Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 5.12.2022 Sisu 2.10
- uutta: haun välilehdet
Käyttöliittymä: Opiskelija

Rooli: Opiskelija
Välilehti: Opintojen rakenne

Opintojaksojen haku

Opintojaksojen hakusivu on uudistettu niin, että oman korkeakoulun opintotarjontaa haetaan välilehdellä korkeakoulun tarjonta.

Lisäksi yliopistoasetuksissa voidaan asettaa näkyviin avoimen yliopiston tarjonta (openUniversityFeaturesEnabledForStudent: true) ja ristiinopiskelun tarjonta (crossStudyFeaturesEnabledForStudent: true).

Oman korkeakoulun opintojaksojen hakeminen

Opiskelija voi hakea oman korkeakoulunsa tarjoamia opintojaksoja  välilehdellä korkeakoulun tarjonta. Haun voi tehdä myös kirjautumattomana käyttäjänä.

Oletuksena haku kohdistuu opiskelijan omaan yliopistoon, mutta opintojaksoja voi hakea myös muista Sisua käyttävistä korkeakouluista vaihtamalla oppilaitoksen (tämä tullaan poistamaan, kun toisessa korkeakoulussa suoritettavia opintoja haetaan omalla välilehdellään ristiinopiskelutarjonta).

Sisuun ei vielä ole toteutettu toisen korkeakoulun opintojaksojen opiskelemisen (ristiinopiskelun) toiminnallisuuksia. Haussa voi kuitenkin tarkastella muiden Sisu-korkeakoulujen tarjontaa ja tarvittaessa olla yhteydessä omaan korkeakouluun, jos kiinnostaa opiskelu toisessa Sisua käyttävässä korkeakoulussa.

Toiminnolla lisää rajaustekijöitä saa auki rajaustekijöiden valikon. Hakua voi rajata opetussuunnitelmakauden, opintojakson tason, opintojakson suorituskielen, opetuskielen, suoritustavan ja opetusperiodin mukaan, ks. tarkemmin alempana. 

Hakea voi antamalla vähintään kolme merkkiä. Haku käynnistyy klikkaamalla hae tai enterillä.


Järjestäjä

Järjestäjällä haetaan sekä opintojakson vastuu- että järjestävistä organisaatioista. Järjestäjää voidaan hakea kirjoittamalla hakusana (vähintään kolme merkkiä) tai avaamalla järjestäjävalikko.


Avautuvassa valikossa voidaan hakea koko organisaation tai jonkin tietyn alemman yksikön opintoja. Organisaatiot näytetään hierarkisesti ja valitsemalla joku taso (kuvassa humanistinen tiedekunta), jonka alla on aliorganisaatioita, valitaan tasolla olevan organisaation lisäksi sen kaikki aliorganisaatiot. Tässä tilanteessa aliyksiköiltä ei voi erikseen täpätä pois.

Jos haluaa valita pelkän yläorganisaation, pitää se valita itsensä alta.

Jos halutaan valita vain tiettyjä aliyksiköitä, pitää ne valita yksitellen; samaan valintaan ei enää saa ylätason valinta (kuvassa viiva humanistisen tiedekunnan valintalaatikossa).

Viiva merkitsee sitä, että ko. organisaation alla on valintoja.

Kaikki valinnat voi tyhjentää (tyhjennä valinnat).

Kun valinnat on tehty, klikataan valmis.

Haun näkymässä voidaan poistaa organisaatioita yksitellen ruksista; kaikki valinnat saa näkyviin klikkaamalla järjestäjälaatikkoa.

Jos on valittu yläorganisaatio ja sen kaikki aliorganisaatiot, näytetään haun näkymässä vain yläorganisaatio.

Opetussuunnitelmakausi

Opetussuunnitelmakausi on ajanjakso, jolloin opintojen rakenne ja sisällöt säilyvät samoina. Opetussuunnitelmakausi voi olla yhden vuoden pituinen, jolloin se vastaa yhtä lukukautta (1.8.20xx- 31.7.20xx) tai useamman (luku)vuoden mittainen. Eri yliopistoilla on eri mittaisia opetussuunnitelmakausia. Opinnot suoritetaan kuluvan lukuvuoden eli sen aikana voimassa olevan opetussuunnitelmakauden mukaan. Esimerkiksi jos yliopiston opetussuunnitelmakausi on 2020-2023, niin näytetään ko. lukuvuosina opinnoista samat tiedot. Jos opetussuunnitelmakausi on yhden lukuvuoden mittainen, saattaa opintojen ja rakenteiden sisältö tai osa sisällöstä muuttua vuosittain; tässä tilanteessa kannattaa katsoa kuluvan lukuvuoden (opetussuunnitelmakauden) tietoja.

Jos haussa ei ole rajattu opetussuunnitelmakautta, näytetään tuloksissa ensisijaisesti kuluvan lukukauden versio. Jos sitä ei ole, näytetään tulevan opetussuunnitelmakauden versio. Jos sitäkään ei ole, haetaan menneisyydestä ajallisesti lähimmästä kaudesta alkaen. Haussa ei näytetä päättyneitä opintojaksoja (opintojaksolla on päättymispäivä menneisyydessä), koska niitä ei voi enää suorittaa.

