Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 28.10.2022 Sisu 2.10
Uutta:
- arviointikohteet voi valita pois opintosuoritusotteelta
- sähköinen varmennus opintosuoritusotteeseen ja opiskelutodistukseen

Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Opiskelijat

Opiskelijahaku

Palveluhenkilön käyttöliittymän opiskelijat -sivun henkilöhaussa voi hakea opiskelijoita ja rajata hakutulosta rajaustekijöillä. Rajaustekijöillä valittuja opiskelijoita voi siirtää ryhmiin ks. Ryhmien hallinta.

Pelkällä henkilökunnan roolilla (jolla henkilö pääsee kirjautumaan hallinnon ja opettaja käyttöliittymiin, ks. tarvittaessa tarkemmin extranetista Käyttöoikeusroolien hallinta ja myöntäminen, vaatii kirjautumisen) voi hakea opiskelijoita nimellä. Tällä käyttöoikeusroolilla näkee hakutuloksen (opiskelijanumeron, nimet, opiskeluoikeuksien koulutukset, opintojen aloituspäivät, opiskeluoikeuden tila sekä kuluvan lukuvuoden läsnäolotiedot) mutta ei pääse tarkastelemaan opiskelijan tarkempia tietoja.  Käyttöoikeusrooleilla opiskelijan tietojen katselija tai opiskelijan tietojen käsittelijä voi käyttää opiskelijahaussa myös rajaustekijöitä. 

Oletuksena näytetään maksimissa 50 hakutulosta; jos hakutuloksia on enemmän, näytä enemmän näyttää seuraavat 999. Tätä enempää hakutuloksia ei voi yhdellä sivulla näyttää, vaan tulosta pitää rajata.

Jos hakee opiskelijanumerolla, pitää opiskelijanumero kirjoittaa kokonaisuudessaan ja hakutulos tulee vain, jos on hakusanalla tulee on täysi vastaavuus (full match).

Perustiedot

Opiskelijoita voi hakea perustietojen mukaan. Rajaustekijät toimivat TAI-periaatteella eli voidaan hakea yhdellä kertaa opiskelijat, joiden asiointikieli on ruotsi tai englanti.

 • Opiskelijan perustiedot
  • Äidinkieli
  • Asiointikieli
  • Koulusivistyskieli
  • Kotikunta
  • Kansalaisuus
  • Sukupuoli
  • Kuolleet

Syntymäaika

Opiskelijoita voi hakea syntymäpäivän perusteella.

Henkilötunnus

Opiskelijoita voi hakea henkilötunnuksella valitsemalla haku henkilötunnuksella. Hakea voi vain täydellisellä henkilötunnuksella (ei esim. kuvan tilanteessa 131177-680). Jotta hakua voi käyttää, pitää olla oikeus nähdä opiskelijan sensitiiviset tiedot esim. käyttöoikeuksilla henkilötunnuksen katselija tai opiskelijan ohjaaja (tekninen oikeus: sensitiivisen tiedon lukuoikeus).

Haku ei hae opiskelijan aiemmista tai virheelliseksi merkityistä henkilötunnuksista.

Jos annettu arvo ei vastaa henkilötunnuksen muotoa, näytetään virheilmoitus vääränmuotoinen hetu.

Opiskeluoikeuden tiedot

Organisaatio

 • Voidaan hakea sanahaulla pikahausta tai hierarkisesta järjestäjävalikosta
 • Hakee kaikki opiskelijat, joiden opiskeluoikeuden organisaatioksi on merkitty ko. organisaatio
  • opiskelijan opiskeluoikeudessa voi olla vain yksi organisaatio
 • valittavana on vain kotiyliopiston organisaatioita
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri organisaation opiskelijoita
 • ks. uudistunut järjestäjävalikko Opintojaksojen haku ja muistilista#Järjestäjä(uusittu)

Koulutus

 • Koulutuksen pikahaussa voi hakea koulutusta nimellä
  • Tuloksessa näytetään voimassa olevat koulutukset; kun vie hiiren koulutuksen nimen päälle hakulaatikossa, näkee version voimassaoloajan
  • Oletuksena koulutuksen valinta näyttää kaikki alla olevat kouluttautumismahdollisuudet, joita voi rajata pois roskiksesta
 • Avaa koulutusvalikko avaa koulutusvalikon, josta voi hakea myös päättyneitä koulutuksia
 • Haetaan vain omasta kotiyliopistosta
 •  Haku hakee kaikki ne opiskelijat, joilla on ko. koulutus opiskeluoikeudessa sen tilasta riippumatta; jos haluaa hakea vain aktiiviset, täytyy rajata myös opiskeluoikeuden tila (joka taas hakee sekä läsnäolevat että poissaolevat)
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri koulutuksen opiskelijoita


Lukuvuosimaksuvelvollinen aikavälillä

 • Opiskelijahausta voi hakea lukukausimaksuvelvollisia opiskeluoikeuksia tietyllä aikavälillä
 • Aikaväliin on pakko antaa vähintään alkamispäivä, päättymispäivää ei ole pakko antaa
 • Haku hakee opiskeluoikeuden, jos sillä on valitulla aikavälillä yksikin voimassaolopäivä

Rajauslaki

 • opiskeluoikeuden rajauslain perusteella voi hakea opiskelijoita
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri rajauslain opiskelijoita

Opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe

 • Haussa voi hakea ne opiskelijat, jotka opiskelevat jossain tietyssä tutkinto-ohjelmassa riippumatta siitä opiskelevatko he yksi- vai kaksivaiheisessa koulutuksessa. Tällä rajaustekijällä hakutulokseksi saa siis myös kaksivaiheisessa koulutuksessa ylempää tutkinto-ohjelmaa opiskelevat (ts. ne opiskelijat, jotka ovat valmistuneet alemmasta vaiheesta)
  • Samaan hakuun siis saa tietyn tutkinto-ohjelman kaikki opiskelijat:
   • pelkkää maisteritutkintoa opiskelevat
   • kaksivaiheisessa koulutuksessa maisterivaiheessa olevat opiskelijat
  • Valitun tutkinto-ohjelman tulee olla vahvistettu opiskelijan opiskeluoikeuteen
  • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri tutkinto-ohjelman opiskelijoita
  • HUOM. haku hakee aktiivista vaihetta, ei aktiivisia opiskeluoikeuksia
   • Haku hakee kaikki ne opiskelijat,
    • joilla opiskeluoikeus on yksivaiheinen ja valittu tutkinto-ohjelma on vahvistettu opiskelijan opiskeluoikeuteen
    • JA ne opiskelijat, jotka opiskelevat kaksivaiheisessa koulutuksessa toista vaihetta (opiskelija on valmistunut ensimmäisestä vaiheesta) ja valittu tutkinto-ohjelma on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Haku ei esim. hae kuvan mukaisessa tilanteessa olevaa opiskelijaa, kun rajaustekijäksi asettaa Master of Arts in Fashion, Clothing and Textile Design, koska valintaa ei ole vahvistettu (täppä puuttuu).

 • Haku ei kohdistu valmistuneisiin tutkinto-ohjelmiin
  • hakutulokseen ei tule maisteritutkinnosta valmistuneet
 • Haku kohdistuu peruttuihin ja luopuneisiin sekä passiivisiin opiskeluoikeuksiin
 • Jos halutaan lisäksi hakea vain aktiivisia opiskeluoikeuksia, voidaan rajaustekijäksi lisätä opiskeluoikeuden tila: aktiivinen.

Jos halutaan saada hakutulokseksi pelkästään yksivaiheisessa koulutuksessa ylempää tutkinto-ohjelmaa opiskelevat, voidaan käyttää rajaustekijää "tutkinto-ohjelma".

Hekotetut tutkinto-ohjelmat eivät tällä hetkellä tule tällä haulla hakutulokseksi.

Opiskeluoikeuden tila

 • Opiskelijoita voi hakea opiskeluoikeuden tilan mukaan
  • ei alkanut
   • opiskeluoikeuden alkamispäivä on tulevaisuudessa
  • aktiivinen
   • opiskeluoikeus on voimassa (opiskeluaikaa on jäljellä)
   • jos koulutuksen tyypissä vaaditaan lukukausi-ilmoittautuminen, on opiskelijalla kuluvalle lukukaudelle läsnäoloilmoittautuminen
  • aktiivinen, poissaoleva
   • hakee kuluvalla lukukaudella poissaolevaksi ilmoittautuneet
  • valmistunut
   • kaksivaiheisessa koulutuksessa opiskelijan pitää olla valmistunut molemmista vaiheista tullakseen hakutulokseksi
  • luopunut
   • opiskelijan opiskeluoikeus on siirretty toiseen korkeakouluun
   • opiskelija on luopunut opiskeluoikeudestaan
  • peruttu
   • opiskelijan opiskeluoikeus on peruttu
  • passiivinen
   • opiskelijan opiskeluoikeus on päättynyt
    • mutta opiskeluoikeuden tila ei ole valmistunut, luopunut tai peruttu
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri tilan opiskelijoita

Opintojen aloituslukukausi

 • Opintojen aloituslukukausi on se lukukausi, jolla opiskelija on ensimmäisen kerran ilmoittautunut läsnäolevaksi
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri aloituslukukauden opiskelijoita

Läsnä- tai poissaolevana lukukaudella

 • hakuun voi hakea tiettynä/tiettyinä lukukausina läsnä- tai poissaoleviksi ilmoittautuneet
 • yhteen hakuun voi yhdistää molemmat rajaustekijät, esim:
  • poissaoleva syksyllä 2018
  • läsnäoleva keväällä 2019

Tutkinto-ohjelma

 • Hakee ne aktiiviset opiskelijat, joilla tutkinto-ohjelman on vahvistettuna valintana opiskeluoikeudessa
 • Hakee group-id:llä, ei versiokohtaisesti
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri tutkinto-ohjelman opiskelijoita

 Pääaine/opintosuunta

 • Koska Sisun tietomallissa ei ole varsinaisesti pääainetta, kohdistuu haku kaikkiin opintokokonaisuuksiin (käyttäjän tulee tietää minkäniminen pääaineena suoritettava kokonaisuus on)
  • Hakee vahvistetun tarkentavan valinnan perusteella:
   • Koulutuksen rakenteeseen valitaan ensin tutkinto-ohjelma ja valitaan, miten tarkentava valinta nimetään (pääaine/opintosuunta)
    • tarkentava valinta koodistossa: kouluttautumismahdollisuuden nimityyppi; sen arvoista valitaan yksi tarkentavan valinnan nimeksi:

     • erikoistumisalue

     • opintosuunta

     • pääaine

     • suuntautuminen

     • suuntautumisvaihtoehto

     • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot

     • syventymisopinnot

     • tutkimusala

     • yksikkö

   • Tutkinto-ohjelmalle valitaan sen tarkentavat valinnat; valintoja voivat olla kaikki ne opintokokonaisuudet, joita valitaan säännön ”valitse 1” alta ko. tutkinto-ohjelman rakenteessa
   • Opiskelijan opiskeluoikeuteen vahvistetaan tarkentava valinta, josta tulee opiskelijan pääaine/suuntautuminen = hakee tämän perusteella
   • Ks. tarkemmin tarkentavista valinnoista Koulutukset-ohje ja Opiskeluoikeuksien ohje
 • Hakee kaikki tilasta riippumatta. Jos halutaan rajata esim. ei-valmistuneet pois, pitää rajaustekijäksi valita myös opiskeluoikeuden tila: aktiivinen
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri pääaineen/opintosuunnan opiskelijoita

