Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 3.3.2023 Sisu 2.11
Opiskeluoikeuden kulumisen näyttämisen uudistus
Ei-tutkintoon johtavilla ei näytetä osiota opintojen eteneminen

Käyttöliittymä: Palveluhenkilö (tutor)
Sijainti: Opiskelijat
Roolit: Opiskeluoikeuksien käsittelijä ja lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä sekä lukuvuosi-ilmoittautumisten lisääjä

Käyttöoikeudet

Opiskeluoikeuksia voivat käsitellä seuraavilla käyttöoikeusrooleilla:

Opiskeluoikeuksien käsittelijä

tekninen oikeus: opiskeluoikeuksien muokkaus

 • pääsee katselemaan opiskelijoiden tietoja (laajat perustiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset ja suoritukset)
 • saa luoda uuden opiskeluoikeuden
 • saa muokata olemassaolevia opiskeluoikeuksia
 • saa perua opiskeluoikeuden
 • saa kirjata opiskeluoikeudesta luopumisen
 • saa myöntää lisäaikaa
 • saa luoda siirto-opiskeluoikeuden
 • saa siirtää opiskelijan opiskeluoikeuden toiseen korkeakouluun
 • saa tehdä opiskeluoikeuteen ajoitettuja muutoksia
 • saa tarkastella opiskeluoikeuden historiatietoja
 • saa henkilökohtaistaa opiskelijan koulutuspolun
 • saa lisätä liikkuvuusjakson
 • saa lisätä opiskeluoikeuteen maksuvelvollisuusjakson
 • saa muokata avoimen yliopiston opiskelijoiden suoritusoikeuksia

Lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijä

 • pääsee katselemaan opiskelijoiden tietoja (laajat perustiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset ja suoritukset)
 • saa lisätä uuden lukuvuosi-ilmoittautumisen
 • saa muokata lukuvuosi-ilmoittautumistietoja
 • saa merkitä poissaoloja lakisääteisiksi
 • saa poistaa lukukausi-ilmoittautumisen
 • saa merkitä maksuvelvollisuusjakson maksetuksi
 • saa muuttaa kesken lukukauden opiskelijan poissaoloilmoittautumisen läsnäolevaksi

Lukuvuosi-ilmoittauttautumisen lisääjä

 • pääsee katselemaan opiskelijoiden tietoja (laajat perustiedot, opiskeluoikeudet, ilmoittautumiset ja suoritukset)
 • saa lisätä uuden lukuvuosi-ilmoittautumisen

Lisäaikojen käsittelijä

 • saa käsitellä eli tehdä päätöksen lisäajan hakemukseen
 • ei saa viestiä lisäaikahakemuksesta

Pelkällä henkilökunnan roolilla (jolla henkilö pääsee kirjautumaan hallinnon ja opettaja käyttöliittymiin, ks. tarvittaessa tarkemmin extranetista Käyttöoikeusroolien hallinta ja myöntäminen, vaatii kirjautumisen) voi hakea opiskelijoita nimellä. Tällä käyttöoikeusroolilla näkee hakutuloksen (opiskelijanumeron, nimet, opiskeluoikeuksien koulutukset, opintojen aloituspäivät, opiskeluoikeuden tila sekä kuluvan lukuvuoden läsnäolotiedot) mutta ei pääse tarkastelemaan opiskelijan tarkempia tietoja.  

Opiskeluoikeudet Sisussa

Sisussa opiskeluoikeus määritellään koulutukseen ja kouluttautumismahdollisuuteen, jonka tarkentavissa valinnoissa merkitään, mitkä polut ovat opiskelijalle mahdollisia. Esimerkiksi teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineesta voi jatkaa suoraan kolmeen eri maisteriohjelmaan ja kolmeen maisteriohjelmaan pitää hakea opiskeluoikeutta erikseen. Kyseiseen teknistieteellinen kandidaattiohjelmaan kuuluu useampi pääaine, jotka ovat omia hakukohteitaan. Hakukohteet pitää kuvata omiksi kouluttautumismahdollisuuksiksi, jotta opiskelijan opiskeluoikeus voidaan kohdistaa oikein. Opiskeluoikeus voidaan määritellä suoraan vahvistuvaksi tai palveluhenkilön vahvistettavaksi. Suoraan vahvistuvassa opiskeluoikeudessa riittää, että opiskelija valitsee sallituista vaihtoehdoista opintojen rakenteessa tutkinto-ohjelman/pääaineen/opintosuunnan. Erikseen vahvistettavassa opiskeluoikeudessa opiskelijan pitää erikseen hakea pääainetta/opintosuuntaa korkeakoulun määrittelemän hakuprosessin mukaisesti (prosessia ei voi hoitaa Sisussa).

Ks. Koulutukset-ohje#Koulutuksenrakenne.

Opiskeluoikeudet on jaoteltu koulutustyypeittäin tutkintokoulutuksen, avoimen ja muun tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksiin.

Opiskeluoikeuden luominen

Yksittäisen opiskelijan opiskeluoikeus luodaan opiskelijat-navigaatiossa. Kun näytölle on haettu opiskelija, jolle halutaan luoda opiskeluoikeus, siirrytään välilehteen opiskeluoikeudet. Uusi opiskeluoikeus luodaan lisää opiskeluoikeus -toiminnosta. Ensimmäinen modaali on hakunäyttö, joka näyttää yhden version koulutuksesta. Seuraavassa modaalissa valitaan se koulutuksen ajallinen versio (voimassa xx.xx.xxxx alkaen), johon oikeus kohdistuu, sekä kouluttautumismahdollisuus.

Seuraavalla näytöllä määritellään rajauslaki, jota opiskelija noudattaa, opiskeluoikeuden alkamis- ja myöntämispäivä, opiskeluoikeuden vastuuorganisaatio sekä tutkintoasetus. Rajauslaki, organisaatio ja tutkintoasetus periytyvät koulutuksen tiedoista; rajauslakia ja tutkintoasetusta voi muuttaa. Jos koulutuksella on useampi vastuuorganisaatio, valitaan tässä se organisaatio, johon kyseinen opiskeluoikeus kohdistuu. Lisäksi voidaan antaa vapaatekstikenttänä tarvittaessa noudatettava tutkintosääntö sekä valintatapajonon tyyppi ja merkitä opiskeluoikeus siirto-oikeudeksi (ks. myöhemmin Siirto-opiskelija).

Opiskeluoikeudelle annetaan alkamispäivämäärä, loppupäivämäärän Sisu laskee valitun rajauslain mukaisesti tallennuksen yhteydessä. Niille opiskeluoikeuksille, joita rajauslaki ei koske, valitaan rajauslaiksi ikuinen opiskeluoikeus, jolloin opiskeluoikeudella ei ole päättymispäivää. Jos rajauslaiksi valitaan ei automaattista laskentaa, antaa käyttäjä vähintään alkamispäivän opiskeluoikeudelle. Uusi "rajauslaki" lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, ks. tarkemmin: Muut kuin tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet.

Opintojen aloituspäivää ei voi muokata manuaalisesti. Sisu asettaa opiskelun aloituspäiväksi automaattisesti sen lukukauden ensimmäisen päivän, jona opiskelija ilmoittautuu ensimmäistä kertaa läsnäolevaksi. Opiskeluoikeuksille, joiden koulutuksen tyypissä ei vaadita läsnäoloilmoittautumista, ei Sisu laske aloituspäivää (aloituspäivä on opiskeluoikeuden voimassaolopäivän alkamispäivä).


Kun tiedot tallennetaan, avataan automaattisesti koulutuspolun tiedot, ks. Koulutuspolun muokkaaminen.

Jos opiskelija opiskelee esim. JOO-opiskelijana tutkintoon johtamattomassa sopimuskoulutuksessa (koulutuksen tyyppi: tutkintoon johtamaton koulutus, sopimusopinnot eli joko JOO-opinnot, kahdenväliset sopimusopinnot tai lukiolaisille suunnatut opinnot) pitää opiskeluoikeuteen lisätä opiskelijan kotiorganisaatio. Ks. myös Muut kuin tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet.

Väärä opiskeluoikeus

Jos opiskelijalle syystä toisesta syntyy kokonaan väärä opiskeluoikeus, voi opiskeluoikeuden muuttaa rajapintojen kautta deleted-tilaan, jolloin se ei näy käyttöliittymässä.

Opiskeluoikeuden tiedot

Ks. myös opiskelijoiden hakeminen Opiskelijoiden perustietojen hallinta#Opiskelijahaku.

Lisätiedot

Opiskeluoikeuden perustiedoissa näytetään opiskeluoikeudelle rajapinnan kautta annetut lisätiedot; lisätietoja ei voi käyttöliittymässä muokata. 

Korkeakoulukohtaiset luokittelutekijät

Opiskeluoikeudelle voidaan antaa korkeakoulun omia luokittelutekijöitä (ks. pääkäyttäjän ohjeissa Korkeakoulukohtaiset koodistot).

Muokkaa-tilassa voidaan valita, mitä arvoja mistäkin luokittelutekijästä opiskeluoikeudelle halutaan tallentaa. Myöhemmässä vaiheessa voidaan opiskeluoikeuksia hakea luokittelutekijöiden perusteella.

Jos luokittelutekijä on pääkäyttäjätoiminnoissa poistettu tai siltä poistetaan valittu arvo, ei sitä näytetä enää opiskeluoikeudessa.

Opiskeluoikeuden virta-luokittelu

Opiskeluoikeudelle päätellään Virtaan vietävä luokittelu, ks. VIRTA-siirto: Opiskeluoikeudet (vaatii kirjautumisen).

Valmistuneet tutkinnot

Opiskeluoikeuden tiedoissa opintojen etenemisessä näytetään valmistuneissa tutkinnoissa tutkintonimike ja valmistumispäivä.

Koulutuspolun muokkaaminen

Jos koulutuksessa on useampia tutkinto-ohjelmia ja/tai tarkentavia valintoja (pääaineita, opintosuuntia tms.) voidaan määritellä, mitä tutkinto-ohjelmia ja/tai tarkentavia valintoja opiskelijalla on oikeus suorittaa. Opiskelijalle voidaan lukita yksi koulutuspolku (matematiikan pääaineesta voi jatkaa vain matematiikan maisteriohjelmaan) tai antaa vaihtoehtoisia koulutuspolkuja (matematiikan pääaineesta voi jatkaa vain matematiikan tai fysiikan maisteriohjelmaan) tai osa vaihtoehdoista voi olla sellaisia, joihin opiskelijan pitää hakea erikseen.

Ks. tarkemmin koulutuksen rakenteesta: Koulutukset-ohje#Koulutuksenrakenne

Kun modaali avataan ensimmäisen kerran, näytetään sinisillä nuolilla kyseiseen opiskeluoikeuteen valitun kouluttautumismahdollisuuden mahdolliset vaihtoehdot. Ne valinnat, jotka eivät ole kyseisessä kouluttautumismahdollisuudessa sallittuja, on tummalla harmaalla pohjalla eikä niissä ole sinisiä nuolia näyttämässä mahdollisia polkuja. Kuvan kouluttautumismahdollisuudessa ei ole mahdollista valita alemmassa tutkinnossa sisustusarkkitehtuurin erikoistumisaluetta tai ylemmässä maisteriohjelmia Furniture Design tai Spatial Design.

Valintojen ruksiminen aloitetaan aina alemmasta tutkinto-ohjelmasta, josta siirrytään sen tarkentaviin valintoihin. Kun alemman tutkinnon valinnat on tehty, voidaan siirtyä valitsemaan ensin ylempi tutkinto ja sitten sen tarkentavat valinnat. Muokkaa-tilassa opiskeluoikeuteen vahvistetut valinnat korostetaan väkäsellä ja sinisellä värityksellä sekä nuolella; tallennetussa tilassa näytetään väkäset ja nuolet. Kuvassa opiskeluoikeuteen on valittu alemman tutkinnon opintosuunnaksi muodin pääaine, josta opiskeluoikeus jatkuu Master of Fashion, clothing and textile designiin. Tässä tapauksessa ko. maisteriohjelman alla oleva opintosuunnan valinta on opiskelijan vapaasti valittavissa; opiskelija voisi myös vaihtaa muotoilun pääaineeseen. Jos valinnassa on lukko, niin silloin opiskelija ei itse voi ko. valintaa vahvistaa opiskeluoikeuteensa, vaan hänen pitää hakea siihen opiskeluoikeutta korkeakoulun määrittelemällä tavalla; hakuprosessia ei ole toteutettu Sisuun.


Alemmassa kuvassa on opiskeluoikeuteen valittu ainoastaan alempi tutkinto-ohjelma (Taiteen kandidaattiohjelma). Opiskelija voi opintojen rakenteessa valita sen alta joko muotoilun tai muodin pääaineen alempaan tutkintoon. Jos hän valitsee muodin pääaineen, täytyy hänen hakea siihen korkeakoulun määrittelemän hakuprosessin mukaisesti. Lukon kuva sekä palveluhenkilön että opiskelijan käyttöliittymässä osoittaa sen, että ko. tutkinto-ohjelmaan/tarkentavaan valintaan pitää hakea erikseen opiskeluoikeutta. Jos opiskelijalle vahvistetaan alempaan tutkintoon muodin pääaine, voi hän jatkaa siitä Master of Fashion, clothing and textile designiin ja sen alla oleviin tarkentaviin valintoihin. Muotoilun pääaineen hän voi valita vapaasti ja jatkaa siitä maisteriohjelmaan Master of collaborative and industrial Design.

HUOM. jos valintoja pitää korjata, täytyy valinnat ruksia pois käänteisessä järjestyksessä eli aloittaa ylemmän tutkinnon tarkentavista valinnoista.

OILI-tuonnissa opiskeluoikeuteen vahvistetaan automaattisesti yksiselitteiset valinnat; esimerkiksi koko koulutuspolku vahvistetaan, jos siinä on vain yksi alempi tutkinto-ohjelma, jossa on yksi tarkentava valinta ja yksi ylempi tutkinto-ohjelma, jossa on yksi tarkentava valinta, ks. tarvittaessa Tiedonsiirto (vaatii kirjautumisen).

Koulutusluokitus ja koulutuspaikka

OILI-tiedonsiirto

Uusien opiskelijoiden OILI-tiedonsiirrossa opiskeluoikeuteen koulutusluokitus päätellään sen tarkimmalta tasolta, ks. Koulutukset-ohje#ohje-KoulutusluokitusKoulutusluokitus. Opiskelijan opiskeluoikeudessa koulutusluokitus päivittyy automaattisesti sitä mukaa, kun koulutuspolku vahvistetaan (esim. opiskelija valitsee pääaineen, palveluhenkilö vahvistaa opiskeluoikeuteen toisen vaiheen tutkinto-ohjelman).

Tarvittaessa koulutusluokitus voidaan muuttaa opiskeluoikeuteen käsin, jos sille halutaan antaa koulutuksen rakenteesta poikkeava arvo tai koulutuksessa ei ole annettu tutkinto-ohjelmalle/tarkentavalle valinnalle koulutusluokitusta.

Koulutuspaikka päätellään uusien opiskelijoiden OILI-tiedonsiirrossa opiskeluoikeuteen vaihekohtaisesti, ks. tarkemmin Koulutukset-ohje#ohje-Perustiedot → koulutuspaikka. Jos päättelyä koulutuspaikasta ei voida tehdä, pitää uusien opiskelijoiden opiskeluoikeudet vahvistaa (ks. pääkäyttäjän ohjeet Tiedonsiirto). Tarvittaessa koulutuspaikka voidaan muuttaa opiskeluoikeuteen käsin.

Koulutusluokituksen ja koulutuspaikan muokkaaminen käsin

Kun luo käsin opiskeluoikeuden, asetetaan oletuksena koulutuksen vaiheille koulutuksen matriisissa annetut koulutusluokitukset. Ne täsmentyvät sitä mukaa, kun koulutuspolkuun tehdään valintoja, jos tutkinto-ohjelmalla ja/tai tarkentavalla valinnalla on eri arvot. Jos opiskelijalle on vahvistettu ensimmäisen vaiheen tutkinto-ohjelma (alempi tutkinto-ohjelma), näytetään ko. vaiheessa tutkinto-ohjelmalle koulutuksen matriisissa annettu koulutusluokitus. Jos tutkinto-ohjelmalle ei ole annettu matriisissa koulutusluokitusta, näytetään kouluttautumismahdollisuuden vaiheen arvo. Jos opiskelijalle on vahvistettu tarkentava valinta, näytetään sen arvo. Jos tarkentavalle valinnalle ei ole annettu matriisissa koulutusluokitusta, näytetään tutkinto-ohjelman arvo; ks. kuvat ylempänä, koulutusluokitus on eri kouluttautumisvaiheessa, taiteen kandidaattiohjelmassa ja erikoistumisalueessa. Tieto päivittyy myös, kun opiskelija itse vahvistaa valinnan. Koulutusluokituksen selitetekstissä kerrotaan, mistä arvo tulee.

Koulutusluokitusta voi muuttaa koulutuspolun muokkaus-tilassa (valitse koulutusluokitus käsin). Arvoksi voidaan valita mikä tahansa koulutusluokituskoodiston arvo. Kun arvo on muutettu käsin koulutuksen tiedoista poikkeavaksi, ei automaattista päättelyä enää tehdä, kun koulutuspolun valinnat muuttuvat (esim. opiskelija vaihtaa pääainetta). Muokkaus-tilassa näkyy, onko tieto koulutuksen tietojen mukainen vai käsin asetettu. Arvo voidaan palauttaa koulutuspolun mukaiseksi.

