Sisu 2.7 RC1-RC2 on julkaistu 4.4.2022 (demo- ja testiympäristöt)
Sisu 2.7 RC3-5 on julkaistu 14.4.2022 (demo-, testiympäristöt)
Sisu 2.7 RC6-7 on julkaistu 26.4.2022 (demo-, testi- ja staging-ympäristöt)

Sivu sisältää Sisu 2.7 version uudet ominaisuudet.

Lisäksi haitareista löytyy Sisu 2.7 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi edellisissä versioissa havaitut bugit raportoidaan kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.6 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelijan käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Opiskelijan käyttöliittymään on tehty opintojaksohakua saavutettavaksi; myös muualle opiskelijan käyttöliittymään on tehty saavutettavuusparannuksia. Tietomalli valmistumispyynnön tutkinto-ohjelmakohtaisille avoimille kysymyksille. Opiskelija voi valmistumispyynnössä vastata valmistumispyynnön kysymyksiin.


Opintojaksohaku saavutettavaksi

OTM-26381 STUDENT: Murupolku hakusivulle

OTM-26382 STUDENT: Hakusivun hakupalkin pilkkominen & hakunappi

OTM-26385 STUDENT: Uuden hakusivun "hae"-napin logiikka

OTM-26390 COMPONENTS/STUDENT: "Siirry suoraan sivun sisältöön" -hyppylinkki

OTM-26383 STUDENT: Hakutulosten näyttämisen uudistaminen (rc5)

Valmistuminen

OTM-26057 KORI: Tietomalli valmistumispyynnön avoimille kysymyksille

OTM-26058 ORI/COMMON: Tietomalli valmistumispyynnön avointen kysymysten vastauksille

OTM-26059 STUDENT: Avoimiin kysymyksiin vastaaminen valmistumispyynnöllä (rc5)

Saavutettavuus

OTM-26578 STYLE, COMPONENT: Päänavin käyttäjämenun saavutettavuusparannus

OTM-26579 STYLE, STUDENT: Henkilötiedot label tagien muutos

OTM-26637 STYLE, STUDENT: Fokuksen siirtäminen valinta-avustimeen

OTM-26580 STYLE, COMPONENT: Tab navigaatio komponentti toimimaan näppäinkomennoin

OTM-26734 STYLE, STUDENT: Fokuksen siirtäminen sis-alert komponenttiin

OTM-26581 STYLE, COMPONENT: Harmaa sävyjen tarkastus seuraavissa komponenteissa

OTM-26390 COMPONENTS/STUDENT: "Siirry suoraan sivun sisältöön" -hyppylinkki (rc2)

OTM-26639 STYLE, STUDENT: Modaalien saavutettavuusparannukset (rc5)

Muut

OTM-26591 STUDENT: Palautteenantotilaisuuden paikka näkyviin opiskelijalle arvioinnin tietoihin

OTM-26767 STUDENT: Poistetaan arvosanajakauma opiskelijan suoritukset-näkymässä

OTM-26419 STYLE, STUDENT: Päivitetään Contextual notifikaatio Opiskelijan käyttöliittymään


SISU-28402 & OTM-26629 PAINO: Lukuvuosi-ilmoittautumistiedot eivät tulostu opiskelutodistukselle ei-tutkintoon johtavan koulutuksen osalta, vaikka koulutus vaatii lukuvuosi-ilmoittautumista

OTM-26823 STUDENT: Hakusivun viimeisen hakukriteerin poisto ei poista hakukriteeriä sessionstoragesta (rc2)

OTM-26678 STAFF/STUDENT: Otsikko ja murupolku eivät tule aina näkyviin (rc5)

SISU-28521 & OTM-26875 ORI: Opiskelija voi hakea kokonaisuuden arviointia useaan kertaan, jos hänellä on usea välilehti samasta näkymästä auki (rc5)

SISU-29715 & OTM-26884 STUDENT: Opiskelija ei voi tehdä lisäaikahakemusta, koska frontissa pyöristysvirhe (rc5)

OTM-26905 STUDENT: opintojen rakenteessa opiskelijalle ei tule uuden suunnitelman luomisessa eto-opiskeluoikeudet (rc5)