 Sivuaine

 • Tutkintoon johtavien koulutusten muut opiskeluoikeuteen vahvistetut valinnat eli sivuaineet
 • Koska Sisun tietomallissa ei ole varsinaisesti sivuainetta, kohdistuu haku kaikkiin opintokokonaisuuksiin (hakua ei ole rajattu niihin opintokokonaisuuksiin, jotka on merkitty myös sivuaineeksi)
  • Käyttäjän tulee tietää mikä on sen opintokokonaisuuden nimi, joka on myös sivuaine
  • Haetaan opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyvistä muista vahvistetuista valinnoista
 • Haku kohdistuu kaikkiin sivuaineoikeuksiin eli hakee kaikki ne opiskelijat, joilla sivuaine on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Jos halutaan rajata esim. ei-valmistuneet pois, pitää rajaustekijäksi valita myös opiskeluoikeuden tila: aktiivinen
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri sivuaineen opiskelijoita

Opiskeluoikeuteen vahvistettu kokonaisuus

 • Ei-tutkintoon johtavien koulutusten opiskelijoita voidaan hakea sillä perusteella, että mikä opintokokonaisuus on vahvistettu opiskeluoikeuteen
 • Haku kohdistuu kaikkiin opiskelijoiihin eli hakee kaikki ne opiskelijat, joilla valittu opintokokonaisuus on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Jos halutaan rajata päättyneet opiskeluoikeudet pois, pitää rajaustekijäksi valita myös opiskeluoikeuden tila: aktiivinen
 • Rajaustekijä toimii TAI-periaatteella eli kerralla voi hakea useamman eri sivuaineen opiskelijoita

Opiskelijan henkilötietojen katselu

Sisussa opettajalle ja hallintohenkilölle näytetään opiskelijan henkilötiedoista ne tiedot, joita hän työtehtäviensä hoitamiseen tarvitsee. Henkilötunnus on aina piilotettu, mutta riittävillä käyttöoikeuksilla sen voi nähdä.

Henkilötiedoista näytetään käyttäjän oikeuksista riippuen joko suppeat tai laajat tiedot. Oletuksena näytetään aina ensin suppeat tiedot ja käyttäjä voi valita näytettäväksi opiskelijan kaikki tiedot. Laajassa näkymässä on myös muokkaustoiminnot. Teknisistä syistä johtuen tällä hetkellä käyttäjä saa muissa henkilötiedoissa ja yhteystiedoissa Muokkaa-ikkunan auki ja näennäisesti muokattua tietoja ilman muokkausoikeutta, sillä virheilmoitus (Access denied) näytetään vasta tallennusvaiheessa.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksia henkilötietoihin saa käyttöoikeusrooleilla. Käyttöoikeuksia sisältyy myös vastuurooleihin (vastuuopettaja, vastuuohjaaja), ks. tarkemmin mitä tietoja näillä saa nähdä ja muokata Funidatan käyttöoikeusroolien toiminta

Pelkällä henkilökunnan roolilla (jolla henkilö pääsee kirjautumaan hallinnon ja opettaja käyttöliittymiin, ks. tarvittaessa tarkemmin extranetista Käyttöoikeusroolien hallinta ja myöntäminen, vaatii kirjautumisen) voi hakea opiskelijoita nimellä. Tällä käyttöoikeusroolilla näkee hakutuloksen (opiskelijanumeron, nimet, opiskeluoikeuksien koulutukset, opintojen aloituspäivät, opiskeluoikeuden tila sekä kuluvan lukuvuoden läsnäolotiedot) mutta ei pääse tarkastelemaan opiskelijan tarkempia tietoja.  


Suppeat tiedot saa nähdä seuraavilla vastuurooleilla.

 • vastuuohjaaja
 • ohjaaja
 • toteutuksen vastuuopettaja

HUOM. toteutuksen opettaja ei pääse opiskelijan tietoihin ollenkaan.

Toistaiseksi ei ole toteutettu näiden oikeuksien lakkaamista.

Laajat tiedot saa nähdä kaikilla niillä palveluhenkilölle tarkoitetuilla käyttöoikeusrooleilla, joilla palveluhenkilö pääsee katselemaan opiskelijan tietoja, esim. opiskelijan tietojen katselija, opiskelijan ohjaaja,  opiskelijan suunnitelman hyväksyjä ja hetun katselija. Muokkausoikeudet saa erillisillä käsittelijä-oikeuksilla, esim. nimen ja hetun käsittelijä ja opiskelijan tietojen käsittelijä.

Suppeat tiedot

Suppeat tiedot näytetään oletuksena aina, kun henkilöllä on pääsy opiskelijan tietoihin (=saa haun kautta opiskelijan tiedot avattua). Suppeissa tiedoissa näytetään seuraavat tiedot:

 • Henkilötiedot
  • Etunimet
  • Sukunimi
  • Kutsumanimi
  • Aikaisemmat nimet (omassa alasvetovalikossa)
  • Opiskelijanumero
  • Syntymäaika (tieto on pakollinen Sisu 1.8 lähtien)
  • Äidinkieli
  • Asiointikieli
  • oppijanumero
  • Sukupuoli
  • Kansalaisuus
 • Yhteystiedot
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
   • myös toissijainen

Laajat tiedot

Näytä opiskelijan kaikki tiedot avaa laajat tiedot, jos henkilön käyttöoikeudet riittävät (esim. opiskelijatiedon katselija). Ks. Funidatan käyttöoikeusroolien toiminta. Laajassa näkymässä näytetään kaikkien tietojen (poislukien hetu) lisäksi Muokkaa-toiminnot.

 • Nimi ja henkilötunnus
  • Etunimet
  • Sukunimi
  • Henkilötunnus (piilotettu)
  • Aikaisemmat nimet ja henkilötunnukset (omassa alasvetovalikossa)
 • Muut henkilötiedot
  • Opiskelijanumero
  • Käyttäjätunnus
  • Syntymäaika
  • Äidinkieli
  • Asiointikieli
  • Työntekijänumero (jos opiskelijalla myös työsuhde korkeakouluun)
  • Kotikunta
  • oppijanumero 
  • Kutsumanimi
  • Sukupuoli
  • Kansalaisuus
  • Koulusivistyskieli
  • EPPN
 • Yhteystiedot
  • Puhelinnumero  
  • Sähköpostiosoitteet
  • Ensisijainen osoite
   • voi olla vain Suomessa
  • (Toissijainen osoite)

Henkilötunnus

Käyttäjä saa nähdä henkilötunnuksen, jos hänellä on henkilötunnuksen katselijan käyttöoikeusrooli. Laajassa näkymässä henkilötunnuksen saa näkyviin silmäikonista.

