Päivitetty 16.10.2023 Sisu 2.13 fix2
uutta:

 • Rajaustekijässä lukuvuosi näytetään viisi mennyttä lukuvuotta sekä kuluva ja tuleva lukuvuosi
 • fix2:
  • koulutuksen rahoituslähde

Käyttöliittymä: Palveluhenkilö
Sijainti: Koulutukset
Roolit:
    Koulutusten suunnittelija (saa luoda koulutuksen ja muokata luonnoksia),
    Hyväksyttyjen koulutusten muokkaaja (saa muokata jo hyväksyttyjä koulutuksia, palauttaa niitä luonnoksiksi ja poistaa koulutuksia),
    Koulutusten hyväksyjä (saa julkaista koulutuksen)Ks. muiden kuin tutkintoon johtavien koulutusten ja opiskeluoikeuksien ohje täältä Opiskeluoikeuksien ohje#MuutkuintutkintoonjohtavatopiskeluoikeudetMuutkuintutkintoonjohtavatopiskeluoikeudet


Koulutus – Mikä se on? 

Koulutus on tapa paketoida opintoja tarjottaviksi ja hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Kun opiskelija hakeutuu korkeakouluun, hän hakeutuu suorittamaan jotain koulutusta. Koulutus voi sisältää keskenään vaihtoehtoisia sisältöjä, jotka kuvataan kouluttautumismahdollisuuksina ja niihin sisältyvinä koulutuspolkuina. Opiskeluoikeus myönnetään koulutukseen ja sen tiettyyn kouluttautumismahdollisuuteen, ja se voi tarkentua koulutuspolkuihin.

Koulutus koostuu joko tutkinto-ohjelmista tai opintokokonaisuuksista, joita opiskelija saa oikeuden opiskella, kun hänelle on myönnetty opiskeluoikeus kyseiseen koulutukseen. Koulutuksia on erityyppisiä ja niihin liittyy erilaisia opiskeluoikeuksiin vaikuttavia sääntöjä. Koulutuksen tyyppejä ovat:

 • tutkintoon johtava koulutus (esim. alempi ja ylempi tutkinto-koulutus)
 • tutkintoon johtamaton koulutus (esim. avoimen yliopiston opinnot, vaihto-opiskelu, JOO-opinnot)

Koulutuksen tyyppi määrittää, minkälaisia opintoja koulutukseen voi sisältyä. Tutkintokoulutukset voivat sisältää vain koulutuksen tyypin mukaisia tutkinto-ohjelmia ja muut kuin tutkintokoulutukset sisältävät opintokokonaisuuksia. Koulutuksen sisältämät opinnot muodostavat koulutuksen rakenteen. Opiskelijalle rakenteessa tarjolla olevia vaihtoehtoja voidaan rajata määrittämällä koulutuksen rakenteeseen koulutusta tarkentavia pääaine-/suuntautumisvaihtoehtoja. Tarkentavilla valinnoilla voidaan määritellä erilaisia kouluttautumismahdollisuuksia, joilla kuvataan opiskelijoille mahdollisia opintopolkuja, esim. että mistä alemman tutkinnon pääaineista voi jatkaa mihin maisteriohjelmiin.

Tästä ohjeesta löytyy tietoja myös rajapinnan näkökulmasta. Rajapinnan olion nimi on lisätty kentän nimen perään sulkeisiin.

Omat koulutukset

Koulutusten vasemmassa laidassa luetellaan koulutukset, joihin käyttäjä on kiinnitetty jollakin seuraavista rooleista: Akateeminen vastuu, Hallintohenkilö, Yhteystiedot. Koulutuksen linkistä pääsee suoraan koulutuksen ylläpitonäytölle.

Omat koulutukset -listaus on aakkosjärjestyksessä sen mukaan, onko koulutuksen tyyppi tutkintokoulutus (esim. alempi tutkintokoulutus ja/tai ylempi tutkintokoulutus, tohtori, lisensiaatti) tutkintoon johtamaton koulutus (vaihto-opiskelu, täydennyskoulutus, avoimen yliopiston opinnot), tutkintoon johtamaton koulutus: erilliset opinnot (esim. opetettavan aineen opinnot, lääkärien erikoistumiskoulutus, opettajan pedagogiset opinnot) tai tutkintoon johtamaton koulutus: sopimuskoulutus (esim. kahdenväliset sopimusopinnot tai JOO-opinnot).

Koulutusten haku

 Koulutuksia voi hakea:

Hakukriteerejä voi muuttaa hakukentän oikeassa reunassa olevan rajaa-valikon avulla samoin kuin muillakin hakunäytöillä. Valikon takaa avautuvat hakua rajaavat vaihtoehdot, kuten Koulutuksen tyyppi, Vastuuorganisaatio, Mahdolliset suorituskielet, Tila ja Lukuvuosi. Näiden käyttö on suositeltavaa tilanteessa, jossa muutoin haun tulosjoukko olisi liian suuri.

Rajaustekijässä lukuvuosi näytetään viisi mennyttä lukuvuotta sekä kuluva ja tuleva lukuvuosi.

Koulutuksia haetaan oletusarvoisesti käyttäjän kotikorkeakoulusta, mutta valintaa voi muuttaa hakukentän yläpuolella olevasta organisaatiovalikosta. Sisu siis mahdollistaa hakujen tekemisen myös toisen Sisu-korkeakoulun koulutuksiin. Rajausehdoista on myös mahdollista rajata hakutuloksia valitun korkeakoulun organisaatioiden mukaan.

Organisaatioiden perusteella haetaan uudistuneesta järjestäjävalikosta, ks. tarkemmin Opintojaksojen haku ja muistilista#Järjestäjä(uusittu).

Uuden koulutuksen luominen

Uuden koulutuksen luodaan toiminnosta luo uusi koulutus. Käyttäjälle avautuu modaali, jossa on tähdellä (*) merkitty ne pakolliset tiedot, jotka luonnostilaiselle koulutukselle on annettava. Koulutukselle on tässä vaiheessa annettava koodi, nimi, voimassaoloaika, koulutuksen tyyppi sekä vastuuorganisaatio.Koodi (code) on organisaation sisäinen uniikki tunniste, jonka maksimimerkkimäärä on 100 merkkiä.

Nimi (name) kenttä on kielistetty. Nimi on annettava vähintään yhdellä kielellä. Hyväksytyllä koulutuksella saa olla kuvaustietoja vain niillä kielillä, joilla nimi on annettu. Nimi voi olla 1-255 merkkiä. Nimikentässä sarkaimella liikkuminen vaihtaa kieliversiota, ei riviä.

