Päivitys Sisu 2.14 kesken

Uutta:

  • Rajaustekijät on aakkosjärjestyksessä ja sulut poistettu rajaustekijästä tekninen tila
  • Suorituksissa kolmen pisteen valikko + suorituksen kaikki tiedot aukeavat modaaliin (ei enää sivupaneeliin)

Käyttöliittymä: Hallintohenkilö
Sijainti: Opinnot
Roolit: OPS-suunnittelija, OPS-hyväksyjä, hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja
       


Tutkinto-ohjelma – mikä se on?

Tutkinto-ohjelma on tavoitteellinen osaamiskokonaisuus, jonka suorittavalle opiskelijalle myönnetään kyseisen tutkinto-ohjelman mukainen tutkintonimike. Tutkinto-ohjelma koostuu opintokokonaisuuksista, jotka on kiinnitetään tutkinto-ohjelmaan.

Opiskelijalle tarjottava tutkintokoulutus koostuu yhdestä tai useammasta tutkinto-ohjelmasta (esim. pelkkä maisteriohjelma tai kandidaatti- ja maisteriohjelma). Tutkinto-ohjelma muodostaa opiskelijan koulutuksen rakenteen osan. Tutkinto-ohjelmalle määritellään tutkinnon rakenne ja laajuus. Tutkinto-ohjelma kiinnittyy aina yliopiston opetussuunnitelmakausiin ja sen sisältämät versiot ovat voimassa opetussuunnitelmakausien mukaisesti.

Group-id ja id

Tutkinto-ohjelmalla on Group-id ja jokaisella sen versiolla on lisäksi id. Group-id on pysyvä, uniikki ryhmätunniste yhdessä opinnossa. Sama group-id siis on opinnon kaikilla versioilla. Se ei näy käyttöliittymässä, mutta koodissa luetaan tietyissä tapauksissa group-id:tä. Id on opinnon version yksilöllinen tunniste, joka näkyy sen urlissa.

Käyttöoikeudet

Ops-suunnittelija

  • mikäli oikeus on annettu globaalina eli "kaikki organisaatiot"-tasolle
    • saa luoda uusia tutkinto-ohjelmia
    • saa tulostaa opetussuunnitelmatulosteen

    • saa tulostaa opetustarjontatulosteen
  • mikäli oikeus on annettu organisaatiotasolle, koskee alla mainitut oikeudet vain ko. organisaation tutkinto-ohjelmia
    • saa kopioida tutkinto-ohjelman uudelle ops-kaudelle (sekä yksittäisen että massatoiminnolla)
    • saa muokata luonnostilaisia tutkinto-ohjelmia
    • saa poistaa luonnostilaisia tutkinto-ohjelmia
    • saa siirtää tutkinto-ohjelman tilaan valmis hyväksyttäväksi
    • saa siirtää tutkinto-ohjelman tilasta valmis hyväksyttäväksi tilaan luonnos
    • saa luoda malliajoituksia tutkinto-ohjelmalle 

    • saa poistaa luonnostilaisen malliajoituksen

Hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja

ops-suunnittelijan em. oikeuksien lisäksi opintojen käyttöoikeudet:

  • mikäli oikeus on annettu organisaatiotasolle, koskee alla mainitut oikeudet vain ko. organisaation tutkinto-ohjelmia
    • saa tehdä kaikki tilasiirrot (yksittäin tai massana)
    • saa muokata malliajoituksia tilasta riippumatta
    • saa julkaista malliajoituksen
    • saa peruuttaa malliajoituksen julkaisun
    • saa poistaa (myös julkaistun) malliajoituksen