Jos opiskelija on valmistunut tutkinto-ohjelmasta, on opiskeluoikeudessa tutkintosuoritukselle valmistumisen käsittelyssä valittu koulutusluokitus, jota ei voi muuttaa.

Jos opiskeluoikeuden tutkinto-ohjelma henkilökohtaistetaan, poistetaan siltä koulutusluokitus. Koulutusluokitus on tämän jälkeen annettava muokkaus-modaalissa käsin. Jos opiskelijalla on kuitenkin tutkintosuoritus hekotetusta tutkinto-ohjelmasta, asetetaan opiskeluoikeuteen tutkintosuoritukselle valmistumisen käsittelyssä valittu koulutusluokitus, jota ei voi muuttaa. Jos hekotettu opiskeluoikeus palautetaan alkuperäiseen tilaan, palautetaan myös koulutusluokitus sitä vastaavaksi.

Kun luo käsin opiskeluoikeuden, asetaan oletuksena vaiheille koulutuspaikka. Ensisijaisesti koulutuspaikaksi tulee koulutuksen koulutuspaikka; jos sitä ei ole niin, university settingsin arvo (korkeakoulun oletuskoulutuspaikka eli kotikunta), ks. Koulutukset-ohje#ohje-Perustiedot → koulutuspaikka. Koulutuspaikka on vaihekohtainen tieto. Jos koulutuspolkuun vahvistetaan tutkinto-ohjelma, ei koulutuspaikka muutu automaattisesti tutkinto-ohjelman mukaiseksi, vaan valinta pitää tarvittaessa muuttaa käsin.

Koulutuspaikkavalikossa näytetään mikä koulutuspaikka koulutuksessa ja tutkinto-ohjelmassa on.

Jos opiskeluoikeus on luotu aiemmin, on koulutuspaikka oletuksena tyhjä. Koulutusluokitus on myös tällöin tyhjä, mutta muokkaa-tilassa näytetään koulutuspolun valintojen mukainen koulutusluokitus, joka voidaan tallentaa.

Koulutuspolun nollaaminen

Jos valmistumishakemus herjaa:

 • Opiskeluoikeus > acceptedSelectionPath: Valittua valintapolkua ei löydy koulutuksen rakenteesta
 • Opiskeluoikeus > requestedSelectionPath: Valittua valintapolkua ei löydy koulutuksen rakenteesta (requestedSelectionPathin  saa annettua vain rajapintojen kautta)

niin silloin kyseessä on tilanne, jossa opiskelija on tehnyt suunnitelman koulutukseen X. Tämän jälkeen koulutus X on deletoitu ja sen tilalle on tehty koulutus Y, joka on laitettu opiskeluoikeuden koulutukseksi. Koulutus Y:n nimi ja koodi ovat samat kuin koulutuksella X, joten niitä ei voi käyttöliittymässä erottaa toisistaan.

Opiskelijan suunnitelma siten viittaa poistettuun koulutukseen.

Tämän tilanteen saa korjattua avaamalla opiskelijan koulutuspolun muokkausnäkymän ja valitsemalla kolmen pisteen valikosta nollaa koulutuspolun valinnat.

Toiminto pitää tallentaa ja se synnyttää opiskeluoikeuteen uuden muutosversion.

Opiskeluoikeuden huomatukset

Jos opiskeluoikeuden koulutus on ei ole kunnossa, näytetään opiskeluoikeuden otsikkorivillä varoituskolmio. Opiskeluoikeuden tiedoissa näytetään notifikaatiossa syy sille, miksi koulutus ei ole kunnossa; joko se on luonnostilassa tai sen päättymispäivä on menneisyydessä, ja opiskeluoikeus on edelleen voimassa. Notifikaatiossa näytetään koulutuksen nimi sekä kyseisen version voimassaoloaika.


Lisäksi koulutuspolussa näytetään, mikä on koulutuksen opiskeluoikeus on sekä koulutuksen version voimassaoloaika.

Opiskeluoikeuden tila

Opiskeluoikeuden tilassa näytetään aina nykyversion tila. Opiskeluoikeuden ajassa muuttunutta tilaa voi tarkastella avaamalla näytä kaikki opiskeluoikeuden tilat. Tilat näytetään aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Läsnäoloilmoittautumista vaativaa opiskeluoikeutta ei enää passivoida tulevaisuuden lukukaudesta lähtien.  Tiloissa näytetään siis myös tulevaisuuden oletustila, johon periytyy viimeisin opiskeluoikeuden tilatieto:

 • Jos opiskeluoikeuden tila on kuluvalla hetkellä aktiivinen, on opiskeluoikeuden tulevaisuuden oletustila opiskeluoikeuden voimassaolon päättymispäivämäärään asti aktiivinen
  • Opiskeluoikeus on passiivinen opiskeluoikeuden voimassaolon päättymispäivämäärän jälkeisestä päivästä alkaen
 • Jos opiskeluoikeuden tila on kuluvalla hetkellä aktiivinen, poissaoleva, on opiskeluoikeuden tulevaisuuden oletustila opiskeluoikeuden voimassaolon päättymispäivämäärään asti aktiivinen, poissaoleva
  • Opiskeluoikeus on passiivinen opiskeluoikeuden voimassaolon päättymispäivämäärän jälkeisestä päivästä alkaen
 • Jos kuluvan lukukauden lukuvuosi-ilmoittautuminen on puuttuu, on opiskeluoikeuden tulevaisuuden oletustilana edellisen lukukauden tila:
  • Jos edellisen lukukauden tila on aktiivinen, on opiskeluoikeuden tulevaisuuden oletustila aktiivinen opiskeluoikeuden voimassaolon päättymispäivämäärään asti 
  • Jos edellisen lukukauden tila on aktiivinen, poissaoleva, on opiskeluoikeuden tulevaisuuden oletustila aktiivinen, poissaoleva opiskeluoikeuden voimassaolon päättymispäivämäärään asti
  • Jos edellisen lukukauden tila on passiivinen (eli lukukauden ilmoittautuminen on puuttuu tai laiminlyöty), on tulevaisuuden oletustila passiivinen
   • passiivisuudella ei ole päättymispäivämäärää
 • Jos opiskeluoikeus alkaa kuluvalla lukukaudella, ja lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu, on opiskeluoikeuden tulevaisuuden oletustila aktiivinen

Opiskelijalla läsnäoloilmoittautuminen kuluvalle lukukaudelle (syyslukukausi 2022):


Opiskelijalla ei läsnäoloilmoittautumista kuluvalle lukukaudelle (syyslukukausi 2022) eli lukukauden ilmoittautumisen tietona puuttuu; edellinen lukukausi (kevät 2022) poissaoleva:


Opiskelijalla ei läsnäoloilmoittautumista kuluvalle lukukaudelle (syyslukukausi 2022) eli lukukauden ilmoittautumisen tietona puuttuu; edellinen lukukausi (kevät 2022) laiminlyöty (ja sitä edellinen syksy 2022 läsnäoleva):


Opiskeluoikeuden tilakäsittely

Sisu 2.4:ssa opiskeluoikeuden tilojen käsittely muuttui, kun opiskeluoikeuden tila irrotetaan omaan tietomalliinsa ja koko tilahistoria tallennetaan aina, jos opiskelijan oikeuteen tai lukuvuosi-ilmoittautumisiin tulee muutoksia. Täten opiskeluoikeuden tosiasialliseen tilaan tiettynä ajanhetkenä ei enää vaikuta tilamuutoksen tallennushetki tai opiskeluoikeuden muutoshistorian (hottien) tiedot menneisyydessä tai tulevaisuudessa.

Uudistetussa tietomallissa opiskeluoikeuden tila kullakin ajanhetkellä riippuu nykyisen opiskeluoikeuden muutoshistorian (hotin) tiedoista: opiskeluoikeuden voimassaoloajasta, opiskeluoikeuden luopumis-, perumis-, siirto- ja valmistumistiedoista, sekä lukukausi-ilmoittautumisista ja lukukausille määritellyistä ilmoittautumisajoista.

Opiskeluoikeus on aktiivinen, jos:

 1. opiskeluoikeus on voimassa
  1. opiskeluoikeusaika on alkanut, mutta ei päättynyt
 2. koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen
  1. opiskeluoikeudessa on läsnäoloilmoittautuminen tarkastellulla ajanhetkenä
   1. TAI jos opiskelijalla on läsnäoloilmoittautuminen edelliselle lukukaudelle, seuraava lukuvuosi on jo alkanut ja sen ilmoittautumisaika on käynnissä (tila: aktiivinen, puuttuu)

TAI

 1. opiskeluoikeus on voimassa
  1. opiskeluoikeusaika on alkanut, mutta ei päättynyt
 2. koulutuksen tyypissä ei vaadita lukuvuosi-ilmoittautumista

Opiskeluoikeus on aktiivinen, poissaoleva, jos

 1. opiskeluoikeus on voimassa
  • opiskeluoikeusaika on alkanut, mutta ei päättynyt
 2. koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • opiskeluoikeudessa on poissaoloilmoittautuminen tarkastellulla ajanhetkenä
   1. TAI jos opiskelijalla on poissaoloilmoittautuminen edelliselle lukukaudelle, seuraava lukuvuosi on jo alkanut ja sen ilmoittautumisaika on käynnissä sl (tila: aktiivinen, poissaoleva - puuttuu)

Opiskeluoikeus ei ole aktiivinen, jos

 1. opiskeluoikeus ei ole vielä voimassa
  1. opiskeluoikeusaika ei ole alkanut (opiskeluoikeuden tila: ei alkanut, lukuvuosi-ilmoittautuminen: puuttuu)
  2. opiskeluoikeusaika ei ole alkanut (opiskeluoikeuden tila: ei alkanut; lukuvuosi-ilmoittautumista ei vaadita)
 2. opiskeluoikeusaika on päättynyt
  1. rajauslain sallima aika/myönnetty lisäaika on käytetty (opiskeluoikeuden tila: passiivinen)
  2. opiskeluoikeuksissa, joissa ei käytössä ole rajauslakia, on päättymispäivä, joka on menneisyydessä (opiskeluoikeuden tila: passiivinen - opiskeluaika päättynyt)
 3. opiskeluoikeus on peruttu (opiskeluoikeuden tila: peruttu)
 4. opiskelija on luopunut opiskeluoikeudesta (opiskeluoikeuden tila: luopunut)
 5. opiskelija on siirtynyt toiseen korkeakouluun (opiskeluoikeuden tila: luopunut, siirretty)
 6. opiskelija on valmistunut yksivaiheisesta koulutuksesta tai kaksivaiheisen koulutuksen molemmista vaiheista (opiskeluoikeuden tila: valmistunut)
 7. opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuutensa kuluvalle lukukaudelle niissä koulutustyypeissä, joissa vaaditaan läsnäoloilmoittautuminen; lukuvuosi-ilmoittautumisaika on päättynyt (opiskeluoikeuden tila: passiivinen, lukuvuosi-ilmoittautuminen: laiminlyöty)
 8. opiskelija on laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuutensa edelliselle lukukaudelle, kuluvalta ilmoittautuminen puuttuu ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä seuraavalle/kuluvalle lukukaudelle (niissä koulutustyypeissä, joissa vaaditaan läsnäoloilmoittautuminen) (opiskeluoikeuden tila: passiivinen, puuttuu; lukuvuosi-ilmoittautuminen: puuttuu)

Ennen muutosta opiskeluoikeuden tila esim. suorituksen kirjaamisessa tarkastettiin opiskeluoikeuden muutoshistoriasta (snapshotista). Tällöin jälkikäteen opiskeluoikeuteen tehdyt muutokset eivät välttämättä korjanneet muutoshistoriaa todenmukaiseksi, vaan niihin jäi vääriä tiloja. Muutoshistoriadataa pystyi jonkun verran käyttöliittymässä korjaamaan poistamalla muutosversioita tai muokkaamalla niiden dataa.

Opiskeluoikeuden tila tarkistetaan jatkossa opiskeluoikeuden voimassaolosta ja lukuvuosi-ilmoittautumisesta (jos opiskeluoikeuden koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen) eikä siitä, missä tilassa opiskeluoikeus oli teknisesti muutoshistoriassa valitulla ajanhetkellä. Ts. enää ei ole merkitystä sillä, koska data on luotu/tuotu, vaan sillä, mitkä opiskeluoikeuden voimassaolon ja lukukausi-ilmoittautumisen status ovat ajanhetkellä olivat.

Ks. tarvittaessa tarkemmin tietomallimuutos https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Opiskeluoikeuden+tilan+irrottaminen+snapshoteista (vaatii kirjautumisen).

Myös ilmoittautumispäivällä on merkitystä eli kannattaa laittaa todenmukainen päivä, jos (testaillessa) lisää lukuvuosi-ilmoittautumisia menneisyyteen.

Jos opiskelija tekee lukuvuosi-ilmoittautumisen lukuvuosi-ilmoittautumisaikana, näytetään tiloissa aktiivisuuden alkamispäiväksi lukukauden alkamispäivä:

Jos opiskelija tekee lukuvuosi-ilmoittautumisen lukuvuosi-ilmoittautumisajan umpeuduttua (eli opiskeluoikeus ehtii olla laiminlyötynä), näytetään tiloissa aktiivisuuden alkamispäiväksi ilmoittautumispäivä. Kuvan tapauksessa lukuvuosi-ilmoittautuminen oli päättynyt 31.8.2021 ja opiskelija on hoitanut ilmoittautumisen kuntoon 2.9.2021, joten 1.8.-1.9.2021 opiskeluoikeus on ollut passiivinen.

Muutoshistoriasta näkee, että koska joku opiskeluoikeuden tiedosta on muuttunut. Esimerkiksi, miten opiskelijan koulutuspolku on elänyt ajassa (kuten, että milloin opiskelija on vahvistanut pääaineen/opintosuunnan). Tarvittaessa muutoshistoriassa pystyy myös korjaamaan menneisyyden dataa (esim. jos opiskeluoikeudessa on ollut menneisyydessä väärä organisaatio tai koulutusluokituskoodi tms.).

HUOM. jos poistaa koko koulutuksesta valmistuneelta (opiskeluoikeuden tila: valmistunut) sen muutosversion, jossa opiskelija valmistui, palautuu opiskeluoikeus aktiiviseksi ja opiskeluoikeuden päättymispäivä palautuu valmistumista edeltäväksi. Tässä tilanteessa pitää myös virhemerkitä tutkintosuoritus, jotta data ei ole ristiriidassa.

Ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot).

Ks. myös Avoimen yliopiston opetus#Avoimenkoulutusjaopiskeluoikeudet.

Yhteistyötutkinnot

Opiskelijan opiskeluoikeuteen voidaan viedä tieto siitä, että opiskelija opiskelee kansainvälistä yhteistyötutkintoa, joka voi olla kaksois/kolmois- tai yhteistutkinto. Yhteistutkinnossa opiskelija saa yhteisen tutkintotodistuksen; kaksois/kolmoistutkinnossa tutkintotodistuksen erikseen kustakin korkeakoulusta.

Kun opiskelijan opiskeluoikeuteen on merkitty yhteistyösopimuksen tiedot ja sopimukselle on annettu tulostuvat tekstit, tulostuu todistukseen tieto yhteistutkinnon suorittamisesta.

HUOM. Sisussa ei vielä voi luoda yhteistyötutkintojen tietoja käyttöliittymässä, vaan tiedot pitää viedä rajapinnan kautta, ks. pääkäyttäjän ohje: Yhteistyötutkinnot

Tieto yhteistyötutkinnosta viedään opiskeluoikeuteen vaiheittain koulutuspolun muokkaustilassa ruksimalla kansainvälinen yhteistyötutkintosopimus. Ruksiminen avaa valikon, josta voi valita sopimuksen.


Jos valitaan sopimus, jonka tyyppi on yhteistutkinto, valitaan missä korkeakouluissa opiskelija tutkinnon suorittaa.

Jos valitaan sopimus, jonka tyyppi on kaksoistutkinto, valitaan muu(t) korkeakoulu(t), joissa opiskelija suorittaa toisen tutkinnon. Lisäksi muille tutkinnoille annetaan tutkinnon nimi. Tiedot voi poistaa tarvittaessa roskiksesta.

Tallennetun kaksoistutkinnon tiedot opiskeluoikeudessa.


Opiskeluoikeutta laajentava valinta (sivuaine)

Ks. Sivuaineen hallinta.

Läsnäolotiedot ja opiskeluoikeuden tila

Opiskelijan tiedoissa näkyy opiskelijan lukukausi-ilmoittautumiset opiskeluoikeuden alkamispäivästä nykyhetkeen asti. Läsnäolotiedot ovat opiskeluoikeuskohtaisia. Lisäksi näytetään tulevan lukuvuoden tiedot tai tiedot opiskeluoikeuden päättymispäivään asti, jos opiskeluoikeus on päättymässä Läsnäolo näytetään vain niille opiskeluoikeuksille, joiden koulutustyypille on määritelty, että ne ovat lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisia. Jos siis opiskeluoikeus ei ole sellainen, jonka koulutustyypille ei ole tätä velvollisuutta määritelty, ei opiskeluoikeudessa näytetä myöskään läsnäolotietoja tai opintojen etenemistä kuvaavaa graafia.

