Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitys Sisu 2.5 kesken
Uutta:
-Huomautukset opiskeluoikeudessa, jos koulutus ei ole kunnossa

-Poissaolo voidaan muuttaa läsnäoloksi myös aiemmille lukukausille
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö (tutor)
Sijainti: Opiskelijat
Roolit: Opiskeluoikeuksien käsittelijä ja lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä sekä lukuvuosi-ilmoittautumisten lisääjä

Käyttöoikeudet

Opiskeluoikeuksia voivat käsitellä seuraavilla käyttöoikeusrooleilla:

Opiskeluoikeuksien käsittelijä

tekninen oikeus: Opiskeluoikeuksien muokkaus

 • pääsee katselemaan opiskelijoiden tietoja (laajat perustiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset ja suoritukset)
 • saa luoda uuden opiskeluoikeuden
 • saa muokata olemassaolevia opiskeluoikeuksia
 • saa perua opiskeluoikeuden
 • saa kirjata opiskeluoikeudesta luopumisen
 • saa myöntää lisäaikaa
 • saa luoda siirto-opiskeluoikeuden
 • saa siirtää opiskelijan opiskeluoikeuden toiseen korkeakouluun
 • saa tehdä opiskeluoikeuteen ajoitettuja muutoksia
 • saa tarkastella opiskeluoikeuden historiatietoja
 • saa henkilökohtaistaa opiskelijan koulutuspolun
 • saa lisätä liikkuvuusjakson
 • saa lisätä opiskeluoikeuteen maksuvelvollisuusjakson

Lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä

 • pääsee katselemaan opiskelijoiden tietoja (laajat perustiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset ja suoritukset)
 • saa lisätä uuden lukuvuosi-ilmoittautumisen
 • saa muokata lukuvuosi-ilmoittautumistietoja
 • saa merkitä poissaoloja lakisääteisiksi
 • saa poistaa lukukausi-ilmoittautumisen
 • saa merkitä maksuvelvollisuusjakson maksetuksi
 • saa muuttaa kesken lukukauden opiskelijan poissaoloilmoittautumisen läsnäolevaksi

Lukuvuosi-ilmoittauttautumisen lisääjä

 • pääsee katselemaan opiskelijoiden tietoja (laajat perustiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset ja suoritukset)
 • saa lisätä uuden lukuvuosi-ilmoittautumisen

Pelkällä henkilökunnan roolilla (jolla henkilö pääsee kirjautumaan hallinnon ja opettaja käyttöliittymiin, ks. tarvittaessa tarkemmin extranetista Käyttöoikeusroolien hallinta ja myöntäminen, vaatii kirjautumisen) voi hakea opiskelijoita nimellä. Tällä käyttöoikeusroolilla näkee hakutuloksen (opiskelijanumeron, nimet, opiskeluoikeuksien koulutukset, opintojen aloituspäivät, opiskeluoikeuden tila sekä kuluvan lukuvuoden läsnäolotiedot) mutta ei pääse tarkastelemaan opiskelijan tarkempia tietoja.  

Opiskeluoikeudet Sisussa

Sisussa opiskeluoikeus määritellään koulutukseen ja kouluttautumismahdollisuuteen, jonka tarkentavissa valinnoissa merkitään, mitkä polut ovat opiskelijalle mahdollisia. Esimerkiksi teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineesta voi jatkaa suoraan kolmeen eri maisteriohjelmaan ja kolmeen maisteriohjelmaan pitää hakea opiskeluoikeutta erikseen. Kyseiseen teknistieteellinen kandidaattiohjelmaan kuuluu useampi pääaine, jotka ovat omia hakukohteitaan. Hakukohteet pitää kuvata omiksi kouluttautumismahdollisuuksiksi, jotta opiskelijan opiskeluoikeus voidaan kohdistaa oikein. Opiskeluoikeus voidaan määritellä suoraan vahvistuvaksi tai palveluhenkilön vahvistettavaksi. Suoraan vahvistuvassa opiskeluoikeudessa riittää, että opiskelija valitsee sallituista vaihtoehdoista opintojen rakenteessa tutkinto-ohjelman/pääaineen/opintosuunnan. Erikseen vahvistettavassa opiskeluoikeudessa opiskelijan pitää erikseen hakea pääainetta/opintosuuntaa korkeakoulun määrittelemän hakuprosessin mukaisesti (prosessia ei voi hoitaa Sisussa).

Ks. Koulutukset-ohje#Koulutuksenrakenne.

Opiskeluoikeuden tiedot

Ks. myös alempana opiskeluoikeuden luominen yksittäiselle opiskelijalle.

Ks. myös opiskelijoiden hakeminen Opiskelijoiden perustietojen hallinta#Opiskelijahaku.

Lisätiedot ja valintatapajonon tyyppi

Opiskeluoikeuden perustiedoissa näytetään opiskeluoikeudelle rajapinnan kautta annetut lisätiedot; lisätietoja ei voi käyttöliittymässä muokata. 

Opiskelijan opiskeluoikeudessa näytetään valintatapajonon tyyppi. Tietoa voi muokata.

Korkeakoulukohtaiset luokittelutekijät

Opiskeluoikeudelle voidaan antaa korkeakoulun omia luokittelutekijöitä (ks. pääkäyttäjän ohjeissa Korkeakoulukohtaiset koodistot).

Muokkaa-tilassa voidaan valita, mitä arvoja mistäkin luokittelutekijästä opiskeluoikeudelle halutaan tallentaa. Myöhemmässä vaiheessa voidaan opiskeluoikeuksia hakea luokittelutekijöiden perusteella.

Jos luokittelutekijä on pääkäyttäjätoiminnoissa poistettu tai siltä poistetaan valittu arvo, ei sitä näytetä enää opiskeluoikeudessa.

Opiskeluoikeuden virta-luokittelu

Opiskeluoikeudelle päätellään Virtaan vietävä luokittelu, ks. VIRTA-siirto: Opiskeluoikeudet (vaatii kirjautumisen).

Opiskeluoikeuden huomatukset (uusi)

Jos opiskeluoikeuden koulutus on ei ole kunnossa, näytetään opiskeluoikeuden otsikkorivillä varoituskolmio. Opiskeluoikeuden tiedoissa näytetään notifikaatiossa syy sille, miksi koulutus ei ole kunnossa; joko se on luonnostilassa tai sen päättymispäivä on menneisyydessä, ja opiskeluoikeus on edelleen voimassa. Notifikaatiossa näytetään koulutuksen nimi sekä kyseisen version voimassaoloaika.


Opiskeluoikeuden luominen yksittäiselle opiskelijalle

Yksittäisen opiskelijan opiskeluoikeus luodaan opiskelijat-navigaatiossa. Kun näytölle on haettu opiskelija, jolle halutaan luoda opiskeluoikeus, siirrytään välilehteen opiskeluoikeudet. Uusi opiskeluoikeus luodaan lisää opiskeluoikeus -toiminnosta. Ensimmäinen modaali on hakunäyttö, joka näyttää yhden version koulutuksesta. Seuraavassa modaalissa valitaan se koulutuksen ajallinen versio (voimassa xx.xx.xxxx alkaen), johon oikeus kohdistuu, sekä kouluttautumismahdollisuus. Seuraavalla näytöllä määritellään opiskeluoikeuden alkamis- ja myöntämispäivä, rajauslaki, jota opiskelija noudattaa, sekä opiskeluoikeuden vastuuorganisaatio. Jos koulutuksella on useampi vastuuorganisaatio, valitaan tässä se organisaatio, johon kyseinen opiskeluoikeus kohdistuu. Lisäksi voidaan valita tutkintoasetus sekä antaa vapaatekstikenttänä tarvittaessa noudatettava tutkintosääntö.

Koulutuksille voidaan asettaa oletusrajauslaki ja oletustutkintoasetus, jota tässä voi muuttaa. Tutkintoasetus ja rajauslaki valitaan Funidatan ylläpitämästä koodistosta.

Opiskeluoikeudelle annetaan alkamispäivämäärä, loppupäivämäärän Sisu laskee valitun rajauslain mukaisesti tallennuksen yhteydessä. Niille opiskeluoikeuksille, joita rajauslaki ei koske, ei näytetä päättymispäivää. Jos rajauslaiksi valitaan ei automaattista laskentaa, antaa käyttäjä vähintään alkamispäivän opiskeluoikeudelle.

Opintojen aloituspäivää ei voi muokata manuaalisesti. Sisu asettaa opiskelun aloituspäiväksi automaattisesti sen lukukauden ensimmäisen päivän, jona opiskelija ilmoittautuu ensimmäistä kertaa läsnäolevaksi. Opiskeluoikeuksissa, joiden koulutuksen tyypissä ei vaadita läsnäoloilmoittautumista, ei ole aloituspäivää.


Kun tiedot tallennetaan, avataan automaattisesti koulutuspolun tiedot.

Jos opiskelija opiskelee esim. JOO-opiskelijana tutkintoon johtamattomassa sopimuskoulutuksessa (koulutuksen tyyppi: tutkintoon johtamaton koulutus, sopimusopinnot eli joko JOO-opinnot, kahdenväliset sopimusopinnot tai lukiolaisille suunnatut opinnot) pitää opiskeluoikeuteen lisätä opiskelijan kotiorganisaatio. Ks. myös Muut kuin tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet.

Koulutuspolun muokkaaminen

Jos koulutuksessa on useampia tutkinto-ohjelmia ja/tai tarkentavia valintoja (pääaineita, opintosuuntia tms.) voidaan määritellä, mitä tutkinto-ohjelmia ja/tai tarkentavia valintoja opiskelija voi suorittaa. Opiskelijalle voidaan lukita yksi koulutuspolku (matematiikan pääaineesta voi jatkaa vain matematiikan maisteriohjelmaan) tai antaa vaihtoehtoisia koulutuspolkuja (matematiikan pääaineesta voi jatkaa vain matematiikan tai fysiikan maisteriohjelmaan).

Kun modaali avataan ensimmäisen kerran, näytetään sinisillä nuolilla kyseiseen opiskeluoikeuteen valitun kouluttautumismahdollisuuden mahdolliset vaihtoehdot. Ne valinnat, jotka eivät ole kyseisessä kouluttautumismahdollisuudessa sallittuja, on tummalla harmaalla pohjalla eikä niissä ole sinisiä nuolia näyttämässä mahdollisia polkuja. Kuvan kouluttautumismahdollisuudessa ei ole mahdollista valita alemmassa tutkinnossa sisustusarkkitehtuurin pääainetta tai ylemmässä maisteriohjelmia Furniture Design tai Spatial Design.

Valintojen ruksiminen aloitetaan aina alemmasta tutkinto-ohjelmasta, josta siirrytään sen tarkentaviin valintoihin. Kun alemman tutkinnon valinnat on tehty, voidaan siirtyä valitsemaan ensin ylempi tutkinto ja sitten sen tarkentavat valinnat. Muokkaa-tilassa opiskeluoikeuteen vahvistetut valinnat korostetaan väkäsellä ja sinisellä värityksellä sekä nuolella; tallennetussa tilassa näytetään väkäset ja nuolet. Kuvassa opiskeluoikeuteen on valittu alemman tutkinnon opintosuunnaksi muodin pääaine, josta opiskeluoikeus jatkuu Master of Fashion, clothing and textile designiin. Tässä tapauksessa ko. maisteriohjelman alla oleva opintosuunnan valinta on opiskelijan vapaasti valittavissa. Väkäset tarkoittavat opiskelijan rakenteessa siis pakollista valintaa eli opiskelija ei voi ko. tasolla tehdä itse valintaa.


Alemmassa kuvassa on opiskeluoikeuteen valittu ainoastaan alempi tutkinto-ohjelma (Taiteen kandidaattiohjelma). Opiskelija voi opintojen rakenteessa valita sen alta joko muotoilun tai muodin pääaineen alempaan tutkintoon. Jos hän valitsee muodin pääaineen, täytyy hänen hakea siihen korkeakoulun määrittelemän hakuprosessin mukaisesti. Lukon kuva sekä palveluhenkilön että opiskelijan käyttöliittymässä osoittaa sen, että ko. tutkinto-ohjelmaan/tarkentavaan valintaan pitää hakea erikseen opiskeluoikeutta. Jos opiskelijalle vahvistetaan alempaan tutkintoon muodin pääaine, voi hän jatkaa siitä Master of Fashion, clothing and textile designiin ja sen alla oleviin tarkentaviin valintoihin. Muotoilun pääaineen hän voi valita vapaasti ja jatkaa siitä maisteriohjelmaan Master of collaborative and industrial Design.

HUOM. jos valintoja pitää korjata, täytyy valinnat ruksia pois käänteisessä järjestyksessä eli aloittaa ylemmän tutkinnon tarkentavista valinnoista.

Koulutusluokitus ja koulutuspaikka

OILI-tiedonsiirto

Uusien opiskelijoiden OILI-tiedonsiirrossa opiskeluoikeuteen koulutusluokitus päätellään sen tarkimmalta tasolta, ks. Koulutukset-ohje#ohje-KoulutusluokitusKoulutusluokitus. Opiskelijan opiskeluoikeudessa koulutusluokitus päivittyy automaattisesti sitä mukaa, kun koulutuspolku vahvistetaan (esim. opiskelija valitsee pääaineen, palveluhenkilö vahvistaa opiskeluoikeuteen toisen vaiheen tutkinto-ohjelman).

Tarvittaessa koulutusluokitus voidaan muuttaa opiskeluoikeuteen käsin, jos sille halutaan antaa koulutuksen rakenteesta poikkeava arvo tai koulutuksessa ei ole annettu tutkinto-ohjelmalle/tarkentavalle valinnalle koulutusluokitusta.

Koulutuspaikka päätellään uusien opiskelijoiden OILI-tiedonsiirrossa opiskeluoikeuteen vaihekohtaisesti, ks. tarkemmin Koulutukset-ohje#ohje-Perustiedot → koulutuspaikka. Jos päättelyä koulutuspaikasta ei voida tehdä, pitää uusien opiskelijoiden opiskeluoikeudet vahvistaa (ks. pääkäyttäjän ohjeet Tiedonsiirto). Tarvittaessa koulutuspaikka voidaan muuttaa opiskeluoikeuteen käsin.