Suoritusten käyttöoikeudet

  • saa käsitellä tutkinto-ohjelmaan liittyviä sisällyttämishakemuksia (ml. opintoluonnoksen kautta tehdyt).
    • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin käyttäjälle tulee myöntää ko. käyttöoikeusrooli sen tutkinto-ohjelman organisaatioon, johon hakemus viittaa (viite tulee suunnitelman kautta eli hakemus viittaa siihen tutkinto-ohjelman versioon, jonka sisälle sisällyttämishakemus on tehty)
      • vastuuorganisaation vastuuprosenteilla ei ole merkitystä
    • tarvitsee lisäksi oikeudet opiskelijan tietoihin ja opiskeluoikeuksiin, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselijan käyttöoikeusroolin. Jos käyttäjän tulee päästä myös katsomaan myös opiskelijan suunnitelmia, niin tarvitsee esimerkiksi opiskelijan ohjaajan käyttöoikeusroolin
  • saa kirjata sisällytettyjä suorituksia ilman hakemusta
    • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin tässä tarkastetaan organisaatio opiskeluoikeudesta
    • tarvitsee lisäksi oikeudet opiskelijan tietoihin ja opiskeluoikeuksiin, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselijan käyttöoikeusroolin. Jos käyttäjän tulee päästä myös katsomaan myös opiskelijan suunnitelmia, niin tarvitsee esimerkiksi opiskelijan ohjaajan käyttöoikeusroolin
  • saa käsitellä tutkinto-ohjelmaan tehtyjä henkilökohtaisen suorituksen hakemuksia (ml. opintoluonnoksen kautta tehdyt).
    • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin käyttäjälle tulee myöntää ko. käyttöoikeusrooli sen tutkinto-ohjelman organisaatioon, johon hakemus viittaa (viite tulee suunnitelman kautta eli hakemus viittaa siihen tutkinto-ohjelman versioon, jonka sisälle sisällyttämishakemus on tehty)
      • vastuuorganisaation vastuuprosenteilla ei ole merkitystä
    • tarvitsee lisäksi oikeudet opiskelijan tietoihin ja opiskeluoikeuksiin, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselijan käyttöoikeusroolin. Jos käyttäjän tulee päästä myös katsomaan myös opiskelijan suunnitelmia, niin tarvitsee esimerkiksi opiskelijan ohjaajan käyttöoikeusroolin
  • saa myös kirjata henkilökohtaisia suorituksia ilman hakemusta
    • jos käyttöoikeuden haluaa antaa organisaatioittain, niin tässä tarkastetaan organisaatio opiskeluoikeudesta
    • tarvitsee lisäksi oikeudet opiskelijan tietoihin ja opiskeluoikeuksiin, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselijan käyttöoikeusroolin. Jos käyttäjän tulee päästä myös katsomaan myös opiskelijan suunnitelmia, niin tarvitsee esimerkiksi opiskelijan ohjaajan käyttöoikeusroolin

OPS-hyväksyjä

  • saa hyväksyä tutkinto-ohjelmia, opinto-kokonaisuuksia ja opintojaksoja
  • saa julkaista malliajoituksia 
  • saa perua malliajoituksen julkaisun
  • saa tulostaa opetussuunnitelmatulosteen
    • mikäli oikeus on globaali eli annettu "kaikki organisaatiot"-tasolle
  • saa tulostaa opetustarjontatulosteen
    • mikäli oikeus on globaali eli annettu "kaikki organisaatiot"-tasolle


Valmistumispyynnön kysymysten muokkaaja 

  • saa luoda, muokata, poistaa ja arkistoida valmistumisen avoimia kysymyksiä tutkinto-ohjelman julkaisun tilasta riippumatta
  • huom. kysymykset kopioidaan samalla kun tutkinto-ohjelmasta luodaan uusi versio kopioimalla se massatoimintona tai yksittäin; kopioiminen onnistuu samoilla käyttöoikeuksilla kuin tutkinto-ohjelman kopioiminen (ops-suunnittelija ja hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja)

Tutkinto-ohjelmien haku

Tutkinto-ohjelmia voi hakea Palveluhenkilöpuolella (hallinnon käyttöliittymässä) tutkinto-ohjelmissa pääsivulla hae tutkinto-ohjelmia -hakukentän avulla. Tarvittaessa hakutuloslistaa voi rajata rajaa-painikkeen takaa löytyvillä rajaustekijöillä.

Organisaatioiden perusteella haetaan uudistuneesta järjestäjävalikosta, ks. tarkemmin Opintojaksojen haku ja muistilista#Järjestäjä.

Tutkinto-ohjelman muokkaaminen

Uuden tutkinto-ohjelman luominen

Uuden tutkinto-ohjelman luominen aloitetaan toiminnosta luo uusi. Näytölle avautuu modaali, jonka avulla tulee antaa luonnostilassa olevan tutkinto-ohjelman pakolliset vähimmäistiedot. Pakollinen tieto ilmoitetaan kentän otsikon vasemmalla puolella tähdellä *.

Tutkinto-ohjelma luodaan alkamaan oletuksena aina kuluvaa kautta seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle. Ohjelman alkamispäivämääräksi määritellään seuraavan opetussuunitelmakauden alkamispäivä.

Koodi (code) on organisaation sisällä uniikki tunniste. Maksimimerkkimäärä on 100 merkkiä.

Nimi on pakollinen tieto ja sen pituuden vaihteluväli on 1-255 merkkiä. Nimi (name) on kielistetty. Nimi on annettava vähintään yhdellä kielellä. Hyväksytyllä tutkinto-ohjelmalla saa olla kuvaustietoja vain niillä kielillä, joilla nimi on annettu. Nimi voi olla 1-255 merkkiä. Nimikentässä sarkaimella liikkuminen vaihtaa kieliversiota, ei riviä. Jos tutkinto-ohjelman tietoja voi katsoa englanniksi, on nimi annettava englanniksi. Jos on antanut esim. kuvaustekstejä englanniksi, mutta nimeä ei, tulee tutkinto-ohjelmaa hyväksyessä virheilmoitus eikä sitä voi hyväksyä.

