Ei muutoksia Sisu 2.13 (päivitetty 23.9.2022 Sisu 2.9)
Haussa organisaatiovalikko uudistettu
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opetus
Välilehti: Massatentit
Roolit: massatenttien käsittelijä, ops-suunnittelija, hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja, vastuuopettaja, hallintohenkilö

Tenttien massahallinta

Tenttien massahallinnasta käytetään lyhennettyä nimeä "massatentti". Massatenttiin liitetyistä toteutuksista (tenteistä) käytetää termiä "alitoteutus".

Massatentillä tarkoitetaan yhtä tilaisuutta, johon kootaan useiden eri opintojaksojen tenttijät. Esimerkiksi kaikki yliopiston kirjatentit ja rästikuulustelut voidaan koota yhteen tenttijärjestelyyn ja hoitaa keskitetysti.

Massatenttä voidaan käyttää, jos

 1. tentti on opintojakson suoritustavan ainoa arviointikohde (eli koko opintojakso tentitään)
 2. tentti on osa opintojakson suoritustapaa (esim. opintojakson osaamisen saa pakollisilla arviointikohteilla osallistuminen opetukseen + tentti)
 3. tentti on luentosarjan (osallistuminen opetukseen) loppukuulustelun rästitentti niille, jotka eivät läpäisseet varsinaista loppukuulustelua tai eivät siihen päässeet

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeusroolilla massatenttien käsittelijä (tekninen käyttöoikeus: massatenttien ylläpito) saa luoda ja muokata massatenttitapahtuman tietoja. Luomiseen käyttöoikeusroolin pitää olla globaali.

Alitoteutuksia voi muokata rajoitetusti samoilla oikeuksilla kuin normaaleja toteutuksia (ops-suunnittelija, hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja, vastuuopettaja, hallintohenkilö).

Massatentin hallinta

Massatenttejä hallitaan hallinnon käyttöliittymässä opetuksessa välilehdellä massatentit. Massatenteille liitetään tentit alitoteutuksina. Osa massatentin tiedoista on yhteisiä, joten niitä ei voi alitoteutuksissa muokata.

Massatenttejä voi hakea järjestävän organisaation ja ajankohdan mukaan. Oletusrajaustekijänä on kuluva päivä. Listassa massatentit listataan päivämäärän mukaan nousevassa järjestyksessä; sorttausta voi muuttaa. Massatentin nimen perässä kerrotaan, kuinka monta alitoteutusta sillä on. Lisäksi listauksessa näytetään vastuuorganisaatio(t) vastuuprosentteineen ja tentin kellonaika. Organisaatioiden perusteella haetaan uudistuneesta järjestäjävalikosta, ks. tarkemmin Opintojaksojen haku ja muistilista#Järjestäjä(uusittu).

Massatentin luominen

Luo uusi massatentti avaa modaalin, jossa pitää antaa päivämäärä, kellonaika, vastuuorganisaatio ja nimi. Paikkatiedon voi jättää antamatta ja antaa sen myöhemmin alitoteutuksille. Jos paikkatiedon antaa, siirtyy se kaikille alitoteutuksille niiden luomisen yhteydessä; tietoa voi muuttaa kullekin alitoteutukselle erikseen. Jos massatentin paikkatietoa muuttaa sen jälkeen kun siihen on jo liitetty alitoteutuksia, se ei enää vaikuta alitoteutuksiin.

Kun massatentti on luotu, voidaan perustiedoissa ja ilmoittautumisessa antaa massatentin loput tiedot. Perustiedoille ja ilmoittautumiselle on omat muokkaus-toiminnot. 

