Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seuraavaan kaavioon on hahmoteltu Sisun käsitemallin eri osien suhteita toisiinsa. Kaaviota voi tarkastella myös pdf-muodossa.

 

  • No labels