Koulutusluokituksen ja koulutuspaikan muokkaaminen käsin

Kun luo käsin opiskeluoikeuden, asetetaan oletuksena koulutuksen vaiheille koulutuksen matriisissa annetut koulutusluokitukset. Ne täsmentyvät sitä mukaa, kun koulutuspolkuun tehdään valintoja, jos tutkinto-ohjelmalla ja/tai tarkentavalla valinnalla on eri arvot. Jos opiskelijalle on vahvistettu ensimmäisen vaiheen tutkinto-ohjelma (alempi tutkinto-ohjelma), näytetään ko. vaiheessa tutkinto-ohjelmalle koulutuksen matriisissa annettu koulutusluokitus. Jos tutkinto-ohjelmalle ei ole annettu matriisissa koulutusluokitusta, näytetään kouluttautumismahdollisuuden vaiheen arvo. Jos opiskelijalle on vahvistettu tarkentava valinta, näytetään sen arvo. Jos tarkentavalle valinnalle ei ole annettu matriisissa koulutusluokitusta, näytetään tutkinto-ohjelman arvo; ks. kuvat ylempänä, koulutusluokitus on eri kouluttautumisvaiheessa, taiteen kandidaattiohjelmassa ja erikoistumisalueessa. Tieto päivittyy myös, kun opiskelija itse vahvistaa valinnan. Koulutusluokituksen selitetekstissä kerrotaan, mistä arvo tulee.

Koulutusluokitusta voi muuttaa koulutuspolun muokkaus-tilassa (valitse koulutusluokitus käsin). Arvoksi voidaan valita mikä tahansa koulutusluokituskoodiston arvo. Kun arvo on muutettu käsin koulutuksen tiedoista poikkeavaksi, ei automaattista päättelyä enää tehdä, kun koulutuspolun valinnat muuttuvat (esim. opiskelija vaihtaa pääainetta). Muokkaus-tilassa näkyy, onko tieto koulutuksen tietojen mukainen vai käsin asetettu. Arvo voidaan palauttaa koulutuspolun mukaiseksi.

Jos opiskelija on valmistunut tutkinto-ohjelmasta, on opiskeluoikeudessa tutkintosuoritukselle valmistumisen käsittelyssä valittu koulutusluokitus, jota ei voi muuttaa.

Jos opiskeluoikeuden tutkinto-ohjelma henkilökohtaistetaan, poistetaan siltä koulutusluokitus. Koulutusluokitus on tämän jälkeen annettava muokkaus-modaalissa käsin. Jos opiskelijalla on kuitenkin tutkintosuoritus hekotetusta tutkinto-ohjelmasta, asetetaan opiskeluoikeuteen tutkintosuoritukselle valmistumisen käsittelyssä valittu koulutusluokitus, jota ei voi muuttaa. Jos hekotettu opiskeluoikeus palautetaan alkuperäiseen tilaan, palautetaan myös koulutusluokitus sitä vastaavaksi.

Kun luo käsin opiskeluoikeuden, asetaan oletuksena vaiheille koulutuspaikka. Ensisijaisesti koulutuspaikaksi tulee koulutuksen koulutuspaikka; jos sitä ei ole niin, university settingsin arvo (korkeakoulun oletuskoulutuspaikka eli kotikunta), ks. Koulutukset-ohje#ohje-Perustiedot → koulutuspaikka. Koulutuspaikka on vaihekohtainen tieto. Jos koulutuspolkuun vahvistetaan tutkinto-ohjelma, ei koulutuspaikka muutu automaattisesti tutkinto-ohjelman mukaiseksi, vaan valinta pitää tarvittaessa muuttaa käsin.

Koulutuspaikkavalikossa näytetään mikä koulutuspaikka koulutuksessa ja tutkinto-ohjelmassa on.

Jos opiskeluoikeus on luotu aiemmin, on koulutuspaikka oletuksena tyhjä. Koulutusluokitus on myös tällöin tyhjä, mutta muokkaa-tilassa näytetään koulutuspolun valintojen mukainen koulutusluokitus, joka voidaan tallentaa.

Opiskeluoikeuden tila

Opiskeluoikeuden tilassa näytetään aina nykyversion tila. Opiskeluoikeuden ajassa muuttunutta tilaa voi tarkastella avaamalla näytä kaikki opiskeluoikeuden tilat. Tilat näytetään aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Jos opiskeluoikeudella on olemassa jo tieto tulevasta tilasta, näytetään sekin. Jos opiskelijalla on kuluvalle lukuvuodelle joko läsnä- tai poissaoloilmoittautuminen ja opiskeluaikaa on vielä seuraavana lukukautena, näytetään oletuksena myös seuraava lukukausi aktiivisena, ellei lukuvuosi-ilmoittautuminen ole päättynyt. Kuvan tilanteessa näytetään siis jo syyslukukausi 2022 aktiivisena, koska tila perustuu edellisen vuoden aktiivisuuteen. Opiskeluoikeus muuttuu ko. lukukaudelle passiiviseksi, jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisvelvollisuutensa.


Opiskeluoikeuden tilakäsittely

Sisu 2.4:ssa opiskeluoikeuden tilojen käsittely muuttui, kun opiskeluoikeuden tila irrotetaan omaan tietomalliinsa ja koko tilahistoria tallennetaan aina, jos opiskelijan oikeuteen tai lukuvuosi-ilmoittautumisiin tulee muutoksia. Täten opiskeluoikeuden tosiasialliseen tilaan tiettynä ajanhetkenä ei enää vaikuta tilamuutoksen tallennushetki tai opiskeluoikeuden muutoshistorian (snapshottien) tiedot menneisyydessä tai tulevaisuudessa.

Uudistetussa tietomallissa opiskeluoikeuden tila kullakin ajanhetkellä riippuu nykyisen opiskeluoikeuden muutoshistorian (snapshotin) tiedoista: opiskeluoikeuden voimassaoloajasta, opiskeluoikeuden luopumis-, perumis-, siirto- ja valmistumistiedoista, sekä lukukausi-ilmoittautumisista ja lukukausille määritellyistä ilmoittautumisajoista.

Opiskeluoikeus on aktiivinen, läsnäoleva, jos:

 1. opiskeluoikeus on voimassa
  1. opiskeluoikeusaika on alkanut, mutta ei päättynyt
 2. koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen
  1. opiskeluoikeudessa on läsnäoloilmoittautuminen tarkastellulla ajanhetkenä
   1. TAI jos opiskelijalla on lukuvuosi-ilmoittautuminen edelliselle lukukaudelle, seuraava lukuvuosi on jo alkanut ja sen ilmoittautumisaika on käynnissä (tila: aktiivinen, puuttuu)

Opiskeluoikeus on aktiivinen, poissaoleva (uusi tila), jos

 1. opiskeluoikeus on voimassa
  • opiskeluoikeusaika on alkanut, mutta ei päättynyt
 2. koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • opiskeluoikeudessa on poissaoloilmoittautuminen tarkastellulla ajanhetkenä
   1. TAI jos opiskelijalla on poissaoloilmoittautuminen edelliselle lukukaudelle, seuraava lukuvuosi on jo alkanut ja sen ilmoittautumisaika on käynnissä sl(tila: aktiivinen, poissaoleva)
    1. tämä korjataan myöhemmin aktiivinen, puuttuu

Opiskeluoikeus on aktiivinen

 1. opiskeluoikeus on voimassa
  1. opiskeluoikeusaika on alkanut, mutta ei päättynyt
 2. koulutuksen tyypissä ei vaadita lukuvuosi-ilmoittautumista

Opiskeluoikeus ei ole aktiivinen, jos

 1. opiskeluoikeus ei ole vielä voimassa
  1. opiskeluoikeusaika ei ole alkanut (tila: ei alkanut)
 2. opiskeluoikeusaika on päättynyt
  1. rajauslain sallima aika/myönnetty lisäaika on käytetty (tila: passiivinen, opiskeluaika päättynyt)
  2. opiskeluoikeuksissa, joissa ei käytössä ole rajauslakia, on päättymispäivä, joka on menneisyydessä (tila: päättynyt)
 3. opiskeluoikeus on peruttu (tila: peruttu)
 4. opiskelija on luopunut opiskeluoikeudesta (tila: luopunut)
 5. opiskelija on siirtynyt toiseen korkeakouluun (tila: luopunut, siirretty)
 6. opiskelija on valmistunut yksivaiheisesta koulutuksesta tai kaksivaiheisen koulutuksen molemmista vaiheista (tila: valmistunut)
 7. opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuutensa kuluvalle lukukaudelle niissä koulutustyypeissä, joissa vaaditaan läsnäoloilmoittautuminen; lukuvuosi-ilmoittautumisaika on päättynyt (tila: passiivinen, laiminlyöty)
 8. opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuutensa edelliselle lukukaudelle, kuluvalta ilmoittautuminen puuttuu ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä seuraavalle/kuluvalle lukukaudelle (niissä koulutustyypeissä, joissa vaaditaan läsnäoloilmoittautuminen) (tila: passiivinen, puuttuu)

Ennen muutosta opiskeluoikeuden tila esim. suorituksen kirjaamisessa tarkastettiin opiskeluoikeuden muutoshistoriasta (snapshotista). Tällöin jälkikäteen opiskeluoikeuteen tehdyt muutokset eivät välttämättä korjanneet muutoshistoriaa todenmukaiseksi, vaan niihin jäi vääriä tiloja. Muutoshistoriadataa pystyi jonkun verran käyttöliittymässä korjaamaan poistamalla muutosversioita tai muokkaamalla niiden dataa.

Opiskeluoikeuden tila tarkistetaan jatkossa opiskeluoikeuden voimassaolosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta (jos opiskeluoikeuden koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen) eikä siitä, missä tilassa opiskeluoikeus oli teknisesti muutoshistoriassa valitulla ajanhetkellä. Ts. enää ei ole merkitystä sillä, koska data on luotu/tuotu, vaan sillä, mitkä opiskeluoikeuden voimassaolon ja lukukausi-ilmoittautumisen status ovat ajanhetkellä olivat.

Ks. tarvittaessa tarkemmin tietomallimuutos https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Opiskeluoikeuden+tilan+irrottaminen+snapshoteista (vaatii kirjautumisen).

Myös ilmoittautumispäivällä on merkitystä eli kannattaa laittaa todenmukainen päivä, jos (testaillessa) lisää lukuvuosi-ilmoittautumisia menneisyyteen.

Jos opiskelija tekee lukuvuosi-ilmoittautumisen lukuvuosi-ilmoittautumisaikana, näytetään tiloissa aktiivisuuden alkamispäiväksi lukukauden alkamispäivä:

Jos opiskelija tekee lukuvuosi-ilmoittautumisen lukuvuosi-ilmoittautumisajan umpeuduttua (eli opiskeluoikeus ehtii olla laiminlyötynä), näytetään tiloissa aktiivisuuden alkamispäiväksi ilmoittautumispäivä. Kuvan tapauksessa lukuvuosi-ilmoittautuminen oli päättynyt 31.8.2021 ja opiskelija on hoitanut ilmoittautumisen kuntoon 2.9.2021, joten 1.8.-1.9.2021 opiskeluoikeus on ollut passiivinen.

Muutoshistoriasta näkee, että koska joku opiskeluoikeuden tiedosta on muuttunut. Esimerkiksi, miten opiskelijan koulutuspolku on elänyt ajassa (kuten, että milloin opiskelija on vahvistanut pääaineen/opintosuunnan). Tarvittaessa muutoshistoriassa pystyy myös korjaamaan menneisyyden dataa (esim. jos opiskeluoikeudessa on ollut menneisyydessä väärä organisaatio tai koulutusluokituskoodi tms.).

HUOM. jos poistaa koko koulutuksesta valmistuneelta (opiskeluoikeuden tila: valmistunut) sen muutosversion, jossa opiskelija valmistui, palautuu opiskeluoikeus aktiiviseksi ja opiskeluoikeuden päättymispäivä palautuu valmistumista edeltäväksi. Tässä tilanteessa pitää myös virhemerkitä tutkintosuoritus, jotta data ei ole ristiriidassa.

Ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot).

Yhteistyötutkinnot

Opiskelijan opiskeluoikeuteen voidaan viedä tieto siitä, että opiskelija opiskelee kansainvälistä yhteistyötutkintoa, joka voi olla kaksois/kolmois- tai yhteistutkinto. Yhteistutkinnossa opiskelija saa yhteisen tutkintotodistuksen; kaksois/kolmoistutkinnossa tutkintotodistuksen erikseen kustakin korkeakoulusta.

Kun opiskelijan opiskeluoikeuteen on merkitty yhteistyösopimuksen tiedot ja sopimukselle on annettu tulostuvat tekstit, tulostuu todistukseen tieto yhteistutkinnon suorittamisesta.

HUOM. Sisussa ei vielä voi luoda yhteistyötutkintojen tietoja käyttöliittymässä, vaan tiedot pitää viedä rajapinnan kautta, ks. pääkäyttäjän ohje: Yhteistyötutkinnot

Tieto yhteistyötutkinnosta viedään opiskeluoikeuteen vaiheittain koulutuspolun muokkaustilassa ruksimalla kansainvälinen yhteistyötutkintosopimus. Ruksiminen avaa valikon, josta voi valita sopimuksen.


Jos valitaan sopimus, jonka tyyppi on yhteistutkinto, valitaan missä korkeakouluissa opiskelija tutkinnon suorittaa.

Jos valitaan sopimus, jonka tyyppi on kaksoistutkinto, valitaan muu(t) korkeakoulu(t), joissa opiskelija suorittaa toisen tutkinnon. Lisäksi muille tutkinnoille annetaan tutkinnon nimi. Tiedot voi poistaa tarvittaessa roskiksesta.

Tallennetun kaksoistutkinnon tiedot opiskeluoikeudessa.


Opiskeluoikeutta laajentava valinta (sivuaine)

Ks. Sivuaineen hallinta.

Läsnäolotiedot ja opiskeluoikeuden tila

Opiskelijan tiedoissa näkyy opiskelijan lukukausi-ilmoittautumiset opiskeluoikeuden alkamispäivästä nykyhetkeen asti. Läsnäolotiedot ovat opiskeluoikeuskohtaisia. Lisäksi näytetään tulevan lukuvuoden tiedot tai tiedot opiskeluoikeuden päättymispäivään asti, jos opiskeluoikeus on päättymässä Läsnäolo näytetään vain niille opiskeluoikeuksille, joiden koulutustyypille on määritelty, että ne ovat lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisia. Jos siis opiskeluoikeus ei ole sellainen, jonka koulutustyypille ei ole tätä velvollisuutta määritelty, ei opiskeluoikeudessa näytetä myöskään läsnäolotietoja tai opintojen etenemistä kuvaavaa graafia.

Ks. pääkäyttäjän ohjeessa lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen antaminen Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet#Lukuvuosi-ilmoittaumisajat (vaatii kirjautumisen).

Ks. pääkäyttäjän ohjeessa koulutustyyppien määrittely lukuvuosi-ilmoittautumista vaativiksi Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet#Lukuvuosi-ilmoittautumiset (vaatii kirjautumisen).

Ks. tässä ohjeessa Opiskeluoikeuden eräajot.