Salaiset tiedot

Opiskelija voi määritellä yhteystietojaan salaisiksi (Omat tiedot). Palveluhenkilö näkee salaiset, jos hänellä on oikeus nähdä opiskelijan laajat tiedot. Oletuksena salaisia tietoja ei käyttöliittymässä näytetä, vaan niissä näkyy label Salainen sekä näytä-toiminto, josta tiedot saa esiin.

Palveluhenkilö voi muuttaa opiskelijan salaisuustietoja, jos hänellä on oikeus muuttaa niitä (esim. opiskelijan tietojen käsittelijä -roolilla). Palveluhenkilön käyttöliittymässä näkyy, jos joku palveluhenkilöön kuuluvista on muokannut tietoja ja muokkauksen päivämäärä (opiskelijalle ei näy henkilön nimeä).HUOM! Salaiset tiedot ovat eri asia kuin turvakielto.

Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista säädetyssä laissa 661/2009 määritellään yleinen kielto-oikeus (35 §) ja ns. turvakielto (36 §). 36 §:ään liittyen Sisun osalta on tehty linjaus, että turvakiellon alaisia tietoja Sisuun ei tallenneta, vaan ne säilytetään yliopistolla jossain muualla.

Sen sijaan Sisuun on toteutettu 35 §:n mukaan yleiseen kielto-oikeuteen perustuva ominaisuus (tietojen merkitseminen salaiseksi), jossa opiskelija voi kieltää tietojensa luovuttamisen seuraavissa tapauksissa:

 • Opiskelija ei halua yhteystietojansa luovutettavan esim. luovutusehtojen mukaisesti eteenpäin
 • Hänen yhteystietojaan ei saa tarkastella kukaan sellainen, joka ei käytä tietoja opiskelijan oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi
  • Sisussa rajaus suppeisiin ja laajoihin tietoihin, ks. yllä

Turvakielto

Opiskelijan perustietoihin voidaan käyttöliittymässä asettaa tieto siitä, että opiskelijalla on turvakielto. Kun VRK-tiedonsiirto on toteutettu, saadaan tieto suoraan väestörekisterikeskuksesta.

Turvakielto voi koskea opiskelijan lähiosoitetta tai kotikuntaa tai molempia. Kun opiskelija toimittaa dokumentin turvakiellosta, voidaan tieto viedä Sisuun käsin.

Turvakiellon voi opiskelijan tietoihin viedä käyttöoikeusroolilla nimen ja hetun käsittelijä (tekninen oikeus: sensitiivisten tietojen ylläpitäjä). Tieto viedään laajojen tietojen näkymässä (näytä kaikki opiskelija kaikki tiedot).  Turvakiellolle on oma muokkaustila, jossa turvakielto voidaan asettaa päälle. Turvakiellon päälle asettamisessa ei oteta kantaa siihen, mitkä tiedoista ovat turvakiellon alaisia. HUOM. turvakiellon alaiset yhteystiedot tulee poistaa manuaalisesti, tähän ei ole toteutettu automatiikkaa.

Kun opiskelijan perustietoja tarkastellaan laajojen tietojen näkymässä, näytetään varoitusbanneri turvakiellosta.

Turvakiellosta maistraatin nettisivuilla https://www.maistraatti.fi/fi/Palvelut/kotikunta_ja_vaestotiedot/Turvakielto/

Uuden opiskelijan luominen

Käyttöoikeudet

Uusia opiskelijoita voi luoda käyttöoikeusroolilla uusien opiskelijoiden käsittelijä.

Opiskelijan lisääminen Sisuun

Sisuun voi luoda uuden opiskelijan myös käsin (lisää opiskelija). Uuden opiskelijan luomisessa tehdään kaksoishenkilön tarkistus aivan kuin jos uusi opiskelija tuotaisiin Sisuun OILIsta.

Ensimmäisessä vaiheessa lisätään uuden opiskelijan yksilöivät tiedot, jotta voidaan tarkistaa, löytyykö samoilla tiedoilla olevia opiskelijoita jo Sisusta. Uudelle opiskelijalle on pakko antaa kansalaisuus, syntymäaika sekä etu- tai sukunimi. Henkilötunnus sekä etu- ja sukunimi ovat pakollisia, jos kansalaisuudeksi asettaa Suomen (tai Ahvenanmaan; Ahvenanmaa löytyy erikseen virallisesta maakoodistosta. Sisussa sitä käsitellään kuten Suomea).

Mahdollisiksi kaksoishenkilöiksi Sisussa tulkitaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika, mutta henkilötunnus puuttuu joko uudelta luonnostilaiselta opiskelijalta tai Sisusta jo löytyvältä henkilöltä. Lisäksi jokin näistä tiedoista on sama:

 • puhelinnumero
 • ensisijainen sähköpostiosoite
 • samankaltainen nimi, etunimet tai sukunimi on sama kuin etunimet tai sukunimi (sukunimi sisältyy toisen henkilön sukunimeen ja etunimi toisen henkilön etunimeen tai etunimi sisältyy toisen henkilön sukunimeen ja sukunimi toisen henkilön etunimeen)
 • huomioidaan myös aiemmat nimet
  • tässä riittää, että etu- tai sukunimen ensimmäinen kirjain on sama eikä toisen nimen (etu- tai sukunimen) tieto ole ristiriidassa

Kaksoishenkilötarkistuksessa ovat myös opiskelijat, joilla nykyinen tai vanha hetu on sama kuin luotavalla opiskelijalla. Jos Sisuun syötetään uudelle opiskelijalle hetu, joka on sama kuin Sisussa olevan opiskelijan aiempi hetu, pitää tiedot tarkistaa kaksoishenkilötarkastuksessa. Testihetuja ei huomioida kaksoishenkilötarkastuksessa.