Ilmoittautumistiedot ovat samat kaikille alitoteutuksille. Ilmoittautumistapa voi olla vain normaali ilmoittautuminen, johon ei voi asettaa jälki-ilmoittautumista, mutta perumisen lisäajan voi antaa. Ilmoittautumisajan muokkaus alitoteutusten luomisen jälkeen muuttaa myös alitoteutusten ilmoittautumisaikaa. Ilmoittautumisen valintatapaa (automaattinen/manuaalinen) voi muuttaa toteutuskohtaisesti. Massatentin tietoihin luomisen jälkeen päivitetty ilmoittautuneiden valintatapa-tieto ei siis päivity alitenteille. Massatentin yhteiset ilmoittautumisen tiedot voidaan antaa myös myöhemmin ja ne tulevat myös alitoteutuksille. Ilmoittautumisen valintakriteereiksi alitoteutuksille syntyy automaattisesti samat oletusarvot kuin muillakin toteutuksillakin (ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet → ilmoittautuneiden valintakriteerit) ja niitä voi toteutuskohtaisesti muokata.

Alitoteutusten liittäminen

Välilehdellä tentit luodaan massatenttiin toteutukset samalla kertaa (kaikille) opintojaksoille, jotka massatenttiä käyttävät. Tenttien lisääminen tapahtuu vaiheistetussa modaalissa.

Vaihe 1: Valitse opintojaksot

Ensin valitaan opintojaksot. Haussa voi käyttää rajaustekijänä vastuuorganisaatiota ja tarvittaessa ops-kausivalintaa voi muuttaa; oletuksena näytetään kuluva ops-kausi. Vastuuorganisaatioita voi valita useamman, jolloin haetaan kaikista valituista organisaatioista (esim. historian laitos JA filosofian laitos). Haku hakee vain hyväksyttyjä, valmis hyväksyttäväksi ja luonnostilaisia opintojaksoja. Hakutuloslistasta valitaan opintojaksot ja lisätään valitut. Listasta voidaan valita vain ne opintojaksot, joilla on suoritustapa (muut disabloitu). Lisätyt opintojaksot näytetään oikealla, jossa niitä voi poistaa roskiksesta. Vasemman puolen listauksessa näytetään vihreä väkänen niiden opintojaksojen kohdalla, jotka on jo siirretty.

Hakutulosta rajataan, jos tuloksia on yli 50. HUOM. Lisää valitut valitsee vain näytöllä näkyvät opintojaksot; jos halutaan valita kaikki, pitää kaikki valita näytettäväksi (näytä lisää tuloksia).

Vaihe 2: Valitse arviointikohteet

Seuraavassa vaiheessa valitaan ne arviointikohteet, joihin massatentin alitoteutus halutaan luoda. Tässä voidaan esimerkiksi valita, että opintojaksolle luodaan sekä arviointikohteisiin tentti että osallistuminen opetukseen massatentti (jos opetukseen osallistumisessa on esim. rästitenttejä tai arvosana perustuu vain loppukokeeseen, ks. myöhemmin tarkemmin*).

Pilleristä voi valita minkä tyyppiseen arviointikohteeseen haku kohdistuu. Jos valinta on tentti ja osallistuminen opetukseen ja yhdellä opintojaksolla on molemmat (tai useampi ko. tyyppinen arviointikohde), näytetään kaksi (tai useampi) riviä peräkkäin, josta voidaan vielä valita tai jättää valitsematta.

Lisätyt opintojaksojen arviointikohteet näytetään oikealla, ja niitä voi poistaa roskiksesta. Vasemman puolen listauksessa näytetään vihreä väkänen niiden opintojaksojen arviointikohteiden kohdalla, jotka on jo siirretty.

Jos edellisessä vaiheessa rajatuista opintojaksoista ei valitse yhtään arviointikohdetta, ei niihin voi myöskään liittää massatenttiä. Tieto tällaisten opintojaksojen määrästä näkyy harmaassa yläpalkissa ja lisäksi siitä huomautetaan, kun siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Tilanne syntyy, jos rajaus kohdistuu vain sellaisiin arviointikohteisiin (kuvassa tentti), joita kaikilla valituilla opintojaksolla ei ole.

Vaihe 3: lisää tentit

Lisää tentit -vaiheessa määritellään, minkä tyyppinen toteutus arviointikohteisiin luodaan. Valittavia toteutustyyppejä ovat tentti, välikoe ja loppukoe.

