Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 1.10.2021 Sisu 2.5)
Uutta: importoidun, henkilökohtaisen opintokokonaisuuden voi sijoittaa sivuaineeksi
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintojen rakenne, Omat tiedot

Sivuaine opintosuunnitelmassa

Sisussa opintokokonaisuuksia voidaan määritellä sivuaineiksi, jolloin niistä voidaan viedä tieto opiskelijan opiskeluoikeuteen ja opiskelijoista voi esim. muodostaa kohde- tai ohjausryhmiä sivuaineen perusteella (ks. Ryhmien hallinta).

Kun opintokokonaisuuden perustietoihin on palveluhenkilön käyttöliittymässä merkitty, että se on valittavissa sivuaineeksi, voi opiskelija sijoittaa opintokokonaisuuden sellaiseen kohtaan rakennetta, johon sivuaineen sijoittaminen on sallittua.

Sama opintokokonaisuus voi olla samaan aikaan sekä pääaine että sivuaine.

Katso tarvittaessa palveluhenkilön ohje: Sivuaineen hallinta.

Opiskelija voi ensin suunnitella ja kokeilla eri sivuaineita suunnitelmaansa. Sivuaineen voi vahvistaa, kun on varma siitä, minkä haluaa suorittaa.


Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen

Opiskelija voi vahvistaa sivuaineoikeuden vain sellaiseen opintosuunnitelmaan, jonka koulutukseen hänellä on opiskeluoikeus.

Sivuaineita voi hakea ja sijoittaa vain sellaiseen kohtaan rakennetta, jossa on sallitaan vain sivuaineet (ks. tarvittaessa Sivuaineen hallinta). Valinta-avustimessa kokonaisuudessa lukee infotekstissä haku rajattu vain sivuaineisiin.

Sivuaineita voi myös olla kokonaisuudessa valmiiksi tarjolla, kuten kuvan tilanteessa. Sivuaine voi olla joko sellainen, jonka opiskelija voi vahvistaa itse (kuvassa Fashion tools, jonka liepeessä lukee valinta on erikseen vahvistettava) tai  sellainen, että siihen pitää hakea opiskeluoikeutta erikseen (kuvassa Fashion experience, jonka liepeessä lukee opiskeluoikeus haettava erikseen). Kuvan kolmas sivuaine opiskelijalla on jo pääaineessa.

Kun sivuaine siirretään suunnitelmaan, näytetään opiskelijalle banneri valinta '[kokonaisuuden nimi]' voidaan vahvistaa osaksi opiskeluoikeuttasi.

Rakenteessa näytetään sivuaineen vahvistamisen tyypistä (valinta on erikseen vahvistettava / opiskeluoikeus haettava erikseen) riippuen huomautus ei vahvistettu / ei opiskeluoikeutta.

Kun oikean laidan valinta-avustimeen on valittu itse sivuainekokonaisuus, voi näytä-toiminnosta avata modaalin, jossa on tarkemmat tiedot.

Jos opiskelija saa vahvistaa valinnan itse, on modaalissa kyllä, vahvista valinta. Jos opiskelija ei vielä halua vahvistaa sivuainetta, voi hän poistua modaalista klikkaamalla sulje ilman muutoksia.

Samassa modaalissa opiskelija voi myös avata opiskeluoikeuteensa aiemmin vahvistamiensa valintojen tiedot. Huom. opiskelijan tulee ensin vahvistaa vaiheen (kandi/maisteri) tutkinto-ohjelma opiskeluoikeuteen ennen kuin sivuaineen voi vahvistaa kyseiseen opiskeluoikeuden vaiheeseen. Kun valinta on vahvistettu, näkyy valinta-avustimessa kyseisen kokonaisuuden kohdalla valinta vahvistettu opiskeluoikeuteesi. Sivuaineen vahvistuksesta pitäisi tulla vihreä banneri, mutta se ei toimi tällä hetkellä.


Jos opiskelija ei saa vahvistaa sivuainetta itse, näytetään modaalissa infoteksti ja hakuohje, jos sellainen on annettu. Sivuaineen opiskeluoikeuden hakeminen ei tapahdu Sisussa, vaan jollain muulla korkeakoulun määrittelemällä tavalla. Sisuun ei ole totetutettu sivuaineen hakutoimintoa.

Kuvassa sivuaine on vahvistettu suunnitelmaan ja sivuainekokonaisuudessa ja valinta-avustimessa lukee, että se on vahvistettu.

Jos sivuaineesta on jos suoritus, ei sitä pysty vahvistamaan opiskeluoikeuteen, vaikka siitä ilmoitus tuleekin (tätä ei ole ehditty korjata). Tarvittaessa voi pyytää opiskelijapalveluita vahvistamaan sivuaineen opiskeluoikeuteen.

Vahvistetun sivuainevalinnan näkyminen opiskeluoikeudessa

Kun sivuaineoikeus on vahvistettu, opiskelija näkee kyseisen kokonaisuuden näytä-linkistä vahvistetun sivuaineen valinnan tiedot. Opiskelija näkee kaikki opiskeluoikeuteen vahvistetut sivuainevalintansa myös omat tiedot -sivun opiskeluoikeudet-välilehdeltä vaiheittain listattuna. Huom. Vahvistetun sivuaineen voi poistaa opintosuunnitelmasta, mutta se ei poista laajentavaa valintaa opiskeluoikeudesta. Opiskelija ei siis pysty poistamaan vahvistettuja sivuaineita opiskeluoikeudestaan. Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä oman korkeakoulun opiskelijapalveluihin.

Henkilökohtainen sivuaine (uusi)

Jos Sisuun on opiskelijalle tuotu henkilökohtainen opintokokonaisuuden suoritus (custom_module_attainment), voi sen sijoittaa sellaiseen kohtaan rakennetta, johon voi sijoittaa sivuainekokonaisuuden.

Toiminto onnistuu avaamalla vapaan muokkauksen tilaan se kohta rakenteessa, jonne sivuaineen voi sijoittaa.

Lisää jo suoritettu kokonaisuus -listalta valitaan oikea opintokokonaisuus.  • No labels