Kuvan tilanteessa on Sisusta löytyvän henkilön aiemmissa hetuissa keltaisella merkitty hetu.

Kaksoishenkilötarkistusmatriisi on sama kuin pääkäyttäjän käyttöliittymässä. Matriisissa on vasemmassa sarakkeessa syötetyt tiedot käsin luotu opiskelija ja oikealla mahdolliset kaksoishenkilöt Sisusta löytyvä henkilö. Sisusta löytyvän henkilön sarakkeessa näytetään vihreällä väkäsellä, mitkä tiedot ovat täsmälleen samoja. Sisusta löytyvän opiskelijan tiedot voidaan avata tarkempaan tarkasteluun erilliseen välilehteen (avaa henkilön tiedot).

 1. Jos todetaan, että henkilö on sama kuin Sisussa jo oleva opiskelija, voidaan poistua ko. modaalista (edellinen → poistu) ja tarvittaessa päivittää normaalilla tavalla opiskelijan tiedot.
 2. Jos todetaan, henkilö on sama kuin Sisussa työntekijänä oleva henkilö, voidaan henkilö lisätä opiskelijaksi.

Avautuvassa modaalissa täydennetään henkilön tiedot. Muita tietoja voi muokata paitsi etunimiä, sukunimeä, henkilötunnusta, turvakieltoa ja ensisijaista sähköpostiosoitetta (tietoja voi muokata tarvittaessa sitten kun opiskelija on luotu). Vahvistus generoi henkilölle opiskelijanumeron ja lisää hänet opiskelijaksi. Ks. https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Opiskelijanumeron+luonti

3. Jos lisätyillä yksilöivillä tiedoilla ei löydy kaksoishenkilöitä, voidaan jatkaa suoraan tietojen täydentämiseen. Uudelle opiskelijalle on pakko antaa äidinkieli, asiointikieli ja sukupuoli. Yksilöiviä tietoja ei tällä välilehdellä voi muokata.

Vahvistuksessa näytetään kooste annetuista tiedoista. Jos vahvistus onnistuu, näytetään vihreä alert ja siirrytään luodun opiskelijan perustietoihin. Kun uusi opiskelija on luotu, pitää hänelle viedä opiskeluoikeus.

Jos Sisusta löytyy jo opiskelija, jolla on sama henkilötunnus, ei kaksoishenkilötarkistuksesta voi jatkaa uuden opiskelijan lisäämiseen.


Opiskelijan  henkilötietojen muokkaaminen

Opiskelijan perustietojen muokkaamista rajataan käyttöoikeusrooleilla:

Opiskelijan tietojen käsittelijä

 • voi laajojen tietojen näkymässä muokata opiskelijan muita henkilötietoja ja yhteystietoja (ei nimeä ja henkilötunnusta)

Nimen ja hetun käsittelijä

 • voi laajojen tietojen näkymässä muokata opiskelijan nimeä ja henkilötunnusta >
 • Virheenkorjaus
  • Em. tiedoista korjataan näppäily/datasiirto tms. virhe. Tällöin edellisellä tiedolla ei ole voimassaoloaika
 • Tietojen muutos
  • esim. opiskelijan nimi muuttuu hänen mennessään naimisiin. Tiedolle annetaan ensimmäinen voimassaolopäivä (ei voi olla tulevaisuudessa) ja edellisen tiedon viimeiseksi voimassaolopäiväksi Sisu asettaa edellisen päivän.
 • Sekä virheenkorjaukset että tietojen muutokset listataan aikaisemmissa nimissä ja henkilötunnuksissa. Viimeksi käytössä päivämäärän kohdalla tooltipissa näytetään, oliko kyseessä virheenkorjaus (Korjattu) vai uusi tieto (Päivitetty)

Huom. suomalaisella opiskelijalla pitää aina olla hetu.

Luovutusehdot

Jos käyttäjällä on oikeus nähdä opiskelijan laajat tiedot, näkee hän myös opiskelijan luovutusehdot.  Käyttöliittymässä näistä käytetään termiä tietojen luovutus. Jos käyttäjällä on oikeus muokata opiskelijan tietoja, voi hän myös muokata luovutusehtoja. Palveluhenkilön tekemästä muutoksesta opiskelijan luovutusehtoihin näytetään infopallura, jonka tooltipissä kerrotaan, kuka muutoksen teki ja milloin (opiskelijan puolella ei näytetä henkilön nimeä, vaan että palveluhenkilö muokkasi tietoa). Jos opiskelija on merkinnyt joitain tietojaan salaiseksi, ei niitä tietoja luovuteta eteenpäin.

Jos pääkäyttäjä arkistoi luovutusehdon, häviää se opiskelijoiden ja hallinnon näkymästä välittömästi. Jos pääkäyttäjä lisää luovutusehtoja, ei opiskelija saa niistä Sisussa notifikaatiota, vaan heitä täytyy tarvittaessa tiedottaa Sisun ulkopuolella. Jos uusia luovutusehtoja on julkaistu sen jälkeen, kun opiskelija on tehnyt valinnat aiempiin, näytetään sekä hallinnolle että opiskelijalle, mihin vastaus puuttuu.

Opintosuoritukset

Opiskelijan opintosuoritukset on listattuna suorituksiin. Suoritukset on listattuna siten, että ylimmäisenä ovat suoritetut kokonaisuudet ja niihin kuuluvat suoritukset, sen jälkeen suoritetut opintojaksot ja niiden osat ja sen jälkeen osasuoritukset (eli arviointikohteiden suoritukset). Toistaiseksi myös tutkinto-ohjelmien suoritukset näkyvät opintokokonaisuuksissa.

Oletuksena näytetään hyväksytyt suoritukset. Valintaa voi vaihtaa valitsemalla listasta hylätyt ja vanhentuneet suoritukset. Suorituksia voi järjestää osion sisällä klikkaamalla sarakeotsikkoa haluamansa lajittelutyypin kohdalla.