Ensin valitaan pilleristä, mihin arviointikohteeseen ollaan määrittelemässä toteutustyyppiä. Sitten valitaan listasta ne opintojaksot, joille valittuun arviointikohteeseen halutaan luoda samantyyppinen toteutus. Esim. valitaan arviointikohde tentti, ja kaikki opintojaksot, jotka listalle tulevat, ja sen jälkeen lisää toteutus alasvetovalikosta valitaan tyypiksi tentti.


Vaiheesta ei pääse eteenpäin ennen kuin kaikilla edellisessä vaiheessa valituilla arviointikohteille on valittu toteutuksen tyyppi. Arviointikohteen valintapillerissä näytetään punaisessa pallurassa kuinka monta sellaista arviointikohdetta on, joille ei ole annettu toteutustyyppiä. Jos kaikille arviointikohteille ei luoda tenttiä, pitää palata edelliseen vaiheeseen ja poistaa ne.

Kun kaikille on valittu toteutustyyppi, näytetään harmaassa palkissa vihreä väkänen ja voidaan siirtyä vahvistukseen.

Vaihe 4: Vahvistus

Ennen vahvistamista voi muokata yksittäistä toteutuksen nimeä. Toteutuksen nimi on oletuksena sen tyyppi. Sulje päivittää nimen. *Nimi näkyy alitoteutuksen nimenä sekä sen perustiedoissa että rakenteessa, ks. kuvat alempana.

Vahvistus luo toteutukset luonnostilaan. Listauksessa näytetään ne opintojaksot, joihin on lisätty massatentin alitoteutus. Jos samassa opintojaksossa on monta arviointikohdetta, joissa on massatentin tentti, luetellaan opintojakso useampaan kertaan peräkkäin. Listalta voi nimeä klikkaamalla siirtyä ko. toteutukseen. Lista on vielä epäjärjestyksessä, tämä korjataan myöhemmin.

Tenttejä ei ole pakko lisätä kaikkia kerralla, vaan niitä voidan lisätä myöhemminkin.

Kuvassa kaksi ylintä tenttiä on lisätty sen jälkeen, kun massatentille on annettu paikkatiedot, joten ne ovat perineet sen massatentiltä. Jos alitoteutusten luomisen jälkeen muokataan massatentin aika-, paikka tai vastuuhenkilötietoa, eivät alitoteutusten tiedot enää muutu. Ilmoittautumisajan muutokset sen sijaan periytyvät aina alitoteutuksille.

Huomioita

*HUOM. arviointikohteesta voi olla vain yksi ensisijainen suoritus. Jos arviointikohde osallistuminen opetukseen sisältää myös loppukokeen, täytyy nämä rakentaa samaan toteutukseen (luentosarjan viimeinen opetuskerta on loppukoe). Mutta jos arviointi annetaan vain loppukokeesta (osallistumisella luento-opetukseen ei ole merkitystä), voidaan myös tehdä kaksi toteutusta samaan arviointikohteeseen: luento-opetus ja loppukoe. Tässä tapauksessa saman opetuksen suorittavat opiskelijat ilmoittautuvat molempiin toteutuksiin, mutta vain toinen (loppukoe) arvioidaan. Tässä jälkimmäisessä tapauksessa loppukoe voidaan luoda massatentin kautta.

Lisäksi arviointikohteeseen osallistuminen opetukseen voidaan massatentti-työkalussa liittää ns. rästitentti. Tämä rästitentti on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka eivät osallistuneet luentosarjan loppukokeeseen tai saivat siitä hylätyn. Tässä tapauksessa vain ne opiskelijat, joilla ei ole hyväksyttyä arviointia luentosarjasta, ilmoittautuvat rästitenttiin. Rästitentille voidaan asettaa ilmoittautumisen valintakriteeriksi hyväksytty ilmoittautuminen varsinaiseen opetukseen.