OTM-26940 COMMON: Järjestelmävirhedialogi -> hakusivu rikkoutuu järjestelmävirheen jälkeen (rc5)

OTM-26944 STUDENT: opiskelija ei voi hakea lisäaikaa, jos ei ole aiempia hakemuksia (rc5)

OTM-26983 KORI: Korjataan EntityWithRuleId-validaattori huomioimaan myös DELETED-tilaiset entiteetit (rc5)

OTM-26957 STUDENT: Opintojaksojen haku ei käynnisty jos valitsee pelkkiä rajaustekijöitä

SISU-29282 & OTM-23933 STUDENT: Viestien Siirry suorituksen tietoihin -linkki ei toimi (rc6)

OTM-26359 STUDENT: malliajoituksen toiminnassa vikaa (rc6)

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu 

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16720 & OTM-18766 STUDENT: Useaan saman opintojakson ST/arviointikohteeseen lainatun toteutuksen kalenteroinnissa oranssi huomioteksti on hämäävä 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-17765 & OTM-22237 Hyväksynnän pyytäminen poikkeavalle rakenteelle ei onnistu - tietty koulutus 

SISU-18126 & OTM-22479 Suorituksen opintoviikot 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa

SISU-25729 Ilmoittautumisessa suoralla vahvistukselle opiskelijalle kerrotaan että voi päivittää tai perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

SISU- 26773 & OTM-26031 Opintosuoritusotteelle tulostuu keskiarvoksi 0, jos sisältää pelkkiä hyväksytty-arvosanaisia opintoja

SISU-27638 Kansainvälisen yhteistyötiedon muokkausnäkymässä korkeakoulu näyttää tyhjältä vaikka siinä on arvo

SISU-28284 Käyttöliittymä ei salli tuplasiirto-opiskelijalle tallentaa transferOut-tietoja


Opettajan käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Toteutuksen arvioinnissa arvioinnin oletuspäivämäärä on toteutuksen viimeinen voimassaolopäivä. Ilmoittautuneiden kiintiöt näytetään toteutuksen ilmoittautuneissa. Opetukseni-näkymästä saa auki opintojaksoesitteen.  Toteutuksen arvioinnissa sanallisen palautteen käsittely muutettu käyttöliittymään niin, että sen tarkastelusta jää lokimerkintä, jotta voidaan varmistaa, että tietoja ei tarkastella asiattomasti.


Arviointi

OTM-26740 ARTO: arviointien oletuspäivämääräksi toteutuksen viimeinen voimassaolopäivä

OTM-26375 TEACHER: Toteutuksen arvioinnin annetun sanallisen palautteen piilottaminen (rc5)

Muut

OTM-26204 TEACHER/GRAPHQL: Opetukseni näkymän opintojaksoesitteen avaaminen


SISU-28515 & OTM-26819 Opetusryhmien tarkastelussa jumittava modaali

SISU-28528 & OTM-26744 Opetuskalenterissa järjestelmävirhe

SISU-28465 &  OTM-26728 STAFF: Opetuskieli-tieto katoaa näkyvistä toteutukselta

SISU-28397 & OTM-26624 TEACHER: Englanninkielisessä arviointitietojen csv:ssä päivämääräformaatti on virheellinen (rc5)

SISU-28462 & OTM-26665 TEACHER: Toteutuksen arvioinnissa ei voi vahvistaa arviointia, jos suorituskieli valittu koodiston arvoista (rc5)

SISU-28463 & OTM-26725 TEACHER: Mac OS Safarilla toteutuksia arvioitaessa näppäimistötuki hyppää arvosana-kentän yli (rc5)

OTM-27003: AVOIN, ILMO: Ilmoittautuneissa näytetään väärin kiintiöön sijoitetut (rc6)

OTM-26965: STAFF/TEACHER: Toteutuksen ilmoittautuneet - välilehdellä ei näytetä opiskelijoiden nimitietoja tapauksessa jossa studyrightid on null (rc6)