Jos haluaa, että koulutuksen tietoja voi selata englanniksi, on koulutuksen nimi annettava englanniksi. Jos on antanut esim. kuvaustekstejä englanniksi, mutta nimi on vain suomeksi, tulee koulutusta hyväksyttäessä virheilmoitus eikä koulutusta voi hyväksyä.

Koulutukselle on määriteltävä voimassaoloaika (validityPeriod). Sisu tarjoaa automaattisesti seuraavan opetussuunnitelmakauden aloituspäivää. Ainoastaan aloituspäivämäärä on pakollinen tieto ja ellei koulutuksen päättymispäivämäärä ole tiedossa, kenttä kannattaa jättää tyhjäksi. Kannattaa huomioida, että koulutukset eivät noudata samaa opetussuunnitelmakausimallia kuin muut opinnot. Koulutuksessa loppumispäivämäärä tarkoittaa sitä päivää, jolloin koulutuksen rakenne on muuttunut tai koulutus on päättynyt esim. tutkinnonuudistuksen yhteydessä eikä sitä enää ole tarjolla ollenkaan. Tällöin opiskelijan on siirryttävä voimassaolevaan versioon koulutuksesta tai kokonaan toiseen koulutukseen. Koulutuksen rakenteen seen kuuluvien opintojen opetussuunnitelmakaudet merkitsevät opintosuunnitelmassa.

Koulutuksen tyyppi (educationType) valitaan alasvetovalikosta. Koulutus voi olla tutkintoon johtavaa tai tutkintoon johtamatonta koulutusta kuten täydennyskoulutus tai avoimen yliopiston opinnot.

Koulutus voidaan määritellä monimuotokoulutukseksi. Kenttä on disabloitu kaikille muille koulutuksen tyypeille paitsi ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Näille oletusarvo on ei, jonka voi muuttaa arvoksi kyllä.

Tyyppi vaikuttaa siihen, minkälaisen rakenteen koulutukselle voi luoda. Sen takia sitä ei voi muuttaa jälkikäteen.

Valittaessa koulutustyypiksi otsikon "Tutkintoon johtamaton koulutus, Erilliset opinnot" alta vaihtoehto Erikoistumiskoulutus, aktivoituu alapuolella oleva Erikoistumiskoulutuksen luokitus -koodisto (aina muulloin ko. koodisto on disabloitu). Koodistosta on tällöin valittava arvo, joka määrittää tarkemmin Erikoitusmiskoulutuksen tyyppiä.

 

Erikoistumiskoulutuksen luokitus -koodistosta on pääkäyttäjäpuolella mahdollista valita korkeakoulukohtaiset aktiiviset arvot, jotka näytetään valintalistassa ensimmäisenä (kuten kuvassa Yhteisömuusikko)

Oletusrajauslaki-kenttään valitaan se vaihtoehto, jonka perusteella oletuksena koulutukseen luotaville opiskeluoikeuksille lasketaan opiskeluoikeuden pituus.

"Rajauslakia" lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista voi käyttää koulutuksissa, jossa opiskeluoikeuden voimassaoloaika riippuu siihen vahvistetuista opinnoista. Ks. tarkemmin Opiskeluoikeuksien ohje#Opiskeluoikeudenrajauslaki.

Oletustutkintoasetus -kenttään valitaan se asetus, joka lisätään oletuksena koulutukseen luotaville opiskeluoikeuksille.

Suoritusoikeuden tyyppi määrittelee sitä, että vaaditaanko opiskelijalta toteutukselle ilmoittautumisessa erillinen suoritusoikeus kyseessä olevaan opintojaksoon. Tieto on pakollinen.

Arvoja on kolme:

 1. Ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen (unrestricted)
 2. Opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen (selection_required)
 3. Edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (enrolment_right_required)

Ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen tarkoittaa sitä, että opiskelijaa koskevat normaalit ilmoittautumissäännöt. Tämä kannattaa siis olla sellaisissa koulutuksissa, joissa opiskelijalta vaaditaan esim. läsnäoloilmoittautuminen (esim. tutkintoon johtavissa). Jos käytetään tätä sääntöä, on myös opiskelijan suunnitelmalla merkitystä.

Opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen tarkoittaa sitä, että opiskelijan opiskeluoikeuteen pitää viedä ne opintojaksot, joita opiskelijalla on oikeus opiskella, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Opintojentäsmentäminen. Tätä kannattaa käyttää muissa kuin tutkintoon johtavissa koulutuksissa. HUOM. toiminnallisuus toimii nimensä mukaisesti vain opintojaksotasolla, joten jos opiskelijalla on oikeus opintokokonaisuuteen, pitää opintokokonaisuus pilkkoa opintojaksoiksi, jotka täsmennetään opiskeluoikeuteen.

Edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista on tarkoitus käyttää avoimen koulutuksissa. Koulutuksen suoritusoikeuden tyyppi ei kuitenkaan periydy avoimen oston kautta syntyneeseen opiskeluoikeuteen, vaan sinne tulee aina arvoksi edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (tietoa ei näe käyttöliittymässä).

 • Tämä vaikuttaa ilmoittautumislaskentaan niin, että jos toteutuksella on perusvaatimuksena voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, ei opiskelija voi tulla valituksi toteutukseen, ellei hänellä ole voimassaolevaa suoritusoikeutta opintojaksoon. Tämä koskee avoimen opiskelijoiden uudelleenilmoittautumisia, joita ei ole vielä toteutettu. Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, luodaan hänelle ostossa valittuun toteutukseen vahvistettu ilmoittautuminen ja tähän ei vaikuta opiskeluoikeuden suoritusoikeuden tyyppi.

Oletuksena arvo on ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen ja se on viety kaikille Sisussa olemassa oleville koulutuksille. Tietoa voi muokata. UTuotantoympäristöissä ei kannata vielä käyttää muita arvoja kuin ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen. Testiympäristöissä voi ilmoittautumista testata arvolla opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen, ks. Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet#Voimassaolevaopiskeluoikeus.

HUOM. kaikille olemassa oleville koulutuksille on migraatiossa viety arvoksi unrestricted, ks. https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vaatii kirjautumisen).

HUOM. kaikille olemassa oleville koulutuksille on migraatiossa viety arvoksi unrestricted, ks. https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki (vaatii kirjautumisen).

Jos uuden koulutuksen luomisessa arvoa ei anna, tulee toistaiseksi oletuksena arvoksi ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen.

Vastuuorganisaatiot-kenttään (organisations) lisätään se organisaatio, joka on vastuussa koulutuksesta ja hallitsee sitä. Organisaation voi valita oman korkeakoulun sisältä. Vastuuorganisaatioita voi olla useita, mutta niiden yhteenlaskettu vastuuprosentti tulee aina olla 100 %.

