Lisätty huomio muistilistalle lisätystä opintojaksosta 2.2.2022

Opetussuunnitelmakauden vaikutus valinta-avustimen toimintaan opiskelijan opintosuunnitelman rakenteessa

Kun opiskelija luo opintosuunnitelman, valitsee hän sille opetussuunnitelmakauden. Hän voi valita kauden aikaisintaan siitä lukukaudesta, jolloin hänen opiskeluoikeutensa on alkanut; vanhempia kausia hän ei voi valita. Valittu kausi rajoittaa suunnitelmassa näytettäviä ja valittavissa olevia versioita. Sen sijaan nykyhetki ei määrittele valintoja.

Opiskelijan opintosuunnitelman rakenteessa valinta-avustimessa näytetään opintojaksosta tai -kokonaisuudesta vain yksi versio. Opintojaksoesitteessä opiskelija voi vaihtaa halutessaan suunnitelmaansa opintojakson version, jonka opetussuunnitelmakausi on sama tai myöhempi kuin suunnitelmalle valittu ops-kausi. Jos opiskelija on vaihtanut ylemmän tutkinto-ohjelman kaudeksi 2018-2019 suunnitelmaan, joka alunperin on tehty ops-kaudelle 2017-2018, ei hän voi ylemmän ohjelman alla olevia yksittäisiä opintokokonaisuuksia vaihtaa takaisin ops-kauteen 2017-2018.

Suorittamattomista opinnoista ei siten näytetä vanhempia (vanhentuneita) versioita, vaan uudempia versioita, jotta opiskelija saa ne tehtyä (kuluvan ops-kauden mukaisesti). Jos opintojakson arviointikohteista on osa suoritettu, ei sen versiota kannata päivittää, jos uudemmalla versiolla on eri suoritustavat. Jos opintokokonaisuudesta osa suoritettu, kannattaa tilanteen mukaan joko pysyä samassa versiossa tai päivittää se uudempaan eli se mitä kannattaa tehdä riippuu opintokokonaisuuden muutoksista. Jos sisältö (=opinnot) on sama, kannattaa päivittää uuteen versioon. Jos sisältö poikkeaa merkittävästi, voi opiskelija käyttää harkintaa, kannattaako hänen vaihtaa vai pysyä vanhassa versiossa. Myös korkeakoulun kannattaa tällaisessa tilanteessa ohjeistaa.

Suunnitelmaan sijoitettavat versiot opinnoista

Tässä kerrotaan kuvin ja selityksin, mitä opintosuunnitelmassa valitaan, jos opintojaksosta tai -kokonaisuudesta on monta versiota. Kaikkiin näihin pätee se, että suunnitelmaan ei saa

a) opiskeluoikeutta vanhempia opintoja

b) suunnitelman ops-kautta vanhempia opintoja

Ensisijaisesti valitaan näin:

1. Jos opiskelijalla on opintosuoritus ko. opintojaksosta, näytetään se.


2.Jos opiskelija on jo tehnyt valintoja suunnitelmaan, näytetään valittu versio.


Jos tilanne ei ole näin yksinkertainen, niin valinta etenee seuraavanlaisesti:

3. Jos opiskelijalla ei ole opintojaksosta suoritusta tai valintaa, näytetään 

A: se voimassa oleva versio, joka on kiinnitetty suunnitelmalle valittuun ops-kauteen. Esimerkiksi suunnitelman ops-kaudeksi opiskelija on valinnut ops-kauden 2016-2017. Hänelle näytetään vaihtoehtoisesta opintokokonaisuudesta ops-kauden 2016-2017 versio.

B: se voimassa oleva versio, joka on kiinnitetty ylemmän opinnon ops-kauteen, mikäli se on myöhempi kuin suunnitelmalle valittu ops-kausi. Esimerkiksi opiskelija on tehnyt suunnitelman alunperin lukuvuodelle 2016-2017, ja hän on päivittänyt rakenteessa opintokokonaisuuden Sivuaine ops-kaudelle 2017-2018 ja hakee siihen sivuaineen. Sivuaineeksi tulee ops-kauden 2017-2018 versio sivuainekokonaisuudesta.