Jos sama arviointikohde on kiinni useammassa opintojaksossa, niin näytetään massatenttityökalussa kuitenkin primääri opintojakso eli arviointikohteen emo. Kuvassa on haettu opintojakso Wearable Technology and eTextiles, joka käyttää opintojakson Sustainable Fashion and Textile Designin arviointikohdetta Osallistuminen opetukseen, kestävä kehitys. Kun ko. arviointikohde on valittu, niin massatenttityökalu näyttää ensisijaista opintojaksoa, jonka kautta arviointikohdetta hallitaan.

Massatentin kautta luotu toteutus voi olla kiinni vain yhdessä arviointikohteessa eli sitä ei voi jakaa toisiin arviointikohteisiin.

Alitoteutusten hallinta

Jos toteutus on liitetty massatenttiin, näytetään siinä notifikaatiobanneri asiasta, josta pääsee siirtymään massatenttiin.

Alitoteutuksella tietoja voi muokata rajatusti (jos kenttää ei mainita, sitä voi muokata):

Perustiedot

Ei voi muokata:

 • aika (toteutus käynnissä)

Voi muokata rajoitetusti:

 • toteutustyyppiä voi muuttaa (tentti, välikoe, loppukoe)

*HUOM. perustiedoissa oleva toteutuksen nimi on rakenteessa näkyvä nimi, jota voi siis perustietojen kautta muokata.

Rakenne

Ei voi muokata:

 • alkamisaikaa
 • rakenteeseen ei voi lisätä opetusryhmiä tai valintajoukkoja
 • paikkamäärää ei voi asettaa

Voi muokata rajoitetusti:

 • loppumisaikaa voi lyhentää, mutta se ei voi olla massatentin päättymisaikaa myöhäisempi
 • Nimeä voi muokata perustiedoissa

Ilmoittautuminen

Ei voi muokata:

 • ilmoittautumisaikaa
 • ilmoittautuneiden paikkamäärää ei voi asettaa

Voi muokata:

 • lisätietokysymykset
 • valintatapa (manuaalinen/automaattinen)

Ilmoittautuneiden valintakriteerit

 • oletuksena samat kuin muillakin toteutuksilla, voi muokata
 • rästitentissä kannattaa laittaa rästittävä toteutus perusvaatimukseksi (sääntö: hyväksytty ilmoittautuminen toteutukseen), jolloin rästitenttiin pääsevät vain ne, jotka olivat mukana myös alkuperäisessä toteutuksessa.
 • HUOM. järjestävillä säännöillä ei ole merkitystä, koska toteutukselle ei voi antaa paikkamäärää

Ilmoittautumiset

Ilmoittautumisissa voidaan tarkastella, ketkä opiskelijat ovat tenttiin tulossa. Sivulla näytetään ainoastaan ne ilmoittautuneet, jotka ovat pääsemässä toteutukselle tai on sinne jo hyväksytty. Koska massatentille ei voi asettaa paikkamäärää, sinne otetaan kaikki, jotka täyttävät perusvaatimukset.

Listassa näytetään ilmoittautuneiden opiskelijanumero, sukunimi, etunimi, opintojakso + toteutuksen nimi, paikka ja suorituskieli. Paikka näytetään, jos se on annettu joko massatentille tai sen alitoteutukselle. Suorituskieli näytetään, jos se on lisätietokysymyksenä ko. toteutuksella ja opiskelija on siihen vastannut.

CSV-tiedosto

Ilmoittauneista saa CSV-tiedoston luo CSV-tiedosto ilmoittautumisista -toiminnolla. Tiedostossa näytetään vain ne ilmoittautuneet, jotka on joko pääsemässä toteutukselle tai sille jo hyväksyttyjä.