SISU-29284 & OTM-26986 TEACHER: Toteutuksen vastuuhenkilötieto katoaa näkyvistä kun Ilmoittautuminen-välilehden tietoja muokkaa (rc7)


Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-18099 & OTM-22311 Ohjaajan ohjausnäkymässä "Tyhjä tila"

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26211 & OTM-25910 Selaimen (Chrome) 75% zoomilla arvioinnin vahvistusseppele katoaa

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26719 & OTM-25907 Uutta toteutusta julkaistessa Sisu ilmoittaa, että ilmoittautumisaikaa ei olisi annettu, vaikka se on annettu

SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymän uudet ominaisuudet 

Palveluhenkilö voi kirjata opiskelijalle korvaavan suorituksen ilman opiskelijan hakemusta.

Kirjatun suorituksen suorituskieltä voi muuttaa.

Avoimen opiskeluoikeuksiin on tehty uusi näkymä, jonka saa rajapinnan kautta annettavan attribuutin kautta näkyviin. Avoimen tuotepaketille voi antaa koodin.

Opiskelijan opintosuunnitelman nimeä voi muokata.

Käyttöliittymässä näytetään opiskelijoiden sijoittuminen kiintiöihin. Ilmoittautumisen tilamuutosten perustelut eivät enää ole pakollisia.

Tutkintotodistusten käännöksiin parannuksia. Opintosuoritusotteella ei näytetä turhia läsnäolotietoja, jos niitä ei opiskeluoikeuden koulutuksen tyypissä vaadita.

(Uudet) linkit avautumaan uuteen välilehteen.

Kesä- ja talvikouluopinnoille voi antaa saapuvan liikkuvuusjakson tiedot.

Palveluhenkilö näkee opiskelijan vastaukset valmistumispyynnön kysymyksiin valmistumispyynnössä.

Toteutuksen ilmoittautuneissa ehdokkaiden ilmoittautumistatuksen näyttämisen selkeyttäminen ja sorttaus kiintiö- ja tila-sarakkeille

Jälki-ilmoittautumisessa opiskelijoita ei sijoiteta kiintiöihin.

Toteutusten massatoiminnoissa voidaan tietoja sortata.


Ilmoittautuminen

OTM-25927 ILMO, TEACHER: Ilmoittautuneiden hallinta ja kiintiöt

OTM-26782 STYLE, TEACHER: Ilmoittautumissivun kiintiömuutokset

OTM-26783 AVOIN, TEACHER, ILMO: Otetaan pakollisuus pois ilmoittautumisten tilamuutosmodaaleista

OTM-26920 TEACHER: Toteutuksen Ilmoittautuneet-näkymän selkeyttämismuutokset ja sorttaus (rc5)

OTM-26973 AVOIN, ILMO: Jälki-ilmoittautumisen ollessa käynnissä ei enää huomioida kiintiöitä (rc5)

Hyväksilukeminen ja henkilökohtainen suoritus

OTM-26445 STAFF: Mahdollistetaan yksittäisen korvatun opintosuorituksen kirjaaminen opiskelijalle

OTM-26773 STAFF: poistetaan korvaavuussuoritukselta järjestävä organisaatio

OTM-26679 STAFF: Hyväksilukuhakemukseen linkki opiskelijan tietoihin

OTM-26208 STAFF: Alustetaan henkilökohtaisen suorituksen hakemus opiskelijan asettamalla suorituskielellä

OTM-26704 STYLE, STAFF: Korvaavan opintojaksosuorituksen kirjaaminen opiskelijalle (rc5)

Valmistuminen ja tulosteet

OTM-26003 PAINO: Poistetaan opintosuoritusotteelta turhat läsnäolotiedot

OTM-26680 PAINO: Tutkintotodistuksen ruotsin- ja suomenkieliset käännökset

OTM-26056 STAFF/STUDENT: Avoimien kysymysten ja vastausten näyttäminen valmistumispyynnön tiedoissa (rc5)

OTM-26680 PAINO: Tutkintotodistuksen ruotsin- ja suomenkieliset käännökset (rc2)

Muut

OTM-26483 STAFF: MarkupString-editoreilla luodut linkit avautumaan uuteen välilehteen