Ks. pääkäyttäjän ohjeessa lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen antaminen Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet#Lukuvuosi-ilmoittaumisajat (vaatii kirjautumisen).

Ks. pääkäyttäjän ohjeessa koulutustyyppien määrittely lukuvuosi-ilmoittautumista vaativiksi Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet#Lukuvuosi-ilmoittautumiset (vaatii kirjautumisen).

Ks. tässä ohjeessa Opiskeluoikeuden eräajot.

Opiskeluoikeuden tila-bannerissa näytetään kuluvan lukukauden ilmoittautumisen tila.

Jos opiskeluoikeudessa on opiskeluaikaa, on opiskeluoikeuden tila aktiivinen/aktiivinen, poissaoleva + läsnäoleva/poissaoleva.


Jos opiskeluaikaa on jäljellä, lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä, edellisen lukuvuoden opiskelija oli läsnäoleva ja lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta, on tila aktiivinen, puuttuu.

Jos opiskeluaikaa on jäljellä, lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä, edellisen lukuvuoden opiskelija oli poissaoleva ja lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta, on tila aktiivinen, poissaoleva - puuttuu. Tämä korjataan myöhemmin, on tällä hetkellä aktiivinen, poissaoleva - poissaoleva

Jos opiskeluaikaa on jäljellä ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika on käynnissä, mutta lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta ja se puuttuu tai on laiminlyöty myös edellisellä, on tila passiivinen, puuttuu.

Jos opiskeluaikaa on jäljellä, mutta lukukausi-ilmoittautuminen puuttuu kuluvalta lukukaudelta ja lukuvuosi-ilmoittautuminen päättynyt, on tila passiivinen, ilmoittautuminen laiminlyöty.

Jos tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt (eikä opiskelija ole valmistunut tai luopunut opiskeluoikeudestaan tai opiskeluoikeutta ei ole peruttu), on tila passiivinen, opiskeluaika päättynyt

Jos ei tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt (eikä opiskelija ole valmistunut tai luopunut opiskeluoikeudestaan tai opiskeluoikeutta ei ole peruttu), on tila päättynyt

Jos opiskelija on valmistunut koulutuksen kaikista vaiheista, on koko opiskeluoikeuden tila valmistunut.


ks. myös Opiskeluoikeuden peruminen ja Opiskeluoikeudesta luopuminen ja Siirto-opiskelija.

Lukukausi-ilmoittautumisia hallinnoidaan läsnäoloissa kolmen pisteen valikosta. Niissä lukukausissa, joissa läsnäoloilmoittautumista ei ole, näytetään puuttuu.


Lukukausi-ilmoittautumisen lisääminen avaa modaalin, jossa näytetään kaikki ne opiskeluoikeuden lukukaudet, joilta puuttuu läsnäolotieto. Modaalissa voi lisätä arvoksi vain joko läsnäoleva tai poissaoleva.  Ilmoittautumispäivä on oletuksena kirjauspäivä, mutta päivämäärää voi muokata. Jos läsnäolotiedoksi lisätään poissaololukukausia, siirtyy opiskelijan rajauslain piirissä oleva opiskeluoikeuden päättymispäivä vastaavasti silloin, kun opiskelijalla on tutkintosetuksensa mukaisesti vielä käyttämättömiä sallittuja poissaololukukausia. Tähän riittää käyttöoikeusrooli lukuvuosi-ilmoittautumisen lisääjä. Ko. roolilla ei voi muokata olemassaolevia lukuvuosi-ilmoittautumisia.

Läsnäolotietojen hallinta avaa modaalin, jossa näytetään kaikki opiskeluoikeuden lukukaudet. Tässä näkymässä voidaan poissaololukukausi määritellä lakisääteiseksi, mutta lakisääteisyyden syytä ei vielä voi kirjata. Lukukausi-ilmoittautumisia ei voi poistaa, mutta ne voidaan merkitä puuttuviksi. Läsnäolojen muokkaamiseen tarvitaan lukuvuosi-ilmoittautumisen käsittelijän rooli.

HUOM. läsnäoloilmoittautumisiin on lisätty opiskeluoikeuden uutta tietomallia varten arvo "laiminlyöty". Arvoa ei kuitenkaan ole tarkoitus antaa koskaan käyttöliittymässä. Jos opiskelijan lukukausi-ilmoittautumisena on "puuttuu" ja lukuvuosi-ilmoittautumisaika päättyy, ajaa yöllinen eräajo opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumiseksi "laiminlyöty", ks. Opiskeluoikeuden eräajot.


Jos opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt, on sen tilarivillä tieto passiivinen, opiskeluoikeus päättynyt ja opiskeluoikeuden tilana passiivinen.

Jos opiskelija on valmistunut, on opiskeluoikeuden tilarivillä tieto valmistunut ja samoin opiskeluoikeuden tila on valmistunut. Kaksivaiheisessa koulutuksessa opiskelijan pitää olla valmistunut molemmista vaiheista.

Jos opiskeluoikeuden voimassaoloaika on tulevaisuudessa, on sen tila ei alkanut.

Poissaolon muuttaminen läsnäoloksi kesken lukukauden

Jos opiskelija on lukuvuosi-ilmoittautumisaikana ilmoittautunut poissaolevaksi, mutta haluaakin vaihtaa kesken lukukauden ilmoittautumisen läsnäolevaksi, voidaan Sisuun tallentaa tieto muutoksesta. Ts. Sisuun jää näkyviin se aikaväli, jolloin opiskelija oli ilmoittautunut poissaolevaksi. Jos opiskeluoikeudella on rajauslaki, opiskeluajan laskennassa kausi lasketaan käytetyksi, ks. Opiskeluajan kulumisen seuraaminen.

Poissaolo voidaan muuttaa läsnäoloksi myös aiemmille lukukausille.

Jos muutos tapahtuu lukuvuosi-ilmoittautumisaikana, ei tietoa muutoksesta tallenneta, vaan olemassa oleva tieto päivitetään.

Tiedon voi muuttaa lukuvuosi-ilmoittautumisten käsittelijän käyttöoikeusroolilla.

Läsnäolotietojen hallinnassa valitaan lisää läsnäolo kesken lukukauden. Valinta voidaan tehdä vain niille lukukausille, joissa opiskelija on poissaoleva.

Valinta lukitsee aiemmin annetun poissaolotiedon ja lisää tiedoksi läsnäoleva kesken lukukauden.

Annetun tiedon voi poistaa roskiksen kuvakkeesta.

Molempien ilmoittautumispäivää on mahdollista muuttaa. Läsnäoleva kesken lukukaudelle annetun päivämäärän tulee olla poissaololle annetun päivämäärän jälkeen. Virheilmoitus virheellisestä päivämäärästä tulee tallennuksessa.

Jos poissaolo on merkitty lakisääteiseksi, poistuu tämä tieto kokonaan, sillä poissaolon muuttaminen läsnäolevaksi kesken lukukauden kuluttaa opiskeluaikaa eikä osittaista poissaoloa voi laskea kokonaisiin lukukausiin perustuvassa systeemissä.

Opiskelijalla voi olla yhden lukukauden aikana kolme eri tilaa:

 1. laiminlyöty
  1. opiskelija ei ole ilmoittaunut lukuvuosi-ilmoittautumisen aikana
 2. poissaoleva
  1. opiskelija pääsee takaisin kirjoille ja ilmoittautuu poissaolevaksi
 3. läsnäoleva
  1. opiskelija haluaa muuttaa kesken lukukauden ilmoittautumisen läsnäolevaksi

Opintojen eteneminen (uusittu)

Opintojen etenemisen kuvaaminen on muutettu saavutettavaksi, ks. opiskelijan ohjeesta: Omat tiedot#Opintojeneteneminen(uusittu)

HUOM. Tiedot näytetään vain, jos opiskeluoikeuden koulutuksen tyyppi on tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lukuvuosimaksuvelvollisuus

OILI-tuonti

Tutkinto-ohjelma voi olla lukuvuosimaksuvelvollinen, jos sen suorituskielenä on englanti ja sille on annettu lukuvuosimaksun suuruus. Opiskelijan opiskeluoikeuteen viedään tieto maksuvelvollisuudesta ja lukuvuosi-ilmoittautumiseen tieto sen maksamisesta.

Tieto opiskelijan maksuvelvollisuudesta saadaan OILIsta (hakemus.hKelpoisuusMaksuvelvollisuus = required/not_required).

EU- sekä ETA-maiden kansalaiset ja sveitsiläiset eivät ole lukukausimaksuvelvollisia. Jos hakija ei ole yllä mainittujen valtioiden kansalainen, korkeakoulu lähtee oletuksesta, että hakija joutuu maksamaan maksun. Korkeakoulu tekee mahdolliset poikkeavat maksuvelvollisuuspäätökset oleskeluluvan perusteella. Opiskelijan täytyy osoittaa itse, että hän ei ole maksuvelvollinen; osoittaminen tapahtuu oleskeluluvan avulla. Maksusta vapautumisen ehtona on oleskelulupastatus A, P ja P-EU.

Lukuvuosimaksuvelvollisuustieto on aikavälillinen tieto. Opiskelijan maksuvelvollisuusstatus voi muuttua myös kesken lukukauden, jos hän esim. mene naimisiin suomalaisen kanssa.

Lukuvuosimaksuvelvolliseksi merkitty opiskelija ei voi tehdä lukuvuosi-ilmoittautumista ennen kuin lukuvuosimaksu on maksettu. Lukuvuosimaksu pitää maksaa kokonaan.

Opintopolusta saadaan uuden opiskelijan OILI-siirrossa tieto siitä, onko maksu maksettu (hakemus.lukuvuosimaksu = maksettu / maksamatta / vapautettu). OILI-tuonnissa maksuvelvollisuuden alkamispäivä on sama kuin opiskeluoikeuden alkamispäivä. OILI-tuonnissa ei vielä päätellä maksun suuruutta, koska tieto määräytyy tutkinto-ohjelman perusteella. Jos OILI-dokumentin kentässä hakemus.lukuvuosimaksu on arvo maksettu tai vapautettu, merkitään lukuvuosimaksu maksetuksi. Muussa tapauksessa lukuvuosimaksu merkitään maksamattomaksi.

Seuraavissa lukuvuosi-ilmoittautumisissa OILI ei päästä opiskelijaa ilmoittautumaan, mikäli  opiskeluoikeus on lukuvuosimaksuvelvollinen (rahoituslähdekoodiston arvo 5 = lukuvuosimaksu), lukuvuosimaksu on maksamatta (maksun tila maksamatta= 0) ja lukukausi-ilmoittautuminen tulevalta kaudelta puuttuu (ilmoittautumisen tila = 4 puuttuu). Jos Virtaan ei lukuvuosimaksullisille opiskeluoikeuksille viedä ilmoittautumisen tilaa ollenkaan (ts. viedään null), sallii OILI lukuvuosi-ilmoittautumisen. Näin korkeakoulu voi itse päättää valvooko se lukuvuosimaksun maksamista OILIn kautta vai muualla (ts. sallii tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen ilman lukuvuosimaksua).

Sisuun voidaan luoda yksi maksuvelvollisuusjakso koko opiskeluoikeuden (tai tutkinto-ohjelman suorittamisen) ajalle, jos vuosittainen maksun määrä pysyy samana. Jos maksun määrä muuttuu (esim. tutkinto-ohjelma vaihtuu opiskelijan valmistuessa alemmasta tutkinto-ohjelmasta) tai opiskelija saa jostain alkaen maksusta vapautuksen, pitää luoda uusi maksuvelvollisuusjakso.

Maksuvelvollisuusjakson muokkaaminen Sisussa

Opiskeluoikeuksissa, joista opiskelija maksaa lukukausimaksumaksuja, näytetään lukukausimaksut maksuvelvollisuusjaksoina vaihekohtaisesti. Jos OILI-dokumentissa on opiskelijalle tuotu maksuvelvollisuusjakso, näytetään se opiskelijan opiskeluoikeuden tiedoissa. OILIsta tuotua dataa voi muokata ja opiskelijalle voi lisätä maksuvelvollisuusjakson, jos opiskeluoikeudessa on olemassa yksi maksuvelvollisuusjakso.

Sisussa voi lisätä opiskeluoikeuteen ensimmäisen lukuvuosimaksuvelvollisuusjakson kolmen pisteen valikosta lisää lukuvuosimaksuvelvollisuus.

Lisää lukuvuosimaksuvelvollisuus (opiskeluoikeuden ensimmäinen maksuvelvollisuusjakso) ja lisää maksuvelvollisuusjakso (seuraavat maksuvelvollisuusjaksot) toimivat samalla tavalla ja ensimmäisen maksuvelvollisuusjakson lisäämisen jälkeen voi käyttää kumpaa tahansa toimintoa.

Maksuvelvollisuusjaksoja voi siis lisätä myös opiskeluoikeudessa tiedoissa kohdassa lukuvuosimaksuvelvollisuus, joka näkyy ainoastaan niissä opiskeluoikeuksissa, jotka ovat maksuvelvollisia (eli joille on viety jo maksuvelvollisuusjakso tai tuotu sellainen rajapinnan kautta).

Opiskeluoikeudessa voi olla voimassa yksi maksuvelvollisuusjakso kerrallaan (esim. 1.8.2020-31.7.2021). Maksuvelvollisuusjaksolle annetaan aikaväli, maksun suuruus sekä tarvittaessa lisätiedot. Maksuvelvollisuusjakso ei voi alkaa ennen opiskeluoikeuden alkamispäivää eikä päättyä sen jälkeen.

Lisää lukuvuosimaksuvelvollisuus/lisää maksuvelvollisuusjakso avaa modaalin, josta pääsee luomaan uudet maksutiedot. Muokkausmodaalin alaosassa näytetään ne tutkinto-ohjelmat, jotka ovat opiskelijan opiskeluoikeudessa vahvistettuna. Näistä voi valita kummalta haetaan lukuvuosimaksun suuruus (tutkinto-ohjelman perustiedoissa kenttään lukuvuosimaksu annettu summa). Maksun suuruus otetaan siltä tutkinto-ohjelman versiolta, joka on voimassa opiskeluoikeuden alkamispäivänä. Modaalissa tämä on ns. aputieto eli sitä ei tallenneta maksuvelvollisuusjaksolle. Se ei myöskään ole määräävä, vaan maksun määrän voi myös muuttaa käsin.

Jos opiskeluoikeuden koulutuspolkuun ei ole vahvistettu tutkinto-ohjelmaa vähintään aktiiviseen vaiheeseen, ei tietoja voi lisätä (aktiivinen vaihe: yksivaiheisessa koulutuksessa ko. taso (alempi/ylempi); kaksivaiheisessa alempi korkeakoulututkinto, ellei opiskelija ole siitä valmistunut, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on aktiivinen).

Kolmen pisteen valikossa pääsee muokkaamaan annettuja tietoja.

Maksuvelvollisuusjaksossa, joka on meneillään, on vihreä badge voimassa; päättyneessä harmaa päättynyt. Tulevaisuudessa alkavissa oranssilla alkaa xx.xx.xxxx.


Maksuvelvollisissa opiskeluoikeuksissa näkyy banneri maksullinen.

Opiskeluoikeuksissa, jotka ovat maksuvelvollisia, ei opiskelija voi itse vahvistaa koulutuspolun valintoja, vaan ne pitää aina vahvistaa palveluhenkilön käyttöliittymässä.

Tutkinto-opiskeluoikeutta, jolla on maksuvelvollisuusjaksoja, ei voi merkitä maksulliseksi tilauskoulutukseksi.

Vapautus maksuvelvollisuudesta

Opiskelija voidaan merkitä maksuvelvollisuudesta vapautetuksi. Vapautus merkitään maksuvelvollisuusjaksokohtaisesti. Vapautus koskee koko maksuvelvollisuusjaksoa. Vapautus voi olla tarpeen merkitä, jos opiskelija on saanut oleskeluluvan takautuvasti. Vapautukselle voidaan antaa lisätiedot.


Tallennetuissa tiedoissa näytetään vihreällä huomautus vapautuksesta.


Maksuvelvollisuusjakson poistaminen

Maksuvelvollisuusjakson voi poistaa; huom. poistaminen on lopullista eikä poistettua maksuvelvollisuusjaksoa voi palauttaa. Kolmen pisteen valikon poista maksuvelvollisuusjakso aukeaa varmistusmodaali.

Jos poistetaan opiskeluoikeudesta viimeinen maksuvelvollisuusjakso, häviää koko opiskeluoikeudesta maksuvelvollisuustieto.

Jos poistaminen onnistuu, näytetään sivun ylälaidassa vihreässä alertissa maksuvelvollisuusjakso poistettu.