Tiedostossa näytetään seuraavat tiedot:

 •     Opiskelijanumero
 •     Nimi
 •     Sähköposti
 •     Ilmoittautumisen tila
 •     Tentti (nimen tarkenne + nimi)
 •     Paikkatiedot
 •     Suorituskieli
 •     Lisätietokysymykset (jokainen kysymys + vastaus -pari omassa solussaan)

CSV-tiedoston nimi: <Opiskelijat>_<Massatentin nimi>_<Massatentin pvm>_<Aikaleima>_<Tulostuskieli>.csv

Massatentin kopioiminen (uusi)

Massatentin etusivulla voi kopioida massatentin uudeksi massatentiksi. Kopioinnin voi tehdä kerrallaan yhdelle massatentille.

Modaaliin on kopioitu muut tiedot paitsi päivämäärä ja nimi.

Uusi massatentin kopioiminen kopioi alitoteutukset luonnoksina. Alitoteutuksilla on samat tiedot kuin alkuperäisillä lukuun ottamatta päivämäärää ja kellonaikaa sekä ilmoittautumistietoja ja ilmoittautumisen valintakriteerejä.

Uuteen massatenttiin ei kopioidu ilmoittautumisajat, vaan ne pitää lisätä käsin tai lisätä toteutusten massatoiminnoissa Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Massatentin kopiointi rajapinnan kautta

Rajapinnan kautta massatenttejä voidaan kopioida uudeksi.

Uudelle massatentille annetaan seuraavat tiedot:

 • Massatentin nimi
 • Massatentin ajankohta (pvm + kesto)
 • Ilmoittautumisaika (myös ilmoittautumisen perumisen lisäaika)
 • Vastuuorganisaatio(t)
 • Paikkatiedot (vapaaehtoinen)

Muut tiedot kopioidaan. Uudelle massatentille luodaan uudet alitoteutukset, jotka ovat kopioita alkuperäisen massatentin alitoteutuksista. Uusille alitoteutuksille asetetaan uuden massatentin id, nimi, ilmoittautumisaika ja voimassaoloaika. Uudet alitoteutukset luodaan luonnoksiksi. Uusille alitoteutuksille luodaan opetustapahtumat, joille asetetaan uuden massatentin nimi sekä aika- ja paikkatiedot. Muilta osin uusien alitoteutusten ja opetustapahtumien tiedot kopioidaan sellaisinaan alkuperäisiltä.

Alitoteutusten massamuutokset (uusi)

Massatenttien alitoteutusten tietoja voi muokata massatoimintoina. Alitenteille voi asettaa päättymisajan, paikkatiedot ja lisätietokysymyksiä massana. Jos alitenteillä on jo ko. tietoja, ne yliajetaan massamuutoksessa.

Ops-suunnittelija voi lisätä luonnostilaisille alitoteutuksille päättymisajan ja paikkatiedot. Lisätietoja ja julkaistujen toteutusten tietoja voi muokata käyttöoikeusrooleilla massatentin käsittelijä ja hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja.

Massatoiminnot löytyvät välilehdeltä tentit, jossa ensin valitaan ne tentit, joiden tietoa halutaan massana muokata. Massatoiminto valitaan kolmen pisteen valikosta aseta päättymisaika/aseta paikkatiedot/lisätietokysymyksiä.


Päättymisajan tulee olla massatentin alkamisajan jälkeen eikä se voi päättyä massatentin päättymisen jälkeen. Alkamisaika alitoteutuksilla on aina sama ja sitä voi muokata massatentin perustiedoissa.


Kellonaika ja paikkatiedot näkyvät alitenttien listauksessa; lisätietokysymyksiä voi tarkastella toteutusten puolella, jonne pääsee klikkaamalla yksittäistä toteutusta.

HUOM. jos lisätietokysymyksiä lisää julkaistuille toteutuksille sen jälkeen kun ilmoittautuminen on alkanut, eivät ilmoittautuneet saa notifikaatiota uusista lisätietokysymyksistä.

Puuttuvia toiminnallisuuksia

Massatentti on vielä kesken, joten ainakin seuraavia ominaisuuksia on tulossa:

 • massatoimintoja
  • esim. valintakriteerit, poista alitoteutuksia, julkaise alitoteutuksia, peru alitoteutuksia
 • massatentin julkaiseminen ja peruminen
 • viestit


 • No labels