Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 2.7.2021 Sisu 2.3)
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Etusivu

Etusivu

Graafit

Opiskelijan etusivulla on opintojen edistymisen graafi, joista opiskelija näkee seuraavat tiedot: opintojen keskiarvo, vuoden opintopistetavoite, prosenttiosuutena suunnitellut sekä suoritetut opinnot. Keskiarvo on painotettu suunnitelman opintojaksoista, jotka on  arvioitu asteikolla 0-5 (keskiarvolaskenta ei siis huomioi koostettujen kokonaisuuksien keskiarvoja, vaan laskee keskiarvon alle kiinnitetyistä opintojaksoista). Opintopistetavoitteessa näytetään kuinka monta opintopistettä opiskelijalla on kuluvana lukuvuotena versus tavoite 60 op.

HUOM. Tällä hetkellä opiskelijan etusivun graafi näyttää oletuksena viimeksi muokatun suunnitelman. Tästä johtuen kandiopiskelijoilla saattaa näkyä maisterivaiheen graafeja oletusgraafinaan. Graafit on tarkoitus korjata näyttämään:

 • viimeisimmäksi opintojen rakenteessa katsottu suunnitelma, joka on opiskeluoikeudellisessa ensisijaisessa suunnitelmassa
 • Näytetään tutkinto-ohjelmista
  • vaihe 1 (alempi tutkinto), jos ei ole valmistunut siitä ja koulutus on kaksivaiheinen
  • vaihe 2 (ylempi tutkinto), jos opiskelija ei ole valmistunut alemmasta tutkinnosta

Jos ei ole opiskeluoikeutta:

 • viimeisimmäksi katsottu
 • ensisijainen suunnitelma

Lisäksi myös väliotsikoiden tiedot jäävät tällä hetkellä pois.


Prosenttiosuuksien alapuolella olevat luvut kertovat suunnitellut ja suoritetut opinnot verrattuna tutkinnon laajuuteen. Nuolia klikkaamalla alapuolelle avautuvat vastaavat tilannetiedot kokonaisuuksittain. Kokonaisuuden vertailulukuna näytetään opintokokonaisuuden minimilaajuus.

Suoritettuihin opintoihin luetaan ne suoritukset, jotka opiskelija on lisännyt siihen opintosuunnitelmaan, johon hänellä on opiskeluoikeus. Opiskelijalla voi olla suorituksia, jotka näkyvät vain omien tietojen suorituksissa, mikäli hän ei ole lisännyt niitä opintosuunnitelmaansa. Jos opiskelijalla on kahteen eri tutkinto-ohjelmaan opiskeluoikeus, voi hän etusivulla vaihtaa tarkasteltavaksi toisen ensisijaisen opintosuunnitelman tiedot. Opiskeluoikeuksien tulee olla voimassaolevia, jotta graafeja voi tarkastella.

Ilmoitukset etusivulla

Opiskelija näkee etusivullaan ilmoituksia käyttökatkoista, opiskeluajan päättymisestä ja siitä, että lukuvuosi-ilmoittautuminen on käynnissä / päättynyt.

Opiskeluajan päättymisen notifikaatio näytetään silloin, kun opiskeluoikeus on päättymässä kuluvan lukukauden aikana. Opiskeluajan päättymisen teksti on aina sama. HUOM. sama notifikaatio näytetään myös siinä tilanteessa, että opiskelija on valmistumassa ja hänelle on jo kirjattu tutkintosuorituksen tiedot Sisuun; opiskelijan ei siis tarvitse välittää notifikaatiosta, jossa päättymispäivänä on tuleva valmistumispäivä.

Lukuvuosi-ilmoittautumisen notifikaatio näytetään lukuvuosi-ilmoittautumisen ajan. Lukuvuosi-ilmoittautumisen teksti annetaaan pääkäyttäjätoimintona, ks. Lukuvuosi-ilmoittautumiset ja lukuvuodet (vaatii kirjautumisen). Kun opiskelija on hoitanut ilmoittautumisen, ei notikaatiota enää näytetä.

Kun lukuvuosi-ilmoittautumisaika on päättynyt, eikä opiskelijalla ole läsnä- tai poissaoloilmoittautumista (ilmoittautuminen joko puuttuu tai on laiminlyöty) kuluvalla lukukaudella, näytetään pääkäyttäjän antama ohjeteksti ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos opiskelijalta puuttuu lukuvuosi-ilmoittautuminen myös edelliseltä lukuvuodelta, näytetään siitäkin infobanneri, eli infobannereita voi olla useampi.

Infotekstit näytetään vain niille opiskeluoikeuksille, joiden koulutustyypissä vaaditaan lukuvuosi-ilmoittautuminen.

Ikonit

Oikeassa yläkulmassa opiskelijan nimen vieressä on kolme ikonia. Ensimmäisestä (puhekupla) pääsee viesteihin, toisesta muistilistalle ja kolmannesta korkeakoulun ohjeisiin.

Jos opiskelijalla on lukemattomia viestejä ja ilmoituksia, näytetään ne punaisessa notifikaatiopallossa.