Ks. tarkemmin Sisun kielistysperiaatteista: Yleisiä suunnitteluperiaatteita → kieliperiaatteet.

Laajuus kertoo tutkinto-ohjelman opintopistelaajuuden eli minkä laajuisena tutkinto-ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi. Laajuus on vapaaehtoinen tieto luonnostilassa olevalle tutkinto-ohjelmalle. Hyväksytyllä tutkinto-ohjelmalla laajuuden alaraja on pakollinen tieto. Opiskelijalla tulee olla vähintään tutkinto-ohjelman minimilaajuuden mukaisesti suoritettuna tutkintoon kiinnitettyjä opintojaksoja. Tutkintotodistuksessa ja sen opintosuoritusotteessa näytetään tutkinnon minimilaajuus.

Tutkinto-ohjelman laji eli tutkinnon taso on annettava jo tutkinto-ohjelman luonnosta tehdessä. Laji valitaan valikkolistasta. Tieto voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin, jos laji on väärä.

Kun vaaditut tiedot on annettu modaalissa tallenna aktivoituu ja voidaan siirtyä eteenpäin tutkinto-ohjelman muokkausnäytölle.

Perustiedot

Jotta tutkinto-ohjelma voidaan lähettää hyväksyttäväksi, on annettava lisää pakollisia tietoja (muokkaa).

Pakollisia tietoja hyväksytyssä tutkinto-ohjelmassa ovat: tutkinto-ohjelman nimi, tutkinto-ohjelman laji, voimassa oleva opetussuunnitelmakausi, vastuuorganisaatio, mahdollinen suorituskieli, tutkintonimikkeet, arvosana-asteikko, vastuuhenkilö (vastuuopettaja on pakollinen tieto), säännöt. Kaikkia tutkinto-ohjelman tietoja voi muokata ja ne voidaan antaa tarvittavilla kielillä (suomi, ruotsi, englanti).

Osaamistavoitteissa annetaan tarvittavina kieliversioina koko tutkinnon osaamistavoitteet. Maksimipituus on 8000 merkkiä.

Sisällön kuvaus kertoo tutkinto-ohjelman sisällöstä. Maksimipituus on 8000 merkkiä.

Tutkinto-ohjelman laji (eli tyyppi) on listaus koodiston tarjoamista vaihtoehdoista. Laji on pakollinen tieto sekä luonnostilassa olevalle että hyväksytylle tutkinto-ohjelmalle. Tutkinto-ohjelman laji on yhteydessä koulutuksen tyyppiin. Koulutusta luotaessa tarjotaan vain valitun tyypin mukaisia tutkinto-ohjelmia koulutuksen rakenteeseen (esim. pelkkiä alempia tutkinto-ohjelmia, jos koulutuksen tyyppi on alempi tutkintokoulutus). 

Tutkintonimikkeet kertovat, minkä tutkinnon saa tutkinto-ohjelman suoritettuaan. Käytössä on valtakunnallinen koodisto. Funidata päivittää tutkintonimikkeet. Tutkintonimikkeitä voi antaa useita.

Mahdolliset suorituskieliin asetetaan tutkinnonsuorituskielet. Tutkinto-ohjelman suorituskieliksi voidaan asettaa useita kieliä (esim. suomi ja englanti).

Lukuvuosimaksuun (tuition fee) laitetaan lukuvuosimaksullisten tutkinto-ohjelmien lukuvuosimaksun määrä numeroina (kenttään ei voi laittaa muita merkkejä). Tietoa käytetään maksuvelvollisuusjaksojen lisäämisessä aputietona, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Lukuvuosimaksuvelvollisuus.

Koulutusalaa ei ole tarvita tutkinto-ohjelmissa enää. →

Koulutusluokitus ks. Koulutukset-ohje#KoulutusluokitusKoulutusluokitus

Koulutuspaikaksi voi antaa useamman arvon kuntakoodistosta. Koulutukselle annettu koulutuspaikka on määrävä opiskeluoikeuden koulutuksen päättelyssä, ks. tarkemmin Koulutukset-ohje.

Opetussuunnitelmakaudet tarjoavat järjestelmään syötettyjä opetussuunnitelmakausia siten, että oletuksena valituksi tulee kuluvaa opetussuunnitelmakautta seuraava opetussuunnitelmakausi. Vain korkeakoulun opetussuunnitelmakaudet näkyvät opetussuunnitelmakausivalitsimella. 

Opetussuunnitelmakaudet on järjestetty uusimmasta vanhimpaan.

Vastuuhenkilöihin annetaan  tutkinto-ohjelman vastuuopettaja ja (vastuu)hallintohenkilö; tarvittaessa voidaan antaa myös yhteystieto. Tutkinto-ohjelmalla tulee olla vastuuopettaja, jotta sen voi hyväksyä. Vastuuhenkilön nimi tulee keskimmäiseen kenttään ja vasempaan kenttään valitaan rooli alasvetovalikosta. Vastuuhenkilön nimen oikealla puolella olevaan tyhjään kenttään voidaan täydentää esimerkiksi henkilön nimike tai lisätä hänen nimensä, jos henkilöä ei löydy tietokannasta. Roolien valinta vaikuttaa henkilölle myönnettäviin käyttöoikeuksiin. Yhdelle tutkinto-ohjelmalle voi lisätä useita vastuuhenkilöitä useille eri rooleille.

