Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote Sisu 1.9 (lähetetty 20.10.2020)

Julkaisutiedote Sisu 1.8 (lähetetty 7.7.2020)

Julkaisutiedote Sisu 1.7 (lähetetty 19.5.2020)

Julkaisutiedote Sisu 1.6 (lähetetty 24.3.2020)

Julkaisutiedote Sisu 1.5 (lähetetty 18.12.2019)

Julkaisutiedote Sisu 1.4 (lähetetty 22.10.2019)

Julkaisutiedote Sisu 1.3 (lähetetty 28.8.2019

Julkaisutiedote Sisu 1.2 (lähetetty 25.4.2019)

Julkaisutiedote Sisu 1.1 (lähetetty 11.3.2019)

Julkaisutiedote Majava (lähetetty 20.12.2018)

Julkaisutiedote Piisami (lähetetty 8.10.2018)

Julkaisutiedote Marsu (lähetetty 3.7.2018)

Julkaisutiedote Hamsteri (lähetetty 24.4.2018)

Julkaisutiedote Pomelo (lähetetty 13.2.2018)

Julkaisutiedote Appelsiini  (lähetetty 17.10.2017)

Julkaisutiedote Sitruuna  (lähetetty 6.6.2017)

Julkaisutiedote Limetti  (lähetetty 13.4.2017)

Julkaisutiedote Kumkvatti  (lähetetty xx.xx.2017)

Julkaisutiedote ARPA (lähetetty 4.7.2016)

Release notes 0.5.1 (Hotfix) (lähetetty xx.xx.2015)

Release notes 0.5 (lähetetty 4.9.2015)

Release notes 0.4 (lähetetty 4.5.2015)

Release notes 0.3 (lähetetty 13.3.2015)

Release notes 0.2 (lähetetty 24.11.2014)

Release notes 0.1 (lähetetty xx.xx.xxxx)


  • No labels