosuunnitelman kommentointi, erityyppiset hakemukset) eli ne viestit, jotka koskevat opiskelijaa. Kun taas tarkastelee viestejä hallintopuolella, näkee kaikki ne viestit, joihin liittyy jonkun roolin kautta (vastuuhenkilörooli opinnolla, AHOT-käsittelijä, vastuuohjaaja jne.); nämä viestit voivat näkyä myös usealle henkilölle.


Päivitykset versioon

Alla olevaa taulukkoa päivitetään siten, että siihen on tarkoitus kuvata nykyhetken viestien ohjautuminen sekä tavoitetila, jos ne poikkeavat toisistaan. (tilanne 2.3.2020)

Sisu 1.8:ssa toteutettiin myös viestien niputtamista ja muita toimintoja, joten tämä ei ole niin kriittinen kuin aiemmin, ks. esim. Etusivu ja viestit


Tavoitetilassa viestit lähtevät seuraavalla tavalla: 

HakemustyyppiKuka tekee

Kenelle viesti menee

 • viesti näkyy osiossa Omat viestit, jos ei toisin ole mainittu

Jos edellisiä ei löydy (esim. pakollinen vastuuopettaja-tieto on annettu vapaateksti-kenttään),

viesti lähtee seuraaville

HUOM.           

                         

Poikkeavan sisällön hakemus


(päivitetty 18.5.2021)CustomModuleContentApplication
OpiskelijaNykytila:
 • Opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle
  • jos tehty väliotsikkoon, sen emo-opinnon vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle
 • Niiden ohjausryhmien vastuuohjaajille, joissa opiskelija on jäsenenä

Nykytila:

 • niiden ohjausryhmien vastuuohjaajille, joissa opiskelija on jäsenenä

Tavoitetila:

 • niiden ohjausryhmien hallintohenkilöille, joissa opiskelija on jäsenenä tilassa "aktiivinen"

Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.


HUOM. Viesti lähtee lähetyshetkellä kuluvan ops-kauden version vastuuhenkilöille (EI välttämättä sama, joka opiskelijalla on suunnitelmassa)  

PalveluhenkilöOpiskelijalle

Erillistä hyväksyntää vaativa opintokokonaisuus tai tutkinto-ohjelma


RequiredModuleContentApplication


(päivitetty 7.5.2020)


Opiskelija
 • Opintokokonaisuuden tai tutkinto-ohjelman vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle
  • jos tehty väliotsikkoon, sen emo-opinnon vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle

Nykytila:

 • niiden ohjausryhmien vastuuohjaajille, joissa opiskelija on jäsenenä

Tavoitetila:

 • niiden ohjausryhmien hallintohenkilöille, joissa opiskelija on jäsenenä tilassa "aktiivinen"

Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.HUOM. lähtee opintosuunnitelman luomishetken ops-kauden vastuuopettajalle ja hallintohenkilölle

PalveluhenkilöOpiskelijalle

Opintojen rakenteen ohjaustoiminnallisuus:

 • Yleinen kommentti
 • Kohdistettu kommentti
 • Kommentti opintoluonnokseen
 • Lisäysehdotus (ei tarjolla opiskelijan käyttöliittymässä)


(päivitetty 6.4.2020)

Opiskelija

Niiden ohjausryhmien vastuuohjaajille, joissa opiskelija on jäsenenä

 • näkyy Omat viestit -osiossa

Niiden ohjausryhmien ohjaajille, joissa opiskelija on jäsenenä

 • näkyy ainoastaan Ohjattavani-osiossa opettajan käyttöliittymässäJos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.

(Vastuu)ohjaajalle viestit näytetään Ohjattavani-sivulla opettajan käyttöliittymässä, jossa näytetään kaikki viestit ohjausryhmän opiskelijoihin liittyen.

Ohjaaja

OpiskelijalleSisällyttämishakemus


PriorLearningInclusionApplication(päivitetty 17.4.2020)

Opiskelija
 • Tutkinto-ohjelman vastuuorganisaation AHOT-käsittelijän roolissa oleville  (priorlearning-application-handler)
 • Tutkinto-ohjelman version hallintohenkilölle

Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.