Suoritusta klikkaamalla sen tiedot aukeavat oikeaan sivupaneeliin. Suorituksesta näytetään kaikki sille annetut tiedot. Jos joku tieto puuttuu, on sen kohdalla viiva.


Jos arviointikohteella tai opintojaksolla on aiempia suorituksia (eli opiskelija on korottanut suorituksen, ks. Arviointi-Toteutuksenjaopintojaksonsuorituksenkorottaminen), näytetään ne omassa haitarissaan muut suorituskerrat. Muissa suorituskerroissa ei näytetä purettuja tai virhemerkuttyjä suorituksia.

Tässä taulukossa esitetään ne tiedot, joita voi käyttöliittymässä luoda. Taulukossa on "ei", jos suorituksella ei ole ko. tietoa.

Importilla on mahdollista myös esim. tuoda korvattu-tilaisia opintokokonaisuuksia tai importoiduilla opintokokonaisuuksilla voi olla hyväksilukutietoja tai tutkintosuorituksia, joilla on lisätiedot ja hallinnollinen kommentti.


ArviointikohdeOpintojaksoOpintokokonaisuusTutkinto-ohjelmaHenkilökohtainen suoritusKommentti
Tila (state)suoritettusuoritettu/korvattusuoritettusuoritettusuoritettu/sisällytettyOpintojakson henkilökohtaisia suorituksia syntyy sekä sisällyttämis- että henkilökohtaisen suorituksen hakemuksesta.
Importilla on mahdollista tuoda myös opintokokonaisuuksien henkilökohtaisia suorituksia.
Arvosana (grade)

Laajuus (credits)

Jos myös opintoviikot, niin näytetään myös ne suluissa opintopisteiden perässä, paitsi jos 0 ov
Suorituspäivä (attainmentDate)


Vanhenemispäivä (expirydate)


jos ei ole annettu, niin "ei vanhene"
Suorituskieli (attainmentLanguageUrn)


Keskiarvo (gradeAverage)
ei


ei
Hyväksyjä (acceptorPersons)


Opiskeluoikeus (studyrightId)


Opinnon versio
ei


eise ops-kausi, johon suoritus on kiinnitetty
Opinnäytteen tiedot (thesis-olio)ei
eieiei

Jos annettu, ks. Opintojaksot#Opinnäytetyöt

Opinnäytteen nimi, tyyppi, aihe, julkinen tarkastuspäivä, vastuuhenkilöt, vastuuorganisaatio

Lisätiedot (additionalInfo)


ei

Hyväksilukutiedoteikorvatuilla suorituksillaeieieiHyväksilukupäivä, alkuperäinen suorituspaikka
Vastuuorganisaatiot (organisations)

Järjestävät organisaatiot (organisations)

Koulutusala (studyFieldUrn)

Koulutusluokitus (educationClassificationUrn)eieiei
ei
Kirjaaja ja kirjauspäivä
Viiva, jos kirjattu automaattisessa kirjaamisessa eräajossa
Hallinnollinen kommentti (privateComment)ei

eieiHallinnollisen kommentti pitää antaa opintojakson ja opintokokonaisuuden erilliskirjauksessa; se ei näy opiskelijalle
Muut suorituskerrat


eieiJos opiskelija on korottanut suoritusta, näytetään aiemmasta hyväksytystä suorituksesta arvosana, laajuus, suorituspäivä, vanhenemispäivä, lisätiedot ja hyväksyjä

Ks. suoritusten muokkaaminen Arviointi#SuorituksentietojenmuokkaaminenSuorituksentietojenmuokkaaminen.

Jos opiskelijalla on suoritus, joka on vanhenemassa vuoden kuluessa, näytetään siinä vanhenemisbadge.


Sivupaneelissa näytetään myös varoitus, siitä että ellei suoritusta koosteta opintojaksoon / opintokokonaisuuteen / tutkinto-ohjelmaan, se vanhenee.


Toteutuksen arvioinnissa (Arviointi#Sanallinenpalautejalisätiedot) annettu sanallinen palaute ei näy palveluhenkilölle/ohjaajalle, vain opiskelija näkee sen omissa suorituksissaan.

Opintosuoritusote

Käyttöoikeudet

Opiskelijan opintosuoritusotteen tulostaminen vaatii käyttöoikeusroolin opintosuoritusotteen tulostaja (tekniset oikeudet: sensitiivisen tiedon lukuoikeus + opintosuoritusotteen tulostaminen). Lisäksi tarvitaan oikeus katsella opiskelijan perustietoja, ilmoittautumisia ja opiskeluoikeuksia, esim. opiskelijan tietojen katselijan rooli (globaali) tai muuta kautta oikeus opiskelijan tietoihin (esim. ohjausryhmän vastuuohjaaja/ohjaaja, joka pääsee vain ohjausryhmänsä opiskelijoiden tietoihin).

Tulostaminen

Tulosteella asettelun ja otsikoinnin muutoksia Sisu 2.10.

Suoritukset voi tulostaa pdf-muotoiselle suoritusotteelle suorituksissa muodosta opintosuoritusote toiminnolla.

Tulostettavissa opinnoissa voi valita tulostettavaksi kaikkien opiskeluoikeuksien suoritukset tai vain joidenkin opiskeluoikeuksien (valitse opiskeluoikeudet). Jos tulostettavaksi valitaan vain osa opiskeluoikeuksista, tulostetaan näiden suoritukset omille pdf:lle suoritusjärjestyksessä. Jos valitaan tulostettavaksi kaikki suoritukset, tulostetaan ne samalla pdf:lle suoritusjärjestyksessä. Jos opinnot on koostettu (arviointikohteet opintojaksoon, opintojaksot opintokokonaisuuteen, opintokokonaisuuden tutkinto-ohjelmaan), näytetään suoritukset koostetun emo-opinnot opiskeluoikeuden tulosteessa. Esim. jos opintokokonaisuuden suorituksen opiskeluoikeus on taiteen koulutus ja siihen kiinnitettyjen opintojaksojen suoritusten opiskeluoikeus on historian koulutus, tulostetaan suoritukset taiteen koulutuksen suoritusotteeseen. Jos suorituksella ei ole opiskeluoikeutta, tulostetaan se vain tulosteelle, jolle tulostetaan kaikki suoritukset. Oletuksena valittuna on kaikki opintosuoritukset ja jos sen muuttaa valitse opiskeluoikeudet ja opiskeluoikeuksia on vain yksi, on se esivalittuna ja valinnan poistaminen aiheuttaa herjan.

