Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 16.1.2023 Sisu 2.10 fix3
Uutta: opintojaksojen niputtaminen pop-overiin, jos yhteen toteutukseen liittyy useampi

Käyttöliittymä: Opettaja
Käyttöoikeudet: toteutuksen vastuuopettaja, opettaja, hallintohenkilö ja yhteystieto, opetusryhmän opettaja,

Opetukseni

Opetukseni-näkymä on uudistettu Sisu 2.5.

Opetuksessa näytetään ne toteutukset, joissa henkilö on vastuu-, yhteys- tai hallintohenkilönä tai jonkin opetusryhmän opettajana. Tämänhetkinen ja tuleva opetus on jaettu neljään kategoriaan: tulevat toteutukset, ilmoittautuminen, opetus käynnissä ja arvioitavat.


Kussakin kategoriassa näytetään oletuksena maksimissaan viisi toteutusta, näytä lisää toteutuksia toiminnolla saa auki loputkin.

Näytettäviä toteutuksia voi suodattaa pikasuodattimilla ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella ja tentit ja kokeet. Tentit ja kokeet hakee kaikki ne toteutukset, joiden tyyppi on akvaariotentti, tentti, loppukoe tai välikoe (kuvassa myös "tentti", joka on uudelleennimetty rästitentiksi). Suodattimia voi käyttää myös yhtä aikaa, jolloin haetaan tentit ja kokeet, joissa on käytössä ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella.

Mennyt opetus sekä arkistoidut ja perutut toteutukset ovat alempana omassa haitarissaan arkistoidut, perutut ja päättyneet toteutukset. Tämä haitari on oletuksena kiinni. Oletuksena näytetään kahdeksan toteutusta, tarvittaessa voi näyttää lisää toteutuksiaArkistoidut, perutut ja päättyneet toteutukset näytetään uusimmasta vanhimpaan.

Kategorioissa näytetään otsikon perässä, montako toteutusta se sisältää.

Toteutukset ovat toteutuksen koko nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä; jos samaan opintojaksoon liittyy useampi toteutus, näytetään ne kronologisessa järjestyksessä uusimmasta vanhempaan (ensisijaisesti alkamispäivän, toissijaisesti päättymispäivän mukaan). Koodi on opintojakson koodi.

Jos sama toteutus on jaettu monelle opintojaksolle, näytetään kahden aakkosissa ensimmäisen opintojakson koodi ja loput saa näkyviin pop-overista ( + x muuta).

Toteutuksen laatikossa on kaikkien niiden opintojaksojen koodit, joihin toteutus on arviointikohteen kautta liitetty. Koodi on samalla linkki, joka avaa opintojaksoesitteen. Esitteestä avataan kuluvan ops-kauden (tai uusin versio, jos kuluvalla ops-kaudella ei ole versiota). Näytettävää versiota voi vaihtaa. Jos opintojakson kuluvan kauden versio on luonnos, ei versiovalitsimessa näytetä mikä versio on kyseessä.

Toteutuksen koko nimen klikkaamisesta pääsee toteutuksen tietoihin. Kenttä koko nimi sisältää tiedot kentistä nimi (oletuksena toteutuksen tyyppi, voi muokata) ja nimen tarkenne (oletuksena emo-opintojakson nimi, voi muokata) sekä kenttien toteutus käynnissä tiedot. Koko nimeä ei voi suoraan muokata.

Jos toteutus perutaan tai arkistoidaan, siirretään se automaattisesti arkistoituihin, peruttuihin ja päättyneisiin toteutuksiin.

Opetusta voi hakea opintojakson koodilla ja toteutuksen nimellä ja tyypillä. Haku hakee oletuksena kategorioista tulevista toteutukset, ilmoittautuminen, opetus käynnissä ja arvioitavat.  Jos avaa kategorian arkistoidut, perutut ja päättyneet toteutukset, niin haku hakee näistä toteutuksista.

Jaottelu

Tulevat toteutukset

Näytetään tulevat toteutukset, joiden ilmoittautumisaika ei vielä ole alkanut.

Tulevissa toteutuksessa näytetään myös sen tila (luonnos, julkaistu tai julkaistu viivästetysti).

Kun ilmoittautuminen alkaa, siirtyy toteutus seuraavaan sarakkeeseen.

