Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tähän on kerätty kohtalaisen pysyvää ja vakiintunutta toteutusta koskevaa dokumentaatiota. Jos kaipaat tarkempia tietoja, otathan yhteyttä!

Ympäristöjen kuvaukset 

Sisu-ympäristöistä on kuvattu yleisellä tasolla pääsy järjestelmään sekä käytössä oleva asennusprosessi.  Kuvaukset löytyvät sivulta: Ympäristöt (vain asiakasyliopistojen käytössä). 

Suorituskyky 

Järjestelmästä on kuvattu suorituskykyyn vaikuttavat komponentit sekä asiat, joilla on varmistettu järjestelmän riittävä suorituskyky sekä skaalautuvuus. Dokumentti löytyy sivulta: Suorituskyky ja skaalautuvuus (vain asiakasyliopistojen käytössä) 

Tietoturva 

Järjestelmään on tehty tietoturva-auditointi maaliskuussa 2017 Nixu Oy toimesta. Tietoturvaan liittyvistä asioista saa lisätietoa sivulta: Tietoturvadokumentaatio (vain asiakasyliopistojen käytössä).

Audit-lokitus 

Järjestelmä huolehtii audit-lokien tallentamisesta. Kaikista järjestelmään tehtävistä muutoksista, sensitiivisen tiedon lukuoperaatioista, lisäyksistä ja poistoista tallennetaan audit-lokitieto. Sisun valvonnasta ja lokituksesta on lisätietoa sivulla: Valvonta ja lokitus eri asennusympäristöissä (vain asiakasyliopistojen käytössä). Tarkempia tietoja lokituksesta saa Funidatan asiantuntijoilta. 

 

 

  • No labels