Lukuvuosimaksun maksun merkitseminen opiskelijan läsnäolotietoihin

Lukuvuosimaksuvelvollisissa opiskeluoikeuksissa voidaan merkitä läsnäolotietoihin, onko lukuvuosimaksu maksettu. Merkintä onnistuu läsnäolotiedoissa kolmen pisteen valikossa läsnäolotietojen hallinta -modaalissa täppäämällä maksullisen koulutuksen lukuvuosimaksu maksettu. Tiedon voi merkitä kaikille opiskeluoikeuden lukukausille riippumatta maksuvelvollisuusjaksojen voimassa olosta, joten on käyttäjän vastuulla merkitä ne niille lukukausille, joille ne kuuluu. Niissä lukuvuosissa, joista maksu puuttuu yhdeltäkin kaudelta, näytetään punainen badge lukuvuosimaksu maksamatta. Kun koko lukuvuoden maksutiedot on merkitty, ei näytetä huomautusta. Jos opiskelija on vapautettu lukuvuosimaksujaksosta, niin ei näytetä mitään badgea eikä läsnäolotiedoissa ole maksullisen koulutuksen lukuvuosimaksu -kohtaa ollenkaan.


Maksutietoja ei vielä voi mitätöidä.

Apurahat

Jos opiskelijan apuraha kattaa koko lukuvuosimaksun, merkitään Sisuun maksu maksetuksi. Virrassa ei eritellä apurahan saaneita tai maksusta vapautuksen saaneita. ks. Opiskelijan maksut ja apurahat.

Lisäajan myöntäminen

Sisussa voidaan yksinkertaisella toiminnolla kirjata opiskelijalle lisäaika lisäaikojen käsittelijän käyttöikeusroolilla.

Lisäaika kirjataan samasta paikasta kuin käsitellään opiskelijan opiskeluoikeuksia. Modaalissa annetaan lisäajan alkamispäivä, lisäajan kesto lukukausina sekä pakolliset perustelut lisäajalle. Lisäaikaa voi myöntää maksimissaan neljä lukukautta kerralla. Sisu pidentää opiskeluoikeutta vastaavan määrän automaattisesti. Toistaiseksi käyttöliittymässä ei voi muuttaa annettua lisäaikaa virhekirjaukseksi. Tarvittaessa voi virheellisen lisäajan poistaa poistamalla ne muutosversiot opiskeluoikeudesta, jossa lisäaika on, ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot).

 

Ks. myös Lisäajan hakemus.

Opiskeluoikeuden peruminen

Opiskeluoikeus voidaan perua esimerkiksi, jos opiskelija on hakenut opiskeluoikeuden samaan koulutukseen, johon hänellä on jo voimassa oleva opiskeluoikeus tai jos hän ei täytä valintakriteerejä ja hyväksyntä on ollut ehdollinen. Prosessille ei ole toiminnallisuutta Sisussa, mutta sen voi merkitä opiskeluoikeuteen.

Opiskeluoikeuden voi Sisussa perua, mutta ei poistaa. Peruttua opiskeluoikeutta ei voi palauttaa. Tarvittaessa väärinmerkittyjä perumistietoja voi poistaa poistamalla muutosversion, ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot). Sivu pitää päivittää, jotta opiskeluoikeuden tila palautuu ennalleen. 

Peruminen tehdää opiskeluoikeuden otsikkorivillä olevan ... -painikkeen takaa löytyvällä muuta peruutetuksi -toiminnolla. Perumispäiväksi voi asettaa kuluvan päivän tai sitä vanhemman.


Peruutetun opiskeluoikeuden tilaksi muuttuu peruttu. Opiskeluoikeuden aktiivisuus päättyy / on päättynyt perumista seuraavana päivänä. Perumispäivä on opiskeluoikeuden viimeinen aktiivinen päivä. Perumiselle annetut perustelut näkee avaamalla näytä päätöksen tiedot. Opiskeluoikeudessa ei ole voimassaoloaikaa, jos perumispäivä on ennen opiskeluoikeuden alkamispäivää (esim. opiskeluoikeus alkaa 1.8.2021 ja se perutaan 31.7.2021).


Opiskeluoikeudesta luopuminen

Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudestaan korkeakoulun määrittelemällä prosessilla. Prosessille ei ole toiminnallisuutta Sisussa, mutta sen voi merkitä opiskeluoikeuteen.

Kun opiskelija luopuu omalla ilmoituksellaan opiskeluoikeudesta, voidaan Sisussa oikeus merkitä luopuneeksi. Opiskeluoikeutta, josta on luovuttu, ei voi palauttaa. Tarvittaessa väärinmerkittyjä luopumistietoja voi poistaa poistamalla muutosversion, ks.Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot). Sivu pitää päivittää, jotta opiskeluoikeuden tila palautuu ennalleen. 

Luopuminen tehdää opiskeluoikeuden otsikkorivillä olevan ... -painikkeen takaa löytyvällä muuta luopuneeksi -toiminnolla.

Opiskeluoikeuden tilaksi muuttuu luopunut. Opiskeluoikeuden aktiivisuus päättyy / on päättynyt luopumista seuraavana päivänä. Luopumispäivä on opiskeluoikeuden viimeinen aktiivinen päivä eli ko. päivälle voi kirjata suorituksia. Luopumiselle annetut perustelut näkee avaamalla näytä päätöksen tiedot.


Opiskeluoikeudesta luopumisen voi tehdä myös tulevaisuuteen. Luopumisen luominen tulevaisuuteen luo opiskeluoikeuteen uuden muutosversion sille päivälle, jona luopuminen kirjataan. Opiskeluoikeus on aktiivinen luopumista seuraavaan päivään asti; luopumisen tiedot voi avata (näytä päätöksen tiedot).

Siirto-opiskelija

 Siirto-opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, jotka vaihtavat korkeakoulua kesken tutkinnon suorittamisen. Siirto-opiskelijoiden opiskeluaika pysyy alkuperäisen opiskeluoikeuden mukaisena, eli siirtoprosessissa opiskeluoikeuden kuluminen lasketaan alkuperäisen opiskeluoikeuden mukaan.

 Hakuprosessi tapahtuu Sisun ulkopuolella ja Sisussa voidaan tällä hetkellä muuttaa opiskeluoikeus siirretyksi toiseen korkeakouluun sekä määritellä (uusi) opiskeluoikeus toisesta korkeakoulusta siirtyneeksi. Kerran siirrettyä opiskeluoikeutta ei voi enää Sisussa siirtää.

Opiskeluoikeuden siirtäminen toiseen korkeakouluun

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan asettaa toiseen korkeakouluun siirtyneeksi. Tällöin opiskelijan opiskeluoikeus alkuperäisessä korkeakoulussa lakkaa eikä sitä voi enää palauttaa.

Opiskeluoikeus voidaan asettaa siirtymään tulevaisuuteen. Opiskeluoikeudessa näkyy tällöin banneri siirtyy + päivämäärä ja ko. päivä on opiskeluoikeuden viimeinen voimassaolopäivä. Opiskelijalla opiskeluoikeus näkyy normaalisti siirtopäivään asti ja lisätiedoissa näkyy tuleva siirtopäivä.

Siirto toiseen korkeakouluun tapahtuu opiskelijan opiskeluoikeudesta kolmen pisteen valikosta siirrä toiseen korkeakouluun. Sisu tarjoaa päättymispäiväksi kuluvan lukuvuoden viimeistä päivää. Uusi korkeakoulu haetaan koodistosta, joka on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri ja siten pitää sisällään kaikki Suomen oppilaitokset.

Siirretyn opiskeluoikeuden tila on luopunut, siirretty.

Alempaa löytyy siirtotiedot. Tiedot näkyvät bugin takia kahteen kertaan.


Tarvittaessa väärinmerkittyjä siirtämistietoja voi poistaa poistamalla muutosversion, ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot).

Opiskeluoikeuden siirtäminen omaan korkeakouluun

Siirrettävälle opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus normaalisti. Kun koulutus on valittu, ja on lisätty tarvittavat tiedot modaalissa, täpätään alhaalta siirto-opiskelija. Toiminto avaa modaalin, johon lisätään alkuperäisen korkeakoulun tiedot. Alkuperäinen korkeakoulu haetaan koodistosta, joka on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri ja siten pitää sisällään kaikki Suomen oppilaitokset.

Siirto-opiskelun tiedoissa annetaan alkuperäisen opiskeluoikeuden kulumiseen liittyvät tiedot (läsnäolo alkuperäisessä korkeakoulussa), jotta Sisu pystyy laskemaan opiskelijan opiskeluoikeuden keston oikein. Kaikkiin kenttiin pitää antaa arvo; jos ei jotakin ole (esim. lakisääteisiä poissaoloja), voi arvoksi antaa nollan. Opiskeluoikeuden kulumisen graafi näyttää käytettävissä olevien lukukausien määrän huomioiden myös aikaisemmassa korkeakoulussa käytetyt lukukaudet. Jos opiskelija on alkuperäisessä opiskeluoikeudessa ollut poissaolevana enemmän kuin laki sallii, täytyy nämä ylimenevät poissaolokaudet laittaa siirto-opiskelun tiedoissa läsnäolokausiksi. Esim. jos opiskelijalla olisi käytössään 4 poissaolokautta ja hän olisi ollut poissa 6 lukukautta + läsnä 2 lukukautta (yht. 8), pitäisi hänelle merkitä 4 poissaolokautta ja 4 läsnäolokautta, koska ylimääräiset poissaolot kuluttavat opiskeluaikaa kuten muissakin opiskeluoikeuksissa.

Annettuja siirtotietoja ei pääse poistamaan kokonaan, mutta siihen liittyviä tietoja voi tarvittaessa muokata, esim. muuttaa käytettyjä poissaolokausia. Siirtotiedot ovat opiskeluoikeuden alaosassa. Tiedot näkyvät bugin takia kahteen kertaan.Opiskelija, jonka opiskeluoikeudessa on siirtotiedot (=opiskelija on siirtynyt toisesta korkeakoulusta), voidaan myös siirtää toiseen korkeakouluun.

Opiskeluajan kulumisen seuraaminen

Opiskelijan opiskeluajan kulumista voi seurata graafista, ks. kuvat opiskelijan ohjeista https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Omat+tiedot#Omattiedot-Opiskeluoikeudet.

Graafit näkyvät vain niissä opiskeluoikeuksissa, joiden koulutustyypille on määritelty, että ne ovat lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisia.Jos siis opiskeluoikeus ei ole sellainen, jonka koulutustyypille ei ole tätä velvollisuutta määritelty, ei opiskeluoikeudessa näytetä myöskään opintojen etenemistä kuvaavaa graafia tai läsnäolotiedot -osiota. Graafia ei myöskään ole niissä opiskeluoikeuksissa, joiden rajauslaki-arvoksi on valittu ikuinen opiskeluoikeus tai ei automaattista laskentaa.

Sisu laskee automaattisesti opiskeluoikeuden kulumista, jos opiskeluoikeus kuuluu rajauslain piiriin. Laskeminen perustuu opiskeluoikeudelle annettuun rajauslakiin, opiskeluoikeuden alkamispäivään sekä lukukausi-ilmoittautumisiin ja mahdollisiin myönnettyihin lisäaikoihin, ks alla eräajot ja tilakaavio. Rajauslakiin on viety tieto niiden tavoiteajoista ja sallituista poissaolokausista alla olevan taulukon mukaan.Tavoiteaika lukukausina
ensimmäinen vaihe
= alempi
korkeakoulututkinto

Tavoiteaika lukukausina
toinen vaihe
= ylempi korkeakoulututkinto

Sallittu tavoiteajan ylitys lukukausinaSallitut poissaololukukaudetKoskee

Rajoittamaton (ikuinen opiskeluoikeus)----Ennen 1.8.2005 aloittaneet. Opintoaikaa ei rajata

Asetus 2005


1.8.2005 - 31.7.2015

kandi

6-2
kaikilla 4

maisteri-44
kandi+maisteri644
kandi+maisteri psykologia/musiikki654
maisteri psykologia/musiikki-54
eläinlääketieteen lisensiaatti-64
hammaslääketieteen lisensiaatti-104jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 4
lääketieteen lisensiaatti-124jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 6
Asetus 2011hammaslääketieteen lisensiaatti-1144

Asetus 2015


1.8.2015 alkaen; muutos poissaolokausiin 

kandi6-2kaikilla 2
maisteri-44
kandi+maisteri644
kandi+maisteri psykologia/musiikki654
maisteri psykologia/musiikki-54
eläinlääketieteen lisensiaatti-64
hammaslääketieteen lisensiaatti-114jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 5
lääketieteen lisensiaatti-124jos kandi erikseen, niin ensimmäinen vaihe: 6 ja toinen vaihe: 6

Opiskeluoikeuden eräajot

Sisuun on toteutettu sekä lukukausi-ilmoittautumiseen että opiskeluoikeuksiin liittyvät eräajot, jotka muuttavat opiskelijoiden opiskeluoikeuksien tilaa.

Ks. Automaattiset ajot (vaatii kirjautumisen).

Lukukausi-ilmoittautumisen eräajo

quartz.studyRightMissingTermRegistrationsJob

Korkeakoulu määrittelee pääkäyttäjätoiminnoissa lukukausi-ilmoittautumisajat, ks. Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet. Kun lukuvuosi-ilmoittautumisaika on päättynyt, muuttaa eräajo lukuvuosi-ilmoittautumistiedoksi ilmoittautuminen laiminlyöty niissä opiskeluoikeuksissa, joissa opiskelija ei ole tehnyt lukuvuosi-ilmoittautumista ja joilla on opiskeluoikeudessa joku muu rajauslaki kuin ikuinen opiskeluoikeus tai ei automaattista laskentaa.

Lukuvuosimaksullisille opiskeluoikeuksille jätetään niille maksuvelvollisille lukukausille, joista läsnäolotieto puuttuu, myös lukuvuosimaksun maksamisen tieto tyhjäksi (tietomallissa: tuitionFeePaymentState = outstanding).

Jos lukuvuosi-ilmoittautumisaika ei ole (alkanut ja) päättynyt, ajaa yöllinen eräajo kaikille lukuvuosi-ilmoittautumista vaativille opiskeluoikeuksille lukukausi-ilmoittautumiseksi "puuttuu", jos niissä ei ole tietoa (läsnäoleva/poissaoleva).

Eräajo tapahtuu joka yö klo 02.00.

Opiskeluoikeuksien eräajo

StudyRightDeactivationJob: 

Jos lukuvuosi-ilmoittautuminen on päättynyt ja opiskelija on laiminlyönyt ilmoittautumisensa (ks. edellinen), muuttaa eräajo opiskeluoikeuden tilan passiiviseksi (opiskeluoikeuden tila on passiivinen ja lukuvuosi-ilmoittautumisen ilmoittautuminen laiminlyöty).

Eräajo tapahtuu joka yö kello 03.00.

StudyRightStateUpdateJob:

Eräajo tarkistaa joka yö opiskeluoikeuksien muutokset. Esim. jos opiskeluoikeus on siirretään toiseen korkeakouluun tulevaisuudessa esim. 31.12.2019, merkitsee Sisu siirtymisen 31.12.2019 ja seuraavan yön aikana siirto astuu voimaan ja opiskelijan opiskeluoikeus kotikorkeakoulussa muuttuu passiiviseksi 1.1.2020 alkaen.

Eräajo tapahtuu joka yö kello 04.00.

Opiskeluoikeuden tilakaavio

Tähän taulukkoon on kuvattu opiskeluoikeuden tilaa ja lukukausi-ilmoittautumisen tilaa erilaisissa tilanteissa. Lukukausi-ilmoittautumiselle voidaan antaa tila vain niissä koulutustyypeissä, joissa lukuvuosi-ilmoittautumistieto vaaditaan. Tämä asetetaan pääkäyttäjätoiminnoissa, ks. Muut asetukset.
Niissä koulutustyypeissä, joissa lukuvuosi-ilmoittautumista ei vaadita, on opiskeluoikeus aktiivinen silloin kun se on voimassa, muulloin se on passiivinen.

TilanneAikaOpiskeluoikeuden tilaLukuvuosi-ilmoittautumisen tilaOpiskeluoikeuden päättymispäivä
Opiskelija valittu opiskelijaksi, opiskeluoikeus ei alkanutEnnen 1.8. tai 1.1.PassiivinenIlmoittautuminen puuttuuRajauslain mukainen
Opiskelijalla voimassaoleva opiskeluoikeus, kuluvalle kaudelle ilmoittautuminen (läsnä/poissa), ei vielä ilmoittautunut ilmoittautumisaikanaEdellinen lukukausiAktiivinenLäsnä/poissa (menossa olevan lukukauden tieto)Rajauslain mukainen
Opiskelijalla voimassaoleva opiskeluoikeus, ei vielä ilmoittautunut ilmoittautumisaikanaUusi lukukausi alkanutAktiivinenIlmoittautuminen puuttuuRajauslain mukainen
Opiskelijalla voimassaoleva opiskeluoikeus, ei ilmoittautunut, ilmoittautumisaika päättynytLukukausi käynnissäPassiivinenIlmoittautuminen puuttuu (opiskeluaika kuluu)Rajauslain mukainen
Opiskelijan opiskeluaika päättynyt (31.7./31.12.xxxx)Vuodet vierineetPassiivinenIlmoittautuminen puuttuuPäättynyt rajauslain mukaiseen päivään (31.7./31.12.)
Opiskelija on valmistunut yksivaiheisesta koulutuksesta / kaksivaiheisessa koulutuksessa molemmista vaiheista
Valmistunut
(passiivinen)

Valmistumispäivä
Opiskelija on valmistunut kaksivaiheisesta koulutuksesta ensimmäisestä vaiheesta, ilmoittautunut
AktiivinenLäsnä/poissa ilmoittautumisen mukaanRajauslain mukainen
Opiskelijan opiskelupaikka on peruttuEnnen lukukauden alkua tai sen alussaPeruttu
(passiivinen)

Perumispäivä
Opiskelija on luopunut opiskelupaikastaKoska tahansaLuopunut
(passiivinen)

Luopumispäivä
Opiskelija siirretään toiseen korkeakouluun (tulevaisuudessa)Kesken lukukauden

Aktiivinen

Läsnä/poissa ilmoittautumisen mukaan

Siirtopäivä (lukukauden viimeinen päivä)
Opiskelija siirtynyt toiseen korkeakouluunLukukauden vaihteessaLuopunut
(passiivinen)

Siirtopäivä (lukukauden viimeinen päivä)
*Terveydentilasta johtuva passivointi (SORA)Koska tahansaPassiivinen(ei tilaa; opiskeluaika kuluu)Rajauslain mukainen
*Määräaikainen erottaminen (esim. kurinpidollisista syistä)Koska tahansaPassiivinen(ei tilaa; opiskeluaika kuluu)Rajauslain mukainen

*Kahta viimeisintä opiskeluoikeuden tilaa ei ole vielä Sisuun toteutettu

Opiskeluoikeuden muutokset opiskeluoikeudessa

Opiskeluoikeudelle voidaan luoda muutosversioita menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Lisäksi voidaan muokata kaikkia nykyhetken tietoja, ml. opiskeluoikeuden koulutusta.