Koulutukselle tulee olla määritelty organisaatiotiedot aikojen alusta aikojen loppuun. Oletuksena aikaväliä ei tarvitse määritellä, vaan se jätetään tyhjäksi. Mikäli vastuuorganisaatiotiedot muuttuvat koulutuksen voimassaoloaikana, tulee määritellä uusi voimassaolon aikaväli. Alkuperäiselle vastuuorganisaatioiden voimassaololle tulee asettaa päättymispäivä ja uusi asettaa alkamaan siitä, kun uudet vastuuorganisaatiotiedot tulevat voimaan. Aikavälissä ei saa olla aukkoja, vaan jonkun organisaation on oltava vastuussa koulutuksesta koko ajan. Ensimmäiselle aikavälille ei siis määritellä alkamispäivää ja viimeiselle aikavälille ei määritellä päättymispäivää.

Järjestävä organisaatio ks. Toteutukset → järjestävä organisaatio

Kun pakolliset tiedot ovat annettu, aktivoituu Luo-painike, jota painamalla koulutus luodaan järjestelmään. Käyttäjä lisätään automaattisesti koulutukseen Hallintohenkilö-roolilla ja käyttäjälle avataan koulutuksen ylläpitonäyttö.

Koulutuksen rahoituslähde (uusi)

Sisu 2.13 fix2:

Mille tahansa koulutukselle voidaan antaa koulutuksen rahoituslähde (https://www.jotpa.fi/fi). Tieto raportoidaan Virtaan koulutukseen luotujen opiskeluoikeuksien rahoituslähteenä, ks. VIRTA-siirto: Opiskeluoikeudet → rahoituslähde. Huom. tietoa ei tallenneta opiskeluoikeudelle.

Huom. jos opiskeluoikeus on merkitty maksulliseksi tilauskoulutukseksi tai opiskeluoikeudessa on lukukausimaksuvelvollisuusjakso, yliajaa koulutukselle annettu rahoituslähde nämä Virtaraportoinnissa.

Kun opiskelija tekee suorituksen opiskeluoikeuteen, jonka koulutuksessa on rahoituslähde, raportoidaan myös suoritukselle rahoituslähde, ks. VIRTA-siirto: Opintosuoritukset#Opintosuorituksenluokittelu → Opintosuoritus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoitetussa koulutuksessa suoritettu.

Perustiedot

Koulutuksen tietoja voi muokata, kun koulutus on luonnostilassa. Yliopistot-tietoa ja koulutuksen tyyppiä ei voi enää muokata tässä vaiheessa. Uuden koulutuksen ensimmäinen versio luodaan alkamaan seuraavasta opetussuunnitelmakaudesta. Voimassaoloaikaa voi muuttaa, ja se voidaan asettaa alkamaan menneisyydestä. Koulutuksen tiedot eivät näy opiskelijalle.

Monimuotokoulutus (amk-toiminnallisuus)

Jos koulutuksen tyyppi on joko ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, voidaan se määritellä monimuotokoulutukseksi, joka raportoidaan Virtaan luokittelulla 3. Oletuksena arvona on ei. Muilla koulutuksilla käyttöliittymässä ei näy ko. kenttää. 

Koulutuspaikka

Koulutukselle ja tutkinto-ohjelmalle voi antaa koulutuspaikan (koulutuskunnan) niiden perustiedoissa. Koulutuksella voi olla yksi koulutuspaikka, tutkinto-ohjelmalla useampi. Koulutuspaikka valitaan kuntakoodiston arvoista.

Kun opiskelijat tuodaan OILIsta opiskeluoikeuteen koulutuspaikkatieto valitaan ensisijaisesti koulutukselta; jos koulutukselle ei ole annettu koulutuspaikkaa, valitaan tieto tutkinto-ohjelmalta. Koulutuksen koulutuspaikkatieto on määräävä, ts. jos koulutuksessa on tutkinto-ohjelmia, joissa on eri koulutuspaikkakunnat, pitää tieto viedä tutkinto-ohjelmiin ja jättää koulutuksen koulutuspaikkatieto antamatta. Jos koulutuspaikka ei ole yksiselitteinen, pitää tieto vahvistaa opiskelijan opiskeluoikeuteen käsin (ks. pääkäyttäjän ohjeet Tiedonsiirto). Koulutuspaikka ei ole yksiselitteinen, jos koulutuksella ei ole koulutuspaikkaa ja tutkinto-ohjelmalla on useampi. Opiskeluoikeudessa koulutuspaikkaa voi muuttaa käsin.

Universitysettingsissä on pakollinen kenttä defaultMunicipalityUrn: Urn, jossa on yliopiston oletuskoulutuspaikka eli yliopiston kotikunta. Jos koulutukselle (eikä tutkinto-ohjelmalle) ole määritelty koulutuspaikkaa, niin silloin käytetään oletuksena tätä uuden opiskeluoikeuden tiedonsiirrossa OILIsta. Tiedonsiirrossa ja uuden opiskelijan luomisessa käsin asetetaan koulutuskunta molemmille vaiheille, jos koulutus on kaksivaiheinen. Jos tutkinto-ohjelmaa ei ole vahvistettu opiskeluoikeuteen, eikä koulutuksella ole koulutuspaikkaa, näytetään vaiheessa university settingsin oletuskoulutuspaikka.

Jos opiskeluoikeuden luo käsin, tulee koulutuksen vaiheille ensisijaisesti koulutuksen koulutuspaikka. Jos sitä ei ole, vaiheille tulee university settingsin arvo, sillä kun koulutus luodaan käsin, täytyy koulutuspolun valinnat vahvistaa käsin. Käsin vahvistaminen (esim. ensimmäisen vaiheen tutkinto-ohjelman ruksiminen koulutuspolussa) ei kuitenkaan automaattsesti muuta koulutuspaikkaa, vaan koulutuspaikka pitää valita käsin, ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Koulutusluokituksenjakoulutuspaikanmuokkaaminenkäsin

Koulutusalaa käytetään vain ei tutkintoon johtavilla koulutuksilla.

Koulutusluokitus, ks. Koulutusluokitus

Oletusrajauslaki

Tähän määritelty oletusrajauslaki näytetään oletuksena uuden opiskeluoikeuden luomisessa. Tietoa voidaan siinä vaiheessa vielä muuttaa.

Oletustutkintosääntö

Tähän määritelty oletustutkintosääntö näytetään oletuksena uuden opiskeluoikeuden luomisessa. Tietoa voidaan siinä vaiheessa vielä muuttaa. Jos kyseessä on ei-tutkintoon johtava koulutus, pitää sille antaa arvoksi Ei tutkintoasetusta.