Opintojaksojen osasuorituksissa voidaan valita opiskelijan tulostetaanko opintojaksojen suorituksiin arviointikohteiden suoritukset (tulosta opintojaksoihin koostetut osasuoritukset). Oletuksena arvoa ei ole valittu. Arviointikohteita ei näytetä myöskään koskaan sellaisissa opintojaksoissa, jotka on koostettu opintokokonaisuuteen. Opintojaksoon kiinnittämättömät arviointikohteet näytetään aina.

Henkilö- ja osoitetiedoissa otteelle voi tulostaako henkilötunnisteeksi opiskelijan syntymäajan vai henkilötunnuksen. Lisäksi voi valita tulostetaanko osoitetiedot ja valita joko ensisijaisen tai toissijaisen osoitteen.

Tulostusasetuksissa annetaan tulosteen kieli ja voidaan valita joko allekirjoittaja tai sähköinen varmennus (jos yliopisto on sen toimittanyt Funidatalle).

Ote on mahdollista tulostaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Allekirjoittajaksi tulee oletuksena kirjautunut käyttäjä. Allekirjoittajalle pitää valita titteli, jos niitä on useampia, tai antaa käsin kirjoitettuna muu titteli, jos listassa ei ole titteliä.


Suoritusotteen voi ladata ja/tai avata selaimeen tai tallentaa. Jos halutaan tehdä samalla kertaa otteet useammalla kielellä, avataan tiedostot kansiossa zip-tiedostoina.

Suoritusotteen ylätunnisteessa on opiskelijan kotiyliopiston logo, opiskelijan kutsumanimi (tai jos tietoa ei ole, niin etunimet) ja sukunimi, hetu/syntymäaika ja opiskelijanumero. Ylimpänä on opiskelijan tiedot (opiskelijan etu- ja sukunimet, opiskelijanumero ja hetu/syntymäaika). Tulostuspäivämäärä on ylimmällä rivillä tulosteen nimen vieressä (opintosuoritusote + pvm).

Jos tulosteelle valitaan tulostuvaksi hetu, mutta sitä ei ole, niin silloin tulostetaan syntymäaika. Jos tulosteelle on valittu osoite, näytetään se kirjekuoren ikkunan kohdalla.


Seuraavaksi listataan opiskelijan opiskeluoikeuden tiedot. Opiskeluoikeuksista näytetään koulutuksen nimi, opiskeluoikeuden tila, meneillään olevan lukukauden läsnäolotiedot, opiskeluoikeuden voimassaoloaika ja koulutuksen tyyppi. Opiskeluoikeudet ovat kaikkien suoritusten tulosteessa aikajärjestyksessä uusimmasta vanhempaan. 

Opiskeluoikeustietojen alle listataan opiskelijan suoritukset. Ensin listataan suoritetut tutkinnot, sen jälkeen opintokokonaisuudet, sitten opintokokonaisuuksiin kiinnittämättömät opintojaksot ja viimeisenä opintojaksoihin kiinnittämättömät arviointikohteet. Suoritukset ovat aikajärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.

Jos pääkäyttäjän asetuksissa (ks. Hakemukset ja lomakkeet#Opintokokonaisuudenkeskiarvo, vaatii kirjautumisen) on määritelty, että opintokokonaisuuksista näytetään keskiarvo, näytetään jokaisen opintokokonaisuuden nimen alla sen opintojaksoista laskettu painotettu keskiarvo. Keskiarvoa ei näytetä, jos suoritetuista opintopisteistä alle puolet on suoritettu asteikoilla 0-5 tai suoritukset on arvioitu muulla asteikolla.

 

Suoritusotteen lopussa on keskiarvon seliteteksti:

Jos pääkäyttäjän asetuksissa on määritelty, että opintokokonaisuuksista ei näytetä keskiarvoa, niin näytetään suorituslistauksen alla kuitenkin kaikkien opintojen keskiarvo, opintojaksojen ja osasuoritusten suoritetut opintopistemäärät sekä hyväksiluettujen opintopisteiden määrä.

Ja suoritusotteen lopun on keskiarvon seliteteksti on silloin:

Jos tulosteelle on valittu allekirjoittaja, näytetään hänen tietonsa ja allekirjoituspäivämäärä, joka on kuluva päivä.

Suoritusotteen lopussa näytetään ne arvosana-asteikot, joilta suoritusten arvioinnit on annettu sekä selitteet opintopistelaajuudesta, asteriskistä (muualla suoritetut opinnot) sekä suorituskielet. Jos  tulostettavaksi on valittu sähköinen varmenne, näytetään siitä pääkäyttäjän käyttöliittymässä annettu lauseke (ks. Hakemukset ja lomakkeet#S%C3%A4hk%C3%B6isestivarmennetunopintosuoritusotteenteksti; vaatii kirjautumisen).


Jokaisen sivun alamarginaalissa on opiskelijan oppilaitoksen yhteystiedot sekä sivunumerointi.

HUOM.1 kaikissa suorituksissa ei välttämättä ole opiskeluoikeusviitettä, koska se on lisätty tietomalliin pakolliseksi tiedoksi jälkikäteen. Tällöin ne saa tulostumaan, kun valitsee kaikki opintosuoritukset.