Muutosversiossa voidaan muokata tietyn aikavälin tietoja; jos tieto viedään takautuvasti (esim. opiskeluoikeuden organisaatio on muuttunut menneisyydessä), pitää muutos viedä käsin kaikkiin ko. muutosversiota seuranneisiin muutosversioihin, ks. tarkemmin alempana.

Muutosversion lisääminen

Opiskeluoikeudelle voi luoda tulevaisuudessa alkavan muutosversion kolmen pisteen valikosta lisää muutosversio tulevaisuuteen.


Menneisyyteen voidaan luoda muutosversio avaamalla kolmen pisteen valikoista opiskeluoikeuden muutosversioiden tiedot hallitse muutoshistoriaa ja lisäämällä muutosversion menneisyyteen. Tästä näkymästä voi myös lisätä muutosversion tulevaisuuteen.

Jos valitaan lisää muutosversion tulevaisuuteen, voi avautuvassa modaalissa valita päivämäärän tulevaisuudessa; päivä voi olla aikaisintaan seuraava päivä.

Jos valitaan lisää muutosversion menneisyyteen, voi avautuvassa modaalissa valita päivämääräksi kuluvan tai menneisyydessä olevan päivän. 

Kun muutosaika on tallennettu, avataan näytölle opiskeluoikeuden uuden muutosversion tiedot. Koulutuspolku ja opiskeluoikeuteen vahvistetut kokonaisuudet (tutkintokoulutuksessa sivuaineet; muissa opiskeluoikeuksissa mikä tahansa opintokokonaisuus) ja opintojaksot ovat kopioituvat edellisestä muutosversiosta.

Muutosversiossa voi muokata opiskeluoikeuden perustietoja, luokittelutekijöitä, kansainvälistä liikkuvuutta  ja koulutuspolun tietoja (koulutusalaa/koulutusluokitusta, koulutuspaikkaa, yhteistyötutkinnon tietoja) sekä opiskeluoikeuteen vahvistettuja kokonaisuuksia ja erillisiä opintojaksoja.

Muutettujen tietojen kohdalla näytetään symboli. Tarkasteltava versio on sinisellä pohjalla. Jos kyseessä on tulevaisuuden muutosversio, on siinä raidoitus ja voimassa xx.xx.xxxx alkaen.

Tulevaisuudessa olevia muutosversioita voi olla vain yksi kerrallaan.

Muutosversiossa muokataan vain tietyn aikavälin tietoja. Jos esimerkiksi muokataan takautuvasti opiskeluoikeuden organisaatiota, pitää muutos viedä myös kaikkiin muutosajankohdan jälkeisiin muutosversioihin.

Esimerkki opiskeluoikeuden muutosversioista

 1. opiskeluoikeuden ensimmäinen muutosversio; ei alkamispäivää
 2. 15.8.2016: opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi syyslukukaudelle 2016 ja poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2017
  1. läsnäoloilmoittautumisesta koko lukuvuodelle 2016-2017 ei syntyisi uutta muutosversiota, koska läsnäoloilmoittautuminen ei muuta opiskeluoikeuden voimassaoloaikaa
 3. 18.12.2016: opiskelija muuttaa kevätlukukauden 2017 poissaoloilmoittautumisensa läsnäoloilmoittautumiseksi
 4. 1.2.2018: opiskelija valitsee alemman tutkinnon pääaineen
 5. 10.9.2018: opiskelija ilmoittautuu läsnäolevaksi syyslukukaudelle 2018 ja poissaolevaksi kevätlukukaudelle 2019
 6. 10.5.2019: opiskelija valmistuu alemmasta tutkinnosta
 7. 1.9.2019: palveluhenkilö vahvistaa opiskelijalle toisen vaiheen tutkinto-ohjelman
 8. 1.10.2019: opiskelija vahvistaa sivuaineen
 9. palveluhenkilö luo muutosversion tulevaisuuteen: 1.1.2022 muuttuu tutkintosääntö

Jos tässä tapauksessa huomataan jälkikäteen, että opiskeluoikeuden organisaatio muuttui 1.8.2018 alkaen, lisätään muutosversio menneisyyteen 1.8.2018, johon organisaatio muutetaan JA korjataan kaikkiin myöhempiin muutosversioihin organisaation.

Muutosversioita voi luoda vain päiväkohtaisesti; ts. jos valitaan esim. 1.8.2021 ja ko. päivällä on jo muutosversio, siirtää Sisu käyttäjän ko. muutosversioon. Jos muutosversiota on useita, siirretään käyttäjä viimeisimpään. Useita muutosversioita samalla päivällä voi olla esim. jos opiskelija ensin vahvistaa itselleen tutkinto-ohjelman ja sen jälkeen tarkentavan valinnan. Sellaisia muutoksia, joista syntyy uusi muutosversio, voi olla samana päivänä useampi.

Jos opiskeluoikeudessa on tulevaisuudessa voimaanastuva muutosversio ja sen nykyhetken, voimassaolevan muutosversion tietoja muokataan, ei muutoksia kopioida tulevaisuudessa voimaan astuvaan muutosversioon. Tästä näytetään varoitus.


Jos muokataan voimassaolevaa muutosversiota, näytetään alert siitä, että opiskeluoikeuteen luotiin uusi muutosversio. Linkistä siirry muutoshistoriaan saa auki ko. muutosversion tiedot opiskeluoikeuden historianäkymässä.

Jos muokataan menneisyyden muutosversiota, näytetään alert siitä, että muutokset on tallennettu.Koulutuksen muutos

Koulutusta voi olla tarve muuttaa esim. tutkinnonuudistuksen yhteydessä, kun tarjonnassa olevat tutkinto-ohjelmat muuttuvat. Opiskelijan kouluttautumismahdollisuutta voi olla tarve muuttaa, jos opiskelija hakee pääaineen vaihtoa sisäisessä haussa esim. suoritetun sivuaineen perusteella ja ko. pääaine ei ole sallittu opiskelijan opiskeluoikeuden kouluttautumismahdollisuudessa. Koulutuksen muutosta voidaan käyttää myös tilanteessa, jossa opiskelija on hakenut kaksivaiheiseen koulutukseen, mutta käy ilmi, että hänellä on suoritus jo vastaavasta alemmasta tutkinnosta ja hän voi aloittaa suoraan ylemmän tutkinnon opinnoista.

Jos muutos koskee koulutuspolun tietoja eli halutaan muuttaa koulutusta (vaihtaa opiskeluoikeuteen kokonaan eri koulutus, vaihtaa koulutuksen versio tai kouluttautumismahdollisuus), muutetaan koulutusta.


Koulutuksen muutos voidaan tehdä joko nykyiseen, voimassa olevaan muutosversioon, jolloin se astuu voimaan heti tai muutos voidaan tehdää muutoshistorian kautta (valitsemalla kolmen pisteen valikosta hallitse muutoshistoriaa), jolloin muutetaan tietyn aikavälin tietoja.


Muutoshistoriassa valitaan se muutosversio, johon halutaan koulutuksen muutos tehdä.

(warning) Kun muutosversio tehdään voimassaolevaan muutosversioon, syntyy muutoksesta uusi muutosversio. Jos muutosversio tehdään menneisyydessä olevaan muutosversioon, muutetaan vain sen tietoja eikä muutoksesta luoda uutta muutosversiota. Jos muutos tehdään takautuvasti, pitää se tehdä kaikkiin muutosversion jälkeisiinkin muutosversioihin.

Toiminto tehdään vaiheistetusti. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan uusi koulutus tai jos muutetaan vain opiskeluoikeuden kouluttautumismahdollisuutta, niin haetaan sama koulutus uudestaan. Koulutuksen valinta avaa sen versio- ja kouluttautumismahdollisuusvalitsimen. Vaiheessa näytetään päivämäärä, jolloin muutokset astuvat voimaan. Jos muutos tehdään nykyiseen, voimassaolevaan muutosversioon, on aikana tekohetki. Jos muutos tehdään muutoshistorian kautta, näytetään valitun muutosversion päivämäärä ja kellonaika.


Ensimmäisessä vaiheessa koulutuksen haussa näytetään vain julkaistut koulutuksen versiot; ensisijaisesti näytetään kuluva (julkaistu) versio, mutta valinta kohdistuu uusimpaan. Koulutuksen versiota voidaan muuttaa valitse koulutuksen versio -valikossa.

Tarkentavissa tiedoissa voidaan muuttaa organisaatiota, rajauslakia, tutkintoasetusta ja tutkintosääntöä.

Koulutuspolussa ja laajentavissa valinnoissa tehdään valinnat koulutuspolkuun (esim. mistä alemman tutkinto-ohjelman pääaineesta voi jatkaa mihinkin ylemmän tutkinto-ohjelmaan). Koulutuspolku toimii kuten muutenkin eli valinnat tehdään vaihe kerrallaan.

Lisäksi tutkintoon johtavissa koulutuksissa valitaan/muutetaan tarvittaessa koulutusluokitus ja koulutuspaikka; oletusarvot päätellään koulutuksen tiedoista, ks. tarvittaessa Koulutukset-ohje#KoulutusluokitusKoulutusluokitus ja Koulutukset-ohje#Koulutuspaikka. Ei-tutkintoon johtavissa koulutuksissa valitaan tarvittaessa koulutuspaikka.


Koulutuspolun alla voidaan lisätä uudet opiskeluoikeuteen liittyvät muut vahvistetut kokonaisuudet. Tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa tähän voi lisätä vain sivuaineiksi merkittyjä opintokokonaisuuksia (ks. tarvittaessa Sivuaineen hallinta); muissa kuin tutkintoon johtavien koulutusten opiskeluoikeuksissa ei voi lisätä tähän opintoja.

Sivuaineille voi antaa alkamis- ja päättymispäivän; näiden ei tarvitse olla opiskeluoikeuden voimassaoloajan sisällä. On käyttäjän vastuulla antaa järkevä voimassaoloaika; Sisu näyttää aputietona lisäämismodaalissa opiskeluoikeuden voimassaoloajan.

Sivuaineita ei koulutuksen muutoksessa kopioida aiemmasta, sillä Sisu ei voi tietää sopivatko aiemmat sivuaineet uuteen koulutuspolkuun (esim. jos opiskelijalle muutetaan koulutuspolku, koska hän vaihtaa sivuaineopinnot pääaineeksi).

Nykyiset valinnat näytetään sivun alaosassa (nykyinen koulutuspolku). Muissa kuin tutkintoon johtavien koulutusten opiskeluoikeuksissa ei tässä näytetä opiskeluoikeuteen vahvistettua sisältöä.

Vahvistamisvaiheessa tarkastetaan tiedot.

Jos muutokset tehtiin tulevaisuudessa voimaanastuvaan muutosversioon, näytetään opiskeluoikeuden perusnäkymässä symboli ajoitetusta muutoksesta (ajoitettuja muutoksia) ja molemmat muutosversiot näkyvät opiskeluoikeuden tiedoissa. Tarkasteltava versio on sinisellä pohjalla, tulevaisuuden muutosversiossa on raidoitus ja voimassa xx.xx.xxxx alkaen. Muutossymboli näytetään niiden tietojen kohdalla, joita on muutettu; muutossymbolia ei näytetä koulutusluokituksen/koulutusalan, koulutuspaikan tai korkeakoulukohtaisten luokittelujen muutoksista. Myöskään kansainvälinen liikkuvuus, opiskeluoikeuteen vahvistetut opintokokonaisuudet (pl. tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien opintokokonaisuudet) ja opintojaksot eivät aiheuta muutossymbolia.

Tulevaisuuden muutosversiossa ei näy lukukausi-ilmoittautumisen tietoja ennen kuin siitä tulee voimassa oleva versio. Kun tulevaisuuteen muutetun opiskeluoikeuden voimassaolo koittaa, muuttaa opiskeluoikeuksien eräajo ajoitetun muutoksen nykyiseksi opiskeluoikeudeksi. Aiemman opiskeluoikeuden tiedot korvautuvat uuden opiskeluoikeuden tiedoilla. Aiemmasta tiedosta tulee opiskeluoikeuden historiatietoa, ks. alempana Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot). Opiskelijan opiskeluoikeuden voimassaolo lasketaan alkuperäisestä päivästä ja läsnäolotiedot ovat siirtyneet tähän uuteen versioon. Jos opiskelijalle on myönnetty lisäaikaa ennen muutosversion voimaan astumista, kopioituu myönnetty lisäaika myös muutettuun versioon.

Jos nykyiseen opiskeluoikeuteen tekee muutoksia, eivät ne kopioidu muutosversioon. Sisu varoittaa käyttäjää siitä, että nyt tehdyt muutokset ovat voimassa vain muutosversion voimaan tulemiseen asti. Esimerkiksi jos halutaan lisätä opiskelijalle sivuaine, täytyy sivuaine lisätä erikseen muutosversioon. Opiskelijan lisätessä sivuaineita nykyiseen opiskeluoikeuteensa kopioidaan valinnat myös muutosversioon.


Opiskeluoikeudelle luotu tulevaisuuden muutosversio voidaan poistaa sen janalla olevasta roskiksesta.

Jos muutettiin menneisyyden muutosversiota, voidaan tietoja ja muutoksia tarkastella muutoshistorian (hallitse muutoshistoriaa) kautta. Muutossymboli näytetään niiden tietojen kohdalla, joita on muutettu; muutossymbolia ei näytetä koulutusluokituksen/koulutusalan, koulutuspaikan tai korkeakoulukohtaisten luokittelujen muutoksista. Myöskään kansainvälinen liikkuvuus, opiskeluoikeuteen vahvistetut opintokokonaisuudet (pl. tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien opintokokonaisuudet) ja opintojaksot eivät aiheuta muutossymbolia.

Uuden muutosversion syntymisestä näytetään vihreä banneri, jossa on linkki siirry muutoshistoriaan.

Muut muutosversiot voidaan poistaa hallitse muutoshistoriaa -näkymän kautta, ks. Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot).

Taulukossa esitetty mahdollisia muutostarpeita ja niiden ratkaisuja Sisussa, ks. myös Koulutuksen muutoksen vaikutukset muualla Sisussa.

MuutostarveOlemassaoleva koulutuksen rakenneMuutos Sisussa
PÄÄAINEEN VAIHTOPääaineet samassa kouluttautumismahdollisuudessaLukittu pääaine: Hallintohenkilö täsmentää uuden pääaineen opiskelijan koulutuspolkuun
Avoin pääaine: Opiskelija vahvistaa uuden pääaineen opintosuunnitelmassaan
TUTKINTO-OHJELMAN VAIHTOTutkinto-ohjelmat samassa kouluttautumismahdollisuudessaLukittu tutkinto-ohjelma: Hallintohenkilö täsmentää uuden tutkinto-ohjelman opiskelijan koulutuspolkuun
Avoin tutkinto-ohjelma: Opiskelija vahvistaa uuden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmassaan
Tutkinto-ohjelmat eri kouluttautumismahdollisuuksissaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen
Tutkinto-ohjelmat eri koulutuksissaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen
Tutkinto-ohjelma ei ole kouluttautumismahdollisuuden koulutuspolussa mahdollinen valintaTutkinto-ohjelma eri koulutuksessa tai kouluttautumismahdollisuudessa: Hallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen ja henkilökohtaistaa opiskelijan koulutuspolun
Tutkinto-ohjelma on samassa koulutuksessa, mutta ei mahdollinen valinta koulutuspolussa: Hallintohenkilö henkilökohtaistaa opiskelijan koulutuspolun
TUTKINNONUUDISTUSUudistukset uudessa koulutuksen versiossaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen
Uudistukset eri koulutuksessaHallintohenkilö tekee koulutuksen muutoksen

Huomioita ajoitettuun muutokseen

1. Jos ennen muutosversion voimaan astumista opiskelija luopuu opiskeluoikeudesta tai siirtyy toiseen korkeakouluun tai opiskeluoikeus perutaan, ei ko. toimia voi tehdä ennen kuin muutosversio on poistettu opiskelijan opiskeluoikeudesta. Jos siirto toiseen korkeakouluun tapahtuu vasta muutosversion voimaantulemisen jälkeen, voi siirron kirjata.

