Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 11.10.2021 Sisu 2.5)
Käyttöliittymä: Opettaja
Rooli:Toteutuksen vastuurollissa olevat:  vastuuopettaja, opettaja, hallintohenkilö, yhteyshenkilö

Opetuskalenteri

Opetuskalenterissa opettaja voi valita, mitkä kaikki opetukset haluaa kalenterissaan nähdä (esim. vain ne opetukset/opetusryhmät, joissa hän itse opettaa). Oletuksena tapahtumat eivät näy kalenterissa. Kalenterissa näytetään peruttu-merkintä, jos ko. kerta tai opetusryhmä on peruttu. Jos tapahtuma on poistettu ennen julkaisua, ei sitä näytetä kalenterissa.

Jos toteutus on arkistoitu, näytetään siinä kalenteriavustimessa arkistoitu-label; kalenterissa se näkyy normaalisti.

Jos toteutus on luonnos, näytetään siinä kalenteriavustimessa luonnos-label; kalenterissa se näkyy normaalisti.

Kuten opiskelijalle, on myös opettajalle listattu toteutuksen aikasarjan poikkeukset erikseen. Opettajalle näytetään myös se tieto, että aikasarjan tapahtumalla on aikasarjasta poikkeava opettajatieto (opiskelijalle poikkeavaa opettajaa ei näytetä poikkeavana). Toiminnosta siirry toteutuksen tietoihin pääsee opetuksen sivulle.

Opetustapahtuman tarkemmat tiedot sekä lisätiedot, jos sellaiset on annettu, näytetään tooltipissä, kun laitetaan kursori opetuksen päälle. Tiedoissa ei eritellä sitä, että ovatko ne poikkeuksia aikasarjaan vai toistuvia tietoja.  • No labels