Opiskeluoikeuden tila-bannerissa näytetään kuluvan lukukauden ilmoittautumisen tila.

Jos opiskeluoikeudessa on opiskeluaikaa, on opiskeluoikeuden tila aktiivinen + läsnäoleva/poissaoleva.

Jos opiskeluaikaa on jäljellä, mutta lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta ja lukuvuosi-ilmoittautuminen päättynyt, on tila passiivinen, ilmoittautuminen laiminlyöty.


Jos opiskeluaikaa on jäljellä, lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä, edellisen lukuvuoden opiskelija oli läsnäoleva ja lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta, on tila aktiivinen, puuttuu.

Jos opiskeluaikaa on jäljellä, lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä, edellisen lukuvuoden opiskelija oli poissaoleva ja lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta, on tila aktiivinen, poissaoleva. Tämä korjataan myöhemmin aktiivinen, puuttuu.

Jos opiskeluaikaa on jäljellä ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä, mutta lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta ja se puuttuu tai on laiminlyöty myös edellisellä, on tila passiivinen, ilmoittautuminen puuttuu.

Jos opiskeluaikaa on jäljellä ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta, on tila passiivinen, laiminlyöty.

Jos tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt (eikä opiskelija ole valmistunut tai luopunut opiskeluoikeudestaan tai opiskeluoikeutta ei ole peruttu), on tila passiivinen.

Jos opiskelija on valmistunut koulutuksen kaikista vaiheista, on koko opiskeluoikeuden tila valmistunut.

ks. myös Opiskeluoikeuden peruminen ja Opiskeluoikeudesta luopuminen ja Siirto-opiskelija.

Lukukausi-ilmoittautumisia hallinnoidaan läsnäoloissa kolmen pisteen valikosta. Niissä lukukausissa, joissa läsnäoloilmoittautumista ei ole, näytetään puuttuu.


Lukukausi-ilmoittautumisen lisääminen avaa modaalin, jossa näytetään kaikki ne opiskeluoikeuden lukukaudet, joilta puuttuu läsnäolotieto. Modaalissa voi lisätä arvoksi vain joko läsnäoleva tai poissaoleva.  Ilmoittautumispäivä on oletuksena kirjauspäivä, mutta päivämäärää voi muokata. Jos läsnäolotiedoksi lisätään poissaololukukausia, siirtyy opiskelijan rajauslain piirissä oleva opiskeluoikeuden päättymispäivä vastaavasti silloin, kun opiskelijalla on tutkintosetuksensa mukaisesti vielä käyttämättömiä sallittuja poissaololukukausia. Tähän riittää käyttöoikeusrooli lukuvuosi-ilmoittautumisen lisääjä. Ko. roolilla ei voi muokata olemassaolevia lukuvuosi-ilmoittautumisia.

Läsnäolotietojen hallinta avaa modaalin, jossa näytetään kaikki opiskeluoikeuden lukukaudet. Tässä näkymässä voidaan poissaololukukausi määritellä lakisääteiseksi, mutta lakisääteisyyden syytä ei vielä voi kirjata. Lukukausi-ilmoittautumisia ei voi poistaa, mutta ne voidaan merkitä puuttuviksi. Läsnäolojen muokkaamiseen tarvitaan lukuvuosi-ilmoittautumisen käsittelijän rooli.

HUOM. läsnäoloilmoittautumisiin on lisätty opiskeluoikeuden uutta tietomallia varten arvo "laiminlyöty". Arvoa ei kuitenkaan ole tarkoitus antaa koskaan käyttöliittymässä. Jos opiskelijan lukukausi-ilmoittautumisena on "puuttuu" ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika päättyy, ajaa yöllinen eräajo opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumiseksi "laiminlyöty", ks. Opiskeluoikeuden eräajot.


Jos opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt, on sen tilarivillä tieto passiivinen, opiskeluoikeus päättynyt ja opiskeluoikeuden tilana passiivinen.

Jos opiskelija on valmistunut, on opiskeluoikeuden tilarivillä tieto valmistunut ja samoin opiskeluoikeuden tila on valmistunut. Kaksivaiheisessa koulutuksessa opiskelijan pitää olla valmistunut molemmista vaiheista.

Jos opiskeluoikeuden voimassaoloaika on tulevaisuudessa, on sen tila ei alkanut.


Poissaolon muuttaminen läsnäoloksi kesken lukukauden

Jos opiskelija on lukuvuosi-ilmoittautumisaikana ilmoittautunut poissaolevaksi, mutta haluaakin vaihtaa kesken lukukauden ilmoittautumisen läsnäolevaksi, voidaan Sisuun tallentaa tieto muutoksesta. Ts. Sisuun jää näkyviin se aikaväli, jolloin opiskelija oli ilmoittautunut poissaolevaksi. Jos opiskeluoikeudella on rajauslaki, opiskeluajan laskennassa kausi lasketaan käytetyksi, ks. Opiskeluajan kulumisen seuraaminen.

Poissaolo voidaan muuttaa läsnäoloksi myös aiemmille lukukausille.

Jos muutos tapahtuu lukuvuosi-ilmoittautumisaikana, ei tietoa muutoksesta tallenneta, vaan olemassa oleva tieto päivitetään.

Tiedon voi muuttaa lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijän käyttöoikeusroolilla.

Läsnäolotietojen hallinnassa valitaan lisää läsnäolo kesken lukukauden. Valinta voidaan tehdä vain niille lukukausille, joissa opiskelija on poissaoleva.

Valinta lukitsee aiemmin annetun poissaolotiedon ja lisää tiedoksi läsnäoleva kesken lukukauden.

Annetun tiedon voi poistaa roskiksen kuvakkeesta.

Molempien ilmoittautumispäivää on mahdollista muuttaa. Läsnäoleva kesken lukukaudelle annetun päivämäärän tulee olla poissaololle annetun päivämäärän jälkeen. Virheilmoitus virheellisestä päivämäärästä tulee tallennuksessa.

Jos poissaolo on merkitty lakisääteiseksi, poistuu tämä tieto kokonaan, sillä poissaolon muuttaminen läsnäolevaksi kesken lukukauden kuluttaa opiskeluaikaa eikä osittaista poissaoloa voi laskea kokonaisiin lukukausiin perustuvassa systeemissä.

Opiskelijalla voi olla yhden lukukauden aikana kolme eri tilaa:

 1. laiminlyöty
  1. opiskelija ei ole ilmoittaunut lukuvuosi-ilmoittautumisen aikana
 2. poissaoleva
  1. opiskelija pääsee takaisin kirjoille ja ilmoittautuu poissaolevaksi
 3. läsnäoleva
  1. opiskelija haluaa muuttaa kesken lukukauden ilmoittautumisen läsnäolevaksi

Lukuvuosimaksuvelvollisuus

OILI-tuonti

Tutkinto-ohjelma voi olla lukuvuosimaksuvelvollinen, jos sen suorituskielenä on englanti ja sille on annettu lukuvuosimaksun suuruus (tietomallissa tuition_ fee; ei vielä mahdollista lisätä käyttöliittymässä). Opiskelijan opiskeluoikeuteen viedään tieto maksuvelvollisuudesta ja lukuvuosi-ilmoittautumiseen tieto sen maksamisesta.

Tieto opiskelijan maksuvelvollisuudesta saadaan OILIsta (hakemus.hKelpoisuusMaksuvelvollisuus = required/not_required).

EU- sekä ETA-maiden kansalaiset ja sveitsiläiset eivät ole lukukausimaksuvelvollisia. Jos hakija ei ole yllä mainittujen valtioiden kansalainen, korkeakoulu lähtee oletuksesta, että hakija joutuu maksamaan maksun. Korkeakoulu tekee mahdolliset poikkeavat maksuvelvollisuuspäätökset oleskeluluvan perusteella. Opiskelijan täytyy osoittaa itse, että hän ei ole maksuvelvollinen; osoittaminen tapahtuu oleskeluluvan avulla. Maksusta vapautumisen ehtona on oleskelulupastatus A, P ja P-EU.

Lukuvuosimaksuvelvollisuustieto on aikavälillinen tieto. Opiskelijan maksuvelvollisuusstatus voi muuttua myös kesken lukukauden, jos hän esim. mene naimisiin suomalaisen kanssa.

Lukuvuosimaksuvelvolliseksi merkitty opiskelija ei voi tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista ennen kuin lukuvuosimaksu on maksettu. Lukuvuosimaksu pitää maksaa kokonaan.

Opintopolusta saadaan uuden opiskelijan OILI-siirrossa tieto siitä, onko maksu maksettu (hakemus.lukuvuosimaksu = maksettu / maksamatta / vapautettu). OILI-tuonnissa maksuvelvollisuuden alkamispäivä on sama kuin opiskeluoikeuden alkamispäivä. OILI-tuonnissa ei vielä päätellä maksun suuruutta, koska tieto määräytyy tutkinto-ohjelman perusteella. Jos OILI-dokumentin kentässä hakemus.lukuvuosimaksu on arvo maksettu tai vapautettu, merkitään lukuvuosimaksu maksetuksi. Muussa tapauksessa lukuvuosimaksu merkitään maksamattomaksi.

Seuraavissa lukuvuosi-ilmoittautumisissa OILI ei päästä opiskelijaa ilmoittautumaan, mikäli  opiskeluoikeus on lukuvuosimaksuvelvollinen (rahoituslähdekoodiston arvo 5 = lukuvuosimaksu), lukuvuosimaksu on maksamatta (maksun tila maksamatta= 0) ja lukukausi-ilmoittautuminen tulevalta kaudelta puuttuu (ilmoittautumisen tila = 4 puuttuu). Jos Virtaan ei lukuvuosimaksullisille opiskeluoikeuksille viedä ilmoittautumisen tilaa ollenkaan (ts. viedään null), sallii OILI lukuvuosi-ilmoittautumisen. Näin korkeakoulu voi itse päättää valvooko se lukuvuosimaksun maksamista OILIn kautta vai muualla (ts. sallii tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen ilman lukuvuosimaksua).

Sisuun voidaan luoda yksi maksuvelvollisuusjakso koko opiskeluoikeuden (tai tutkinto-ohjelman suorittamisen) ajalle, jos vuosittainen maksun määrä pysyy samana. Jos maksun määrä muuttuu (esim. tutkinto-ohjelma vaihtuu opiskelijan valmistuessa alemmasta tutkinto-ohjelmasta) tai opiskelija saa jostain alkaen maksusta vapautuksen, pitää luoda uusi maksuvelvollisuusjakso.

Maksuvelvollisuusjakson muokkaaminen Sisussa

Opiskeluoikeuksissa, joista opiskelija maksaa lukukausimaksumaksuja, näytetään lukukausimaksut maksuvelvollisuusjaksoina vaihekohtaisesti. Jos OILI-dokumentissa on opiskelijalle tuotu maksuvelvollisuusjakso, näytetään se opiskelijan opiskeluoikeuden tiedoissa. OILIsta tuotua dataa voi muokata ja opiskelijalle voi lisätä maksuvelvollisuusjakson, jos opiskeluoikeudessa on olemassa yksi maksuvelvollisuusjakso.

Sisussa voi lisätä opiskeluoikeuteen ensimmäisen lukuvuosimaksuvelvollisuusjakson kolmen pisteen valikosta Lisää lukuvuosimaksuvelvollisuus.

Lisää lukuvuosimaksuvelvollisuus (opiskeluoikeuden ensimmäinen maksuvelvollisuusjakso) ja lisää maksuvelvollisuusjakso (seuraavat maksuvelvollisuusjaksot) toimivat samalla tavalla ja ensimmäisen maksuvelvollisuusjakson lisäämisen jälkeen voi käyttää kumpaa tahansa toimintoa.

Maksuvelvollisuusjaksoja voi siis lisätä myös opiskeluoikeudessa tiedoissa kohdassa lukuvuosimaksuvelvollisuus, joka näkyy ainoastaan niissä opiskeluoikeuksissa, jotka ovat maksuvelvollisia (eli joille on viety jo maksuvelvollisuusjakso tai tuotu sellainen rajapinnan kautta).

Opiskeluoikeudessa voi olla voimassa yksi maksuvelvollisuusjakso kerrallaan (esim. 1.8.2020-31.7.2021). Maksuvelvollisuusjaksolle annetaan aikaväli, maksun suuruus sekä tarvittaessa lisätiedot. Maksuvelvollisuusjakso ei voi alkaa ennen opiskeluoikeuden alkamispäivää eikä päättyä sen jälkeen.

Lisää lukuvuosimaksuvelvollisuus/lisää maksuvelvollisuusjakso avaa modaalin, josta pääsee luomaan uudet maksutiedot. Muokkausmodaalin alaosassa näytetään ne tutkinto-ohjelmat, jotka ovat opiskelijan opiskeluoikeudessa vahvistettuna. Näistä voi valita kummalta haetaan lukuvuosimaksun suuruus (tutkinto-ohjelman perustiedoissa kenttään lukuvuosimaksu annettu summa). Maksun suuruus otetaan siltä tutkinto-ohjelman versiolta, joka on voimassa opiskeluoikeuden alkamispäivänä. Modaalissa tämä on ns. aputieto eli sitä ei tallenneta maksuvelvollisuusjaksolle. Se ei myöskään ole määräävä, vaan maksun määrän voi myös muuttaa käsin.

Jos opiskeluoikeuden koulutuspolkuun ei ole vahvistettu tutkinto-ohjelmaa vähintään aktiiviseen vaiheeseen, ei tietoja voi lisätä (aktiivinen vaihe: yksivaiheisessa koulutuksessa ko. taso (alempi/ylempi); kaksivaiheisessa alempi korkeakoulututkinto, ellei opiskelija ole siitä valmistunut, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on aktiivinen).

Kolmen pisteen valikossa pääsee muokkaamaan annettuja tietoja.

Maksuvelvollisuusjaksossa, joka on meneillään, on vihreä badge voimassa; päättyneessä harmaa päättynyt. Tulevaisuudessa alkavissa oranssilla alkaa xx.xx.xxxx.


Maksuvelvollisissa opiskeluoikeuksissa näkyy banneri maksullinen.

Opiskeluoikeuksissa, jotka ovat maksuvelvollisia, ei opiskelija voi itse vahvistaa koulutuspolun valintoja, vaan ne pitää aina vahvistaa palveluhenkilön käyttöliittymässä.

Tutkinto-opiskeluoikeutta, jolla on maksuvelvollisuusjaksoja, ei voi merkitä maksulliseksi tilauskoulutukseksi.

Vapautus maksuvelvollisuudesta

Opiskelija voidaan merkitä maksuvelvollisuudesta vapautetuksi. Vapautus merkitään maksuvelvollisuusjaksokohtaisesti. Vapautus koskee koko maksuvelvollisuusjaksoa. Vapautus voi olla tarpeen merkitä, jos opiskelija on saanut oleskeluluvan takautuvasti. Vapautukselle voidaan antaa lisätiedot.