2. Jos opiskelija opiskelee yksivaiheisessa koulutuksessa ja opiskeluoikeuteen on tehty tulevaisuudessa muuttuva versio, ei valmistumista voi kirjata muutosversion ajalle. Valmistumisen voi kirjata ennen muutosversion astumista voimaan. Sama tilanne on, jos opiskelija valmistuu kaksivaiheisessa koulutuksessa toisesta vaiheesta. Näissä molemmissa tapauksissa valmistuminen poistaa tulevaisuuden muutosversion. Jos valmistuminen on kuitenkin tarkoitus kirjata nimenomaan muutosversion ajalle, täytyy se tehdä vasta sitten, kun muutosversio on astunut voimaan.

Tutkinnon koostamisessa näytettävä huomautus, jos sillä on tulevaisuudessa voimaanastuva muutos:

Jos opiskelija valmistuu kaksivaiheisen koulutuksen ensimmäisestä vaiheesta, ja tulevaisuuden opiskeluoikeus ei vastaa nykyistä opiskeluoikeutta, näytetään tulevaisuuden versiossa kuitenkin ensimmäinen vaihe valmistuneena, vaikka oikeasti opiskelija on valmistunut eri tutkinto-ohjelmasta.

Esimerkiksi opiskelijan nykyisessä opiskeluoikeudessa on kandiohjelma Suomen historia ja maisterivaiheessa hän voi valita yleisen historian ja Suomen historian. Muuttuneessa opiskeluoikeudessa kandiohjelma on historian ja filosofian kandiohjelma ja maisterivaiheessa tarjolla on neljä maisteriohjelmaa: Suomen historia, yleinen historia, teoreettinen filosofia ja käytännöllinen filosofia. Jos opiskelija valmistuu ennen muutosversion voimaan astumista Suomen historian kandiohjelmasta, niin muutosversion voimaan astumisen jälkeen opiskeluoikeudessa on tieto, että hän on valmistunut historian ja filosofian kandiohjelmasta. Tilanteen voi korjata henkilökohtaistamalla opiskelijan koulutuspolun, ks. alempana.

3. Jos opiskelija tekee muutoksia opiskeluoikeuteensa ennen muutosversion astumista voimaan, kopioidaan muutokset tulevaisuuden muutosversioon, jos se on mahdollista. Kopioiminen on mahdollista, jos koulutus, kouluttautumismahdollisuus ja tarkentavat valinnat ovat samat. Ks. tarkemmin opiskelijan ohje Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus. Uudet sivuaineet kopioidaan aina.

4. Jos hallinnon puolella on tarve muuttaa opiskelijan nykyisiä valintoja (esimerkiksi muuttaa sivuaineoikeuksia) muutosversion luomisen jälkeen ja ne vaikuttavat muutosversioon, pitää muutokset tehdä muutosversioon erikseen. Jos muutokset ovat sellaisia, ettei niitä pysty tekemään tehtyyn muutosversioon, voidaan ko. muutosversio poistaa ja luoda uusi muutosversio. Tällainen tilanne voi olla, jos opiskelija haluaa muuttaa ylemmän tutkinto-ohjelmansa (jos koulutuspolku sen sallii), mutta tulevaisuuden muutosversiossa opiskelijan opiskeluoikeuteen on viety kouluttautumismahdollisuus, jossa ko. valinta ei enää ole mahdollinen.

Esim. opiskelijalla on nykyisessä opiskeluoikeudessaan taiteen kandiohjelma ja tarkentava valinta muotoilun pääaine ja ylemmässä Master of Arts in Collaborative Industrial Design.

Tämän perusteella muutosversioon luodaan opiskeluoikeus muotoilun pääaineeseen ja ylemmäksi valitaan Master of Arts in Industrial Design Business Management, koska Collaborative poistuu tarjonnasta.

Opiskelija kuitenkin haluaa muuttaa ennen muutosversion voimaan astumista opiskeluoikeutensa alemman tutkinto-ohjelman pääaineeksi sisustusarkkitehtuuriin.

Muutos ei onnistu, koska kouluttautumismahdollisuudessa ei voi valita sisustusarkkitehtuuria. Tässä tapauksessa (jos tällainen muutos sallitaan) täytyy muuttaa myös kouluttautumismahdollisuus sisustusarkkitehtuuriksi.

6. Eri tilassa oleville opiskeluoikeuksille on tehty validaatioita, joilla estetään esim. tekemästä muutosta sellaiseen opiskeluoikeuteen, joka on jo päättynyt. Esimerkiksi jos opiskelija on luopunut opiskeluoikeudesta, ei siihen voi enää tehdä mitään muutoksia. Kaikkiin toimintoihin ei kuitenkaan ole erikseen tehty estoa, mutta käyttöoikeuden opiskeluoikeuksien käsittelijän haltija pitäisi tietää, että esim. valmistuneeseen opiskeluoikeuteen ei tehdä koulutuksen muutosta.

7. Tulevaisuuden muutosversiossa ei näytetä opiskeluoikeuden tilaa (aiemmin näytettiin sama tila kuin kuluvassa muutosversiossa, mutta kun muutosversio astuu voimaan, saattaa tila olla eri, esim, jos opiskelija ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle).

8. Koulutuksen muutoksessa tulee välillä vahvistusvaiheessa virheilmoitus (request entity too large), mutta kun palaa modaalin alkuun ja tekee muutoksen uudestaan, menee se läpi. Virheestä on kirjattu bugi.

Koulutuksen muutoksen vaikutukset muualla Sisussa

Ks. myös koulutuksen materiaali:

Koulutusmateriaali_OSA 1_27.4.2021.pdf

Koulutusmateriaali_OSA 2.pdf

Koulutuksen muutokset vaikuttavat esim. suunnitelmiin eri tavalla riippuen siitä, mihin muutos kohdistuu ja mitä koulutus pitää sisällään. Ks. alla tarkemmin.


Henkilökunnan käyttöoikeuksien päivitysPitää tehdä uusi ensisijainen opintosuunnitelmaSuoritukset käytettävissäKorvaavuudet käytettävissäSisällytetyt ja henkilökohtaiset suoritukset käytettävissä

Poikkeavaa rakennetta tai erillistä hyväksyntää vaativa kokonaisuus  käytettävissä

Aikaisempi ilmoittautuminen päivitettäväVaikuttaa sijoittumiseen valintakriteereiden perusteellaMuutos huomioitava kirjatessa uusia suorituksia
SAMA OPISKELUOIKEUS
Perustietojen muutosKylläEiKylläKylläKylläKylläEiKyllä*Ei
Koulutuksen muutosEiKylläKylläKylläEiEiEiKylläEi
Koulutuksen version muutosEiKylläKylläKylläKylläEiEiKylläEi
Kouluttautumismahdollisuuden muutosEiKylläKylläKylläKylläKylläEiKylläEi
Koulutuspolun täsmentäminenEiEiKylläKylläKylläKylläEiKylläEi
Tutkinto-ohjelman henkilökohtaistaminenEiEiKylläKylläKylläKylläEiKylläEi
Tutkinto-ohjelman henkilökohtaistaminen koulutuksen muutoksen yhteydessäEiKylläKylläKylläEiEiEiKyllä
UUSI OPISKELUOIKEUS
Uusi koulutusKylläKyllä**KylläKylläEiEiKyllä/Ei**KylläKyllä
Uusi kouluttautumismahdollisuusKylläKyllä**KylläKylläEiKylläKylläKylläKyllä

* Organisaatiouudistuksen yhteydessä
**Jos suorituksia ei ole koostettu toisen opiskeluoikeuden yhteydessä
***Ilmoittautuminen kannattaa sitoa siihen opiskeluoikeuteen, jonka suoritusta tekee. Ilmoittautumisen päivittäminen ei ole välttämätöntä, jos edellinen opiskeluoikeus jää voimaan.

Perustietojen muutokset

Jos organisaation nimi muuttuu, riittää että organisaatiosta tehdään uusi versio, mutta opiskelijan tietoihin ei tarvitse tehdä erillistä muutosta. Opiskelijan tietoihin organisaatio päivittyy, kun organisaation versio astuu voimaan. Jos organisaatiot muuttuvat kokonaan, pitää muutokset viedä opiskeluoikeuksiin. Organisaatiomuuotoksissa käyttöoikeusroolit tulee päivittää. Ks. pääkäyttäjän ohjeista Organisaatiot (vaatii kirjautumisen).

Myös jos kohde- tai ohjausryhmät perustuvat johonkin muutettuun perustietoon (rajauslaki, organisaatio), pitää ne päivittää Ryhmien hallinta.

Suunnitelma

Aina kun opiskeluoikeuden sisältö (koulutus, koulutuksen versio, kouluttautumismahdollisuus) muuttuu, pitää opiskelijan tehdä uusi suunnitelma muuttuneeseen opiskeluoikeuteen.

Suoritukset

Suoritetut opintojaksot ja opintokokonaisuudet käyvät myös muutetussa opiskeluoikeudessa:

 • jos ne ovat pakollisia, ovat ne suoraan rakenteessa
  • vaihtoehtoiset opiskelijan pitää valita valinta-avustimesta uudestaan
  • valinnaiset opiskelijan pitää hakea sellaisiin kohtiin rakennetta, joihin ne voi sijoittaa (hae mikä tahansa opintojakso/opintokokonaisuus tai hae sivuaine)
 • paitsi jos
  • opintojakso on koostettu opintokokonaisuuteen toisessa opiskeluoikeudessa
  • opintokokonaisuus on koostettu tutkinto-ohjelmaan/toiseen opintokokonaisuuteen toisessa opiskeluoikeudessa
 • suoritettu tutkinto-ohjelma käy, jos se kuuluu koulutuksen rakenteeseen
 • koskee myös opintojakson korvaavuuksia

Poikkeavien rakenteiden ja erillistä hyväksyntää vaativien kokonaisuuksien hakemukset (vapsut)

1 ovat käytettävissä, jos opiskeluoikeuteen on tehty
a) kouluttautumismahdollisuuden muutos saman koulutuksen sisällä

b) Opiskeluoikeus on samaan koulutukseen (esim. opiskelija hakee ja pääsee samaan koulutukseen uudelleen ja hänellä on siten kaksi opiskeluoikeutta samaan koulutukseen)

 • ja sama kokonaisuus on myös uudessa rakenteessa (myös ops-kauden oltava sama kuin vapsutetussa)
 • tai myös jos opiskelija hakee esim. vapsutetun sivuaineen suunnitelmaansa (myös ops-kauden oltava sama kuin vapsutetussa)
 • opiskelija voi
  • muuttaa kokonaisuuden vastaamaan vapsun sisältöä, jolloin kokonaisuuden tila on jälleen validi
   • paitsi: suorittamattomien opintoluonnosten siirtäminen ei onnistu, vaan silloin sekä opintoluonnos että vapsu tulee tehdä uudestaan muuttuneeseen opiskeluoikeuteen → jos mahdollista, niin opintoluonnoksista kannattaa olla suoritusmerkinnät ennen kuin opiskeluoikeuden muutos tehdään
  • luopua hyväksynnästä (ja tehdä rakenteen mukaiset valinnat)

2. Koulutuksen ja koulutuksen version muutoksessa eivät ole käytettävissä.

 • Sisu ei oleta, että henkilökohtaiset kokonaisuudet käyvät myös muiden koulutusten osaamistavoitteeseen / koulutuksen version rakenne (=tutkinto-ohjelmat ja tutkinto-ohjelmien rakenne) on sama
 • Tarvittaessa opiskelija voi tehdä uudet opintoluonnokset ja hakea suoritusmerkinnät (ja vapsut) uudestaan

Henkilökohtaiset ja sisällytetyt suoritukset

Jos koulutus pysyy samana, ovat henkilökohtaiset ja sisällytetyt suoritukset käytettävissä (huom. sekä sisällytettyjen että henkilökohtaisten suoritusten hakemuksista tulee henkilökohtainen suoritus)

 • sisällyttäminen ja henkilökohtainen suoritus ovat käytettävissä, koska ne on tehty saman osaamistavoitteen (=sama koulutus) kontekstissa
 • opiskelija voi sijoittaa suoritetut opinnot sijoita suunnitelmaan -paneeliin kautta sellaisiin kohtiin rakennetta, joihin saa laittaa minkä tahansa opintojakson

Jos koulutus muuttuu, eivät suoritukset ole käytettävissä

 • Sisu ei oleta, että henkilökohtaiset suoritukset käyvät myös muiden koulutusten osaamistavoitteeseen
 • opiskelija voi tarvittaessa tehdä hakemukset uudestaan uuden koulutuksen sisällön kontekstissa
 • jos kuitenkin tällaisia henkilökohtaisia suorituksia halutaan siirtää koulutuksesta toiseen, onnistuu se opintokokonaisuuden erilliskirjauksella, ks. Arviointi#Opintokokonaisuudenerilliskirjaus.

Ilmoittautuminen

Jos ilmoittautuminen opetukseen on käynnissä, ei ilmoittautumisissa osa säännöistä ei opiskelijalla enää mene läpi.

Kun koulutus tai sen versio muuttuu:

 • op-sääntö
  • jos opiskelijan koulutus tai sen eri versio ei ole säännössä mukana, ei opiskelija täytä vaatimusta
  • ratkaisu tilanteen mukaan:
   • päivitä sääntö kattamaan muuttuneet koulutukset ja opiskelijan tulee tehdä uusi suunnitelma muuttuneeseen koulutukseen
   • ei muutoksia, jos säännön ei ole tarkoituskaan laskea opintopisteitä muutetusta koulutuksesta / versiosta

Kun koulutus tai sen versio tai kouluttautumismahdollisuus muuttuu:

 • opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan
  • ratkaisu tilanteen mukaan:
   • opiskelija tekee muuttuneen opiskeluoikeuden mukaisen suunnitelman
    • jos opintojakso on pakollinen, on se suunnitelmassa automaattisesti
    • jos opintojakso on valinnainen tai vaihtoehtoinen
     • opiskelija valitsee suunnitelmaan TAI
     • jos opiskelija ei aio enää opiskella opintojaksoa, ei hän valitse sitä suunnitelmaansa (ja peruu ilmoittautumisensa)
 • kohderyhmä
  • automaattinen
   • automaattiset kohderyhmät päivittyvät niin, että opiskelija muuttuneen opiskeluoikeuden myötä kuuluu/ei kuulu kohderyhmään
    • jos opiskelija esim. vaihtaa historian koulutuksesta maantiedon koulutukseen, ei hän enää kuulu historian kohderyhmään eikä häntä siten ole enää priorisoitava toteutukselle
   • tarvittaessa voi päivittää kohderyhmän rajausehdot
    • esim. taiteen koulutuksesta tulee uusi versio tai uusi koulutus ja siihen kuuluu aiemman taiteen koulutuksen opiskelijat
  • manuaaliset kohderyhmät päivitettävä käsin

Henkilökohtainen koulutuspolku

Opiskelijan koulutuspolku voidaan muokata henkilökohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun käynnissä on tutkinnonuudistus ja opiskelijan uudessa koulutuspolussa ei ole enää tarjolla sitä alempaa tutkinto-ohjelmaa, josta hän on jo valmistunut.

Opiskelijan opiskeluoikeus voidaan "hekottaa" joko alkamaan heti henkilökohtaistamalla koulutuspolku tai koulutuksen muutoksen toiminnossa.

Henkilökohtainen koulutuspolku voidaan tehdä menneisyyden muutosversioon, tällä hetkellä voimassaolevaan versioon sekä tulevaisuudessa muuttuvaan opiskeluoikeuteen, ks. tarvittaessa Opiskeluoikeuden muutokset opiskeluoikeudessa.

Opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuspolku avataan muokkaukseen ja henkilökohtaistetaan alempi tutkinto-ohjelma. Ylempää tutkinto-ohjelmaa ei voi henkilökohtaistaa ennen kuin alempi on henkilökohtaistettu.

Modaalissa haetaan opiskeluoikeuteen korvaava alempi tutkinto-ohjelma ja annetaan sille vähintään pakolliset tiedot (perustelut ja jos annetaan tarkentava valinta, niin sen nimeäminen). Tutkinto-ohjelmaksi voi hakea julkaistun ja voimassaolevan tutkinto-ohjelman. Tarkentavaa valintaa ei ole pakko antaa. Tarkentavan valinnan haussa voi hakea minkä tahansa julkaistun ja voimassaolevan opintokokonaisuuden (rajaaminen vain tarkentavina valintoina käytettäviin opintokokonaisuuksiin olisi teknisesti työläs; ks. myös kohta 8 huomioissa). Tutkintonimike voidaan antaa vasta valmistumisen käsittelyn yhteydessä, jos niitä tutkinto-ohjelmalla on useita. Perustelujen alapuolella näytetään opiskelijan asiointikieli, jos se on annettu. 