OTM-26532 STAFF: Koulutuksen/kouluttautumismahdollisuuden muutos-wizardin angularisointi ja muut parannukset

OTM-26457 TUTOR/ORI: Opintosuorituksen suorituskielen muokkaaminen

OTM-25812 TUTOR: Opintosuunnitelman nimen muokkaaminen

OTM-25999 STAFF/ORI: Opiskelijahaku opiskelijanumerolla vain full-match

OTM-26714 TUTOR: tyhjennetään requestedSelectionPath kun opiskeluoikeuden henkilökohtaistus poistetaan

OTM-26867 TUTOR: Kesä- ja talvikouluopinnoille voi antaa saapuvan liikkuvuusjakson tiedot

OTM-25610 STYLE, STAFF: Opintojen massamuokkausnäkymään sorttausmahdollisuus (rc5)

Avoin:

Opiskeluoikeus

OTM-26201 AVOIN, TUTOR, STUDENT: Avoimen opiskeluoikeus -näkymän parannukset

OTM-26505 STYLE, STUDENT, TUTOR: Avoimen opiskeluoikeus -näkymän parannukset

OTM-25014 AVOIN, TUTOR: Avoimen yliopiston suoritusoikeuksien peruminen opiskeluoikeusnäkymässä

OTM-24851 AVOIN, KORI, ORI, ILMO: Suoritusoikeuksien peruminen tuotepaketin perumisen yhteydessä

OTM-25947 AVOIN, ORI: Avoimen yliopiston suoritusoikeuksien peruminen (ja luodaan muutosloki)

OTM-26526 AVOIN, ORI: Estetään luonnostilaisen avoimen opiskeluoikeuden päivämäärälaskun ja validaation poikkeukset

OTM-26803 STYLE, SIS-COMPONENTS: Avoimen yliopiston suoritusoikeuden peruminen (rc5)

Tuotepaketti

OTM-25923 AVOIN, KORI: Tietomallimuutos, tuotepaketille tarvitaan koodi

OTM-25937 AVOIN, STAFF: Tuotepaketin tarkastelu- ja muokkausnäkymiin "Tuotekoodi"

OTM-26235 AVOIN, KORI: Filtteröidään tuotepaketin toteutukset backendissä suoritusoikeuden voimassaoloajan mukaan

Ostaminen

OTM-21778 AVOIN: Vahvan tunnistamisen rajapintojen suunnittelu

OTM-22565 AVOIN, ORI: Suunnittelutiketti: Sähköpostin lähettäminen

OTM-22580 AVOIN, ORI, ILMO: Mahdollistetaan avoimen yliopiston ostoskorin peruminen

OTM-22585 AVOIN, ILMO: Luodaan mekanismi, joka luo lunastuskoodin

OTM-25921 AVOIN, ILMO, STUDENT: Maksutapahtumien lokitus

Ilmoittautuminen

OTM-26706 AVOIN, ILMO: /reserve-enrolment -rajapinnalle mahdollisuus päivittää oliota

OTM-26694 AVOIN, ILMO: Suunnittelutiketti: Ilmoittautumisten järjestys- ja pakollisuussääntöjen läpikäynti avoimen (ja muiden tutkintoonjohtamattomien) oikeuksien kannalta

OTM-26674 AVOIN, PAINO, ILMO: Muokataan kurssin opiskelijoiden CSV-tiedoston luomista varattujen paikkojen osalta

Muut

OTM-26627 AVOIN: Suunnitellaan avoimen yliopiston käyttäjäroolien käyttömalli


SISU-29192 & OTM-26588 Opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe -rajaustekijä ei huomioi henkilökohtaistettuja tutkinto-ohjelmia

SISU-27607 & OTM-26301 Hyväksilukuhakemuksen käsittelyssä ongelmia

SISU-28481 & OTM-26884 Hyväksilukuhakemuksen pystyy hyväksymään ilman pakollista suorituspaikkaa / hyväksilukutietoja

OTM-26726 COMPONENTS: Järjestävien organisaatioiden muokkaus ei näytä olemassaolevaa oppilaitosvalintaa (rc2)