Vastuuhenkilöille voi asettaa voimassaoloajan; opiskelijalle ei näytetä päättyneitä vastuuhenkilöitä. Vastuuhenkilölle voi antaa useamman aikavälin, mutta sama henkilö ei voi olla samassa vastuuroolissa ajallisesti päällekkäin. Sisu ei validoi sitä, että koko ops-kaudelle on olemassa vastuuhenkilö.

Kun opinnolle lisätään vastuuhenkilöä, näytetään hänen sähköpostiosoitteensa, jotta voidaan varmistua siitä, että lisätään oikea henkilö. Tallennetussa tilassa sähköposti ei näy.  Jos haettavan sähköposti ei näy, on henkilö sekä ORIssa että KORIssa; haku näyttää tuloksen ORIsta, mutta tallentaa KORIssa olevan henkilön.

Yliopistot jos tutkinto-ohjelma on jaettu oman korkeakoulun lisäksi toiseen korkeakouluun, lisätään kyseinen korkeakoulu yliopistoihin.

Vastuuorganisaatioihin käyttäjä valitsee sen organisaation, jolle tutkinto-ohjelma kuuluu ja joka on siitä vastuussa. Vastuuorganisaatioiden vastuiden yhteissumma tulee olla 100 %. Valmistuneet tutkinnot voidaan tilastoida tämän vastuuorganisaatiotiedon mukaan.

Järjestävä organisaatio ks. Toteutukset → järjestävä organisaatio.

Arviointisteikko määrittää, millaisen arvosanan suoritettu tutkinto voi saada.

Tutkinto-ohjelman arviointiasteikkoina voidaan käyttää joko asteikkoa Asteikko tutkinnolle (erinomainen) tai Asteikko tutkinnolle (oivallinen), jolloin tutkintosuoritus voidaan arvioida oivalliseksi tai erinomaiseksi. Aiemmin asteikot olivat nimeltään Kandidaatintutkinnon asteikko (tämä nykyään erinomainen) ja Maisteritutkinnon asteikko (tämä nykyään oivallinen).


Opintopisteissä määritellään, millaisella pistevälillä tutkinnon voi suorittaa. Minimi kertoo sen pistemäärän, jonka opiskelijan on vähintään suoritettava, jotta tutkinto voidaan hyväksyä suoritetuksi.

Voimassaoloaika
Tutkinto-ohjelmalle annetaan voimassaolon (validityPeriod) alkamispäivä, josta alkaen ko. tutkinto-ohjelmaa voi suorittaa. Tutkinto-ohjelman voimassaoloajan tulee olla ops-kauden sisällä. Päättymispäivä ei ole pakollinen ja se voidaan antaa vasta kun tutkinto-ohjelmaa (tai sen versiota) ei voi enää suorittaa. Kun version voimassaolo voimassaoloaika on päättynyt, sitä ei voi enää valita opintosuunnitelmaan. Jos tutkinto-ohjelma ei enää voi suorittaa ollenkaan, pitää sen kaikilla versioilla olla päättymispäivä. Huom. Sisu ei vielä validoi sitä, että suoritusta ei voi kirjata voimassaoloajan ulkopuolelle.

Lisätietoihin (additionalInfo) voidaan antaa muuta mahdollista lisätietoa. Lisätiedot voidaan syöttää järjestelmään määritellyillä korkeakoulun virallisilla kielillä. Kenttään mahtuu maksimissaan 8000 merkkiä.

Hyväksilukuohjeisiin (InclusionApplicationInstruction) laitetaan tietoa esim. siitä, että mihin hakemukseen liittyvät liitteet palautetaan. Kenttä näkyy opiskelijalle sisällyttämishakemuksen koosteessa. Kenttään mahtuu maksimissaan 8000 merkkiä. Tämä oli tässä vaiheessa kehitystä parhain tapa toteuttaa kyseisen tiedon saaminen hakemukseen. Sisussa ei voi vielä hakea hyväksilukua opintokokonaisuudelle.

Sisältö vaatii erillisen hyväksynnän toimintoa EI suositella käytettävän tutkinto-ohjelmatasolla! Se on mahdollista asettaa, koska opintokokonaisuus ja tutkinto-ohjelma ovat Sisussa teknisesti samanlaisia moduuleita. Tämän käyttäminen tutkinto-ohjelmatasolla tarkoittaisi sitä, että opiskelija hyväksyttää tutkintorakenteen eli käytännössä ylimmät kokonaisuudet (esim. että tutkinto sisältää yhteiset opinnot, pääaineen ja valinnaiset opinnot). Hyväksyntä ei koske näiden alla olevia valintoja (esim. mikä pääaine, minkälaisia valinnaisia).