Alle päivittyy uusi koulutuspolku sitä mukaa, kun valintoja tehdään. Kun uusi alempi tutkinto-ohjelma on vahvistettu, voidaan seuraavassa vaiheessa valita, mihin ylempiin tutkinto-ohjelmiin opiskelija voi jatkaa. Valittavana on samat valinnat kuin opiskelijan aiemman koulutuspolun toisen vaiheessa. Valinnan voi myös jättää tekemättä.

Ennen uuden koulutuspolun tallentamista, pitää henkilökohtaistetulle tutkinto-ohjelmalle antaa koulutusluokitus; myös koulutuspaikkaa voi tarvittaessa vaihtaa. Jos opiskelijalla on kuitenkin tutkintosuoritus hekotetusta tutkinto-ohjelmasta, asetetaan opiskeluoikeuteen tutkintosuoritukselle valmistumisen käsittelyssä valittu koulutusluokitus, jota ei voi muuttaa.

Vahvistamisen jälkeen opiskelijan koulutuspolku muuttuu välittömästi, jos muutos tehtiin voimassaolevaan muutosversioon. Jos henkilökohtaistettiin muutoshistoriassa, vain valitun muutosversion koulutuspolku muuttui ja tieto pitää tarvittaessa viedä muihin muutosversioihin. Jos muutos tehtiin tulevaisuudessa voimaan astuvaan muutosversioon, astuu muutos voimaan silloin kun tulevaisuuden muutosversion aika koittaa.

Henkilökohtaistetussa tutkinto-ohjelmassa näytetään henkilökohtainen ja perustelut voi katsoa linkistä notifikaation linkistä näytä perustelut. Jos kyseessä on tulevaisuudessa voimaanastuva muutos, niin koulutuspolussa näytetään lisäksi muutossymboli.

Henkilökohtaistettua tutkinto-ohjelmaa voi muokata tai henkilökohtaistetun tutkinto-ohjelman voi poistaa samasta kolmen pisteen valikosta. Poistaminen palauttaa opiskeluoikeuden aiempaan tilaansa.

Palauttamisesta näytetään varmistuskysymys:

Tarvittaessa voidaan alemman tutkinto-ohjelman hekottamisen jälkeen hekottaa myös ylempi samalla tavalla.

Huomioita koulutuspolun henkilökohtaistamiseen

 1. Kun opiskelijan koulutuspolku on henkilökohtaistettu, opiskelija ei itse voi tehdä valintoja opiskeluoikeuteensa (vahvistaa tarkentavia valintoja tai tutkinto-ohjelmia), vaan ne on aina vahvistettava palveluhenkilön käyttöliittymässä.
 2. Hekon voi tehdä opiskeluoikeuden tilasta riippumatta; tällä mahdollistetaan sen, että tarvittaessa myös menneisyyden versioon voi tehdä hekon.
 3. Tutkinto-ohjelman valinnassa voidaan valita myös muun tasoinen tutkinto-ohjelma kuin käsiteltävä, joten on käyttäjän vastuulla muuttaa alempi tutkinto-ohjelma toiseen alempaan tutkinto-ohjelmaan.
 4. Kaksivaiheisessa tutkinnossa pelkkää ylempää tutkinto-ohjelmaa ei voi hekottaa. Jos se kuitenkin on tarpeen, täytyy muuttaa koko koulutus. Opiskelijalle vaihdetaan se koulutus, jossa on se ylempi ohjelma, joka hänelle halutaan muuttaa.  Sitten hekotetaan alempi tutkinto-ohjelma (palautetaan alkuperäisessä opiskeluoikeudessa ollut). Tämä tapaus kannattaa hoitaa siinä vaiheessa, kun opiskelija valmistuu kandiohjelmasta. 5. Myös tulevaisuuden muutosversioon voidaan lisätä heko, jolloin heko tehdään suoraan tulevaisuuden muutosversion koulutuspolkuun ja se astuu voimaan samana päivänä kuin ajoitettu muutos.
 6. Muita kuin tutkintoon johtavia opiskeluoikeuksia ei voi hekottaa.
 7. Hekotetussa tutkinto-ohjelmassa opiskelijan opintojen rakenteeseen tulee näkyviin kaikki ko. tutkinto-ohjelman alla olevat tarkentavat valinnat, vaikka opiskelijalle olisi valittu tarkentava valinta hekoon. Tämä johtuu siitä, että hekossa ei valita kouluttautumismahdollisuutta, jossa valintoja olisi voitu rajata.
 8. Jos (testausmielessä) hekoon valitsee tarkentavaksi valinnaksi minkä tahansa opintokokonaisuuden, ei opintokokonaisuus mene opiskelijan opintojen rakenteeseen automaattisesti tarkentavaksi valinnaksi (=aiemman tarkentavan valinnan paikalle), koska sitä ei ole määritelty valitun tutkinto-ohjelman tarkentavaksi valinnaksi koulutuksessa rakenteeksi. Jos opiskelija kuitenkin saa ko. opintokokonaisuuden sijoitettua rakenteeseen (jos rakenteeseen sallitaan minkä tahansa kokonaisuuden lisääminen), niin silloin opintokokonaisuudessa näytetään, että se on tarkentava valinta. Jos oikeassa elämässä opiskelijalle on tarve lisätä "random" opintokokonaisuus tarkentavaksi valinnaksi, kannattaa se lisätä koulutuksen matriisiin tutkinto-ohjelman tarkentavaksi valinnaksi, jolloin se tulee myös rakenteeseen valittavaksi tarkentavana valintana.
 9. Jos opiskeluoikeus ei ole voimassa, ei opiskelijan suunnitelmaa enää validoida hekotetun koulutuspolun mukaisesti, vaan koulutuksen rakenteen mukaisesti, ks. video suunnitelma ja opiskeluoikeuden päättyminen ja heko.webm.

Opiskeluoikeuden historiatiedot (muutosversiot)

Ks. ensin Opiskeluoikeuden uudistettu tilakäsittely.

Opiskeluoikeudelle kertyy historiatietoja, kun koulutuspolku muuttuu, opiskelija ilmoittautuu poissaolevaksi, valitsee tutkinto-ohjelman/pääaineen/opintosuunnan tms, opiskelija vahvistaa sivuaineen tai opiskeluoikeuteen tehdään koulutuksen muutos. Opiskeluoikeuden historiatietoja ei näytetä oletuksena aina, mutta ne löytyvät kolmen pisteen valikosta hallitse muutoshistoriaa. Toiminto avaa opiskeluoikeuteen aikajanan, jossa eri versioita voidaan tarkastella. Jana suljetaan poistumalla muutoshistoriasta.


Opiskeluoikeuden snapshoteista eli ajassa muuttuvista versioista käytetään termiä muutosversio.

Opiskeluoikeuden ensimmäisellä versiolla ei ole alkamisaikaa, vaan se on ensimmäinen versio. Tämä muutos alkaa Sisu 2.6:sta eli tästä versiosta lähtien uuden opiskeluoikeuden ensimmäinen muutosversio on ensimmäinen versio. Tätä ennen luotujen opiskeluoikeuksien ensimmäisen muutosversion alkamisaika on sen luomisajankohta tai opiskeluoikeuden voimassaolon alkamispäivä. Myös ennen ennen muutoshistoria-ominaisuuden luomista (Sisu 1. 3, julkaistu 24.6.2019) tai importoiduilla opiskeluoikeuksilla opiskeluoikeuden ensimmäinen muutosversio on ensimmäinen versio.


Muutetun tiedon kohdalla näytetään muutossymboli ja tooltipin takaa löytyy aiempi tieto. Muutossymboli näytetään niiden tietojen kohdalla, joita on muutettu; muutossymbolia ei näytetä koulutusluokituksen/koulutusalan, koulutuspaikan tai korkeakoulukohtaisten luokittelujen muutoksista. Myöskään kansainvälinen liikkuvuus, opiskeluoikeuteen vahvistetut opintokokonaisuudet (pl. tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien opintokokonaisuudet) ja opintojaksot eivät aiheuta muutossymbolia.

Opiskeluoikeuden muutosversioita voi poistaa historiatiedoissa roskiksen kuvakkeesta. Opiskeluoikeudella tulee olla vähintään yksi muutosversio, joten viimeisintä ei voi poistaa.

Historiatiedoissa ei enää näytetä kunkin muutosversion tilaa. Opiskeluoikeuden tilassa näytetään aina nykyversion tila.


Poistamalla muutosversio voidaan korjata väärinkirjattuja opiskeluoikeuden muutoksia (peruminen, luopuminen, siirtäminen)Sivu pitää päivittää, jotta opiskeluoikeuden tila palautuu ennalleen.

Kun muokataan voimassaolevaa opiskeluoikeutta, näytetään vihreä alert siitä, että muutoksesta syntyi uusi muutosversio. T

Ks. myös Opiskeluoikeuden muutokset opiskeluoikeudessa.

Huomioita muutoshistoriatietoihin

1. kun luodaan uusi opiskeluoikeus ja samalla muutetaan myös koulutuspolun valintoja (Sisu tarjoaa koulutuspolun muokkaa-tilassa automaattisesti, kun opiskeluoikeus luodaan), syntyy koulutuspolun muokkaamisesta oma muutosversio, joten muutoshistoriassa näytetään kaksi muutosversiota luomishetkelle. Jos koulutuspolun muokkaa-näkymän eikuttaa, syntyy yksi muutosversio.

2. Muutoshistorian muokkaaminen ei vaikuta nykyiseen muutosversioon. Muokkaus on kuitenkin mahdollista sen takia, että myös historiadataa voidaan korjata. Historiadataa ei voi päättää (esim. merkitä luopuneeksi), vaan nämä tehdään aina nykyiseen versioon.

3. Jos poistaa koko koulutuksesta valmistuneelta (opiskeluoikeuden tila: valmistunut) sen muutosversion, jossa opiskelija valmistui, palautuu opiskeluoikeus aktiiviseksi ja opiskeluoikeuden päättymispäivä palautuu valmistumista edeltäväksi (kun sivun päivittää). Tässä tilanteessa pitää myös virhemerkitä tutkintosuoritus, jotta data ei ole ristiriidassa. 

4. Jos opiskelijan opiskeluoikeus on kirjattu luopuneeksi tai toiseen korkeakouluun siirtyneeksi, mutta siihen kuitenkin kirjataan valmistuminen menneisyyteen, poistetaan valmistumisen jälkeiset muutosversiot (joissa luopuminen/siirtyminen on). Tällaista tapausta tuskin on, mutta se on kuitenkin teknisesti mahdollinen tehdä.

Kannattaa olla tarkkana, kun tuotantoympäristöissä tekee näitä muutoksia (luopuminen, peruminen, muutosversion poistaminen) opiskeluoikeuksiin. Varmista siis aina, että teet muutoksen oikealle opiskelijalle oikeaan opiskeluoikeuteen oikealle päivämäärälle!

Liikkuvuusjakso

Sisuun voidaan kirjata opiskelijalle liikkuvuusjakso (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu). Pääsääntöisesti tiedot tuodaan liikkuvuuden hallinnan järjestelmistä (MoveOn, Mobility Online), jotka ovat tiedon ensisijaisia järjestelmiä. Sisusta tietoa viedään Virtaan. Virtaan raportoidaan liikkuvuusohjelmat https://confluence.csc.fi/display/VIRTA/Tietovarannon+koodistot#Tietovarannonkoodistot-Liikkuvuusohjelma sekä saapuvista opiskelijoista opiskeluoikeuden tyyppi (alempi/ylempi/lisensiaatti/tohtori).

Lisäksi vapaatekstikenttään voidaan viedä vaihdon tarkempi ohjelmatieto. Virtaan ei tarvitse viedä yllä mainittua koodistoa tarkempaa tietoa. Myöskään tutkintotodistukselle ei viedä tietoa erikseen tietoa liikkuvuusjaksosta, koska tieto on jo hyväksiluetuissa suorituksissa.

Rajapintojen kautta liikkuvuusjakson tilaksi voidaan muuttaa "peruttu"(isCancelled); tietoa ei vielä voi antaa käyttöliittymässä. Oletuksena tilana on false. Perutuissa liikkuvuusjaksoissa näytetään tilabadge: peruttu. Peruttu-tilaisia liikkuvuusjaksoja ei viedä Virtaan.

Rajapintojen kautta liikkuvuusjakson virtuaalisen vaihdon (VirtualMobilityType) arvoksi voidaan antaa "None" tai "RemoteAttendance" tai "BlendedAttendance"; viimeisin on mahdollista antaa arvoksi vain rajapintojen kautta, ei vielä käyttöliittymässä. VirtualMobilityType/RemoteAttendance vastaa aiemmin annettua VirtualExchange:true ja migraatiossa aiemmat VirtuaExchange:true -arvot on muutettu VirtualMobilityType: RemoteAttendance.

Liikkuvuudelle voidaan valita sen tyyppi kolmesta vaihtoehdosta:

 1. kohdemaassa suoritettu liikkuvuusjakso (None, tämä on oletusarvo)
 2. virtuaalivaihto (RemoteAttendance)
 3. liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalisesti suoritettu osuus (BlendedAttendance)
  1. liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalisesti suoritettu osuus eli että opiskelija on ollut liikkuvuusjaksossa määritellyn ajan fyysisesti kohdemaassa, mutta osa vaihdon opinnoista on suoritettu lähtömaasta käsin etänä.


Virtaan raportoidaan "None" ja "BlendedAttendance" -tyyppiset vaihdot; BlendedAttendance liikkuuvuusjakso luokittelutekijällä 'b'.

VirtualMobilityType:RemoteAttendance vastaa aiemmin annettua VirtualExchange:true ja migraatiossa aiemmat VirtuaExchange:true -arvot on muutettu VirtualMobilityType: RemoteAttendance.

Saapuva vaihto-opiskelija 

Saapuvalle vaihto-opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus koulutukseen, jonka tyyppi on vaihto-opiskelu, vaihto-opiskelu (jatko-opinnot) tai kesä- ja talvikouluopinnot, ks. Koulutukset-ohje → uuden koulutuksen luominen ja tässä ohjeessa Opiskeluoikeuden luominen yksittäiselle opiskelijalle. Liikkuvuustiedot voi lisätä opiskeluoikeuksiin, joiden koulutustyyppi on muu kuin tutkintokoulutus. Koska data pääosin tuodaan importilla toisesta järjestelmästä, ei ole teknisesti estetty luomasta liikkuvuusjaksoa muun tyyppisiin koulutuksiin kuin vaihto-opiskelu.

Kun opiskeluoikeus on luotu, voidaan siihen lisätä liikkuvuustiedot.

Liikkuvuusmodaalissa valitaan vaihdon tyyppi (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu). Liikkuvuusjaksolle annetaan alkamis- ja loppumispäivä, joiden pitää olla opiskeluoikeuden voimassaolon mukaisia eli liikkuvuusjakso ei voi alkaa ennen kuin opiskeluoikeus alkaa eikä päättyä sen jälkeen. Lisäksi pakollisina tietoina annetaan tutkinnon taso, liikkuvuusohjelma koodistosta sekä opiskelijan kotikorkeakoulun maa (lähtömaa). Tarvittaessa voi lisätä käsin liikkuvuusohjelman tarkenteen ja korkeakoulun koodistosta.

Liikkuvuudelle voi antaa suoritustavan (ks. yllä yhteisessä osiossa tarkemmin esim. Virtaan raporointi):

 1. kohdemaassa suoritettu liikkuvuusjakso (tämä on oletusarvo)
 2. virtuaalivaihto
 3. liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalisesti suoritettu osuusJos korkeakoulua ei löydy koodistosta tai kyseessä on kansainvälinen harjoittelu, voidaan kotikorkeakoulu antaa käsin (samaan aikaan ei voi olla sekä koodiston arvoa että käsin syötettyä).

Havaittu bugi: jos vaihdon tyypiksi on valittu kansainvälinen harjoittelu ja antaa korkeakoulun käsin:

näytetään tallennetussa tilassa otsikkona "korkeakoulu":


Kun palaa muokkaamaan, niin onkin tiedon otsikkona "organisaation nimi".


Tallennettu liikkuvuusjakso saapuvalle vaihto-opiskelijalle.

Saapuvalle vaihto-opiskelijalle voi kirjata yhden liikkuvuusjakson per opiskeluoikeus eikä sitä voi poistaa.  Jos vaihto-opiskelija hakee lisäaikaa vaihdolleen, pitäisi se kirjata lisäämällä saman vaihto-opiskeluoikeuden ja liikkuvuusjakson kestoa. Jos sama vaihto-opiskelija suorittaa Suomessa kaksi toisistaan erillistä vaihtoa (esim. Erasmus ja freemover), pitäisi näille luoda omat vaihto-opiskeluoikeudet, joihin lisätään liikkuvuusjaksot.

Vaihtoon lähtevä opiskelija

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeuteen voidaan lisätä kansainvälinen liikkuvuus. Sen voi kirjata vain opiskeluoikeuteen, jonka koulutuksen tyyppi on tutkintokoulutus.

Käyttöliittymässä voi luoda useamman liikkuvuusjakson yhteen opiskeluoikeuteen, mutta käytännössä kannattaa harkita useamman luomista. Jos opiskelija hakee lisäaikaa vaihdolleen, pitäisi se kirjata lisäämällä saman liikkuvuusjakson kestoa. Jos sama opiskelija suorittaa kaksi toisistaan erillistä vaihtoa (esim. Erasmus ja freemover), pitäisi näille luoda omat liikkuvuusjaksot.