Tallennetuissa tiedoissa näytetään vihreällä huomautus vapautuksesta.


Maksuvelvollisuusjakson poistaminen

Maksuvelvollisuusjakson voi poistaa; huom. poistaminen on lopullista eikä poistettua maksuvelvollisuusjaksoa voi palauttaa. Kolmen pisteen valikon poista maksuvelvollisuusjakso aukeaa varmistusmodaali.

Jos poistetaan opiskeluoikeudesta viimeinen maksuvelvollisuusjakso, häviää koko opiskeluoikeudesta maksuvelvollisuustieto.

Jos poistaminen onnistuu, näytetään sivun ylälaidassa vihreässä alertissa maksuvelvollisuusjakso poistettu.

Lukuvuosimaksun maksun merkitseminen opiskelijan läsnäolotietoihin

Lukuvuosimaksuvelvollisissa opiskeluoikeuksissa voidaan merkitä läsnäolotietoihin, onko lukuvuosimaksu maksettu. Merkintä onnistuu läsnäolotiedoissa kolmen pisteen valikossa läsnäolotietojen hallinta -modaalissa täppäämällä maksullisen koulutuksen lukuvuosimaksu maksettu. Tiedon voi merkitä kaikille opiskeluoikeuden lukukausille riippumatta maksuvelvollisuusjaksojen voimassa olosta, joten on käyttäjän vastuulla merkitä ne niille lukukausille, joille ne kuuluu. Niissä lukuvuosissa, joista maksu puuttuu yhdeltäkin kaudelta, näytetään punainen badge lukuvuosimaksu maksamatta. Kun koko lukuvuoden maksutiedot on merkitty, ei näytetä huomautusta. Jos opiskelija on vapautettu lukuvuosimaksujaksosta, niin ei näytetä mitään badgea eikä läsnäolotiedoissa ole maksullisen koulutuksen lukuvuosimaksu -kohtaa ollenkaan.


Maksutietoja ei vielä voi mitätöidä.

Apurahat

Jos opiskelijan apuraha kattaa koko lukuvuosimaksun, merkitään Sisuun maksu maksetuksi. Virrassa ei eritellä apurahan saaneita tai maksusta vapautuksen saaneita. ks. Opiskelijan maksut ja apurahat.

Lisäajan myöntäminen

Sisussa voidaan yksinkertaisella toiminnolla kirjata opiskelijalle lisäaika. Lisäaika kirjataan samasta paikasta kuin käsitellään opiskelijan opiskeluoikeuksia. Modaalissa annetaan lisäajan alkamispäivä, lisäajan kesto lukukausina sekä pakolliset perustelut lisäajalle. Lisäaikaa voi myöntää maksimissaan neljä lukukautta kerralla. Sisu pidentää opiskeluoikeutta vastaavan määrän automaattisesti. Toistaiseksi käyttöliittymässä ei voi muuttaa annettua lisäaikaa virhekirjaukseksi. Tämä aiheuttaa sen, että jos opiskeluoikeuden voimassaoloaikaa muuttaa lisäajan myöntämisen jälkeen, voivat nämä olla keskenään ristiriitaiset.

 

Opiskeluoikeuden peruminen

Opiskeluoikeus voidaan perua esimerkiksi, jos opiskelija on hakenut opiskeluoikeuden samaan koulutukseen, johon hänellä on jo voimassa oleva opiskeluoikeus tai jos hän ei täytä valintakriteerejä ja hyväksyntä on ollut ehdollinen. Prosessille ei ole toiminnallisuutta Sisussa, mutta sen voi merkitä opiskeluoikeuteen.

Opiskeluoikeuden voi Sisussa perua, mutta ei poistaa. Peruttua opiskeluoikeutta ei voi palauttaa. Tarvittaessa väärinmerkittyjä perumistietoja voi poistaa poistamalla muutosversion, ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot). Sivu pitää päivittää, jotta opiskeluoikeuden tila palautuu ennalleen. 

Peruminen tehdää opiskeluoikeuden otsikkorivillä olevan ... -painikkeen takaa löytyvällä muuta peruutetuksi -toiminnolla. Perumispäiväksi voi asettaa kuluvan päivän tai sitä vanhemman.


Peruutetun opiskeluoikeuden tilaksi muuttuu peruttu. Opiskeluoikeuden aktiivisuus päättyy / on päättynyt perumista seuraavana päivänä. Perumispäivä on opiskeluoikeuden viimeinen aktiivinen päivä. Perumiselle annetut perustelut näkee avaamalla näytä päätöksen tiedot. Opiskeluoikeudessa ei ole voimassaoloaikaa, jos perumispäivä on ennen opiskeluoikeuden alkamispäivää (esim. opiskeluoikeus alkaa 1.8.2021 ja se perutaan 31.7.2021).Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudestaan korkeakoulun määrittelemällä prosessilla. Prosessille ei ole toiminnallisuutta Sisussa, mutta sen voi merkitä opiskeluoikeuteen.

Kun opiskelija luopuu omalla ilmoituksellaan opiskeluoikeudesta, voidaan Sisussa oikeus merkitä luopuneeksi. Opiskeluoikeutta, josta on luovuttu, ei voi palauttaa. Tarvittaessa väärinmerkittyjä luopumistietoja voi poistaa poistamalla muutosversion, ks.Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot). Sivu pitää päivittää, jotta opiskeluoikeuden tila palautuu ennalleen. 

Luopuminen tehdää opiskeluoikeuden otsikkorivillä olevan ... -painikkeen takaa löytyvällä muuta luopuneeksi -toiminnolla. Luopumispäiväksi voi asettaa kuluvan päivän tai sitä vanhemman.

Opiskeluoikeuden tilaksi muuttuu luopunut. Opiskeluoikeuden aktiivisuus päättyy / on päättynyt luopumista seuraavana päivänä. Luopumispäivä on opiskeluoikeuden viimeinen aktiivinen päivä eli ko. päivälle voi kirjata suorituksia. Luopumiselle annetut perustelut näkee avaamalla näytä päätöksen tiedot.Siirto-opiskelija

 Siirto-opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka vaihtavat korkeakoulua kesken tutkinnon suorittamisen. Siirto-opiskelijoiden opiskeluaika pysyy alkuperäisen opiskeluoikeuden mukaisena, eli siirtoprosessissa opiskeluoikeuden kuluminen lasketaan alkuperäisen opiskeluoikeuden mukaan.

 Hakuprosessi tapahtuu Sisun ulkopuolella ja Sisussa voidaan tällä hetkellä muuttaa opiskeluoikeus siirretyksi toiseen korkeakouluun sekä määritellä (uusi) opiskeluoikeus toisesta korkeakoulusta siirtyneeksi. Kerran siirrettyä opiskeluoikeutta ei voi enää Sisussa siirtää.

Opiskeluoikeuden siirtäminen toiseen korkeakouluun

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan asettaa toiseen korkeakouluun siirtyneeksi. Tällöin opiskelijan opiskeluoikeus alkuperäisessä korkeakoulussa lakkaa eikä sitä voi enää palauttaa.

Opiskeluoikeus voidaan asettaa siirtymään tulevaisuuteen. Opiskeluoikeudessa näkyy tällöin banneri siirtyy + päivämäärä ja ko. päivä on opiskeluoikeuden viimeinen voimassaolopäivä. Opiskelijalla opiskeluoikeus näkyy normaalisti siirtopäivään asti ja lisätiedoissa näkyy tuleva siirtopäivä.

Siirto toiseen korkeakouluun tapahtuu opiskelijan opiskeluoikeudesta kolmen pisteen valikosta siirrä toiseen korkeakouluun. Sisu tarjoaa päättymispäiväksi kuluvan lukuvuoden viimeistä päivää. Uusi korkeakoulu haetaan koodistosta, joka on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri ja siten pitää sisällään kaikki Suomen oppilaitokset.

Siirretyn opiskeluoikeuden tila on luopunut, siirretty.

Alempaa löytyy siirtotiedot. Tiedot näkyvät bugin takia kahteen kertaan.


Tarvittaessa väärinmerkittyjä siirtämistietoja voi poistaa poistamalla muutosversion, ks.Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot).

Opiskeluoikeuden siirtäminen omaan korkeakouluun

Siirrettävälle opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus normaalisti. Kun koulutus on valittu, ja on lisätty tarvittavat tiedot modaalissa, täpätään alhaalta siirto-opiskelija. Toiminto avaa modaalin, johon lisätään alkuperäisen korkeakoulun tiedot. Alkuperäinen korkeakoulu haetaan koodistosta, joka on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri ja siten pitää sisällään kaikki Suomen oppilaitokset.

Siirto-opiskelun tiedoissa annetaan alkuperäisen opiskeluoikeuden kulumiseen liittyvät tiedot (läsnäolo alkuperäisessä korkeakoulussa), jotta Sisu pystyy laskemaan opiskelijan opiskeluoikeuden keston oikein. Kaikkiin kenttiin pitää antaa arvo; jos ei jotakin ole (esim. lakisääteisiä poissaoloja), voi arvoksi antaa nollan. Opiskeluoikeuden kulumisen graafi näyttää käytettävissä olevien lukukausien määrän huomioiden myös aikaisemmassa korkeakoulussa käytetyt lukukaudet. Jos opiskelija on alkuperäisessä opiskeluoikeudessa ollut poissaolevana enemmän kuin laki sallii, täytyy nämä ylimenevät poissaolokaudet laittaa siirto-opiskelun tiedoissa läsnäolokausiksi. Esim. jos opiskelijalla olisi käytössään 4 poissaolokautta ja hän olisi ollut poissa 6 lukukautta + läsnä 2 lukukautta (yht. 8), pitäisi hänelle merkitä 4 poissaolokautta ja 4 läsnäolokautta, koska ylimääräiset poissaolot kuluttavat opiskeluaikaa kuten muissakin opiskeluoikeuksissa.

Annettuja siirtotietoja ei pääse poistamaan kokonaan, mutta siihen liittyviä tietoja voi tarvittaessa muokata, esim. muuttaa käytettyjä poissaolokausia. Siirtotiedot ovat opiskeluoikeuden alaosassa.
Opiskeluajan kulumisen seuraaminen

Opiskelijan opiskeluajan kulumista voi seurata graafista, ks. kuvat opiskelijan ohjeista https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Omat+tiedot#Omattiedot-Opiskeluoikeudet.

Graafit näkyvät vain niissä opiskeluoikeuksissa, joiden koulutustyypille on määritelty, että ne ovat lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisia.Jos siis opiskeluoikeus ei ole sellainen, jonka koulutustyypille ei ole tätä velvollisuutta määritelty, ei opiskeluoikeudessa näytetä myöskään opintojen etenemistä kuvaavaa graafia tai läsnäolotiedot -osiota. Graafia ei myöskään ole niissä opiskeluoikeuksissa, joiden rajauslaki-arvoksi on valittu ikuinen opiskeluoikeus tai ei automaattista laskentaa.

Sisu laskee automaattisesti opiskeluoikeuden kulumista, jos opiskeluoikeus kuuluu rajauslain piiriin. Laskeminen perustuu opiskeluoikeudelle annettuun rajauslakiin, opiskeluoikeuden alkamispäivään sekä lukukausi-ilmoittautumisiin ja mahdollisiin myönnettyihin lisäaikoihin, ks alla eräajot ja tilakaavio. Rajauslakiin on viety tieto niiden tavoiteajoista ja sallituista poissaolokausista alla olevan taulukon mukaan.Tavoiteaika lukukausina
ensimmäinen vaihe
= alempi
korkeakoulututkinto

Tavoiteaika lukukausina
toinen vaihe
= ylempi korkeakoulututkinto

Sallittu tavoiteajan ylitys lukukausinaSallitut poissaololukukaudetKoskee

Rajoittamaton (ikuinen opiskeluoikeus)----Ennen 1.8.2005 aloittaneet. Opintoaikaa ei rajata

Asetus 2005


1.8.2005 - 31.7.2015

kandi

6-2
kaikilla 4

maisteri-44
kandi+maisteri644
kandi+maisteri psykologia/musiikki654
maisteri psykologia/musiikki-54
eläinlääketieteen lisensiaatti-64
hammaslääketieteen lisensiaatti-104jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 4
lääketieteen lisensiaatti-124jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 6
Asetus 2011hammaslääketieteen lisensiaatti-1144

Asetus 2015


1.8.2015 alkaen; muutos poissaolokausiin 

kandi6-2kaikilla 2
maisteri-44
kandi+maisteri644
kandi+maisteri psykologia/musiikki654
maisteri psykologia/musiikki-54
eläinlääketieteen lisensiaatti-64
hammaslääketieteen lisensiaatti-114jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 5
lääketieteen lisensiaatti-124jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 6

Opiskeluoikeuden eräajot

Sisuun on toteutettu sekä lukukausi-ilmoittautumiseen että opiskeluoikeuksiin liittyvät eräajot, jotka muuttavat opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilaa.

Ks. Automaattiset ajot (vaatii kirjautumisen).

Lukukausi-ilmoittautumisen eräajo

quartz.studyRightMissingTermRegistrationsJob

Korkeakoulu määrittelee pääkäyttäjätoiminnoissa lukukausi-ilmoittautumisajat, ks. Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet. Kun lukuvuosi-ilmoittautumisaika on päättynyt, muuttaa eräajo lukuvuosi-ilmoittautumistiedoksi ilmoittautuminen laiminlyöty niissä opiskeluoikeuksissa, joissa opiskelija ei ole tehnyt lukuvuosi-ilmoittautumista ja joilla on opiskeluoikeudessa joku muu rajauslaki kuin ikuinen opiskeluoikeus tai ei automaattista laskentaa.

Lukuvuosimaksullisille opiskeluoikeuksille jätetään niille maksuvelvollisille lukukausille, joista läsnäolotieto puuttuu, myös lukuvuosimaksun maksamisen tieto tyhjäksi (tietomallissa: tuitionFeePaymentState = outstanding).

Jos lukuvuosi-ilmoittautumisaika ei ole (alkanut ja) päättynyt, ajaa yöllinen eräajo kaikille lukuvuosi-ilmoittautumista vaativille opiskeluoikeuksille lukukausi-ilmoittautumiseksi "puuttuu", jos niissä ei ole tietoa (läsnäoleva/poissaoleva).

Eräajo tapahtuu joka yö klo 02.00.

Opiskeluoikeuksien eräajo

StudyRightDeactivationJob: 

Jos lukuvuosi-ilmoittautuminen on päättynyt ja opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisensa (ks. edellinen), muuttaa eräajo opiskeluoikeuden tilan passiiviseksi (opiskeluoikeuden tila on passiivinen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen ilmoittautuminen laiminlyöty).