Rakenne

Rakenteessa määritellään ja muokataan tutkinto-ohjelman rakennetta ja määritellään sille säännöt. Kun uudelle tutkinto-ohjelmalle määritellään ensimmäisen kerran rakennetta, ei rakenteessa ole muuta tietoa kuin tutkinto-ohjelmalle annettu nimi.

Kun klikkaa riviä, jossa on tutkinto-ohjelman nimi, aktivoituu sekä rakennetyökalu (vasemmalla puolella) että sisältöavustin (oikeassa reunassa). Sisältöavustimessa voi luoda uusia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia tai hakea jo olemassa olevia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia. Rakennetyökalussa voi rakenteeseen lisätä opintojaksoja, valintaryhmiä, väliotsikoita ja opintokokonaisuuksia.

Jos on valmiina opintokokonaisuuksia, jotka tutkintorakenteeseen on tarkoitus lisätä, voi niitä hakea sisältöavustimen opintokokonaisuudet–hakukentän avulla. Haun kautta rakenteeseen lisätään tutkinto-ohjelman version opetussuunnitelmakautta vastaava versio kokonaisuudesta ja jos sellaista ei ole, näytetään viimeisin voimassa oleva versio. Käyttäjää informoidaan puuttuvasta uudesta versiosta kokonaisuuden otsikkorivillä keltaisella varoitusikonilla.

Kun opintokokonaisuudelle luodaan uusi versio, tulee rakenteeseen automaattisesti valituksi tutkinto-ohjelman valitun version opetussuunnitelmakautta vastaava versio. Sama logiikka koskee opintokokonaisuuksien sisällä olevia opintojaksoja ja niiden versioita. Jos kokonaisuuteen kuuluu opintoja, joista on olemassa vain vanha versio, näytetään kokonaisuudella tieto siitä (ei versiota valitulle kaudelle). Kun opinnoista luodaan uudet versiot, kiinnittyvät ne automaattisesti kokonaisuuden rakenteeseen ja varoituskolmio poistuu. Jos opinnot ovat muussa tilassa kuin hyväksytyssä, näytetään siitä tieto (luonnos/poistettu).

Rakenteeseen voi lisätä valintaryhmiä, joiden alle voi lisätä opintojaksoja tai toisia opintokokonaisuuksia. Valintaryhmille voi antaa sääntöjä, jotka ohjaavat opiskelijan valintoja opintosuunnitelmassa. Valintaryhmiä ei kuitenkaan voi jakaa useiden suunnitelmien kesken, joten se ei toimi samalla logiikalla kuin opintokokonaisuus.

Rakenteeseen voi lisätä väliotsikoita, joihin voi kirjoittaa opiskelijalle näkyvän tekstin (esim. Pääaineopinnot). Muuten väliotsikko toimii samalla logiikalla kuin valintaryhmä.

Uuden säännön lisääminen rakenteeseen tapahtuu rakenteen sisältöavustimessa. Sääntöjä on annettava vähintään yksi, jotta tutkinto-ohjelma on mahdollista hyväksyä. Sääntö annetaan aina tiettyyn rakenteeseen ja siihen kuuluviin olioihin (= opintojaksot, opintokokonaisuudet).

Sääntöjä on kolmenlaisia: suorita kaikki, suorita tietty opintopistemäärä tai suorita tietty kpl-määrä. Sääntöön on mahdollista lisätä siihen liittyvä ohjeteksti. Säännöt ohjaavat opiskelijan valintoja opintosuunnitelmassa.

Tutkinto-ohjelman rakenteessa määritellään koulutuksen rakenteeseen valittaviksi tulevat pääaineet / opintosuunnat. Nämä tehdään säännöllä valitse yksi. Rakenteen luomisesta ja sääntöjen käyttämisestä tarkemmin ks. Rakenne.


Tutkinto-ohjelman opintokokonaisuuksien järjestystä on mahdollista muuttaa nuoli-ikonin avulla. Opintokokonaisuuksien järjestystä voi muuttaa klikkaamalla ensin tutkinto-ohjelman nimi aktiiviseksi. Ensin on siis valittava ylätaso, jotta sen alla olevien olioiden järjestystä voidaan muuttaa.

Suoritukset

Suorituksissa näytetään tarkastellun version ensisijaisessa tilassa olevat suoritukset. Oletuksena näytetään suoritetut, ensijaiset ja ei-virhemerkityt. Rajaustekijöillä voidaan tarkastella korvattuja, toissijaisia tai virhemerkittyjä/purettuja suorituksia.