Tarkemmin versioista tuloksissa Hakutoiminnon logiikka.

Opintojakson taso

Opintojaksot voivat olla tasoltaan perus-, aine-, jatko- tai syventäviä opintoja; lisäksi voi olla muita opintoja. Opintojaksolla voi olla useampi taso, se voi olla siis tarkoitettu sekä perustutkinto-opiskelijoille syventävinä opintoina sekä jatko-opiskelijoille.

Opintojakson suorituskieli

Opintojaksoilla on yksi tai useampi suorituskieli. Haussa voi hakea esimerkiksi opintojaksoja, joita voi suorittaa englanniksi. Ks. myös opetuskieli.

Jos pääkäyttäjätoiminnossa on valittu vakiokoodistosta aktiiviset arvot (ks. Koodistot; vaatii kirjautumisen), näytetään ne listassa ensimmäisenä, mutta valita voi minkä tahansa koodistosta löytyvän kielen.

Suoritustapa

Tällä rajaustekijällä voidaan hakea sellaisia opintojaksoja, jonka voi suorittaa pelkästään joko itsenäisellä työskentelyllä tai tentillä.


Kuvassa opintojakson (suoritus)tavassa 2 on pelkkä tentti, jolloin se tulee hakutulokseksi, kun haetaan edellisen kuvan rajaustekijällä.

Ko. tenttiin on opetukseksi liitetty tentti 10.10.2020, jonka voi valita kalenteriin ja ilmoittautua kalenterissa siihen.

Opetus on ylätermi, joka kattaa erilaisia konkreettisia tapoja suorittaa opintojakso. Opetusta ovat esim. akvaariotentti, esitys, harjoittelu, itsenäinen projekti, kirjallinen työ, luento-opetus, oppimispäiväkirja, projekti, tentti, ja välikoe. Jokainen näistä sisältää myös opettajan panoksen, esim. tentin tarkastamisen ja arvioinnin.

Opetusperiodi

Opetusperiodivalinnalla opiskelija voi hakea kaikki ne opintojaksot, joiden opetus osuu tietyn periodin ajalle. Esimerkiksi jos opiskelija hakee 1.  periodin opetusta, niin hän saa tulokseksi kaikki ne opintojaksot, joiden opetukset osuvat yhdenkin päivän 1. periodin aikavälille. Opetusperioditieto haetaan siis opintojaksoon kiinnitetyiltä opetuksilta, ei opintojaksoon välilehdelle suoritustapa merkitystä opetuksen opetusajankohdista. Periodihaulla haettaessa voi hakea vain menossa olevia tai tulevia toteutuksia sisältäviä opintojaksoja. Edellisten, jo päättyneiden periodien opintojaksoja ei näytetä, sillä niitä ei voi enää suorittaa (esim. elokuussa 2020 ei voi hakea huhtikuun 2020 opetusta).

Opetuskieli

Opintojakso suoritetaan suorittamalla sen yhteen suoritustapaan liitettyä opetusta, ks. Suoritustavat. Tällä rajaustekijällä voidaan hakea nimenomaan järjestettyä opetusta tai tenttejä esimerkiksi englanniksi, jolloin saadaan hakutulokseksi ne opintojaksot, joihin liitetyssä opetuksessa (esim. tenteissä) opetuskieli on englanti. Haku hakee oletuksena käynnissä olevaa tai tulevaa opetusta.

Kuvassa opintojakson esitteen välilehdeltä suoritustavat tarkastellaan opetuksen tentti tietoja:

Jos pääkäyttäjätoiminnossa on valittu vakiokoodistosta aktiiviset arvot (ks. Koodistot; vaatii kirjautumisen), näytetään ne listassa ensimmäisenä, mutta valita voi minkä tahansa koodistosta löytyvän kielen.

Hakutuloksen järjestäminen

Saatuja hakutuloksia voi järjestää eri kriteereillä

Avoimen yliopiston tarjonta

Ks. Avoimen tarjonta opiskelijalle

Ristiinopiskelutarjonta

Ks. Ristiinopiskelun tuen testausohjeet

Muistilista

Opintojakso voidaan lisätä muistilistalle klikkaamalla lisää muistilistalle. Opintojakso löytyy tällöin opintosuunnitelmasta sijoita suunnitelmaan paneelista sekä muistilistalta, jonne pääsee keskimmäisestä lehtiönnäköisestä kuvakkeesta yläbannerissa:


Ks. myös Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Haettujenopintojensijoittaminensuunnitelmaan

Opintojaksoesite haun kautta

Opintojakson nimi on linkki, josta saa avattua opintojaksoesitteen. Hakusivulta opintojakson esite avautuu omalle sivulleen ja sen voi myös avata omaan välilehteen/ikkunaan. Opintojaksoesitteen linkin voi kopioida ja jakaa.

Kirjautumaton käyttäjä ei näe opintojakson esitteessä opetuksen pakollisia vaatimuksia tai järjestäviä kriteereitä, koska kohderyhmien näkeminen vaatii käyttöoikeuksia, joita kirjautumattomalla ei ole. Tämä ratkaistaan myöhemmin.


Kirjautumattoman käyttäjän näkymä samaan:  • No labels