Eräajo tapahtuu joka yö kello 03.00.

StudyRightStateUpdateJob:

Eräajo tarkistaa joka yö opiskeluoikeuksien muutokset. Esim. jos opiskeluoikeus on siirretään toiseen korkeakouluun tulevaisuudessa esim. 31.12.2019, merkitsee Sisu siirtymisen 31.12.2019 ja seuraavan yön aikana siirto astuu voimaan ja opiskelijan opiskeluoikeus kotikorkeakoulussa muuttuu passiiviseksi 1.1.2020 alkaen.

Eräajo tapahtuu joka yö kello 04.00.

Opiskeluoikeuden tilakaavio

Tähän taulukkoon on kuvattu opiskeluoikeuden tilaa ja lukukausi-ilmoittautumisen tilaa erilaisissa tilanteissa. Lukukausi-ilmoittautumiselle voidaan antaa tila vain niissä koulutustyypeissä, joissa lukuvuosi-ilmoittautumistieto vaaditaan. Tämä asetetaan pääkäyttäjätoiminnoissa, ks. Muut asetukset.
Niissä koulutustyypeissä, joissa lukuvuosi-ilmoittautumista ei vaadita, on opiskeluoikeus aktiivinen silloin kun se on voimassa, muulloin se on passiivinen.

TilanneAikaOpiskeluoikeuden tilaLukuvuosi-ilmoittautumisen tilaOpiskeluoikeuden päättymispäivä
Opiskelija valittu opiskelijaksi, opiskeluoikeus ei alkanutEnnen 1.8. tai 1.1.PassiivinenIlmoittautuminen puuttuuRajauslain mukainen
Opiskelijalla voimassaoleva opiskeluoikeus, kuluvalle kaudelle ilmoittautuminen (läsnä/poissa), ei vielä ilmoittautunut ilmoittautumisaikanaEdellinen lukukausiAktiivinenLäsnä/poissa (menossa olevan lukukauden tieto)Rajauslain mukainen
Opiskelijalla voimassaoleva opiskeluoikeus, ei vielä ilmoittautunut ilmoittautumisaikanaUusi lukukausi alkanutAktiivinenIlmoittautuminen puuttuuRajauslain mukainen
Opiskelijalla voimassaoleva opiskeluoikeus, ei ilmoittautunut, ilmoittautumisaika päättynytLukukausi käynnissäPassiivinenIlmoittautuminen puuttuu (opiskeluaika kuluu)Rajauslain mukainen
Opiskelijan opiskeluaika päättynyt (31.7./31.12.xxxx)Vuodet vierineetPassiivinenIlmoittautuminen puuttuuPäättynyt rajauslain mukaiseen päivään (31.7./31.12.)
Opiskelija on valmistunut yksivaiheisesta koulutuksesta / kaksivaiheisessa koulutuksessa molemmista vaiheista
Valmistunut
(passiivinen)

Valmistumispäivä
Opiskelija on valmistunut kaksivaiheisesta koulutuksesta ensimmäisestä vaiheesta, ilmoittautunut
AktiivinenLäsnä/poissa ilmoittautumisen mukaanRajauslain mukainen
Opiskelijan opiskelupaikka on peruttuEnnen lukukauden alkua tai sen alussaPeruttu
(passiivinen)

Perumispäivä
Opiskelija on luopunut opiskelupaikastaKoska tahansaLuopunut
(passiivinen)

Luopumispäivä
Opiskelija siirretään toiseen korkeakouluun (tulevaisuudessa)Kesken lukukauden

Aktiivinen

Läsnä/poissa ilmoittautumisen mukaan

Siirtopäivä (lukukauden viimeinen päivä)
Opiskelija siirtynyt toiseen korkeakouluunLukukauden vaihteessaLuopunut
(passiivinen)

Siirtopäivä (lukukauden viimeinen päivä)
*Terveydentilasta johtuva passivointi (SORA)Koska tahansaPassiivinen(ei tilaa; opiskeluaika kuluu)Rajauslain mukainen
*Määräaikainen erottaminen (esim. kurinpidollisista syistä)Koska tahansaPassiivinen(ei tilaa; opiskeluaika kuluu)Rajauslain mukainen

*Kahta viimeisintä opiskeluoikeuden tilaa ei ole vielä Sisuun toteutettu

Koulutuksen muutokset opiskeluoikeudessa

Opiskeluoikeudelle voidaan luoda muutosversio alkamaan tulevaisuudessa. Muutoksia voi olla kahdenlaisia:

 1. Muutos voi koskea esim. organisaatiota tai muita opiskeluoikeuden perustietoja (esim. koulutuksen järjestävä organisaatio muuttuu tai korkeakoulussa tapahtuu organisaatiouudistus).
 2. Muutos voi koskea koulutusta ja/tai kouluttautumismahdollisuutta (esim. tutkinnonuudistuksessa lopetetaan tutkinto-ohjelmia ja tilalle tulee uusia).

Muutokset voidaan luoda alkamaan aikaisintaan seuraavana päivänä. Tulevaisuuteen ajoitettuja koulutuksen ja/tai kouluttautumismahdollisuuden muutoksia (snapshotteja) kutsutaan muutosversioiksi. Tulevaisuuden muutosversioita ei voi olla kuin yksi kerrallaan.

Toistaiseksi muutosversioita ei voi luoda menneisyyteen.

Opiskelija ei näe ajoitettua muutosta ennen kuin se astuu voimaan.

Muutokset opiskeluoikeuteen tehdään kolmen pisteen valikosta opiskelijakohtaisesti.

1. Ajoitettu muutos

Jos muutos koskee opiskeluoikeuden perustietoja (esim. tutkintoasetusta, organisaatiota), lisätään ajoitettu muutos.

Lisää ajoitettu muutos avaa modaalin, jossa annetaan se päivä, jolloin muutokset astuvat voimaan; päivä voi olla aikaisintaan seuraava päivä. Sen jälkeen näytölle avataan opiskeluoikeuden uuden version tiedot, jossa voidaan muokata perustietoja, koulutuspolkua ja muita opiskeluoikeuteen vahvistettuja valintoja. Koulutuspolku ja sivuaineet ovat kopioituneet muutosversioon samanlaisina ja niitä voi tarvittaessa muokata muutosversiossa.

Ennen kuin muutospäivä on tullut, näytetään opiskeluoikeudessa symboli ajoitetusta muutoksesta ja molemmat versiot näkyvät opiskeluoikeuden tiedoissa. Tarkasteltava versio on sinisellä pohjalla, tulevaisuuden versiossa on raidoitus ja voimassa xx.xx.xxxx alkaen. Symboli näytetään myös niiden tietojen kohdalla, joita on muutettu.

2. Koulutuksen muutos

Jos muutos koskee koulutusta, muutetaan koulutusta tai kouluttautumismahdollisuutta. Koulutusta voi olla tarve muuttaa esim. tutkinnonuudistuksen yhteydessä, kun tarjonnassa olevat tutkinto-ohjelmat muuttuvat. Opiskelijan kouluttautumismahdollisuutta voi olla tarve muuttaa, jos opiskelija hakee pääaineen vaihtoa sisäisessä haussa esim. suoritetun sivuaineen perusteella ja ko. pääaine ei ole sallittu opiskelijan opiskeluoikeuden kouluttautumismahdollisuudessa. Koulutuksen muutosta voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa opiskelija on hakenut kaksivaiheiseen koulutukseen, mutta käy ilmi, että hänellä on suoritus jo vastaavasta alemmasta tutkinnosta ja hän voi aloittaa suoraan ylemmän tutkinnon opinnoista.

Toiminto tehdään vaiheistetusti. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan uusi koulutus tai jos muutetaan vain opiskeluoikeuden kouluttautumismahdollisuutta, niin haetaan sama koulutus uudestaan. Koulutuksen valinta avaa sen versio- ja kouluttautumismahdollisuusvalitsimen. Muutokselle annetaan päivämäärä, jolloin se astuu voimaan.

HUOM. jos samassa koulutuksessa on monta versiota, haku näyttää koulutuksesta jonkun version, mutta itse valinta kohdistuu uusimpaan. Koulutuksen versiota voidaan muuttaa valitse koulutuksen versio -valikossa.


Tarkentavissa tiedoissa voidaan muuttaa organisaatiota, rajauslakia, tutkintoasetusta ja tutkintosääntöä.

Koulutuspolussa ja laajentavissa valinnoissa tehdään valinnat koulutuspolkuun (esim. mistä alemman tutkinto-ohjelman pääaineesta voi jatkaa mihinkin ylemmän tutkinto-ohjelmaan).  Koulutuspolku toimii kuten muutenkin eli valinnat tehdään vaihe kerrallaan.

Jos voimassa olevassa opiskeluoikeudessa on opiskeluoikeutta laajentavia valintoja (sivuaineita), pitää ne viedä muutettuun opiskeluoikeuteen uudestaan.

Nykyiset valinnat näytetään sivun alaosassa.

Koulutuspolun valintoja ja opiskeluoikeutta laajentavia valintoja voidaan muuttaa myös opiskeluoikeuden muutosversiossa jälkikäteen. 

Vahvistamisvaiheessa tarkastetaan tiedot.

Ennen kuin muutospäivä on tullut, näytetään opiskeluoikeudessa symboli ajoitetusta muutoksesta ja molemmat muutosversiot näkyvät opiskeluoikeuden tiedoissa. Tarkasteltava versio on sinisellä pohjalla, tulevaisuuden muutosversiossa on raidoitus ja voimassa xx.xx.xxxx alkaen. Symboli näytetään myös niiden tietojen kohdalla, joita on muutettu.

Jos on tehty ajoitettu muutos, voidaan samaan muutosversioon tehdä myös koulutuksen ja/tai kouluttautumismahdollisuuden muutos (muuta koulutusta tai kouluttautumismahdollisuutta).

Jos nykyiseen opiskeluoikeuteen tekee muutoksia, eivät ne kopioidu muutosversioon. Sisu varoittaa käyttäjää siitä, että nyt tehdyt muutokset ovat voimassa vain muutosversion voimaan tulemiseen asti. Esimerkiksi jos halutaan lisätä opiskelijalle laajentava valinta (sivuaine), täytyy sivuaine lisätä erikseen muutosversioon. Opiskelijan lisätessä sivuaineita nykyiseen opiskeluoikeuteensa, kopioidaan valinnat myös muutosversioon.

Opiskeluoikeudelle luotu tulevaisuuden muutosversio voidaan poistaa sen janalla olevasta roskiksesta.

Muutokset astuvat voimaan annettuna päivänä. Muutosversiossa ei näy lukukausi-ilmoittautumisen tietoja ennen kuin siitä tulee voimassa oleva versio.

Kun muutetun opiskeluoikeuden voimassaolo koittaa, muuttaa opiskeluoikeuksien eräajo ajoitetun muutoksen nykyiseksi opiskeluoikeudeksi.

Aiemman opiskeluoikeuden tiedot korvautuvat uuden opiskeluoikeuden tiedoilla. Aiemmasta tiedosta tulee opiskeluoikeuden historiatietoa, ks alempana.

Opiskelijan opiskeluoikeuden voimassaolo lasketaan alkuperäisestä päivästä ja läsnäolotiedot ovat siirtyneet tähän uuteen versioon. Jos opiskelijalle on myönnetty lisäaikaa ennen muutosversion voimaan astumista, kopioituu myönnetty lisäaika myös muutettuun versioon.

Taulukossa esitetty mahdollisia muutostarpeita ja niiden ratkaisuja Sisussa, ks. myös Koulutuksen muutoksen vaikutukset muualla Sisussa.

MuutostarveOlemassaoleva koulutuksen rakenneMuutos Sisussa
PÄÄAINEEN VAIHTOPääaineet samassa kouluttautumismahdollisuudessaLukittu pääaine: Hallintohenkilö täsmentää uuden pääaineen opiskelijan koulutuspolkuun
Avoin pääaine: Opiskelija vahvistaa uuden pääaineen opintosuunnitelmassaan
TUTKINTO-OHJELMAN VAIHTOTutkinto-ohjelmat samassa kouluttautumismahdollisuudessaLukittu tutkinto-ohjelma: Hallintohenkilö täsmentää uuden tutkinto-ohjelman opiskelijan koulutuspolkuun
Avoin tutkinto-ohjelma: Opiskelija vahvistaa uuden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmassaan
Tutkinto-ohjelmat eri kouluttautumismahdollisuuksissaHallintohenkilö tekee kouluttautumismahdollisuuden muutoksen
Tutkinto-ohjelmat eri koulutuksissaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen
Tutkinto-ohjelma ei ole kouluttautumismahdollisuuden koulutuspolussa mahdollinen valintaTutkinto-ohjelma eri koulutuksessa tai kouluttautumismahdollisuudessa: Hallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen ja henkilökohtaistaa opiskelijan koulutuspolun
Tutkinto-ohjelma on samassa koulutuksessa, mutta ei mahdollinen valinta koulutuspolussa: Hallintohenkilö henkilökohtaistaa opiskelijan koulutuspolun
TUTKINNONUUDISTUSUudistukset uudessa koulutuksen versiossaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen
Uudistukset eri koulutuksessaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen

Huomioita ajoitettuun muutokseen ja koulutuksen muutokseen

1. Jos ennen muutosversion voimaan astumista opiskelija luopuu opiskeluoikeudesta tai siirtyy toiseen korkeakouluun tai opiskeluoikeus perutaan, ei ko. toimia voi tehdä ennen kuin muutosversio on poistettu opiskelijan opiskeluoikeudesta. Jos siirto toiseen korkeakouluun tapahtuu vasta muutosversion voimaantulemisen jälkeen, voi siirron kirjata.

Jos opiskelija opiskelee yksivaiheisessa koulutuksessa ja opiskeluoikeuteen on tehty tulevaisuudessa muuttuva versio, ei valmistumista voi kirjata muutosversion ajalle. Valmistumisen voi kirjata ennen muutosversion astumista voimaan. Sama tilanne on, jos opiskelija valmistuu kaksivaiheisessa koulutuksessa toisesta vaiheesta. Näissä molemmissa tapauksissa valmistuminen poistaa tulevaisuuden muutosversion. Jos valmistuminen on kuitenkin tarkoitus kirjata nimenomaan muutosversion ajalle, täytyy se tehdä vasta sitten, kun muutosversio on astunut voimaan.

Jos opiskelija valmistuu kaksivaiheisen koulutuksen ensimmäisestä vaiheesta, ja tulevaisuuden opiskeluoikeus ei vastaa nykyistä opiskeluoikeutta, näytetään tulevaisuuden versiossa kuitenkin ensimmäinen vaihe valmistuneena, vaikka oikeasti opiskelija on valmistunut eri tutkinto-ohjelmasta.