Jokaisen opiskelijan rivillä on kolmen pisteen valikko, jossa on toiminto merkitse virhemerkinnäksi. Ks. tarkemmin tarvittaessa Tutkinnon koostaminen#Tutkintotodistuksentietojenkorjaaminen

Suorituksiin on lisätty tietoja ja suoritukset avataan modaaliin sivun päälle (ei enää sivupaneeliin), ks. tarkemmin Opiskelijoiden perustietojen hallinta#Opintosuoritukset.


Tutkinto-ohjelman versiot

Tutkinto-ohjelmasta voi luoda uusia versioita opetussuunnitelmakausittain. Yhdelle opetussuunnitelmakaudelle voi olla olemassa vain yksi versio tutkinto-ohjelmasta.

Uusi versio luodaan opetussuunnitelmakausivalitsimen Suunnittele seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle valinnalla. Sisu kopioi sen ops-kauden, jossa käyttäjä on silloin, kun hän klikkaa ko. toimintoa. Tällöin käyttäjä saa uuden version tutkinto-ohjelmasta. Version voimassaoloa voidaan muokata muokkaamalla opetussuunnitelmakausia, joina se on voimassa. Opetussuunnitelmakausien ei tarvitse olla peräkkäisiä.

Versio, joka sisältää vaaditut tiedot, voidaan hyväksyä. Hyväksytty versio rakenteineen tulee näkyviin opiskelijoille koulutuksen kautta. Luonnostilassa olevaa versiota opiskelijat eivät näe. Kun versio hyväksytään, hyväksytyksi tulee vain kyseessä oleva versio, eivät kaikki versiot.

Huolimatta siitä, että nykyisessä versiossa kaikkia perustietoja voi muokata, on syytä tarkoin miettiä, milloin version tietoja tulisi päivittää (esim. muuttaa tutkinnon tutkintonimike, mihin siitä valmistutaan) ja milloin luoda kokonaan uusi ohjelma. Tutkintonimikkeen muuttamistapauksessa on pohdittava, voivatko jo aiemmin tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat valmistua muutetulla/lisätyllä tutkintonimikkeellä vai koskeeko lisättävä tutkintonimike vain uusia opiskelijoita.

Tutkinto-ohjelman jatkaminen

Jos tutkinto-ohjelman rakenne ja osaamistavoitteet säilyvät samana ops-kauden yli, voidaan tutkinto-ohjelman versiota jatkaa seuraavalle opetussuunnitelmakaudelle.

Tämä tapahtuu tutkinto-ohjelman muokkausnäytöllä opetussuunnitelmakaudet-kohdassa. Jatkaminen on tutkinto-ohjelman version jatkamista sellaisenaan, jolloin mitään tietoja ei saa muuttaa. Jos tietoja muutetaan, muuttuvat ne kaikille niille opetussuunnitelmakausille, jotka versioon on liitetty. Jos tutkinto-ohjelman perustietoihin on tulossa muutoksia, tulee tutkinto-ohjelmasta luoda uusi versio.


Kun tutkinto-ohjelmaa on jatkettu, näkyy se tässä Sisun versiossa kahtena erillisenä kautena opetussuunnitelmakausivalitsimella (ks. kuva alla), vaikka kyseessä on sama versio ohjelmasta. Opetussuunnitelmakausivalitsimella kaikki samaa versiota olevat kaudet ovat samalla värillä (valittuna ollessaan sinisenä). Kaudet näkyvät myös perustiedoissa kohdassa opetussuunnitelmakaudet (kuva yllä).


Opetussuunnitelmakauden valinta valintalistasta on toteutettu tällä hetkellä lähinnä siksi, että opetussuunnitelmakausivalitsimella version luominen menneisyyteen ei ole mahdollista. Näin alkuvaiheessa voi olla tarpeen luoda tutkinto-ohjelmien versioita myös menneisyyteen ja tämä mahdollistettu valintalistasta valitsemalla. Myöhemmin, kun järjestelmä on tuotantokäytössä, ei versioiden luonti menneisyyteen ole juurikaan tarpeen.

Jatkossa myös tutkinto-ohjelman jatkaminen tullaan tekemään niin, että uudelle opetussuunnitelmakaudelle voidaan aina luoda uudet versiot. Kun uusia versioita hyväksytään, järjestelmä tarkastelee, onko muutoksia tehty. Jos mitään muutoksia ei todeta, poistetaan väliaikainen luonnosversio ja edellisen opetussuunnitelmakauden versiota jatketaan myös tulevalle opetussuunnitelmakaudelle. Tätä toiminnallisuutta ei ole vielä toteutettu.

Tarkemmin versioista ks. Opintokokonaisuudet → opintokokonaisuuden versiot; periaate tutkinto-ohjelmissa on sama, mutta todennäköisesti tutkinto-ohjelmien tiedot muuttuvat harvemmin kuin sen sisältämien opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien.


Ajanhallinta (lukuvuodet, lukukaudet, periodit ja ops-kaudet) tietomallissaLukuvuodet, -kaudet, periodit ja opetussuunnitelmakaudet (vaatii kirjautumisen).