4. Jos ylemmällä opinnolla on useita voimassaolevia ja julkaistuja ops-kausia (eri versioita), näytetään oletuksena joko suunnitelmalle valitun ops-kauden tai opinnon aikaisimman ops-kauden mukainen versio sen mukaan, kumpi on myöhemmin. 

 A: Opiskelija on tehnyt suunnitelman ops-kaudelle 2016-2017.  Opinto on voimassa kausilla 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018. Valinta-avustimessa opiskelijalle näytetään ops-kauden 2016-2017 versio.

B: Opiskelija on tehnyt suunnitelman ops-kaudelle 2014-2015. Opinto on voimassa kausilla 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018. Valinta-avustimessa opiskelijalle näytetään ops-kauden 2015-2016 versio.


5. Jos ylemmän opinnon ops-kaudelta ei löydy voimassaolevaa ja hyväksyttyä versiota, näytetään

A: ensisijaisesti lähimmän seuraavan ops-kauden versio. Esimerkiksi opiskelija on tehnyt suunnitelman kaudelle 2014-2015. Opintojaksosta on versio kausille 2013-2014, 2016-2017 ja 2017-2018. Opiskelijalle näytetään ops-kauden 2016-2017 versio.


B: Toissijaisesti edeltäneen kauden versio, kunhan ops-kausi on joko sama tai myöhempi kuin suunnitelmalle valittu ops-kausi. Esimerkiksi opiskelija on tehnyt suunnitelman kaudelle 2014-2015. Ylempi opinto on ops-kaudella 2016-2017 ja siihen kuuluvasta opintojaksosta on versio kausille 2013-2014 ja 2014-2015, mutta ei kaudelle 2016-2017. Opiskelijalle näytetään ops-kauden 2014-2015 versio.


Tässä tapauksessa näytetään aiempi versio opintojaksosta, koska uudempaa ei ole. Kyseessä on joko epäloogisuus rakenteessa (opintojakso ei oikeasti kuulu kokonaisuuteen, koska siitä ei ole hyväksyttyä versiota ko. kaudelle) tai sitten kyseessä väliaikainen virhetila (esim. opintojakso on ollut koulutuksen julkaisuvaiheessa luonnoksena tai siitä ei ole versiota ko. ops-kaudelle), mitä ei pitäisi tapahtua julkaistuissa rakenteissa. Jos näin on (opinto on ollut luonnoksena sillä hetkellä, kun opiskelija tekee suunnitelman → opinto jää suunnitelmasta pois) kuitenkin päässyt käymään, niin kun opinto julkaistaan, se ilmestyy myös opintosuunnitelmaan valinta-avustimeen, kun opiskelija päivittää suunnitelman/kirjautuu uudelleen. Vaikka opinto olisi rakenteessa pakollisena, pitää tässä tilanteessa opiskelijan valita se avustimesta.


Jos opintojakson versio on vanhentunut eikä sitä haluta näyttää opiskelijoille haun kautta, kannattaa sen voimassaolo päättää.


Muistilista-toiminnon kautta opintosuunnitelmaan saa myös myös sen kautta vanhempia opintojaksoja. Jos jotain opintojaksoa (tai versiota) ei enää voi suorittaa, kannattaa sille antaa päättymispäivä. Päättyneet opintojaksot eivät löydy haun kautta.

Myös päättyneelle opinnolle voi edelleen kirjata suorituksia, joten opinnon asettaminen päättymään ei estä suoritusten kirjausta niille, jotka vasta täydentävät suorituksensa.

Version vaihtaminen


Opiskelija voi vaihtaa opintojakson ja opintokokonaisuuden versiota niiden esitteen kautta, mutta sellaista versiota ei voi valita, joka ei ajoituksen puolesta käy. Opiskelija ei voi tehdä opiskeluoikeuttaan vanhempaa suunnitelmaa. Opiskelija ei voi valita opintosuunnitelmaansa opiskeluoikeuttaan vanhempia versioita.

Suoritukset 

Suoritus näytetään aina ensisijaisesti. Jos opiskelija vaihtaa opintokokonaisuuden version uudemmaksi, tyhjennetään kuitenkin valinnat. Tämä siksi, että Sisu ei voi päätellä mitä valintoja opiskelija tekisi, jos uuden version sisältö on muuttunut. Jos suoritettu opintojakso on pakollinen, sijoitetaan se suunnitelmaan automaattisesti. 

  • No labels