Esimerkiksi opiskelijan nykyisessä opiskeluoikeudessa on kandiohjelma Suomen historia ja maisterivaiheessa hän voi valita yleisen historian ja Suomen historian. Muuttuneessa opiskeluoikeudessa kandiohjelma on historian ja filosofian kandiohjelma ja maisterivaiheessa tarjolla on neljä maisteriohjelmaa: Suomen historia, yleinen historia, teoreettinen filosofia ja käytännöllinen filosofia. Jos opiskelija valmistuu ennen muutosversion voimaan astumista Suomen historian kandiohjelmasta, niin muutosversion voimaan astumisen jälkeen opiskeluoikeudessa on tieto, että hän on valmistunut historian ja filosofian kandiohjelmasta. Tilanteen voi korjata henkilökohtaistamalla opiskelijan koulutuspolun, ks. alempana.

2. Jos opiskelija tekee muutoksia opiskeluoikeuteensa ennen muutosversion astumista voimaan, kopioidaan muutokset tulevaisuuden muutosversioon, jos se on mahdollista. Kopioiminen on mahdollista, jos koulutus, kouluttautumismahdollisuus ja tarkentavat valinnat ovat samat. Ks. tarkemmin opiskelijan ohje Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus. Uudet sivuaineet kopioidaan aina.

3. Jos hallinnon puolella on tarve muuttaa opiskelijan nykyisiä valintoja (esimerkiksi muuttaa sivuaineoikeuksia) muutosversion luomisen jälkeen ja ne vaikuttavat muutosversioon, pitää muutokset tehdä muutosversioon erikseen. Jos muutokset ovat sellaisia, ettei niitä pysty tekemään tehtyyn muutosversioon, voidaan ko. muutosversio poistaa ja luoda uusi muutosversio. Tällainen tilanne voi olla, jos opiskelija haluaa muuttaa ylemmän tutkinto-ohjelmansa (jos koulutuspolku sen sallii), mutta tulevaisuuden muutosversiossa opiskelijan opiskeluoikeuteen on viety kouluttautumismahdollisuus, jossa ko. valinta ei enää ole mahdollinen.

Esim. opiskelijalla on nykyisessä opiskeluoikeudessaan taiteen kandiohjelma ja tarkentava valinta muotoilun pääaine ja ylemmässä Master of Arts in Collaborative Industrial Design.

Tämän perusteella muutosversioon luodaan opiskeluoikeus muotoilun pääaineeseen ja ylemmäksi valitaan Master of Arts in Industrial Design Business Management, koska Collaborative poistuu tarjonnasta.

Opiskelija kuitenkin haluaa muuttaa ennen muutosversion voimaan astumista opiskeluoikeutensa alemman tutkinto-ohjelman pääaineeksi sisustusarkkitehtuuriin.

Muutosversio muutos ei onnistu, koska sen kouluttautumismahdollisuudessa ei voi valita sisustusarkkitehtuuria. Tässä tapauksessa (jos tällainen muutos sallitaan) täytyy muuttaa myös muutosversion kouluttautumismahdollisuus sisustusarkkitehtuuriksi.

4. Eri tilassa oleville opiskeluoikeuksille on tehty validaatioita, joilla estetään esim. tekemästä muutosta sellaiseen opiskeluoikeuteen, joka on jo päättynyt. Esimerkiksi jos opiskelija on luopunut opiskeluoikeudesta, ei siihen voi enää tehdä mitään muutoksia. Kaikkiin toimintoihin ei kuitenkaan ole erikseen tehty estoa, mutta käyttöoikeuden opiskeluoikeuksien käsittelijän haltija pitäisi tietää, että esim. valmistuneeseen opiskeluoikeuteen ei tehdä koulutuksen muutosta.

5. Tulevaisuuden muutosversiossa ei näytetä opiskeluoikeuden tilaa (aiemmin näytettiin sama tila kuin kuluvassa muutosversiossa, mutta kun muutosversio astuu voimaan, saattaa tila olla eri, esim, jos opiskelija ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle).

6. Koulutuksen muutoksessa tulee välillä vahvistusvaiheessa virheilmoitus (request entity too large), mutta kun palaa modaalin alkuun ja tekee muutoksen uudestaan, menee se läpi. Virheestä on kirjattu bugi.

Koulutuksen muutoksen vaikutukset muualla Sisussa

Ks. myös koulutuksen materiaali:

Koulutusmateriaali_OSA 1_27.4.2021.pdf

Koulutusmateriaali_OSA 2.pdf

Koulutuksen muutokset vaikuttavat esim. suunnitelmiin eri tavalla riippuen siitä, mihin muutos kohdistuu ja mitä koulutus pitää sisällään. Ks. alla tarkemmin.


Henkilökunnan käyttöoikeuksien päivitysUusi ensisijainen opintosuunnitelmaSuoritukset käytettävissäKorvaavuudet käytettävissäSisällytetyt ja henkilökohtaiset suoritukset käytettävissä

Poikkeavaa rakennetta tai erillistä hyväksyntää vaativa kokonaisuus  käytettävissä samassa versiossa

Aikaisempi ilmoittautuminen päivitettäväVaikuttaa sijoittumiseen valintakriteereiden perusteellaMuutos huomioitava kirjatessa uusia suorituksia
SAMA OPISKELUOIKEUS
Perustietojen muutosKylläEiKylläKylläKylläKylläEiKyllä*Ei
Koulutuksen muutosEiKylläKylläKylläEiEiEiKylläEi
Koulutuksen version muutosEiKylläKylläKylläEiEiEiKylläEi
Kouluttautumismahdollisuuden muutosEiKylläKylläKylläKylläKylläEiKylläEi
Koulutuspolun täsmentäminenEiEiKylläKylläKylläKylläEiKylläEi
Tutkinto-ohjelman henkilökohtaistaminenEiEiKylläKylläKylläKylläEiKylläEi
Tutkinto-ohjelman henkilökohtaistaminen koulutuksen muutoksen yhteydessäEiKylläKylläKylläEiEiEiKyllä
UUSI OPISKELUOIKEUS
Uusi koulutusKylläKyllä**KylläKylläEiEiKyllä/Ei**KylläKyllä
Uusi kouluttautumismahdollisuusKylläKyllä**KylläKylläEiKylläKylläKylläKyllä

* Organisaatiouudistuksen yhteydessä
**Jos suorituksia ei ole koostettu toisen opiskeluoikeuden yhteydessä
***Ilmoittautuminen kannattaa sitoa siihen opiskeluoikeuteen, jonka suoritusta tekee. Ilmoittautumisen päivittäminen ei ole välttämätöntä, jos edellinen opiskeluoikeus jää voimaan.

Perustietojen muutokset

Jos organisaation nimi muuttuu, riittää että organisaatiosta tehdään uusi versio, mutta opiskelijan tietoihin ei tarvitse tehdä erillistä muutosta. Opiskelijan tietoihin organisaatio päivittyy, kun organisaation versio astuu voimaan. Jos organisaatiot muuttuvat kokonaan, pitää muutokset viedä opiskeluoikeuksiin. Organisaatiomuuotoksissa käyttöoikeusroolit tulee päivittää. Ks. pääkäyttäjän ohjeista Organisaatiot (vaatii kirjautumisen).

Myös jos kohde- tai ohjausryhmät perustuvat johonkin muutettuun perustietoon (rajauslaki, organisaatio), pitää ne päivittää Ryhmien hallinta.

Suunnitelma

Aina kun opiskeluoikeuden sisältö (koulutus, koulutuksen versio, kouluttautumismahdollisuus) muuttuu, pitää opiskelijan tehdä uusi suunnitelma muuttuneeseen opiskeluoikeuteen.

Suoritukset

Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät myös muutetussa opiskeluoikeudessa:

 • jos ne ovat pakollisia, ovat ne suoraan rakenteessa
  • vaihtoehtoiset opiskelijan pitää valita valinta-avustimesta uudestaan
  • valinnaiset opiskelijan pitää hakea sellaisiin kohtiin rakennetta, joihin ne voi sijoittaa (hae mikä tahansa opintojakso/opintokokonaisuus tai hae sivuaine)
 • paitsi jos
  • opintojakso on koostettu opintokokonaisuuteen toisessa opiskeluoikeudessa
  • opintokokonaisuus on koostettu tutkinto-ohjelmaan/toiseen opintokokonaisuuteen toisessa opiskeluoikeudessa
 • suoritettu tutkinto-ohjelma käy, jos se kuuluu koulutuksen rakenteeseen
 • koskee myös opintojakson korvaavuuksia

Poikkeavien rakenteiden ja erillistä hyväksyntää vaativien kokonaisuuksien hakemukset (vapsut)

1 ovat käytettävissä, jos opiskeluoikeuteen on tehty
a) kouluttautumismahdollisuuden muutos saman koulutuksen sisällä

b) Opiskeluoikeus on samaan koulutukseen (esim. opiskelija hakee ja pääsee samaan koulutukseen uudelleen ja hänellä on siten kaksi opiskeluoikeutta samaan koulutukseen)

 • ja sama kokonaisuus on myös uudessa rakenteessa (myös ops-kauden oltava sama kuin vapsutetussa)
 • tai myös jos opiskelija hakee esim. vapsutetun sivuaineen suunnitelmaansa (myös ops-kauden oltava sama kuin vapsutetussa)
 • opiskelija voi
  • muuttaa kokonaisuuden vastaamaan vapsun sisältöä, jolloin kokonaisuuden tila on jälleen validi
   • paitsi: suorittamattomien opintoluonnosten siirtäminen ei onnistu, vaan silloin sekä opintoluonnos että vapsu tulee tehdä uudestaan muuttuneeseen opiskeluoikeuteen → jos mahdollista, niin opintoluonnoksista kannattaa olla suoritusmerkinnät ennen kuin opiskeluoikeuden muutos tehdään
  • luopua hyväksynnästä (ja tehdä rakenteen mukaiset valinnat)

2. Koulutuksen ja koulutuksen version muutoksessa eivät ole käytettävissä.

 • Sisu ei oleta, että henkilökohtaiset kokonaisuudet käyvät myös muiden koulutusten osaamistavoitteeseen / koulutuksen version rakenne (=tutkinto-ohjelmat ja tutkinto-ohjelmien rakenne) on sama
 • Tarvittaessa opiskelija voi tehdä uudet opintoluonnokset ja hakea suoritusmerkinnät (ja vapsut) uudestaan


Henkilökohtaiset ja sisällytetyt suoritukset

Jos koulutus pysyy samana, ovat henkilökohtaiset ja sisällytetyt suoritukset käytettävissä (huom. sekä sisällytettyjen että henkilökohtaisten suoritusten hakemuksista tulee henkilökohtainen suoritus)

 • sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus ovat käytettävissä, koska ne on tehty saman osaamistavoitteen (=sama koulutus) kontekstissa
 • opiskelija voi sijoittaa suoritetut opinnot sijoita suunnitelmaan -paneeliin kautta sellaisiin kohtiin rakennetta, joihin saa laittaa minkä tahansa opintojakson

Jos koulutus muuttuu, eivät suoritukset ole käytettävissä

 • Sisu ei oleta, että henkilökohtaiset suoritukset käyvät myös muiden koulutusten osaamistavoitteeseen
 • opiskelija voi tarvittaessa tehdä hakemukset uudestaan uuden koulutuksen sisällön kontekstissa
 • jos kuitenkin tällaisia henkilökohtaisia suorituksia halutaan siirtää koulutuksesta toiseen, onnistuu se opintokokonaisuuden erilliskirjauksella, ks. Arviointi#Opintokokonaisuudenerilliskirjaus.

Ilmoittautuminen

Jos ilmoittautuminen opetukseen on käynnissä, ei ilmoittautumisissa osa säännöistä ei opiskelijalla enää mene läpi.

Kun koulutus tai sen versio muuttuu:

 • op-sääntö
  • jos opiskelijan koulutus tai sen eri versio ei ole säännössä mukana, ei opiskelija täytä vaatimusta
  • ratkaisu tilanteen mukaan:
   • päivitä sääntö kattamaan muuttuneet koulutukset ja opiskelijan tulee tehdä uusi suunnitelma muuttuneeseen koulutukseen
   • ei muutoksia, jos säännön ei ole tarkoituskaan laskea opintopisteitä muutetusta koulutuksesta / versiosta

Kun koulutus tai sen versio tai kouluttautumismahdollisuus muuttuu:

 • opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan
  • ratkaisu tilanteen mukaan:
   • opiskelija tekee muuttuneen opiskeluoikeuden mukaisen suunnitelman
    • jos opintojakso on pakollinen, on se suunnitelmassa automaattisesti
    • jos opintojakso on valinnainen tai vaihtoehtoinen
     • opiskelija valitsee suunnitelmaan TAI
     • jos opiskelija ei aio enää opiskella opintojaksoa, ei hän valitse sitä suunnitelmaansa (ja peruu ilmoittautumisensa)
 • kohderyhmä
  • automaattinen
   • automaattiset kohderyhmät päivittyvät niin, että opiskelija muuttuneen opiskeluoikeuden myötä kuuluu/ei kuulu kohderyhmään
    • jos opiskelija esim. vaihtaa historian koulutuksesta maantiedon koulutukseen, ei hän enää kuulu historian kohderyhmään eikä häntä siten ole enää priorisoitava toteutukselle
   • tarvittaessa voi päivittää kohderyhmän rajausehdot
    • esim. taiteen koulutuksesta tulee uusi versio tai uusi koulutus ja siihen kuuluu aiemman taiteen koulutuksen opiskelijat
  • manuaaliset kohderyhmät päivitettävä käsin

Henkilökohtainen koulutuspolku

Opiskelijan koulutuspolku voidaan muokata henkilökohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun käynnissä on tutkinnonuudistus ja opiskelijan uudessa koulutuspolussa ei ole enää tarjolla sitä alempaa tutkinto-ohjelmaa, josta hän on jo valmistunut.

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan "hekottaa" joko alkamaan heti henkilökohtaistamalla koulutuspolku tai koulutuksen muutoksen toiminnossa.

Koulutuspolun henkilökohtaistaminen

Jos opiskelijan koulutuspolku voidaan muuttaa heti eikä tarvitse muuttaa muita tietoja kuin tutkinto-ohjelma(t), voidaan hekotus tehdä suoraan koulutuspolkuun.

Opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuspolku avataan muokkaukseen ja henkilökohtaistetaan alempi tutkinto-ohjelma. Ylempää tutkinto-ohjelmaa ei voi henkilökohtaistaa ennen kuin alempi on henkilökohtaistettu.