OTM-23764 STAFF: Opiskeluoikeuden muokkaus ei näytä tallennettua organisaatiovalintaa (rc5)

SISU-28503 & OTM-26821 STUDENT/STAFF: Opintojakson versio vaihtuu (opintosuunnitelma vs. kokonaisuuden sisällön hakemus) (rc5)

OTM-26925 TUTOR: Koulutuksen muutoksen wizardissa näytetään väärä päivämäärä (rc5)

OTM-26946 AVOIN, TUTOR: Opiskeluoikeuden laskenta ja tila on ristiriitainen (rc5)

OTM-26956 TEACHER: Massatentin ilmoittautuneiden csv-tiedostoon ei tulostu kaikkia tietoja opiskelijoista (rc5)

OTM-26968 ILMO: Ilmoittautuneen opiskelijan opiskeluoikeuden muokkaaminen muuttaa statuksen (rc5)

OTM-26974 AVOIN, TEACHER: Kiintiön tarkasteluhaitarissa näytetään kiintiöön kuuluvat opiskelijat (rc5)

OTM-26990 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistoria ja PASSIVE tila on väärin jos termRegistration ei ole järjestyksessä (rc5)

SISU-27638 & OTM-26571 TUTOR: Yhteistyötutkinnon korkeakoulutieto ei näy muokkausmodaalissa

OTM-25986 STAFF/PAINO: Virheherja kun käyttäjä yrittää tulostaa tutkintotodistusta ja Diploma Supplementia (rc6)

SISU-29325 & SISU-22705 & OTM-27000 STAFF: Hakemuksen ottaminen itselle hävittää opiskelijan tietoja muualta paitsi hyväksilukuhakemuksista (rc6)

SISU-28506, SISU-28509 & OTM-26811 STAFF: Vastuuorganisaation puuttuminen ei estä opintojakson tai -kokonaisuuden, tutkinto-ohjelman ja toteutuksen hyväksyntää, jos järjestävä organisaatio on annettu (rc6)

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit

SISU-7560 Vapsu: kuvaavampi otsikko hakemuslomakkeeseen kuin kokonaisuus

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18084 Sivuaineen vahvistaminen vaikka ei ole opiskeluoikeus

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-19177 & OTM-22798 Opintojaksot tulostuvat opetussuunnitelmatulosteelle tutkintorakenteesta poiketen

SISU-20181 & OTM-23239 Massatentin haun rajaaminen ajankohdan perusteella ei toimi

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet

SISU-21344 Opiskeluoikeuden koulutuksen muutos -näkymä tarjoaa muiden yliopistojen koulutuksia valittavaksi

SISU-21345 Ilmoittautumisen EN-hylkäysviestissä suomea ja väärää tietoa

SISU-21160 Opintoelementtiä hyväksyessä Sisu varoittaa vanhassa rakenteessa olevasta vapaasti valittavasta kokonaisuudesta

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22545 Opiskelijan tietojen haku - paluu hakutuloksiin ei toimi hetulla haettaessa

SISU-22640 Uuden opiskelijan luomisessa henkilökunta-tietojen pohjalta: ei muodostu opiskelijanumeroa

SISU-22705 & OTM-24643 STAFF: Asiointi-hakunäkymässä vapsuhakemusten otsikkotieto muuttuu käsittelijän asettamisen yhteydessä

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-25663 Opintojakson arviointi-välilehti aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-26560 & OTM-25872 Opiskeluoikeuden käsittely on käytännössä mahdotonta, kun opiskelijalla on opiskeluoikeuksia tosi monta

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-26771 & OTM-26111 Vastaavuuden lisäyksessä valittu opintojakso "katoaa"

SISU-28324 Kalenteridatan siirto outlookiin kaatuu liian pitkään merkkijonoonPääkäyttäjän käyttöliittymän uudet ominaisuudet

Koodiston lisäyksiä ja korjauksia.