Mahdolliset suorituskielet-kenttään (possibleAttainmentLanguages) annetaan ne kielivaihtoehdot, joilla opiskelijan on mahdollista koulutus suorittaa. Kielivaihtoehtoja voi olla enemmän kuin yksi.

Kuvaukseen voi kirjoittaa koulutuksen kuvauksen järjestelmään määritellyillä korkeakoulun virallisilla kielillä. Kenttään mahtuu maksimissaan 8000 merkkiä.

Ohjeet lisäajanhakemuksille

Lisäajan hakemukseen voidaan asettaa koulutuskohtaiset ohjeet esim. aikataulusta tai liitteiden toimittamisesta. Opiskelija näkee kentän vasta lähetettyään hakemuksen.

Vastuuhenkilöt-kenttään (responsibilityInfos) määritellään, ketkä vastaavat koulutuksesta. Käyttäjä, joka luo koulutuksen, lisätään oletuksena koulutuksen vastuuhenkilöksi hallintohenkilö-roolilla, mutta tietoa voi halutessaan muokata tai sen voi poistaa. Muita vastuuhenkilörooleja ovat akateeminen vastuu, hallintohenkilö ja yhteystiedot. Vastuurooleilla akateeminen vastuu, hallintohenkilö ja yhteystiedot ei vielä ole käyttöoikeuksia.

Vastuuhenkilölle voi antaa useamman aikavälin, mutta sama henkilö ei voi olla samassa vastuuroolissa ajallisesti päällekkäin. Sisu ei validoi sitä, että koko ops-kaudelle on olemassa vastuuhenkilö.

Kun opinnolle lisätään vastuuhenkilöä, näytetään hänen sähköpostiosoitteensa, jotta voidaan varmistua siitä, että lisätään oikea henkilö. Tallennetussa tilassa sähköposti ei näy. Jos haettavan sähköposti ei näy, on henkilö sekä ORIssa että KORIssa; haku näyttää tuloksen ORIsta, mutta tallentaa KORIssa olevan henkilön.

Koulutuksen ajallisuus

Koulutus ei ole samalla tavalla ops-kausissa elävä olio kuin opinnot. Koulutuksen versio on voimassa toistaiseksi. Kun koulutukselle asetetaan päättymispäivämäärä, ei sitä enää voi suorittaa eli opiskelijat eivät voi luoda sen pohjalta uusia opintosuunnitelmia. Koulutuksessa version päättyminen tarkoittaa sitä, että koulutus on lopetettu, esim. tutkinnonuudistuksessa, eikä sitä voi enää suorittaa. Uusi versio koulutuksesta tehdään silloin kun koulutuksen rakenne muuttuu eli sinne joko lisätään tai sieltä poistetaan tutkinto-ohjelmia. Uutta versiota koulutuksesta ei ole syytä luoda joka lukuvuosi sen takia, että sen perustiedot hieman muuttuvat. Koulutus on hyvin pysyvä olio. Koulutuksessa tapahtuvia muutoksia hallinnoidaan kouluttautumismahdollisuuksien ops-kausiversioissa, ks. alempana.

Opiskelija suorittaa opiskeluoikeutensa alkamispäivän mukaista versiota koulutuksesta.

Koulutuksen versiot näkyvät koulutuksen ylläpitonäytöllä yläosan aikajanalla. Ajallisuutta muokataan voimassaolo-kentässä koulutuksen perustiedoissa.


Kun klikkaa aikajanalla Suunnittele seuraava versio, Sisu kysyy: ”Asetetaanko aiemman/aiempien version/versioiden päättymispäiväksi pp.kk.vvvv” jossa pp.kk.vvvv on meneillään olevan ops-kauden päättymispäivä. Sisu siis olettaa, että olet suunnittelemassa koulutusta alkamaan seuraavan ops-kauden alusta. Jos vastaa EI, aiempien versioiden päättymispäiviin ei kosketa. Jos vastaa kyllä, voimassaolevat kyseisen koulutuksen versiot laitetaan päättymään ehdotettuna päivänä. Tässä tapauksessa koulutusta ei enää voi suorittaa ko. päättymispäivän jälkeen.

Uuden version alkamispäivämääräksi asetetaan viimeisimmän version päättymispäivämäärää seuraava päivä. Jos näin saatu päivämäärä kuitenkin olisi menneisyydessä, asetetaan alkamispäivämääräksi luomishetkeä seuraava elokuun ensimmäinen (esim. 19.1.2021 luodaan uusi versio koulutuksesta, jonka edellisen version päättymispäivä on 31.7.2020, alkaa uusi versio 1.8.2021).  HUOM. tällaisessa tilanteessa koulutuksella on aikaväli, jolloin se ei ole voimassa (esimerkissä 1.8.2020-31.7.2020). Aikaväli ei näy aikajanalla, mutta sen voi tarkistaa koulutuksen versioiden voimassaoloista.

Jos edellisellä versiolla ei päättymispäivämäärää ole, asetetaan uuden version alkamispäiväksi seuraavan alkavan lukuvuoden ensimmäinen päivä (esim. koulutuksesta on voimassa oleva versio alkaen 1.8.2017. Sillä ei ole päättymispäivää. Uusi versio luodaan 19.1.2021; se alkaa seuraavan ops-kauden alusta 1.8.2021. Edellinen versio on edelleen voimassa 1.8.2017 alkaen).

Uuden koulutuksen versiolle ei aseteta automaattisesti päättymispäivämäärää. Uuden version alkamis- ja päättymispäivämääriä voi muuttaa.

Uudelle versiolle kopioidaan edellisen version tiedot. 

 

Koulutuksen rakenne 

Yhdessä koulutuksessa voi olla useampia tutkinto-ohjelmia, joista opiskelija valitsee/hänelle valitaan ne, jotka hän suorittaa. Lisäksi tarkentavilla valinnoilla (pääaine, opintosuunta tms.) voidaan täsmentää opiskelijan opiskelupolkua tutkinto-ohjelman sisällä. Tutkinto-ohjelma ja/tai tarkentava valinta voi olla joko sellainen, että opiskelija valitsee opintojen rakenteessa sen itse annetuista vaihtoehdoista tai hänelle vahvistetaan se erikseen esim. hakemuksen tai suoritettujen opintojen perusteella. Hakuprosessia ei ole toteutettu Sisuun. Koulutuksen rakenteeseen voidaan rakentaa opiskelijoille mahdolliset koulutuspolut kouluttautumismahdollisuuksiin.