Modaalissa haetaan opiskeluoikeuteen korvaava alempi tutkinto-ohjelma ja annetaan sille vähintään pakolliset tiedot (perustelut ja jos annetaan tarkentava valinta, niin sen nimeäminen). Tarkentavaa valintaa ei ole pakko antaa. Tarkentavan valinnan haussa voi hakea minkä tahansa opintokokonaisuuden, koska rajaamisen tekeminen vain tarkentavina valintoina käytettäviin opintokokonaisuuksiin olisi teknisesti työläs; ks. myös kohta 8 huomioissa. Tutkintonimike voidaan antaa vasta valmistumisen käsittelyn yhteydessä, jos niitä tutkinto-ohjelmalla on useita. Perustelujen alapuolella näytetään opiskelijan asiointikieli, jos se on annettu.

Alle päivittyy uusi koulutuspolku sitä mukaa, kun valintoja tehdään. Kun uusi alempi tutkinto-ohjelma on vahvistettu, voidaan seuraavassa vaiheessa valita, mihin ylempiin tutkinto-ohjelmiin opiskelija voi jatkaa. Valittavana on samat valinnat kuin opiskelijan aiemman koulutuspolun toisen vaiheessa. Valinnan voi myös jättää tekemättä.

Tarvittaessa voidaan alemman tutkinto-ohjelman hekottamisen jälkeen muuttaa myös ylempi samalla tavalla. Koulutuspolussa näytetään notifikaatio henkilökohtaistetuista vaiheista ja linkki perusteluihin.

Vahvistamisen jälkeen opiskelijan koulutuspolku muuttuu välittömästi. Henkilökohtaistetussa tutkinto-ohjelmassa näytetään henkilökohtaistettu ja perustelut voi katsoa linkistä.

Henkilökohtaistettua tutkinto-ohjelmaa voi muokata tai henkilökohtaistetun tutkinto-ohjelman voi poistaa samasta kolmen pisteen valikosta. Poistaminen palauttaa opiskeluoikeuden aiempaan tilaansa.

Koulutuksen muutoksen kautta tehty henkilökohtaistaminen

Jos opiskeluoikeuden muutos tapahtuu tulevaisuudessa tai jos siihen liittyy koulutuksen, kouluttautumismahdollisuuden, organisaation, rajauslain, tutkintoasetuksen tai tutkintosäännön muutos, pitää henkilökohtaistaminen tehdä koulutuksen muutoksen toiminnon kautta.

Koulutuksen muutoksen toiminto tehdään kuten yllä koulutuksen muutos vaiheeseen kolme koulutuspolku ja laajentavat valinnat asti. Alempi tutkinto-ohjelma pitää henkilökohtaistaa ensin.

Henkilökohtaistamisen modaalissa voidaan joko palauttaa opiskelijan nykyisessä koulutuspolussa oleva alempi tutkinto-ohjelma tai valita mikä tahansa muu tutkinto-ohjelma. Jos palautetaan koulutuspolussa oleva alempi tutkinto-ohjelma, täyttää Sisu tiedot automaattisesti eikä niitä voi muokata.  Jos valitaan muu, annetaan tutkinto-ohjelmalle vähintään pakolliset tiedot (tarkentavien valintojen nimi ja perustelut). Tarkentavaa valintaa ei ole pakko antaa. Tarkentavan valinnan haussa voi hakea minkä tahansa opintokokonaisuuden, koska rajaamisen tekeminen vain tarkentavina valintoina käytettäviin opintokokonaisuuksiin olisi teknisesti työläs; ks. myös kohta 8 huomioissa. Tutkintonimike voidaan antaa vasta valmistumisvaiheessa, jos niitä tutkinto-ohjelmalla on useita. Perustelujen alla näytetään opiskelijan asiointikieli, jos se on annettu.Alle päivittyy uusi koulutuspolku sitä mukaa, kun valintoja tehdään. Kun uusi alempi tutkinto-ohjelma on vahvistettu, voidaan seuraavassa vaiheessa valita, mihin ylempiin tutkinto-ohjelmiin opiskelija voi jatkaa. Valittavana on samat valinnat kuin opiskelijan aiemman koulutuspolun toisen vaiheessa. Valinnan voi myös jättää tekemättä.

Tarvittaessa voidaan alemman tutkinto-ohjelman hekottamisen jälkeen muuttaa myös ylempi samalla tavalla.

Koulutuspolussa näytetään notifikaatio henkilökohtaistetuista vaiheista ja linkki perusteluihin.

Kun tarpeelliset muutokset on tehty ja tarkistettu, vahvistetaan muutos. Muutos astuu voimaan annettuna päivänä tulevaisuudessa; henkilökohtaistetun tutkinnon tiedot näytetään tulevaisuuden muutosversiossa. Henkilökohtaistetussa tutkinto-ohjelmassa näytetään henkilökohtaistettu ja perustelut voi katsoa linkistä.

Ajoitetun muutoksen voi poistaa versioriviltä roskiksen kuvakkeesta. Ajoitetun muutoksen poistaminen poistaa samalla myös henkilökohtaiset tutkinto-ohjelman/t.

Hekoa voi muokata koulutuspolun muokkaustilassa kolmen pisteen valikon kautta (muokkaa henkilökohtaistettua vaihetta alempi tutkinto-ohjelmaa) tai palauttaa koulutuspolku aiemman opiskeluoikeuden mukaiseksi (palauta alempi tutkinto-ohjelma opiskeluoikeuden mukaiseksi).

Palauttamisen yhteydessä Sisu varmistaa, että näin halutaan tehdä.

Huomioita koulutuspolun henkilökohtaistamiseen

 1. Kun opiskelijan koulutuspolku on henkilökohtaistettu, opiskelija ei itse voi tehdä valintoja opiskeluoikeuteensa (vahvistaa tarkentavia valintoja tai tutkinto-ohjelmia), vaan ne on aina vahvistettava palveluhenkilön käyttöliittymässä.
 2. Hekon voi tehdä opiskeluoikeuden tilasta riippumatta; tällä mahdollistetaan sen, että tarvittaessa myös menneisyyden versioon voi tehdä hekon.
 3. Tutkinto-ohjelman valinnassa voidaan valita myös muun tasoinen tutkinto-ohjelma kuin käsiteltävä, joten on käyttäjän vastuulla muuttaa alempi tutkinto-ohjelma toiseen alempaan tutkinto-ohjelmaan. Jos halutaan muuttaa alempi ylemmäksi, pitää muuttaa se koulutuksen muutoksen kautta, ks. 2. koulutuksen muutos
 4. Kaksivaiheisessa tutkinnossa pelkkää ylempää tutkinto-ohjelmaa ei voi hekottaa. Jos se kuitenkin on tarpeen, täytyy muuttaa koko koulutus. Opiskelijalle vaihdetaan se koulutus, jossa on se ylempi ohjelma, joka hänelle halutaan muuttaa.  Sitten hekotetaan alempi tutkinto-ohjelma (palautetaan alkuperäisessä opiskeluoikeudessa ollut). Tämä tapaus kannattaa hoitaa siinä vaiheessa, kun opiskelija valmistuu kandiohjelmasta. 5. Myös ajoitettuun muutokseen (ks. ylempänä) voidaan lisätä heko, jolloin heko tehdään suoraan tulevaisuuden muutosversion koulutuspolkuun ja se astuu voimaan samana päivänä kuin ajoitettu muutos.
 6. Muita kuin tutkintoon johtavia opiskeluoikeuksia ei voi hekottaa.
 7. Hekotetussa tutkinto-ohjelmassa opiskelijan opintojen rakenteeseen tulee näkyviin kaikki ko. tutkinto-ohjelman alla olevat tarkentavat valinnat, vaikka opiskelijalle olisi valittu tarkentava valinta hekoon. Tämä johtuu siitä, että hekossa ei valita kouluttautumismahdollisuutta, jossa valintoja olisi voitu rajata.
 8. Jos (testausmielessä) hekoon valitsee tarkentavaksi valinnaksi minkä tahansa opintokokonaisuuden, ei opintokokonaisuus mene opiskelijan opintojen rakenteeseen automaattisesti tarkentavaksi valinnaksi (=aiemman tarkentavan valinnan paikalle), koska sitä ei ole määritelty valitun tutkinto-ohjelman tarkentavaksi valinnaksi koulutuksessa rakenteeksi. Jos opiskelija kuitenkin saa ko. opintokokonaisuuden sijoitettua rakenteeseen (jos rakenteeseen sallitaan minkä tahansa kokonaisuuden lisääminen), niin silloin opintokokonaisuudessa näytetään, että se on tarkentava valinta. Jos oikeassa elämässä opiskelijalle on tarve lisätä "random" opintokokonaisuus tarkentavaksi valinnaksi, kannattaa se lisätä koulutuksen matriisiin tutkinto-ohjelman tarkentavaksi valinnaksi, jolloin se tulee myös rakenteeseen valittavaksi tarkentavana valintana.

Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot)

Ks. ensin Opiskeluoikeuden uudistettu tilakäsittely.

Opiskeluoikeudelle kertyy historiatietoja, kun koulutuspolku muuttuu tai opiskeluoikeuteen on tehty ajoitettu muutos. Opiskeluoikeuden historiatietoja ei näytetä oletuksena aina, mutta ne löytyvät kolmen pisteen valikosta näytä muutoshistoria. Toiminto avaa opiskeluoikeuteen aikajanan, jossa eri versioita voidaan tarkastella. Jana suljetaan poistumalla muutoshistoriasta. Toistaiseksi käyttöliittymässä ei voi luoda muutosversioita historiaan.

Opiskeluoikeuden snapshoteista eli ajassa muuttuvista versioista käytetään termiä muutosversio.

Jos opiskeluoikeuden historian ensimmäisen muutosversion nimi on ensimmäinen versio, silloin kyseessä on joko vanhaa dataa tai importilla tuotua dataa, jolla ei ole muutosversion alkamispäivää. Käyttöliittymässä uuden opiskeluoikeuden luominen asettaa ensimmäisen muutosversion nimeksi sen luomisajankohdan.

Muutetun tiedon kohdalla näytetään symboli ja tooltipin takaa löytyy aiempi tieto. Opiskeluoikeuden muutosversioita voi poistaa historiatiedoissa roskiksen kuvakkeesta. Opiskeluoikeudella tulee olla vähintään yksi muutosversio, joten viimeisintä ei voi poistaa.

Historiatiedoissa ei enää näytetä kunkin muutosversion tilaa. Opiskeluoikeuden tilassa näytetään aina nykyversion tila.


Poistamalla muutosversio voidaan korjata väärinkirjattuja opiskeluoikeuden muutoksia (peruminen, luopuminen, siirtäminen). Sivu pitää päivittää, jotta opiskeluoikeuden tila palautuu ennalleen. 

HUOM. jos poistaa koko koulutuksesta valmistuneelta (opiskeluoikeuden tila: valmistunut) sen muutosversion, jossa opiskelija valmistui, palautuu opiskeluoikeus aktiiviseksi ja opiskeluoikeuden päättymispäivä palautuu valmistumista edeltäväksi. Tässä tilanteessa pitää myös virhemerkitä tutkintosuoritus, jotta data ei ole ristiriidassa. 

Kannattaa siis olla tarkkana, kun tuotantoympäristöissä tekee näitä muutoksia (luopuminen, peruminen, muutosversion poistaminen) opiskeluoikeuksiin. Varmista siis aina, että teet muutoksen oikealle opiskelijalle oikeaan opiskeluoikeuteen oikealle päivämäärälle!

Muutoshistoria ei näytetä lukuvuosi-ilmoittautumisen tietoja, mutta myös niiden muutos luo uuden muutosversion opiskeluoikeudesta, jos opiskeluoikeuden voimassaoloaika muuttuu.

Muutoshistorian muokkaaminen ei vaikuta nykyiseen muutosversioon. Muokkaus on kuitenkin mahdollista sen takia, että myös historiadataa voidaan korjata. Historiadataa ei voi päättää (esim. merkitä luopuneeksi), vaan nämä tehdään aina nykyiseen versioon.

Huom. Muutoshistoriaan saattaa syntyä muutosversioita, joissa ei näennäisesti ole mikään muuttunut. Tämä aiheutuu esim. läsnäolevaksi ilmoittautumisesta kuluvan lukukauden osalta, mikä muuttaa opiskeluoikeuden tilan passiivisesta aktiiviseksi, mutta ei vaikuta muihin opiskeluoikeuden tietoihin. Tilan muutos ei näy opiskeluoikeuden tiedoissa, vaan ainoastaan otsikkotasolla, joten muutosindikaattoria ei tässä tapauksessa näytetä.

Jos opiskelijan opiskeluoikeus peruutetaan tai siirretään toiseen korkeakouluun tai merkitään luopuneeksi tai asetetaan päättymään menneisyydessä, luo Sisu päättymispäivää seuraavalle päivälle uuden muutosversion, jonka tilaksi tulee peruttu/siirtynyt/luopunut/passiivinen. Jos ko. päivällä on jo olemassa muutosversio, tehdään ko. muutokset viimeisimpään muutosversioon ja luodaan uusi muutosversio seuraavalle päivälle. Jos opiskeluoikeudessa on jo muutosversioita tulevaisuudessa, ei perumista/luopumista/opiskeluoikeuden päättämistä voi tehdä ennen kuin muutosversiot on poistettu.

HUOM1. suoritusten kirjaamisessa opiskeluoikeuden aktiivisuus tarkistetaan opiskeluoikeuden muutosversiosta: muutosversion tulee suorituspäivänä olla aktiivinen, ks. Arviointi → suorituksen opiskeluoikeus ja opiskeluoikeusviitteen syntyminen. Jos suoritusta ei voi kirjata valitulle päivämäärälle, voi tarkistaa opiskeluoikeuden muutoshistoriasta opiskeluoikeuden tilan ko. päivänä. Opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn/korvatun suorituksen, vaikka opiskeluoikeus on hyväksilukupäivänä passiivinen tai opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi. Hyväksilukupäivä (CreditTransferdate) ei näy toistaiseksi käyttöliittymässä; se on päivämäärä, jolloin suoritusta kirjataan eli kuluva päivä.

HUOM2. muutosversioissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat testaamiseen siten, että opiskeluoikeuden ensimmäinen muutosversio on vanhassa datassa sillä päivämäärällä, jolloin opiskeluoikeus on luotu. Joissain tapauksissa opiskeluoikeuden tietoja ei voi muuttaa, koska siltä puuttuu aiempi muutosversio.

HUOM3. kun luodaan uusi opiskeluoikeus ja samalla muutetaan myös koulutuspolun valintoja (Sisu tarjoaa koulutuspolun muokkaa-tilassa automaattisesti, kun opiskeluoikeus luodaan), syntyy koulutuspolun muokkaamisesta oma muutosversio, joten muutoshistoriassa näytetään kaksi muutosversiota luomishetkelle. Jos koulutuspolun muokkaa-näkymän eikuttaa, syntyy yksi muutosversio.

