Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettaja pääsee opetussuunnitelussa katsomaan kaikkia Sisusta löytyviä opintojaksoja, opintokokonaisuuksia ja tutkinto-ohjelmia.

Vasemman reunan omissa opintojaksoissa/opintokokonaisuuksissa/tutkinto-ohjelmissa näytetään kaikki ne opinnot, joissa kirjautunut käyttäjä on vastuuroolissa (vastuuopettaja, hallintohenkilönä tai yhteystietona). Opinnosta näytetään uusin versio.

Opettajalla on oikeus katsoa kyseisen opinnon tietoja ilman erillisiä käyttöoikeuksia. Ks. opettajan käyttöoikeudet Funidatan käyttöoikeusroolien toiminta → vastuuroolit.

Tarkemmat ohjeet opinnoista lötyyy hallintohenkilön ohjeista.

  • No labels