Opiskelijan koulutuspolkuun vaikuttaa se, mikä kouluttautumismahdollisuus opiskeluoikeudessa on, mitä sallittuja valintoja se sisältää (eli mitä tutkinto-ohjelmia ja tarkentavia valintoja on ruksittu mahdollisiksi valinnoiksi) ja voiko niitä valita vapaasti vai pitääkö niihin hakea. Opiskeluoikeuteen valittua kouluttautumismahdollisuutta ei enää voi vaihtaa; ainoastaan sen sisällön mahdollisia valintoja voidaan muuttaa (esim. vaihtaa pääainetta, jos kouluttautumismahdollisuudessa se on mahdollista).

Kouluttautumismahdollisuudessa kuvataan sitä, mitä valintoja siinä voi tehdä, esim. mistä alemmasta tutkinto-ohjelmasta/tarkentavasta valinnasta voi jatkaa mihinkin ylempiin tutkinto-ohjelmiin.

Kuvassa on muodin ja muotoilun kouluttautumismahdollisuus. Siniset nuolet osoittavat, mitkä valinnat ovat opiskelijalle sallittuja (esim. muotoilun pääaineesta voi jatkaa vain ylempään tutkinto-ohjelmaan Master of Arts in Collaborative and Industrial Design). Lukon kuva muodin pääaineessa tarkoittaa sitä, että opiskelija ei voi itse vahvistaa sitä koulutuspolkuunsa, vaan vahvistaminen tehdään palveluhenkilön käyttöliittymässä. Kun opiskelijalle on vahvistettu muodin pääaine, voi hän valita ylemmäksi tutkinto-ohjelmaksi Master of Arts in Fashion, Clothing and Textile design. Tämän sisällä opiskelija vahvistaa itse tarkentavaksi valinnaksi joko Clothing design tai Textile Design.

(warning) Havaittu bugi: Koulutuksen rakennenäkymässä oleva nuolikaavio ei päivity, kun käyttäjä vaihtaa kouluttautumismahdollisuutta. Muokkaustilassa kaavio päivittyy normaalisti.

Kouluttautumismahdollisuus

Koulutuksen rakenteessa luodaan koulutukselle rakenne (EducationStructure) ja kouluttautumismahdollisuudet (LearningOpportunity). Kun koulutus luodaan, sille luodaan automaattisesti kouluttautumismahdollisuus nimeltä Kouluttautumismahdollisuus 1. Nimeä voi muuttaa muokkausnäkymässä. Koulutuksella on oltava vähintään yksi kouluttautumismahdollisuus, sillä opiskelijan opiskeluoikeus kohdistuu kouluttautumismahdollisuuteen ja käyttöliittymässä rakennetta tarkastellaan aina kouluttautumismahdollisuuden kautta. 

Kouluttautumismahdollisuuden nimen kannattaa olla kuvaava, sillä se näkyy opiskelijalle.

Koulutuksen tyyppi määrittää minkälaisen rakenteen koulutukselle voi luoda. Koulutuksen rakenne voi olla yksi tai kaksivaiheinen ja kuhunkin vaiheeseen (EducationPhase) voi lisätä vaihtoehtoisesti valittavissa olevia tutkinto-ohjelmia tai opintokokonaisuuksia (EducationOption) ja näille vielä opintojen rakenteesta tarkentavia valintoja (EducationChildOption).

Koulutuksen rakennetta muokataan koulutuksen rakenne -matriisin kautta. Matriisin vasemmassa laidassa riveillä kuvataan koulutuksen ensimmäisen vaiheen (alempi tutkinto) vaihtoehdot ja yläosan sarakkeissa toisen vaiheen (ylempi tutkinto) vaihtoehdot. Kouluttautumismahdollisuuden vaiheille voi määritellä kullekin omat koulutusluokituksensa; ks. koulutusluokituksista tarkemmin alempana Koulutusluokitus.

Yhdellä koulutuksella voi olla useampi eri kouluttautumismahdollisuus. Kaikki valittavissa olevat osat näytetään jokaiselle kouluttautumismahdollisuudelle, mutta kussakin kouluttautumismahdollisuudessa voi olla eri osat valittuina. Kouluttautumismahdollisuus voi olla esimerkiksi yksi hakukohde. Kouluttautumismahdollisuuksissa koulutusluokitus on pakollinen tieto.

Kuvissa on Taiteen kandidaattitutkinnon kouluttautumismahdollisuudet ja niiden tarkentavat valinnat eli mistä kandidaatin pääaineesta voi jatkaa mihinkin maisteritason tutkintoon/pääaineeseen.

 Ylemmät koulutukset vasemmalta oikealle ovat:
1. Master of Arts in Collaborative and Industrial Design
2. Master of Arts in Fashion > tämän alla pääaineet Clothing Design ja Textile Design (tarkentavat valinnat)
3. Master of Arts in Furniture Design
4. Master of Arts in Spatial Design

 
Koulutuksen rakenteeseen kuuluvia tutkinto-ohjelmia ja kokonaisuuksia lisätään rakennematriisin lisäyslinkkien kautta. Vaihtoehtojen lisäyslinkit ovat sen mukaiset, minkä tyyppisiä opintoja vaihtoehdoiksi voi lisätä esim. Lisää alempi tutkinto-ohjelma tai Lisää kokonaisuus. Mikäli koulutus on yksivaiheinen, lisäyslinkki löytyy vain matriisin vasemmasta laidasta. Mikäli koulutus on kaksivaiheinen (kandi + maisteri), toisen vaiheen lisäyslinkki löytyy matriisin yläpuolelta.

Hakukohde

Opintopolun hakukohde-koodi lisätään koulutuksen kouluttautumismahdollisuuteen. Hakukohteita voi lisätä useamman, mikäli useampi hakukohde johtaa samaan koulutukseen ja kouluttautumismahdollisuuteen. Kun OILI-Sisu-integraatio käsittelee OILI-dokumentin uuden opiskelijan tiedot, opiskelijalle muodostetaan oikeus siihen koulutukseen ja kouluttautumismahdollisuuteen, jolle on lisätty OILI-dokumentistä löytyvä hakukohdekoodi. Mikäli sama hakukohdekoodi on lisätty useampaan kouluttautumismahdollisuuteen, käyttäjän pitää tarkentaa valinta oikeutta vahvistaessa, ks. pääkäyttäjän ohjeet Tiedonsiirto.

Hakukohteita voi lisätä pääkäyttäjätoiminnoissa, ks. Korkeakoulukohtaiset koodistot → hakukohdekoodisto (sivu vaatii kirjautumisen).