Ilmoittautumiset

Ohjaaja voi tarkastella opiskelijan ilmoittautumisia opiskelijan perustiedoissa välilehdellä ilmoittautuminen. Ilmoittautumisesta näytetään seuraavat tiedot 

opintojakson nimi
opintojakson koodi (sen opintojakson koodi, jonka kautta opiskelija on ilmoittautunut, jos arviointikohde/toteutus on käytössä useammassa eri opintojaksossa) + linkki esitteeseen
arviointikohteen nimi
toteutus (= toteutuksen nimi, joka on samalla sen tyyppi) + linkki toteutuksen tietoihin
toteutuksen käynnissäoloaika
ilmoittautumisen tila

Ilmoittautumisia voi järjestää kaikkien kenttien mukaan. HUOM: Jos järjestää esim. opintojakson nimen mukaan, on sen sisällä järjestys satunnainen (eli saman opintojakson ilmoittautumiset ovat satunnaisessa järjestyksessä eikä esim. edellisen järjestämisen mukaisessa järjestyksessä).

Ilmoittautumisen kautta avatussa suoritustapamatriisissa näytetään vain opintojakson välilehdellä suoritustavat olevat suoritustavat; näissä on badge ”tutkinto”. Avoimen suoritustapoja ei näytetä ollenkaan tässä näkymässä.

Pätevyydet

Ks. Pätevyyksien kirjaaminen

Ryhmät

Opiskelijoiden tiedoissa välilehdellä ryhmät näytetään kaikki ryhmät, joihin opiskelija on liitetty (manuaaliset ryhmät) tai joihin hän kuuluu rajausehtojen mukaisesti (automaattiset ryhmät). Sivulla ei voi muokata tietoja.

Opiskelutodistus

Käyttöoikeudet

Tulosteen tulostaminen vaatii joko käyttöoikeusroolin nimen ja hetun käsittelijä (tekninen oikeus: sensitiivisten tietojen ylläpitäjä) tai hetun katselija (tekninen oikeus: sensitiivisen tiedon lukuoikeus).

Tulostaminen

Opiskelijalle voidaan tulostaa opiskelutodistus opiskelijan tiedoissa välilehdellä opiskeluoikeudet (muodosta opiskelutodistus). Opiskelutodistuksen saa aina riippumatta opiskelijan opiskeluoikeuksien tilasta.


Tulostusasetuksissa annetaan tulosteen kieli ja voidaan valita joko allekirjoittaja tai sähköinen varmennus (jos yliopisto on sen toimittanyt Funidatalle).

Ote on mahdollista tulostaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Allekirjoittajaksi tulee oletuksena kirjautunut käyttäjä. Allekirjoittajalle pitää valita titteli, jos niitä on useampia, tai antaa käsin kirjoitettuna muu titteli, jos listassa ei ole titteliä.

Opiskelutodistukselle ei tulostu osoitetta.


Opiskelutodistuksen voi ladata ja/tai avata selaimeen tai tallentaa. Jos halutaan tehdä samalla kertaa otteet useammalla kielellä, avataan tiedostot kansiossa zip-tiedostoina.

Opiskelutodistuksen ylätunnisteessa on opiskelijan kotiyliopiston logo, opiskelijan kutsumanimi (tai jos tietoa ei ole, niin etunimet) ja sukunimi ja opiskelijanumero. Tulostuspäivämäärä on ylimmällä rivillä tulosteen nimen vieressä (opintosuoritusote + pvm). Näiden alla on opiskelijan etu- ja sukunimet, opiskelijanumero ja syntymäaika ja kirjoilletulopäivä. Kirjoilletulopäivä on ensimmäisen tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden voimassaolon alkamispäivä (ellei opiskelijalla opiskeluoikeutta  tutkintoon johtavaan koulutukseen, niin sitten muun opiskeluoikeuden voimassaolon alkamispäivä).

Ensimmäisenä näytetään tutkintoon johtavat opiskeluoikeudet uusimmasta vanhimpaan. Opiskeluoikeuksista näytetään voimassaoloaika, tila, koulutuksen tyyppi ja aktiivinen vaihe. Kaksivaiheisessa koulutuksessa alempi tutkinto-ohjelma on aktiivinen vaihe, kun opiskelija ei ole siitä valmistunut ja ylempi, kun opiskelija on valmistunut alemmasta. Aktiivinen vaihe näytetään vain kaksivaiheisten koulutusten opiskeluoikeuksissa.


Jos koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen, näytetään myös opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumiset (ks. tarvittaessa pääkäyttäjän ohjeista lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden määrittelystä, Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet, vaatii kirjautumisen). Jos opiskeluoikeus on päättynyt tai opiskelija on valmistunut tai luopunut opiskeluoikeudesta tai se on peruttu, ei läsnäolotietoja näytetä ollenkaan kyseiselle opiskeluoikeudelle. Seuraavalle lukuvuodelle tiedot näytetään vain jos ne on annettu (läsnäoleva tai poissaoleva; ei näytetä, jos arvo on "puuttuu").


Tutkintoon johtavien opiskeluoikeuksien jälkeen näytetään muut opiskeluoikeudet uusimmasta vanhimpaan. Muista opiskeluoikeuksista näytetään voimassaoloaika, tila ja koulutuksen tyyppi.

Jos koulutuksen tyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen, näytetään myös opiskeluoikeuden lukuvuosi-ilmoittautumiset (ks. tarvittaessa pääkäyttäjän ohjeista lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden määrittelystä, Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet, vaatii kirjautumisen). Korkeakoulut päättävät itsenäisesti vaativatko ei tutkintoon johtavien koulutusten opiskeluoikeuksissa lukuvuosi-ilmoittautumisen.

Jos opiskelija on valmistunut, näytetään aktiivisen vaiheen kohdalla viiva (ennen korjausta näytettiin "op").

Jokaisen sivun alamarginaalissa on opiskelijan oppilaitoksen yhteystiedot sekä sivunumerointi.

Jos tulostettavaksi on valittu allekirjoittaja, näytetään se viimeisenä.

Jos tulostettavaksi on valittu sähköinen varmenne, näytetään siitä pääkäyttäjän käyttöliittymässä annettu lauseke (ks. Hakemukset ja lomakkeet#S%C3%A4hk%C3%B6isestivarmennetunopintosuoritusotteenteksti; vaatii kirjautumisen). • No labels