Malliajoitus

Ks. Malliajoitus

Valmistumisen asetukset

Ks. Tutkinto-ohjelman välilehdellä valmistumisen asetukset voidaan luoda versiokohtaisia kysymyksiä, jotka näytetään opiskelijalle valmistumispyynnössä, ks. Tutkinnon koostaminen#Valmistumispyynn%C3%B6navoimetkysymykset(uusi).

Koostamispyynnöt ja tutkintosuoritukset

Ks. Tutkinnon koostaminen

Tutkinto-ohjelmien massatoiminnot

Luonnostilassa olevia tutkinto-ohjelmia on mahdollista lähettää hyväksyttäväksi, hyväksyä massana tai palauttaa luonnokseksi. Luonnokseksi voi massatoiminnolla palauttaa vain Valmis hyväksyttäväksi -tilaisia tutkinto-ohjelmia.

Ensin haetaan hae tutkinto-ohjelmia joukko luonnostilaisia tutkinto-ohjelmia ja valitaan  kolmen pisteen takaa massatoiminto lähetä hyväksyttäväksi/hyväksy/palauta luonnokseksi/kopioi ops-kaudelle.

Tämän jälkeen siirrytään valitsemaan kohteet, jossa valitaan ne tutkinto-ohjelmat, jotka halutaan hyväksyä. Kerralla voi valita hyväksyttäväksi yhden tai useampia tutkinto-ohjelmia. Listausta voi järjestää eri sarakkeiden mukaisesti (Hyväksyntätila, koodi, nimi, opinnon suositeltu laajuus), jolloin opinnot järjestyvät valinnan mukaisesti joko nousevassa tai laskevassa järjestyksessä. Kun valinta on tehty, massaprosessia jatketaan.

Esikatselussa nähdään, mitkä tutkinto-ohjelmat voidaan hyväksyä (toiminto onnistuu) ja mitkä ei (toiminto ei ole mahdollinen). Toiminto ei ole mahdollinen ‑välilehdellä ovat lueteltuna ne tutkinto-ohjelmat, joita ei voida hyväksyä. Syy-kohdassa kerrotaan, miksi hyväksyminen ei ole mahdollista. Lisätietoja syystä saa viemällä osoittimen sinisellä pohjalla olevan info-kuvakkeen päälle, joka kertoo, mitkä tiedot puuttuvat, esim. vastuuopettaja.

Esikatselusta pääsee takaisin valitsemaan kohteet. Hyväksymisprosessin alkuun eli tutkinto-ohjelmien hakuun pääsee myös navikaatiobannerin poistu-napista, joka sijaitsee ylhäällä vasemmalla.

Hyväksyttävät tutkinto-ohjelmat voi hyväksyä jatkamalla ja vahvistamalla. Kun toiminto on valmis, tulee yläpalkkiin vihreällä pohjalla ilmoitus, kuin monta tutkinto-ohjelmaa hyväksyttiin ja punaisella pohjalla, kuinka monen hyväksyntä ei onnistunut.

Valmistumispyynnön avoimet kysymykset kopioituvat myös tutkinto-ohjelmien massatoiminnossa kopioi ops-kaudelle. Tähän riittää ops-suunnittelijan tai hyväksyttyjen tutkinto-ohjelmien muokkaajan käyttöoikeus.

Opetussuunnitelmatulosteen tulostaminen

Opetussuunnitelmatuloste vaatii jonkun seuraavista käyttöoikeusrooleista: OPS-suunnittelija, hyväksytyn tutkinto-ohjelman muokkaaja, hyväksytyn opintokokonaisuuden muokkaaja, hyväksytyn opintojakson muokkaaja tai OPS-hyväksyjä.

Tutkinto-ohjelman rakenteen ja sisällön voi tulostaa pdf-tulosteeksi. Tutkinto-ohjelman hakunäytöltä haetaan yksi tai useampi tutkinto-ohjelma ja kolmen pisteen takaa  valitaan muodosta opetussuunnitelmatuloste.

Rajaustekijöissä oletuksena päällä on (tekninen tila): hyväksytty ja luonnos. Tätä ei kannata ottaa pois päältä, sillä silloin haku hakee vain aktiivisia (eli hyväksytty-tilassa olevia, eikä voi esimerkiksi hakea valmis hyväksyttäväksi tai luonnos-tilassa olevia).


 

Tutkinto-ohjelman valinnassa valitaan, minkä opetussuunnitelmakauden tiedot tulostetaan, jollei valintaa ole tehty jo hakuvaiheessa. Jos valinta on tehty jo hakuvaiheessa, ei ops-kautta ole mahdollista muuttaa. Tutkinto-ohjelmia voidaan vielä valita; vaiheessa näytetään millä kriteerein on haettu. Jos tutkinto-ohjelmasta ei ole versiota kuluvalle kaudelle, ei sitä voi valita ja näytetään siitä huomautus.