Tutkinto-ohjelman lisääminen

Tutkinto-ohjelmat lisätään klikkaamalla Lisää alempi/ylempi tutkinto-ohjelma. Avautuvassa ikkunassa voi hakea vain sallitun tyyppisiä tutkinto-ohjelmia nimen tai koodin perusteella. Alempiin ja ylempiin tutkintoihin voi lisätä tarkentavia valintoja, joille valitaan vaihtoehdoista nimeämiskäytäntö. Tarkentavien vaihtoehtojen nimeäminen (childNaming) määrittää mahdollisten opiskeluoikeuteen vaikuttavien alavaihtoehtojen tyypin, eli valitseeko opiskelija valittava tutkinto-ohjelman sisällä esim. pääaineen vai opintosuunnan. Määritelty tyyppi näkyy opiskelijan opiskeluoikeudessa oikeutta tarkentavan valinnan otsikkona.

Koska korkeakouluilla on tarkentaville valinnoille samoja nimiä, mutta eri käännökset, näytetään alasvalikossa suluissa, minkä korkeakoulun arvosta on kyse. Tallennetussa tilassa korkeakoulua ei näytetä, koska kyseessä on koodiston arvo; arvoja ei ole mitenkään sidottu korkeakouluihin, vaan myös muut voivat niitä käyttää.


Lisäksi modaalissa voi valita tutkintonimikkeen ja koulutusluokituksen, jos tutkinto-ohjelmalla on niitä useampi. Ne voidaan myös tässä kohtaa jättää asettamatta, jos ne riippuvat tarkentavasta valinnasta. Modaalissa voidaan tutkinto-ohjelma myös määritellä sellaiseksi, että opiskelijan pitää hakea siihen opiskeluoikeutta, ks. alempana tarkemmin.

Modaalissa myös merkitään, jos tutkinto-ohjelma on erikseen vahvistettava (opiskeluoikeus haettava erikseen); ks. alempana Opiskeluoikeus: vahvistettava vai valinnainen.

Tarkentavien valintojen lisääminen

Koulutuksen rakenteeseen lisätyn tutkinto-ohjelman nimen vieressä on kolme pistettä, josta avautuu valikko, josta voi lisätä/muokata/poistaa tutkinto-ohjelmaa tarkentavia valintoja. Muokkaa-toiminto vie tutkinto-ohjelman tietojen muokkaustilaan (ks. edellinen kuva).

Lisää/muokkaa tarkentavia valinnoista avautuu Lisää tarkentavat vaihtoehdot -modaali. Modaalissa näytetään valitun ops-kauden mukaisesta tutkinto-ohjelman rakenteesta löytyvät Valitse 1 säännön sisältävät opintokokonaisuudet. Tällaiset kokonaisuudet tulkitaan mahdollisiksi tarkentaviksi valinnoiksi.

Jos ruksitaan kohta Näytä tutkintonimikevalinnat ja koulutusluokitukset, voidaan tarkentaville valinnoille valita tutkintonimike ja koulutusluokitus sekä merkitä tarkentava valinta erikseen vahvistettavaksi (opiskeluoikeus haettava erikseen); ks. alempana tarkemmin.

Vaihtoehdoista valitaan ne, jotka opiskelijan opintojen rakenteessa tarkentavat opiskelijan opiskeluoikeutta (pääaine/opintosuunta/syventymisopinnot/tutkimusala jne; arvot tulevat koodistosta education-option-naming-type). Valittua ops-kautta voi vaihtaa Valitse opetussuunnitelmakausi-valikosta. Tässä näytetään versiotieto tutkinto-ohjelmista ja opintokokonaisuuksista eli ops-kausia löytyy sen mukaan miten tutkinto-ohjelmista/opintokokonaisuuksista on olemassa versioita.

Opiskeluoikeus: vahvistettava vai valinnainen

Sekä tutkinto-ohjelman että tarkentavan valinnan lisäämis/muokkaamismodaalissa voidaan määritellä, että pitääkö opiskelijan hakea siihen opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden vahvistamisen hakuprosessia ei vielä toteutettu Sisuun, vaan se tehdään korkeakoulun määrittelemällä tavalla. Niille vaihtoehdoille, joita opiskelija ei saa valita vapaasti, täpätään opiskeluoikeus haettava erikseen. Tällaisessa erikseen vahvistettavassa valinnassa näytetään lukon kuvake sekä koulutuksen matriisissa että opiskelijalle koulutuspolussa. Muut vaihtoehdot (ei-lukolliset) opiskelija voi itse valita ja vahvistaa opintojen rakenteessa. Samassa tarkentavassa valinnassa (esim. muodin pääaine) on lukko kaikissa kouluttautumismahdollisuuksissa eli se ei voi vaihdella kouluttautumismahdollisuuksissa. Tarvittaessa kannattaa luoda oma koulutus niille, jotka voivat vahvistaa valinnan itse.

Ks. opiskeluoikeudesta ja opiskelijan koulutuspolun (vahvistetuista) valinnoista tarkemmin https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Opiskeluoikeuksien+ohje

Jos samat rakenteen osat ovat  voimassa eri kausilla, niitä ei tarvitse erikseen määritellä joka kaudelle. Tutkinto-ohjelman rakennetta ei ole tarkoitus muuttaa niin radikaalisti koulutuksen voimassaoloaikana, että mahdollisia pääaineita/suuntautumisia tarvitsisi määritellä uudestaan eri kausille. Jos radikaaleja muutoksia tulee, on syytä tehdä uusi versio koulutuksesta, sillä kouluttautumismahdollisuuteen tehdyt muutokset (esim. uusi pääaine/suuntautuminen) tulevat valittaviksi myös aiemmin aloittaneille opiskelijoille. Tähän vaikuttaa myös ops-kausi: jos uusi pääaine alkaa 1.8.2018, niin se ei tule  automaattisesti 1.8.2017 aloittaneen opiskelijan valittavaksi, ellei hän tee uutta opintosuunnitelmaa ops-kaudelle 2018-2019.

Jos koulutukseen halutaan lisätä tutkinto-ohjelmia eivätkä aiemmin aloittaneet opiskelijat voi suorittaa niitä, niin täytyy joko tehdä uusi kouluttautumismahdollisuus tai kokonaan uusi versio koulutuksesta. 

Kouluttautumismahdollisuudet otsikon alla on pudotusvalikko, josta voi valita opetussuunnitelmakauden. Kun opetussuunnitelmakausi on valittu, rakennematriisissa harmaannutetaan ne rakenteen osat, jotka eivät ole kiinnitetty valittuun opetussuunnitelmakauteen. Näin voi tarkastella, mitkä osat ovat olemassa milläkin opetussuunnitelmakaudella, mikäli koulutukseen sisältyvissä opinnoissa on tullut muutoksia koulutuksen voimassaoloaikana. Näytettävät ops-kaudet ovat tutkinto-ohjelmien ja opintokokonaisuuksien ops-kausia, mutta koulutuksen alkamispäivämäärää aiempia ops-kausia ei voi valita.