Liikkuvuusmodaalissa valitaan vaihdon tyyppi (opiskelijavaihto tai kansainvälinen harjoittelu). Liikkuvuusjaksolle annetaan alkamis- ja loppumispäivä, joiden pitää olla opiskeluoikeuden voimassaolon mukaisia eli liikkuvuusjakso ei voi alkaa ennen kuin opiskeluoikeus alkaa eikä päättyä sen jälkeen. Lisäksi pakollisina tietoina annetaan opiskeluoikeuden vaihe, liikkuvuusohjelma koodistosta sekä kohdekorkeakoulun maa (vaihtokohteen maa). Tarvittaessa voi lisätä käsin liikkuvuusohjelman tarkenteen. Tarvittaessa lisätään vastaanottavaksi organisaatioksi joko korkeakoulu tai muu organisaatio, jos kyseessä on harjoittelu. Jos korkeakoulua ei löydy koodistosta, voidaan tieto antaa käsin (samaan aikaan ei voi olla sekä koodiston arvoa että käsin syötettyä arvoa). Jos kyseessä on kansainvälinen harjoittelu, voidaan organisaatio antaa käsin.

Liikkuvuudelle voi antaa suoritustavan (ks. yllä yhteisessä osiossa tarkemmin esim. Virtaan raporointi):

 1. kohdemaassa suoritettu liikkuvuusjakso (tämä on oletusarvo)
 2. virtuaalivaihto
 3. liikkuvuusjaksoon liittyy virtuaalisesti suoritettu osuusJos korkeakoulua ei löydy koodistosta tai kyseessä on kansainvälinen harjoittelu, voidaan korkeakoulu/organisaatio antaa käsin (samaan aikaan ei voi olla sekä koodiston arvoa että käsin syötettyä).

Jos vaihdon tyyppi on kansainvälinen harjoittelu, voidaan valita annettavaksi muu organisaatio ja antaa organisaation nimi.

Tallennuksen jälkeen näkyy kansainvälisen harjoittelun organisaation otsikkona silti "korkeakoulu" (tarkempaa logiikkaa ei ole toteutettuna siihen, että tallennetussa tilassa olisi eri otsikko).

Tallennettu liikkuvuusjakso, jonka tyyppi on opiskelijavaihto:


Muokkaustilassa liikkuvuusjakson voi poistaa roskiksen kuvakkeesta.

Havaittu bugi: jos lähtevälle vaihtojaksolle valitsee tyypiksi kansainvälinen harjoittelu ja antaa vastaanottavaksi korkeakouluksi korkeakoulun käsin ja tilanteen tallentaa,

niin jos palaa muokkaukseen, on valinnaksi muuttunut "muu organisaatio" ja toiminto on muuttunut organisaation toiminnoiksi. Toistaiseksi tätä ei ole priorisoitu kehitysjonoon, koska pääosin liikkuvuuden tietoja hallinnoidaan toisessa järjestelmässä, josta ne tuodaan Sisuun.

Muut kuin tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet

Toistaiseksi Sisua on koodattu tutkinto-opiskelijoiden tarpeet edellä, joten muun tyyppisiä opiskeluoikeuksia koskevat toiminnallisuudet ovat vielä monelta osin vajaat. Myös suunnittelutyö on kesken.

Opiskeluoikeuksilla, jotka eivät johda tutkintoon, on joitakin eroja tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksien kanssa:

 • Koulutuspolussa ei ole koulutusluokitusta, vaan koulutusala
 • Koulutuspaikkatieto on pakollinen, kuten tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa. Koulutuspaikka tulee ensisijaisesti koulutuksen tiedoista ja jos sillä tietoa ei ole, niin sitten arvoksi tulee university settingsin arvo (korkeakoulun oletuskoulutuspaikka eli kotikunta).
 • Ei-tutkintoon johtavissa koulutuksissa ei ole vaiheita, vaan niissä on opintoja yhdellä tasolla. Koulutuksen rakenteessa ei-tutkintoon johtavaan koulutukseen voi lisätä vain opintokokonaisuuksia.
 • Ei-tutkintoon johtavien koulutuksien opiskeluoikeuksille voi antaa luokittelutietoja
 • Ei-tutkintoon johtavien koulutuksien opiskeluoikeuksille ei voi lisätä kansainvälisen liikkuvuuden tietoja
 • Jos opiskelija opiskelee esim. JOO-opiskelijana tutkintoon johtamattomassa sopimuskoulutuksessa (koulutuksen tyyppi: tutkintoon johtamaton koulutus, sopimusopinnot eli joko JOO-opinnot, kahdenväliset sopimusopinnot tai lukiolaisille suunnatut opinnot) pitää opiskeluoikeuteen lisätä opiskelijan kotiorganisaatio

Opiskeluoikeudessa näytetään myös tietoja, jotka eivät ole ei-tutkintoon johtaville koulutukselle oleellisia, kuten opintojen aloituspäivä, tutkintosääntö, tutkintoasetus.

Virtaraportointia varten suositellaan, että luodaan koulutusalakohtaiset koulutukset.

Ei-tutkintoon johtavan koulutuksen perustiedoissa kannattaa asettaa rajauslaiksi ei automaattista laskentaa ja tutkintoasetukseksi ei tutkintoasetusta; nämä tiedot tulevat sitten oletuksena uudelle opiskeluoikeudelle.

Ei-tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan opiskeluoikeus on aktiivinen silloin, kun se voimassa. Tästä syystä kannattaa aina antaa myös voimassaolon päättymispäivä, jolloin opiskeluoikeus muuttuu automaattisesti passiiviseksi, kun voimassaolo päättyy.

Avoimen yliopiston koulutuksia varten on uusi "rajauslaki" lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, jota voi käyttää myös muissa koulutuksissa, jossa opiskeluoikeuden voimassaoloaika riippuu siihen vahvistetuista opinnoista. Ks. tarkemmin Avoimen yliopiston opetus#Avoimenkoulutusjaopiskeluoikeudet.

Avoimen opiskeluoikeuksille voi rajapinnassa antaa määreeksi StudyRight.basedOnEnrolmentRights:true, jolloin opiskeluoikeus esitetään uudessa, suoritusoikeuksiin perustuvassa näkymässä. Tämä määre on tarkoitettu avoimen opiskeluoikeuksiin, joissa opiskeluoikeuden kesto määrittyy ostettujen tuotepakettien perusteella. Oletusarvo on false, jolloin opiskeluoikeus näytetään kuten ennenkin. Tietoa ei voi antaa tai muokata käyttöliittymässä. Ks. tarkemmin Avoimen yliopiston opetus#Avoimenkoulutusjaopiskeluoikeudet.

Opiskelijan opiskeluoikeuden voi merkitä maksulliseksi tilauskoulutukseksi, toistaiseksi merkitseminen ei sisällä toiminnallisuuksia eikä se näy tallennetussa tilassa.


Koulutusala

Sisu 2.5:ssä tuli koulutusalasta pakollinen tieto ei-tutkintoon johtaville opiskeluoikeuksille. Tätä aiemmin luoduissa opiskeluoikeuksissa ei ole  koulutusalaa, ellei tietoja ole täydennetty käsin tai importin avulla.

Jos opiskeluoikeuden koulutuksen tyyppi on sopimuskoulutus, on myös kotiorganisaatio pakollinen tieto. Havaittu bugi: Jos opiskeluoikeudella ei ole kumpaakaan tietoa (koulutusala ja kotiorganisaatio), jää Sisu luuppiin, jossa vaaditaan antamaan koulutusala, mutta tietoa ei voi tallentaa ennen kuin on antanut kotiorganisaation ja kotiorganisaatiota ei voi antaa, ennen kuin opiskeluoikeudella on koulutusala. Tilanteen voi toistaiseksi korjata rajapintojen kautta https://sis-demo.funidata.fi/ori/docs/index.html#_patch_study_rights.

Jos opiskeluoikeuden koulutuksella on useampi koulutusala, valitsee Sisu opiskeluoikeuden luomisessa niistä satunnaisen; kun luomisesta avataan koulutuspolku, pitää tarkistaa, onko opiskelijalla oikea koulutusala. Koulutusalaksi voi valita minkä tahansa koulutusalan, ei ainoastaan koulutukselle annetun.

Suositus on, että luodaan koulutusalakohtaiset koulutukset.

Opiskeluoikeuden tila

Opiskeluoikeus on aktiivinen silloin, kun se on voimassa.


Opiskeluoikeus on ei alkanut, silloin kun opiskeluoikeuden alkamispäivä on tulevaisuudessa. Tämä opiskeluoikeus on passiivinen.


Jos opiskeluoikeuden voimassaolo on päättynyt, on se päättynyt. Tämä opiskeluoikeus on passiivinen.


Jos kyseessä on ei-tutkintoon johtava opiskeluoikeus, josta "valmistutaan", on opiskeluoikeuden tila valmistunut, ks. tarkemmin: Arviointi#Tutkintoonjohtamattomienopiskeluoikeuksienvalmistuminenopintokokonaisuudenkoostamisenyhteydessä. Tämä opiskeluoikeus on passiivinen.

Huomaa myös uusi rajauslaki lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, jota voi käyttää myös muissa koulutuksissa, jossa opiskeluoikeuden voimassaoloaika riippuu siihen vahvistetuista opinnoista, ks. alla.

Läsnäolo

Jos eto-opiskeluoikeuden koulutustyypissa vaaditaan läsnäoloilmoittautuminen, niin silloin myös eto-opiskeluoikeudessa näytetään läsnäolotiedot (ks. tarkemmin Läsnäolotiedot ja opiskeluoikeuden tila.

Osiota opintojen eteneminen ei näytetä eto-opiskelijoille.

Opiskeluoikeuden rajauslaki

Ei-tutkintoon johtavia koulutuksia varten on ”rajauslaki” lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, jota voi käyttää jos halutaan, että opiskeluoikeuden voimassaoloaika riippuu siihen vahvistetuista (täsmennetyistä) opinnoista, ks. alempana.

Tällä rajauslailla saa opiskeluoikeuksiin voimassaolon automaattisen laskennan, joka perustuuu opiskeluoikeuteen vahvistetuista opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista.

Opiskeluoikeudelle ei voi asettaa ko. rajauslakia päälle, jos opiskeluoikeudessa ei ole vahvistettuja opintojaksoja (tai opintokokonaisuuksia), joilla on vähintään alkamispäivä; ks. alempana.


Koska toiminnallisuuksien koodaaminen on kesken, niin jos koulutuksella on käytössä ko. rajauslaki ja luodaan opiskeluoikeus käsin, pitää opiskeluoikeudelle ensin valita joku muu rajauslaki (esim. ei automaattista laskentaa), sen jälkeen käsin lisätä ne opintojaksot ja opintokokonaisuudet (opiskeluoikeuteen vahvistetut opintojaksot) + vähintään alkamispäivä opinnon suorittamisoikeudelle. Tämän jälkeen rajauslaki voidaan vaihtaa lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Virheilmoitus, jos opiskeluoikeudelle yritetään muuttaa rajauslaiksi lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, mutta opiskeluoikeudessa ei yhtään opintoa, jolla olisi vähintään alkamispäivä:

Jos opiskeluoikeuteen on vahvistettu opintoja, joilla ei ole päättymispäivää, ei opiskeluoikeudellakaan ole päättymispäivää.

Opiskeluoikeudesta ei saa pois viimeistä vahvistettua opintoa, jos rajauslakina on lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista. Jos on kuitenkin tarve muuttaa opiskeluoikeuden kestoa opintojakson suoritusoikeuden voimassaolon kautta, täytyy ensin muuttaa opiskeluoikeuden rajauslaiksi esim. ei automaattista laskentaa, poistaa opinto opiskeluoikeudesta, lisätä se takaisin uudella voimassaoloajalla ja palauttaa rajauslaiksi lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Opintojen täsmentäminen

Koulutuksen rakenteessa ja opiskeluoikeuden koulutuspolussa

Koulutuksen rakenteeseen annetaan ne opintokokonaisuudet, jotka ovat kyseisessä koulutuksessa tarjolla. Opintokokonaisuudet voivat olla joko yleispäteviä tai täsmällisiä.

Opintokokonaisuuksia voi olla myös useampia vaihtoehtoisia ja opiskelijan opiskeluoikeuteen vahvistetaan se opintokokonaisuus, jota hänellä on oikeus opiskella.

Jos koulutuksen rakenteessa on monta kokonaisuutta, ovat ne vaihtoehtoisia keskenään. Tällaista rakennetta ei tule tehdä, mikäli kokonaisuudet ovat sellaisia, että opiskelija saattaa hakeutua uudestaan samaan koulutukseen saadakseen toisen opiskeluoikeuden koulutuksen rakenteessa olevaan toiseen kokonaisuuteen.

Esimerkiksi muodin asiantuntijan erikoistumiskoulutusta varten luodaan koulutus (tyyppi: erikoistumiskoulutus), jonka rakenteessa ovat ne opintokokonaisuudet, jotka siinä voidaan suorittaa.

Jos opintokokonaisuuksia on useampia, vahvistetaan opiskelijan opiskeluoikeuteen yksi. Tämä kokonaisuus toimii opintojen rakenteessa kuten tutkinto-ohjelma tutkinto-opiskelijalla. Sen sisälle pitää siis rakentaa ne opinnot, joita opiskelija voi suorittaa.

Sama opintokokonaisuus voidaan lisäksi täsmentää opiskelijan opiskeluoikeuteen (opiskeluoikeuteen vahvistetut opintokokonaisuudet), erityisesti, jos halutaan käyttää uutta rajauslakia lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista; ks. alla opiskeluoikeuteen vahvistetut opinnot.

Opiskeluoikeuteen vahvistetut opinnot

Jos koulutuksen rakenteessa ei voida täsmällisesti kuvata, mitä opintokokonaisuutta opiskelija voi suorittaa, voidaan koulutuksen rakenteeseen tehdä yleisluontoinen opintokokonaisuus. Esimerkiksi JOO-opintoja varten luodaan oma koulutus (tyyppi: JOO-opinnot), jonka rakenne sisältää yhden opintokokonaisuuden. Näin voi olla tarpeen toimia, jos mahdollisia opintokokonaisuuksia on paljon (esim. JOO-opintoina tarjolla on kaikki korkeakoulun sivuaineet) tai tuodaan vanhoja opiskeluoikeuksia, joiden sisältöä ei saada kuvattua koulutuksen rakenteiksi tai opiskelijalla on oikeus useampaan eri kokonaisuuteen. Tässä tapauksessa ne opinnot, joita opiskelija voi suorittaa, täsmennetään opiskelijan opiskeluoikeuteen.


Opiskeluoikeudessa opiskelijalla on opiskeluoikeus tuohon yleisluontoiseen opintokokonaisuuteen, mutta opiskeluoikeudessa pitää täsmentää, mitä opintoja opiskelija saa tehdä. Esimerkiksi opiskelija opiskelee JOO-opiskelijana historian perus- ja aineopinnot eli nämä opintokokonaisuudet viedään opiskeluoikeuteen vahvistetuiksi kokonaisuuksiksi.

Opintokokonaisuuksia (ja opintojaksoja) voidaan lisätä opiskeluoikeuteen koulutuspolun alla opiskeluoikeuteen vahvistetut opintokokonaisuudet/opintojaksot.

Opiskeluoikeuteen täsmennettäville opinnoille voidaan antaa rajattu suoritusoikeusaika (jos opiskeluoikeuden rajauslakina on lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, on opinnoille annettava vähintään alkamispäivä).  


Opiskelijan koulutuspolussa on yleisluontoinen opintokokonaisuus ja hänelle on täsmennetty ne opintokokonaisuudet, joita hänellä on oikeus suorittaa.

Opiskeluoikeuteen vahvistetuilla opinnoilla voi testata ilmoittautumista, niin että opiskelija voi päästä vain niiden opintojaksojen toteutuksille, jotka on vahvistettu opiskeluoikeuteen, ks. Koulutukset-ohje → suoritusoikeuden tyyppi.

Myöhemmässä kehitysvaiheessa opetukseen ilmoittautumisia ja suunnitelman validiutta peilataan opiskelijan opiskeluoikeudesta löytyviin vahvistettuihin opintokokonaisuuksiin ja opintojaksoihin. Opiskelijan suunnitelma on validi vain, jos siinä olevat opintojaksot ja opintokokonaisuudet löytyvät opiskelijan opiskeluoikeudesta. Samoin ilmoittautuminen voi mennä läpi vain, jos opintojakso löytyy opiskelijan opiskeluoikeudesta.

Ohje täsmentyy sitä mukaa kun toiminnallisuudet suunnitellaan ja koodataan.

Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä

Jos halutaan, että ei-tutkintoon johtava opiskeluoikeus "valmistuu", pitää koulutuksen koulutuspolussa → opiskeluoikeuden koulutuspolussa olla vahvistettuna se opintokokonaisuus, josta opiskelija "valmistuu".

Ks. tarkemmin Arviointi →Tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien valmistuminen opintokokonaisuuden koostamisen yhteydessä.

Opiskelutodistus

ks. Opiskelijoiden perustietojen hallinta#Opiskelutodistus

 • No labels