Ilmoittautuminen

Näytetään tulevat toteutukset

  • joiden ilmoittautumisaika on käynnissä
  • joiden ilmoittautumisaika on loppunut, mutta toteutus ei ole alkanut
  • jälki-ilmoittautuminen on käynnissä ja toteutus ei ole alkanut

Toteutuksessa näytetään kaikkien (x ilmoittautunutta yhteensä) ja vahvistamattomien (x ilmoittautumista vahvistamatta) ilmoittautujien määrä. Ne toimivat samalla linkkinä toteutuksen ilmoittautuneisiin.

Kun toteutus alkaa, siirtyy toteutus seuraavaan sarakkeeseen.

Toteutus käynnissä

Näytetään käynnissä olevat toteutukset. Toteutuksella voi olla käynnissä ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella, mutta ilmoittautuneisiin ei ole omaa linkkiä.

Jos toteutuksella on käynnissä jälki-ilmoittautuminen, näytetään linkki jälki-ilmoittautuminen käynnissä, joka vie toteutuksen ilmoittautuneisiin.

HUOM. jos ilmoittautumisen valintatapa on manuaalinen vahvistus eikä ilmoittautuneita ole vahvistettu, näytetään myös siinä tilanteessa linkki jälki-ilmoittautuminen käynnissä, vaikka jälki-ilmoittautuminen ei ole vielä alkanut (ilmoittautumisen tila on vahvistettavana). Jälki-ilmoittautuminen voi alkaa vasta, kun normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautuneet on vahvistettu ja on tiedossa, jäikö vapaita paikkoja. Jos vapaita paikkoja ei jäänyt, ei jälki-ilmoittautuminenkaan ala. Sama tilanne on myös automaattisessa vahvistuksessa ennen kuin yölliset eräajot tekevät ilmoittautumislaskennan ja vahvistuksen (esim. ilmoittautumisaika päättyy klo 23.59, eräajot ovat klo 02.00 ja 03.00; tuon väliin jäävän aja ilmoittautumisen tila on vahvistettavana).


Kun toteutus päättyy, siirtyy toteutus seuraavaan sarakkeeseen.

Arvioitavat

Näytetään toteutukset, jotka ovat loppuneet kuuden viikon sisällä. Näytetään, kuinka monta arvioitavaa (eli vahvistettua ilmoittautunutta) toteutuksella on; arvioitavat ovat samalla linkki toteutuksen arviointiin. Teknisistä monimutkaisuudesta johtuen näkymään ei ollut mahdollista erotella arvioimattomia opiskelijoita kaikista arvioitavista.

Kun toteutuksen päättymisestä on kulunut kuusi viikkoa, siirtyy toteutus automaattisesti arkistoituihin, peruttuihin ja päättyneisiin toteutuksiin.

HUOM. Suoran vahvistuksen toteutukset ovat samaan aikaan sekä arvioitavissa että toteutus käynnissä siihen asti, kunnes toteutus päättyy.

Toteutusten piilottaminen

Näkymästä voi piilottaa toteutuksia silmän kuvakkeesta.

Onnistuneesta piilottamisesta näytetään vihreä alert, jossa voidaan myös kumota piilottaminen. Alertissa on opintojakson koodi tunnisteena.

Klikkaamalla täpän päälle piilottamiini toteutuksiin, näkee vain piilotetut toteutukset.

Silmän kuvakkesta voi palauttaa toteutuksen näkyville.

Toteutukset

Toteutuksen tiedoissa näkyy avattaessa välilehti toteutuksen tiedot, jolla on aliväliehdet perustiedot, kuvaukset, luokittelutekijät, rakenne, ilmoittautuminen tai ilmoittautumisen valintakriteerit. 
Kaikilla välilehdillän on toteutuksen junarata: ylimpänä näkyy totetuksen ajankohta, sen vastuuhenkilö/-t, junarata-graafi, jolla kuvataan toteutuksen etenemistä ajassa, toteutuksen vastuuhenkilöt, opetusryhmät ja mihin opintojaksoon toteutus on osana.
Graafissa sinisellä kuvataan sitä, missä kohdassa toteutuksen elinkaarta ollaan menossa (sininen pallo).

Opintojaksossa nimi on linkki, josta saa avattua opintojaksoesitteen.

Opintojaksoesitteestä näkee millä kaikilla ops-kausilla kyseinen opintojakso on ja millä kaikilla ops-kausilla toteutus on käytössä avaamalla versiotiedot nimen alta. Tarkasteltavaa versiota voi vaihtaa, oletuksena näytetään viimeisin versio.

Toteutuksen hallinnointi ks. Toteutukset

Ilmoittautuminen ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet

Arviointi ks. Arviointi  • No labels