Tutkintonimike

Koulutuksen rakenteessa voidaan antaa tutkinto-ohjelmalle ja/tai tarkentavalle valinnalle tutkintonimike. Valittavissa olevat tutkintonimikkeet määritellään tutkinto-ohjelman perustiedoissa. Jos tutkinto-ohjelmalla on vain yksi tutkintonimike, sitä ei ole tarpeen määritellä erikseen eri tarkentaville valinnoille. Tutkintonimikkeen tarkennus vaikuttaa siihen, millä tutkintonimikkeellä opiskelija valmistuu kyseisestä tutkinnosta. Mikäli tutkinto-ohjelmalla on monta mahdollista tutkintonimikettä, valitaan se valmistumisen yhteydessä käsin opiskelijalle.

Koulutusluokitus

Koulutusluokitusta (koulutuskoodia) käytetään tutkintosuoritusten ja tutkinto-oikeuksien raportoinnissa Virtaan. Koulutusluokituksella voidaan antaa täsmällisempi luokitus kuin minkä koulutusala mahdollistaa. Jokaisesta opiskeluoikeudesta raportoidaan yksi koulutusluokitus tarkastellulta ajankohdalta.

CSC:n koulutusluokitus-taulukko https://www.koulutusluokitus.fi/.           

Sisussa koulutusluokitus pitää antaa kouluttautumismahdollisuudelle tai sen vaiheille, jos kyseessä on kaksivaiheinen tutkinto. Lisäksi se voidaan antaa tutkinto-ohjelmalle ja tarkentavalle valinnalle. Kullekin tasolle voidaan antaa yksi arvo. Arvojen välillä ei ole validointia eli samassa koulutuksessa em. tasoilla voi olla eri arvot.

Koulutusluokitusta ei voi käyttöliittymässä antaa ei-tutkintoon johtavalle koulutukselle tai opiskeluoikeudelle.

Opiskelijan opiskeluoikeuteen koulutusluokitus päätellään automaattisesti sen tarkimmalta tasolta, kun uudet opiskelijat tuodaan Oilista. Jos opiskelijan opiskeluoikeuteen ei ole vahvistettu tarkentavaa valintaa, näytetään opiskeluoikeudessa ja raportoidaan Virtaan aktiivisen tutkinto-ohjelman koulutusluokitus; jos tutkinto-ohjelmalla ei ole koulutusluokitusta, raportoidaan kouluttautumismahdollisuuden aktiivisen vaiheen koulutusluokitus (aktiivinen vaihe = alempi tutkinto, jos opiskelija ei ole valmistunut siitä; ylempi, jos opiskelija on valmistunut alemmasta tutkinnosta).

Kun opiskeluoikeuden tiedot päivittyvät, esim. opiskelija valitsee pääaineensa, täsmentyy koulutusluokitus automaattisesti. Käyttöliittymässä ja rajapinnassa voidaan opiskeluoikeudelle antaa myös mikä tahansa koulutusluokitus, paitsi jos opiskelijalla on tutkintosuoritus.

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden vaihe on henkilökohtaistettu (mutta siitä ei ole suoritusta), ei tehdä automaattista päättelyä koulutusluokituksesta, vaan arvo lisätään käsin opiskeluoikeuteen henkilökohtaistamisen yhteydessä. Valmistumisvaiheessa koulutusluokitus voidaan vielä tarvittaessa vaihtaa opiskeluoikeuden tiedoissa ja valmistuneesta tutkinnosta raportoidaan suoritukselle annettu koulutusluokitus.

Jos tutkinto-ohjelmasta voi valmistua useammalla eri tutkintonimikkeellä, ei päättelyä voida tehdä automaattisesti. Katso täältä, miten tällaisessa tilanteessa koulutusluokituksen voi määritellä koulutuskoodi_RKP.pdf

Tutkintonimikkeen ja koulutusluokituksen lisääminen

Koulutusluokitus
Jos tutkinto-ohjelmalle on sen perustiedoissa annettu yksi koulutusluokitus, se on automaattisesti valittuna modaalissa. Jos koulutusluokituksia on useampi, pitää arvo valita käsin. Arvoksi voi myös valita koulutusluokituskoodiston arvoista minkä tahansa. Tutkinto-ohjelmille annetut arvot saa näkyviin tooltipissä. Tooltipissä näytetään kaikkien versioiden koulutusluokitukset.

Tutkintonimike
Tutkintonimikkeen kohdalla on oletuksena ei valintaa; siihen voi valita tutkinto-ohjelman perustiedoissa olevan tutkintonimikkeen.

Tarkentavien valintojen lisäys-/muokkausmodaalissa pitää ensin täpätä näkyviin Näytä tutkintonimikkeet ja koulutusluokitukset. Tarkentaville valinnoille koulutusluokitus haetaan koodiston arvoista. Tutkintonimikkeeksi voi asettaa tutkinto-ohjelman perustiedoissa olevan tutkintonimikkeen.

Tallennetussa (ja julkaistussa) matriisiissa valitut arvot voidaan tarkastaa tooltipistä asettamalla hiiri joko tutkinto-ohjelman tai tarkentavan valinnan kohdalle.

HUOM! Koulutusluokitukset koulutuksen tutkinto-ohjelmilla ja tarkentavilla valinnoilla ovat aina samat eli eri kouluttautumismahdollisuuksiin ei voi asettaa eri koulutusluokituksia tutkinto-ohjelmille ja pääaineille. Kouluttautumismahdollisuuksilla sen sijaan voi olla eri koulutusluokitukset. Jos koulutusluokitus on kouluttautumismahdollisuudesta riippuvainen, sitä ei anneta tutkinto-ohjelmalle tai tarkentavalle valinnalle; tarvittaessa tieto voidaan täsmentää käsin opiskelijan opiskeluoikeudessa. Vaihtoehtoisesti se voidaan antaa enemmistötapausten mukaan tutkinto-ohjelmille ja tarkentaville valinnoille, ja korjata poikkeuksille käsin opiskelijan tiedoissa. Kannattaa myös harkita kokonaan eri koulutuksen luomista, jos koulutusluokitus muuttuu tutkinto-ohjelmissa/tarkentavissa valinnoissa.

Esimerkki:

Kouluttautumismahdollisuus ykkösen koulutusluokitus on hissiasentaja.
Kouluttautumismahdollisuus kakkosen koulutusluokitus on somistaja.
Pääaineen X koulutusluokitus on merkantti.