Koodisto

OTM-26730 CODES: Muutos korkeakoulun nimeen ulkomaisten yliopistojen koodistossa

OTM-26963 CODES: Uusia ulkomaisia organisaatioita koodistoon (rc5)

SISU-29186 Koodistossa kirjoitusvirhe, lisensiaatti - licentiate

OTM-26966 KORI: Organisation / Education oliolle ei voi antaa koodikentässä kaksoispistettä (rc4)

SISU-29263 & OTM-26959 ORI: Liikkuvuusjaksot eivät siirry kaksoishenkilön yhdistämisessä (rc5)

Muut

Järjestelmävirheen sijaan näytetään alert, josta voi päivittää sivun (kaikki käyttöliittymät).

Uusi koulutuksen tyyppi ”opiskeluyhteistyö muun kuin korkeakoulun kanssa”.

Ripa-tietomallin rakentamista.

Opiskeluoikeuden EXPIRED-tila viedään VIRTAAn päättyneenä.

Hakemusten uusi tietomalli.

Mahdollistetaan ensisijaisuushistorian laskeminen

Muut

Ripa

OTM-26322 RIPA: RIPA–SISU opintojaksot POC

OTM-26413 RIPA: RabbitMQ jonokonfiguraatio

OTM-26764 RIPA: Opintojen ja yhteistyöverkostojen tietomallimuutoksia

OTM-26765 RIPA: RIPA -> SISU yhteistyöverkostojen alkulataus ja muutoskuuntelu

OTM-26423 RIPA: SISU-RIPA opintojaksot

OTM-26410 ORI: opiskeluoikeuden tietomallimuutokset RIPA palvelua varten

OTM-26598 ILMO: ilmoittautumisen tietomallimuutokset RIPA palvelua varten

OTM-26599 ORI: suoritusten tietomallimuutokset RIPA palvelua varten

Virta

OTM-26364 KORI/VIRTA: Uusi koulutuksen tyyppi

OTM-23304 VIRTA: restin ordinaalien selkeytys

OTM-26766 VIRTA: Opiskeluoikeuden EXPIRED-tila virtaan päättyneenä

OTM-26896 VIRTA: Opiskeluoikeuksien poiminta - jokainen opiskeluoikeus päätyy virheraportille (rc5)

Hakemusten tietomallin muutos

OTM-26093 ORI: Hakemusten tietomallin toteutus

OTM-26097 ORI: Hakemusten migraatio

OTM-26098 ORI: Hakemusten luonnin backend-toteutus

OTM-26099 ORI: Hakemusten search -rajapintojen muutos

OTM-26100 ORI: Hakemusten get-rajapintojen muutos

OTM-26101 ORI: Hakemusten päätöksen kirjaamisen muutokset

OTM-26340 ORI: Hakemusten import-rajapintojen muutokset

OTM-26513 ORI, OSUVA, TASKU: Päivitetään applicationId-viittaukset workflowId-viittauksiksi tietomallissa

Muut

OTM-26807 COMMON: Järjestelmävirhedialogin tilalle alert

OTM-24217 ORI: PrivatePerson unique-restraintilla olevien kenttien validoinnin parantaminen

OTM-25373 COMMON: Tietokannassa olevan ImportLog toiminnon poistaminen

OTM-25722 KORI: EntityWithRule-endpoint

OTM-26617 COMMON: LEVI Backend Java versiopäivitykset

OTM-26618 COMMON: LEVI Backend JS/TS versiopäivitykset

OTM-26731 KORI: Refaktoroidaan vapaasanahakua KORI palveluissa yhdellä tsv kolumnilla

OTM-26860 ORI: Mahdollistetaan ensisijaisuushistorian laskeminen

OTM-26807 COMMON: Järjestelmävirhedialogi -> alert (rc2)

OTM-26860 ORI: Mahdollistetaan ensisijaisuushistorian laskeminen (rc2)


SISU-29272 & OTM-26969 VIRTA: Opiskeluoikeuden aktiivisen tilan päättymispäivä estää opiskelijoita ilmoittautumasta koko lukuvuodelle (myös Sisu 2.6 fix5) (rc5)

OTM-27009: VIRTA: Expired tilan tilahistoriassa sisältävät oikeudet eivät mene Virtaan (rc6)  • No labels