HUOM4. Kun luodaan uusi opiskeluoikeus menneisyyteen, alkaa muutosversio opiskeluoikeuden alkamispäivästä ja loppumispäivä lasketaan rajauslain mukaisesti. Opiskeluoikeudelle syntyy muutosversio voimassaolon alkamispäivälle klo 00.00 ja toinen opiskeluoikeuden luomisen hetkelle, jos myös koulutuspolun valintoja muokattiin (ks. HUOM3).

HUOM5. Kun opiskelija valmistuu yksivaiheisesta koulutuksesta (sen ainoasta tutkinto-ohjelmasta) tai kaksivaiheisessa koulutuksessa toisen vaiheen tutkinto-ohjelmasta menneisyydessä, poistaa Sisu mahdolliset myöhemmät muutosversiot ja päättymispäivää seuraavalle päivälle uuden muutosversion, jossa on valmistumisen tiedot. Valmistumispäivän muutosversio on aktiivinen ja sitä seuraavan päivän muutosversio valmistunut.

HUOM6. Jos opiskelijan opiskeluoikeus on kirjattu luopuneeksi tai toiseen korkeakouluun siirtyneeksi, mutta siihen kuitenkin kirjataan valmistuminen menneisyyteen, toimitaan kuten HUOM5. eli valmistumisen jälkeiset muutosversiot (joissa luopuminen/siirtyminen on) poistetaan. Tällaista tapausta tuskin on, mutta se on kuitenkin teknisesti mahdollinen tehdä.

HUOM7. Jos luo opiskeluoikeuden menneisyyteen niin, että se on jo päättynyt, ei opiskeluoikeuden ensimmäinen muutosversio ala opiskeluoikeuden alkamispäivästä, vaan päättymistä seuraavasta päivästä. Tätä ei tulla korjaamaan, koska opiskeluoikeuksia ei pitäisi käyttöliittymässä luoda jälkikäteen menneisyydessä päättyviksi (vanhemmat opiskeluoikeudet tuodaan datamigraatiossa eikä niitä luoda käsin takautuvasti käyttöliittymään). Testausta varten voi luoda tällaisen opiskeluoikeuden niin, että antaa sille rajauslaiksi ikuinen opiskeluoikeus ja muuttaa luomisen jälkeen rajauslain, jolloin saa ensimmäisen muutosversion alkamisajankohdaksi opiskeluoikeuden voimassaolon alkamispäivän.

Liikkuvuusjakso

Sisuun voidaan kirjata opiskelijalle liikkuvuusjakso (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu). Pääsääntöisesti tiedot tuodaan liikkuvuuden hallinnan järjestelmistä (MoveOn, Mobility Online), jotka ovat tiedon ensisijaisia järjestelmiä. Sisusta tietoa viedään Virtaan. Virtaan raportoidaan liikkuvuusohjelmat https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Liikkuvuusohjelma sekä saapuvista opiskelijoista opiskeluoikeuden tyyppi (alempi/ylempi/lisensiaatti/tohtori).

Lisäksi vapaatekstikenttään voidaan viedä vaihdon tarkempi ohjelmatieto. Virtaan ei tarvitse viedä yllä mainittua koodistoa tarkempaa tietoa. Myöskään tutkintotodistukselle ei viedä tietoa erikseen tietoa liikkuvuusjaksosta, koska tieto on jo hyväksiluetuissa suorituksissa.

Vaihdon voi merkitä virtuaaliseksi vaihdoksi (virtualExchange), jos opiskelija tekee vaihtonsa etänä. Oletuksena arvoa ei ole (tietomallissa: false). Virtuaalivaihdoiksi merkittyjä liikkuvuusjaksoja ei raportoida Virtaan.

Saapuva vaihto-opiskelija 

Saapuvalle vaihto-opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus koulutukseen, jonka tyyppi on vaihto-opiskelu, ks. Koulutukset-ohje → uuden koulutuksen luominen ja tässä ohjeessa Opiskeluoikeuden luominen yksittäiselle opiskelijalle

Kun opiskeluoikeus on luotu, voidaan siihen lisätä liikkuvuustiedot.

Liikkuvuusmodaalissa valitaan vaihdon tyyppi (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu). Liikkuvuusjaksolle annetaan alkamis- ja loppumispäivä, joiden pitää olla opiskeluoikeuden voimassaolon mukaisia eli liikkuvuusjakso ei voi alkaa ennen kuin opiskeluoikeus alkaa eikä päättyä sen jälkeen. Lisäksi pakollisina tietoina annetaan tutkinnon taso, liikkuvuusohjelma koodistosta sekä opiskelijan kotikorkeakoulun maa (lähtömaa). Tarvittaessa voi lisätä käsin liikkuvuusohjelman tarkenteen ja korkeakoulun koodistosta. Jos korkeakoulua ei löydy koodistosta tai kyseessä on kansainvälinen harjoittelu, voidaan korkeakoulu/organisaatio antaa käsin (samaan aikaan ei voi olla sekä koodiston arvoa että käsin syötettyä).

Saapuvalle vaihto-opiskelijalle voi kirjata yhden liikkuvuusjakson per opiskeluoikeus eikä sitä voi poistaa.  Jos vaihto-opiskelija hakee lisäaikaa vaihdolleen, pitäisi se kirjata lisäämällä saman vaihto-opiskeluoikeuden ja liikkuvuusjakson kestoa. Jos sama vaihto-opiskelija suorittaa Suomessa kaksi toisistaan erillistä vaihtoa (esim. Erasmus ja freemover), pitäisi näille luoda omat vaihto-opiskeluoikeudet, joihin lisätään liikkuvuusjaksot.

Tallennetut liikkuvuustiedot


Liikkuvuustiedot voi lisätä opiskeluoikeuksiin, joiden koulutustyyppi on muu kuin tutkintokoulutus. Koska data pääosin tuodaan importilla toisesta järjestelmästä, ei ole teknisesti estetty luomasta liikkuvuusjaksoa muun tyyppisiin koulutuksiin kuin vaihto-opiskelu.

Vaihtoon lähtevä opiskelija

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeuteen voidaan lisätä kansainvälinen liikkuvuus. Sen voi kirjata vain opiskeluoikeuteen, jonka koulutuksen tyyppi on tutkintokoulutus.

Liikkuvuusmodaalissa valitaan vaihdon tyyppi (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu). Liikkuvuusjaksolle annetaan alkamis- ja loppumispäivä, joiden pitää olla opiskeluoikeuden voimassaolon mukaisia eli liikkuvuusjakso ei voi alkaa ennen kuin opiskeluoikeus alkaa eikä päättyä sen jälkeen. Lisäksi pakollisina tietoina annetaan opiskeluoikeuden vaihe, liikkuvuusohjelma koodistosta sekä kohdekorkeakoulun maa (vaihtokohteen maa). Tarvittaessa voi lisätä käsin liikkuvuusohjelman tarkenteen. Tarvittaessa lisätään vastaanottavaksi organisaatioksi joko korkeakoulu tai muu organisaatio, jos kyseessä on harjoittelu. Jos korkeakoulua ei löydy koodistosta, voidaan tieto antaa käsin (samaan aikaan ei voi olla sekä koodiston arvoa että käsin syötettyä arvoa). Jos kyseessä on kansainvälinen harjoittelu, voidaan organisaatio antaa käsin.

Tallennettu liikkuvuusjakso lähtevälle vaihto-opiskelijalle.

Käyttöliittymässä voi luoda useamman liikkuvuusjakson yhteen opiskeluoikeuteen, mutta käytännössä kannattaa harkita useamman luomista. Jos opiskelija hakee lisäaikaa vaihdolleen, pitäisi se kirjata lisäämällä saman liikkuvuusjakson kestoa. Jos sama opiskelija suorittaa kaksi toisistaan erillistä vaihtoa (esim. Erasmus ja freemover), pitäisi näille luoda omat liikkuvuusjaksot.

Muokkaustilassa liikkuvuusjakson voi poistaa roskiksen kuvakkeesta.

Muut kuin tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet

Toistaiseksi Sisua on koodattu tutkinto-opiskelijoiden tarpeet edellä, joten muun tyyppisiä opiskeluoikeuksia koskevat toiminnallisuudet ovat vielä monelta osin vajaat. Myös suunnittelutyö on kesken.

Opiskeluoikeuksilla, jotka eivät johda tutkintoon, on joitakin eroja tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksien kanssa:

 • Koulutuspolussa ei ole koulutusluokitusta, vaan koulutusala
 • Koulutuspaikkatieto on pakollinen, kuten tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa. Koulutuspaikka tulee ensisijaisesti koulutuksen tiedoista ja jos sillä tietoa ei ole, niin sitten arvoksi tulee university settingsin arvo (korkeakoulun oletuskoulutuspaikka eli kotikunta).
 • Ei-tutkintoon johtavissa koulutuksissa ei ole vaiheita, vaan niissä on opintoja yhdellä tasolla. Koulutuksen rakenteessa ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen voi lisätä vain opintokokonaisuuksia.
 • Ei-tutkintoon johtavien koulutuksien opiskeluoikeuksille voi antaa luokittelutietoja
 • Ei-tutkintoon johtavien koulutuksien opiskeluoikeuksille ei voi lisätä kansainvälisen liikkuvuuden tietoja

Opiskeluoikeudessa näytetään myös tietoja, jotka eivät ole ei-tutkintoon johtaville koulutukselle oleellisia, kuten opintojen aloituspäivä, tutkintosääntö, tutkintoasetus.

Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen perustiedoissa kannattaa asettaa rajauslaiksi ei automaattista laskentaa ja tutkintoasetukseksi ei tutkintoasetusta; nämä tiedot tulevat sitten oletuksena uudelle opiskeluoikeudelle.

Ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluoikeus on aktiivinen silloin, kun se voimassa. Tästä syystä kannattaa aina antaa myös voimassaolon päättymispäivä, jolloin opiskeluoikeus muuttuu automaattisesti passiiviseksi, kun voimassaolo päättyy.

Opiskelijan opiskeluoikeuden voi merkitä maksulliseksi tilauskoulutukseksi, toistaiseksi merkitseminen ei sisällä toiminnallisuuksia eikä se näy tallennetussa tilassa.

Opiskeluoikeuden tila

Opiskeluoikeus on aktiivinen silloin, kun se on voimassa.


Opiskeluoikeus on ei alkanut, silloin kun opiskeluoikeuden alkamispäivä on tulevaisuudessa.


Jos opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt, on sen tilarivillä label päättynyt ja opiskeluoikeuden tilana lukee päättynyt.


Opintojen täsmentäminen

Joko koulutuksen rakenteeseen tai opiskeluoikeuteen voidaan täsmentää, mitä opintoja opiskelija voi suorittaa. Opintoja voidaan täsmentää joko suoraan koulutuksen rakenteeseen tai sitten opiskeluoikeuteen.

Koulutuksen rakenteessa

Koulutuksen rakenteeseen voidaan täsmentää ne opintokokonaisuudet, jotka ovat kyseisessä koulutuksessa tarjolla. Opintokokonaisuuksia voi olla myös useampia ja opiskelijan opiskeluoikeuteen voidaan vahvistaa se opintokokonaisuus, jota hänellä on oikeus opiskella.

Esimerkiksi taideasiantuntijan erikoistumiskoulutusta varten luodaan koulutus (tyyppi: erikoistumiskoulutus), jonka rakenteessa ovat ne opintokokonaisuudet, jotka siinä voidaan suorittaa.

Jos opintokokonaisuuksia on useampia, vahvistetaan opiskelijan opiskeluoikeuteen yksi. Tämä kokonaisuus toimii opintojen rakenteessa kuten tutkinto-ohjelma tutkinto-opiskelijalla. Sen sisälle pitää siis rakentaa ne opinnot, joita opiskelija voi suorittaa.

Opiskeluoikeudessa

Jos koulutuksen rakenteessa ei voida täsmällisesti kuvata, mitä opintokokonaisuutta opiskelija voi suorittaa, voidaan koulutuksen rakenteeseen tehdä yleisluontoinen opintokokonaisuus. Esimerkiksi JOO-opintoja varten luodaan oma koulutus (tyyppi: JOO-opinnot), jonka rakenne sisältää yhden opintokokonaisuuden.  Näin voi olla tarpeen toimia, jos mahdollisia opintokokonaisuuksia on paljon (esim. JOO-opintoina tarjolla on kaikki korkeakoulun sivuaineet) tai tuodaan vanhoja opiskeluoikeuksia, joiden sisältöä ei saada kuvattua koulutuksen rakenteiksi tai opiskelijalla on oikeus useampaan eri kokonaisuuteen. Tässä tapauksessa ne opinnot, joita opiskelija voi suorittaa, täsmennetään opiskelijan opiskeluoikeuteen.


Opiskeluoikeudessa opiskelijalla on opiskeluoikeus tuohon yleisluontoiseen opintokokonaisuuteen, mutta opiskeluoikeudessa pitää täsmentää, mitä opintoja opiskelija saa tehdä. Esimerkiksi opiskelija opiskelee JOO-opiskelijana historian perus- ja aineopinnot eli nämä opintokokonaisuudet viedään opiskeluoikeuteen vahvistetuiksi kokonaisuuksiksi.

Opintokokonaisuuksia (ja opintojaksoja) voidaan lisätä opiskeluoikeuteen koulutuspolun alla.

Opiskeluoikeuteen täsmennettäville opinnoille voidaan antaa rajattu suoritusoikeusaika.  

Opiskelijan koulutuspolussa on yleisluontoinen opintokokonaisuus ja hänelle on täsmennetty ne opintokokonaisuudet, joita hänellä on oikeus suorittaa.

HUOM. opiskeluoikeuteen vahvistetuilla opinnoilla ei vielä ole muuta toiminnallisuutta.

Myöhemmässä kehitysvaiheessa opetukseen ilmoittautumisia ja suunnitelman validiutta peilataan opiskelijan opiskeluoikeudesta löytyviin vahvistettuihin opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin. Opiskelijan suunnitelma on validi vain, jos siinä olevat opintojaksot ja opintokokonaisuudet löytyvät opiskelijan opiskeluoikeudesta. Samoin ilmoittautuminen voi mennä läpi vain, jos opintojakso löytyy opiskelijan opiskeluoikeudesta.

Ohje täsmentyy sitä mukaa kun toiminnallisuudet suunnitellaan ja koodataan.

Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä

Ks. Arviointi →Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä.

Opiskelutodistus

ks. Opiskelijoiden perustietojen hallinta#Opiskelutodistus


 • No labels