Pääainetta X opiskelevalle koulutusluokitus on aina merkantti, oli hän sitten kouluttautumismahdollisuuden ykkönen tai kakkonen opiskelija. Jos hänelle halutaan antaa muu koulutusluokitus, täytyy se muuttaa opiskeluoikeuden tiedoissa käsin.

Kouluttauttumismahdollisuuteen sisältyvät vaihtoehdot ja polut

Matriisissa olevat ruksit määrittävät, mitkä vaihtoehdot ja polut ovat sallittuja käsiteltävässä kouluttautumismahdollisuudessa. Kouluttautumismahdollisuudella voidaan kuvata eri hakukohteista valituille opiskelijoille avautuvia koulutuspolkuja.

Yksivaiheisessa koulutuksessa matriisissa ruksataan ne vaihtoehdot ja alavalinnat, jotka ovat valittavissa käsiteltävässä kouluttautumismahdollisuudessa.

Kaksivaiheisessa koulutuksessa matriisin rivit muodostuvat ensimmäisen vaiheen vaihtoehdoista (alempi tutkinto) ja sarakkeet toisen vaiheen (ylempi tutkinto) vaihtoehdoista. Käsiteltävässä kouluttautumismahdollisuudessa sallitut vaihtoehdot ja polut määritellään ruksaamalla matriisista ne ruudut, jotka yhdistävät kouluttautumismahdollisuudessa sallitut ensimmäisen vaiheen vaihtoehdot kyseisen vaihtoehdon perusteella sallittuihin toisen vaiheen vaihtoehtoihin.

Koulutukselle voi luoda myös useampia kouluttautumismahdollisuuksia, joilla on erilaiset etenemispolut eli käytännössä eri pääaineista/suuntautumisista/kandiohjelmista voi jatkaa eri maisteriohjelmiin tai niiden pääaineisiin/suuntautumisiin. Esimerkiksi vuoden 2005 tutkintosäännön mukaan opiskeleva kauppatieteiden kandidaattiopiskelija voi valita pääaineekseen joko markkinoinnin tai taloustieteen. Vuoden 2018 tutkintosäännön mukaan uudet opiskelijat voivat näiden kahden pääaineen lisäksi valita johtamisen pääaineekseen. Tällöin samaan koulutukseen tehdään uusi kouluttautumismahdollisuus, johon uudet opiskelijat valitaan. Jos halutaan sallia johtamisen pääaineen valinta aiemmin aloittaneille, lisätään se aiempaan kouluttautumismahdollisuuteen.

Kuvassa taiteen kandiohjelman pääaineista muotoilu ja muoti ovat samassa kouluttautumismahdollisuudessa eli ne ovat yksi hakukohde. Tarkentava valinta (eli tässä muotoilun ja muodin pääaineet) ei voi olla hakukohde. Tässä versiossa opiskelija valitaan taiteen kandidaattiohjelmaan, jossa hän itse valitsee pääaineekseen joko muotoilun tai muodin tai se määritellään hänen opiskeluoikeuteensa tarkentavilla valinnoilla. Kouluttautumismahdollisuudessa olevia valintoja voidaan tarvittaessa myöhemmin myös muuttaa opiskeluoikeudessa. Sen sijaan ko. kouluttautumismahdollisuuteen luodussa opiskeluoikeudessa ei voi valita sisustusarkkitehtuuria pääaineeksi.

Koulutuksen matriisissa näytetään tutkinto-ohjelman/opintokokonaisuuden nimi tooltipissä, jos nimi ei mahdu näytölle (vaakasuora: jos nimi on yli 34 merkkiä; pystysuora: jos nimi tutkinto-ohjelmalla on yli 26 ja kokonaisuudella yli 17 merkkiä).


Jos koulutuksessa on paljon ylempiä tutkinto-ohjelmia, voi niitä sivuskrollata.


Esimerkkejä kouluttautumismahdollisuuden käytöstä:

 • avoimen väylän kautta valitulle on mahdollisia eri pääaineet kuin normaalivalintamenettelyssä valitulle tutkinto-opiskelijalle
 • kansainväliselle opiskelijalle on tarjolla vain osa koulutuksen pääaineista, koska osa pääaineista opetetaan ainoastaan suomeksi
 • Tekniikan kandidaatin tutkinto sisältää neljä eri pääainetta: tietotekniikka, tuotantotalous, matematiikka ja fysiikka sekä informaatioverkostot. Nämä kaikki ovat omia hakukohteitaan ja niillä on jokaisella oma kouluttautumismahdollisuus.
  • matematiikkaan ja fysiikkaan valituilla pääaineopiskelijoilla on lisäksi kandidaatintutkinnossa toisena opiskeluvuotena tehtävä tarkentava valinta: he valitsevat suuntaumisekseen joko matematiikan tai fysiikan. Tämä tehdään kouluttautumismahdollisuuteen tarkentavaksi valinnaksi.
  • Näillä kaikilla pääaineilla on omat vaihtoehdot valittavissa maisterivaiheessa. Esim. Tuotantotalouden pääaineopiskelija ei voi ylemmäksi tutkinnoksi valita matematiikan pääainetta (eli sitä ei ole matriisissa ruksittu)

 

Koulutuspolkuja voi tarkastella myös esikatselussa, joka avautuu sivun alalaidasta


Koulutuksen poistaminen

Vain sellaisen koulutuksen tai kouluttautumismahdollisuuden voi poistaa, johon ei ole luotu opiskeluoikeuksia. Jos yrittää poistaa sellaisen koulutuksen tai kouluttautumismahdollisuuden, jossa on opiskeluoikeuksia, näyttää Sisu varoituksen ja opiskeluoikeuksien id:t. Käyttöliittymässä id:t eivät näy, mutta tarvittaessa opiskelijahaussa voi hakea ko. koulutuksen / kouluttautumismahdollisuuden opiskelijat. (huom. rajapintojen kautta tällaisen koulutuksen/kouluttautumismahdollisuuden poistaminen on edelleen mahdollista teknisistä syistä johtuen).

Koulutuksen voi poistaa luonnos-tilassa roskiskuvakkeesta. Kouluttautumismahdollisuuden voi poistaa koulutuksen rakenteen muokkaustilassa roskis-kuvakkeesta.

Ei tutkintoon johtavat koulutukset

Ks. muiden kuin tutkintoon johtavien koulutusten ja opiskeluoikeuksien ohje täältä Opiskeluoikeuksien ohje#MuutkuintutkintoonjohtavatopiskeluoikeudetMuutkuintutkintoonjohtavatopiskeluoikeudet
 • No labels