Uusimmat viestit ja ilmoitukset

Opiskelijan etusivulla näytetään 10 uusinta viestiä ja ilmoitusta. Saman asian viestit ja ilmoitukset on niputettu yhdeksi ketjuksi. Listauksessa näytetään aina viestiketjun uusin viesti ja uusin viestiketju on listan ylimpänä.

 • Lukematon viesti(ketju) näytetään harmaalla pohjalla
  • Jos ketjussa on useampi lukematon viesti, näytetään punaisessa ympyrässä lukemattomien viestien määrä
  • Jos ketjussa on vain yksi lukematon viesti, näytetään kaikkien viestien määrä harmaassa ympyrässä
 • Luettu viesti(ketju) näytetään valkoisella pohjalla
  • Harmaassa pallossa näytetään viestien määrä

Opiskelija saa viestejä, jos opintojen ohjaaja tekee kommentteja hänen suunnitelmaansa tai opetuksen opettaja lähettää manuaalisen viestin opetuksesta (opetukseen liittyvä viesti).

Ilmoituksia Sisu lähettää automaattisesti, kun opiskelijan hakemus käsitellään tai opetuksessa tapahtuu muutos, esim. opetusryhmä perutaan. 

Viestiketjussa voi olla sekä viestejä että ilmoituksia, esim. jos ensin perutaan opetusryhmä (automaattinen ilmoitus: opetuksen muutokset) ja sen jälkeen opettaja lähettää käsinkirjoitetun viestin korvaavasta tehtävästä tms. (opetukseen liittyvä viesti). Viesteistä voi tarvittaessa lukea tarkemmin palveluhenkilön ohjeista Etusivu ja viestit.


Etusivun viesteistä ja ilmoituksista voi siirtyä itse viestiin ja viestistä pääsee viestin asiaan (suunnitelmaan, suorituksiin, opintokalenteriin, päätökseen).

Etusivun viesteistä ja ilmoituksista voi siirtyä myös tarkastelemaan kaikkia viestejä.

Kalenteri

Opiskelijan etusivulla näkyy kuluvan sekä seuraavan päivän kalenterissa olevat opetustapahtumat sekä omat merkinnät.

Aktiiviset opinnot

Opiskelijan etusivulla on listattuna kalenteriin lisätyt opetukset, jotka ovat meneillään seuraavan seitsemän päivän ajan. Tästä ei voi poistaa opetusta tai tehdä muutoksia ilmoittautumiseen, vaan tarvittaessa nämä toiminnot tulee tehdä opintokalenterissa, jonne pääsee siirtymään Näytä opintokalenterissa -toiminnosta.

Viestit ja ilmoitukset

Etusivun uusimmista viesteistä ja ilmoituksista voi siirtyä saapuneisiin; myös puhekupla-ikonista voi siirtyä samaan paikkaan. Viesteissä ja ilmoituksissa voidaan tarkastella ja hallita jompaa kumpaa kategoriaa. Rajaustekijöissä voidaan rajata viestejä lukemattomiin. Arkistoidut viestit näytetään erikseen.


Viestien hallinnointi

Viestejä voi arkistoida, palauttaa arkistosta saapuneisiin sekä merkitä luetuksi ja lukemattomaksi.  Toiminnot löytyvät avatusta viestistä tai viestiketjusta kolmen pisteen valikosta. Toiminto koskee viestiketjun kaikkia viestejä eikä toimintoja voi tehdä viestiketjun yksittäiselle viestille.

Toiminnot voi tehdä myös useammalle viestille kerrallaan. Massatoiminnot löytyvät Viestit ja ilmoitukset näkymästä kolmen pisteen valikosta. Toiminto koskee kaikkia valittuja viestejä ja viestiketjuja. Arkistoitujen palauttaminen saapuneiksi onnistuu siirtymällä arkistoituihin viesteihin.


Rajaa-toiminnosta voi valita näytölle vain lukemattomat viestit.

Huom. jos on rajannut lukemattomat viestit näytölle, avaa viestin ja palaa edelliselle sivulle selaimen nuolinäppäimestä, häviää valittu rajaustekijä. Kannattaa palata viestin takaisin-napista.

Palaute

Sisun kaikissa käyttöliittymissä kerätään palautetta Sisun käyttökokemuksesta. Palaute annetaan asteikolla 0-10. Palautteen voi antaa 12 tunnin välein. Palautetta voi antaa vain sisään kirjautunut käyttäjä. Palautteesta Funidata kerää vastaukset.

Kaikissa käyttöliittymissä Sisun oikeassa yläkulmassa on linkki (tähti) palautteeseen.

Linkki avaa palautemodaalin:

kun valitsee arvosanan, niin lomake sulkeutuu ja Sisu näyttää Kiitos palautteesta modaalin.

HUOM. jos käyttäjä yrittää tehdä heti palautteen uudestaan, se ei onnistu, mutta käyttäjä saa kuitenkin modaalin "kiitos palautteesta". Tämä korjataan myöhemmin. • No labels