Asetuksissa valitaan, mitä tietoja tulosteelle halutaan. Tulosteelle tulostuu aina tutkinto-ohjelman hierarkinen rakenne kokonaan, mutta tämän lisäksi tulosteelle voi valita näytettäväksi  joko opintojaksot, opintokokonaisuudet tai molemmat tiedot tai ei mitään.
Lisäksi voidaan rajata tulosteelle vain tietyn organisaation opintojen tiedot (Lisää rajaava organisaatio). Tulosteella näytetään kaikki ne opinnot, joilla on valittu organisaatio joko vastuu- tai järjestävänä organisaationa.

Lisäksi valitaan, millä kaikilla kielillä sisältö ja tulostepohja (esim. otsikot) tulostetaan (kuvaustekstien kielet & tulostepohjan kielet).

Yhteenvedossa ja muodostuksessa voi vielä tarkistaa yhteenvedon antamistaan tiedoista ja muodostaa tulosteen.

Sisu muodostaa pdf-muotoisen tulosteen. Kun tulosteen muodostaminen on kesken, näytetään keltainen huomiopalkki ylänavigaatiorivin alapuolella. Kun tuloste on muodostettu, muuttuu palkin väri vihreäksi ja tuloste voidaan ladata.
Jos on valittu useampi kuin yksi tutkinto-ohjelma, jonka rakenteesta tuloste halutaan muodostaa, muodostaa sisu zip-tiedoston ja avaa resurssienhallinta-ikkunan, josta käyttäjän pitää valita tiedosto, jonka hän haluaa purkaa ja avata selaimeen. Jos valittuja tutkinto-ohjelmia on vain yksi, avautuu tuloste lataamisen jälkeen suoraan selaimeen.

Tulosteen yläosassa näytetään mitä rajauksia tulosteeseen on valittu (tulostetun sisällön rajaus). Tutkinto-ohjelman nimen alla on ops-kausi ja tutkinto-ohjelman perustiedot.


Perustietojen alla on tekstimuotoisena annetut kentät, jos niissä on sisältöä (sisältö, osaamistavoitteet, lisätiedot, hyväksilukuohjeet).

Tutkintorakenteessa näytetään hierarkisesti koko tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopisteet kullakin tasolla.Jos tulosta on rajattu organisaatiolla, näytetään rakenteessa asteriski niiden opintojen kohdalla, joissa valittu organisaatio ei ole vastuu- tai järjestävänä organisaationa. Rakenteen lopussa näytetään lisäksi selite.

Tutkintorakenteen jälkeen näytetään opintokokonaisuudet ja opintojaksot, jos ne on valittu näytettäväksi (Rajaustekijät täyttävät opintokokonaisuudet / opintojaksot).

Opintokokonaisuuksista näytetään ensin sen perus- ja luokittelutiedot. Perustiedoista ei näytetä lyhennettä, hakusanoja eikä sivuainestatusta.

Perustietojen jälkeen näytetään kuvaukset, jos kenttiin on annettu tietoa. Viimeisenä opintokokonaisuudesta näytetään sen rakenne.

Jos on valittu opintojaksot näytettäväksi, listataan ne vastaavasti rakenteen järjestyksessä opintokokonaisuuksien jälkeen.

Opintojaksoista näytetään ensin sen perus- ja luokittelutiedot. Perustiedoista ei näytetä lyhennettä eikä hakusanoja. Luokittelutiedoista ei näytetä CEFR-tasoa. Perustietojen jälkeen näytetään kuvaukset, jos kenttiin on annettu tietoa.

Viimeisenä opintojaksosta näytetään sen suoritustapamatriisi. Suoritustapamatriisissa näytetään suoritustapoihin liitetyt arviointikohteet, opetusajankohdat sekä laajuus. Muita tietoja ei näytetä, koska on mahdollista myös tulostaa opetustarjontatuloste ks. Toteutukset

Huomioita ops-tulosteesta

Jos tutkinto-ohjelman tai opintokokonaisuuden rakenteessa on luonnostilaisia opintoja, näytetään badge luonnos. Jos taas opinnosta ei ole versiota kuluvalla ops-kaudella, näytetään badge ei versiota valitulle ops-kaudelle eikä opinnon tietoja näytetä muualla kuin rakenteessa. Näin on mahdollista reagoida esim. opintokokonaisuuden sisältöön, jossa ei enää ole tarjolla jotain opintojaksoa tms. Jos opinnosta ei ole yhtään versiota (eli kaikki versiot ovat poistettuja), ei opintoa näytetä ollenkaan.

Jos opinnoille on annettu omia luokittelutekijöitä, ei niitä näytetä tulosteella.

Tekstikentille annetut muotoilut ja linkit ovat muotoiltu kuten opinnon tiedoissa.

Jos jostain formaalista kentästä puuttuu tieto, näytetään sen kohdalla varoituskolmio ja [tieto puuttuu].
  • No labels