PalveluhenkilöOpiskelijalle

Henkilökohtaisen suorituksen hakemusCustomAttainmentApplication(päivitetty 20.4.2020)

Opiskelija

Tutkinto-ohjelman version hallintohenkilölle
Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään

PalveluhenkilöOpiskelijalle

KorvaavuushakemusPriorLearningSubstitutionApplication(päivitetty 20.4.2020)

Opiskelija
 • Hyväksiluettavan opintojakson vastuu- tai järjestävän organisaation AHOT-käsittelijän roolissa oleville (priorlearning-application-handler)
 • Hyväksiluettavan opintojakson hallintohenkilölle
Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään
PalveluhenkilöOpiskelijalle

Opintojakson koostaminen
--

Opintokokonaisuuden koostaminen


ModuleAttainmentApplication

(päivitetty 20.4.2020)

OpiskelijaOpintosuunnitelmassa olevan opintokokonaisuuden version hallintohenkilölle
Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.
HallintohenkilöOpiskelijalle

ValmistumispyyntöDegreeProgrammeAttainmentApplication


(päivitetty 21.4.2020)

Opiskelija

Sisu 1.6: Opintosuunnitelmassa olevan tutkinto-ohjelman version hallintohenkilö


Tavoitetila: Opintosuunnitelmassa olevan tutkinto-ohjelman version vastuuorganisaation valmistumispyynnön käsittelijälle (graduation-admin)

Tavoitetila: Opintosuunnitelmassa olevan tutkinto-ohjelman version hallintohenkilö

Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.

HUOM. lähtee lähetyshetkellä kuluvan ops-kauden version vastuuhenkilöille (EI välttämättä sama, joka opiskelijalla on suunnitelmassa)  

HallintohenkilöOpiskelijalle

Lisäajan hakemus

 StudyRightExtensionApplication


(päivitetty 21.4.2020)

Opiskelija
 • Opiskeluoikeuden koulutusrakenteen tutkinto-ohjelmien hallintohenkilöille. Hallintohenkilöt katsotaan tutkinto-ohjelmien kuluvan lukuvuoden versioista.
 • Kaksivaiheisessa koulutuksessa viesti lähtee molempien tutkinto-ohjelmien hallintohenkilöille, jos opiskelija ei ole valmistunut alemmasta tutkinto-ohjelmasta. Hallintohenkilöt katsotaan tutkinto-ohjelmien kuluvan lukuvuoden versioista.

 

Jos tutkinto-ohjelmalle ei ole merkitty hallintohenkilöä, lähtee viesti tutkinto-ohjelman vastuuopettajalle.

Jos vastaanottajia ei löydy, viestiä ei lähetetä kenellekään.

HUOM. lähtee lähetyshetkellä kuluvan ops-kauden version hallintohenkilöille (ei välttämättä sama, joka opiskelijalla on suunnitelmassa)  

Palveluhenkilö

Opiskelijalle
Toteutuksen kautta viestiminen toteutukseen ilmoittautuneille opiskelijoille

ManualCourseUnitRealisationMessage


OpettajaToteutukseen ilmoittautuneille opiskelijoille.

Henkilökohtainen koulutuksen rakenne


PersonalisedModuleMessage

Toteutuksen tietojen muuttamisesta lähtevät viestit

 • Toteutuksen muuttunut aika (pvm., klo)
 • Toteutuksen muuttunut paikka
 • Toteutuksen "tilan" muuttuminen (esim. peruttu)
AutomaticCourseUnitRealisationMessage

(päivitetty 21.4.2020)


Toteutukseen ilmoittautuneille opiskelijoille. Viesti lähtee myös silloin, kun opiskelija on vielä ehdokkaissa eikä ilmoittautumisaika ole päättynyt.

Automaattiarviontieräajon epäonnistuminen


CourseUnitManualEvaluationRequiredMessage
 • No labels